Engagemang ökar den lokala nyttan – konferens för vindkommunerna

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 

Ett 80-tal kommuner står inför storskalig utbyggnad av vindkraft. Nu bjuds de till Åsele för erfarenhetsutbyte och för att ta del av nya metoder för näringslivsutveckling och lokal/regional återbäring.

Vindkraftcentrum.se och ÅNS, Åsele näringslivsstiftelse, bjuder till spännande konferens i Åsele 14-15 mars om näringsutveckling i vindkraftens spår.

I Åseletrakten bygger Vattenfall tre vindkraftparker med sammanlagt 105 turbiner. Den sammanlagda investeringen är på cirka fyra miljarder kronor.

Självfallet ger det jobb och affärsmöjligheter i regionen. Men genom ett aktivt näringslivsarbete kan det lokala innehållet utökas rejält.

I Åsele prövas en ny upphandlingsmodell där lokala och regionala företag matchas med behoven hos projektörens underleverantörer. 140 företag finns redan i databasen.

I samband med detta erbjuder Garantia, fd Kreditgarantiföreningen norr, finansieringstjänster för de mindre företag som vill investera i samband med anläggningen eller i annan bransch.

Om detta handlar seminariet 14-15 mars, lunch till lunch, på Åsele Wärdshus. Denna inbjudan vänder sig i första hand till ledande kommunpolitiker och företrädare för kommunernas näringslivskontor.

Ett mer specifikt program kommer lite senare, men i detta ryms:

Större och mindre branschföretag medverkar

Samarbeten kring utbildning av vindkrafttekniker – och annan kompetensutveckling

Affärsmöjligheter och jobb på längre sikt – drift och underhåll

Produktutveckling och innovation vid Testparken för vindkraft i kallt klimat.

Och ännu mer..

För mer information: Torbjörn Laxvik 070 780 90 34

Här kan du se en av tre filmer som är under produktion och som visar hur Åsele jobbar med den pågående vindkraftetableringen Klicka här>>

Ny miljardinvestering i vindkraft i Tröndelag

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Ny vindkraftsproduktion kommer att minska det mitt-norska förnybara underskottet. Beslut har fattats om att bygga fyra nya vindkraftparker i Trøndelag. Frøya, Hundhammerfjellet (Nærøy), Stokkfjellet (Selbu), och Sørmarkfjellet (Osen og Flatanger).

Tillsammans kommer dessa fyra projekt att ha en årlig produktion på drygt 1 TWh, vilket tillsammans med produktionen från Fosen Vind kommer att bidra till att öka den mitt-norska förnybara energiproduktionen. I och med detta kommer Trøndelag att vara väl förberedda för en ytterligare satsning på ett grönt skifte med ökad elektrifiering och förnybar energianvändning inom flera sektorer.

- Norge har offensiva klimatambitioner. Med ny förnybar energiproduktion i centrala Norge riggar vi nu regionen för att leda vägen mot ett grönt skifte, säger VD för TrønderEnergi Ståle Gjersvold.

Totalt investeras 3 miljarder kronor i de fyra nya vindprojekten.

- Förutom ny produktion av förnybar energi kommer detta att bidra till både jobb, verksamhet och kringseffekter på flera ställen i Trøndelag, säger Gjersvold.

TrønderEnergi har efter en lång process hittat en partner i Stadtwerke München (SVM), vilket hjälper till att realisera dessa investeringar. TrønderEnergis andel kommer att uppgå till 30%, medan SWMs ägarandel blir 70%. Tillsammans med upplåning i det gemensamt ägda bolaget och försäljningen av TrønderEnergis befintliga vindkraftverk till SWM betyder det att TrønderEnergi inte behöver lägga mer kapital på bordet för att realisera den nya utvecklingen.

- Vi hade många intressenter som ville investera med oss, men Stadtwerke Munich kom ut som den mest attraktiva partnern, säger Gjersvold.

SWMs mål är att år 2025 producera förnybar energi som motsvarar hela Münchens årliga energibehov.

NTE har också varit starkt delaktigt i att bidra till att genomföra avtal genom att nu sälja sina ägarandelar i projekten på Frøya, Sørmarkfjellet och Hundhammerfjellet och de har också ingått ett elköpsavtal med TrønderEnergi och SWM som hjälper till att säkra delar av intäkterna från vindkraftparker under många år framöver. NTE ansvarar också för planering och genomförande av utvecklingen av Hundhammerfjellet.

- En av NTE: s långsiktiga huvudstrategier är att växa inom produktionen av ren och förnybar energi. Vi har en av landets bästa förnybara portföljer, men kan inte realisera alla dessa projekt själva. Därför säljer vi nu delar av vindkraftportföljen. Det ger oss utrymme för investeringar i flera andra förnybara projekt och vidareutveckling av höghastighetsfiber, säger VD för NTE, Christian Stav.

SWM och TrønderEnergi bildar också ett gemensamt verksamhetsbolag som kommer att bygga, driva och utveckla dessa projekt vidare i framtiden. Detta företag kommer att kallas TrønderEnergi Vind, och ägs 51% av TrønderEnergi och 49% av Stadtwerke München.

Verkställande direktör Tormod Eggan i TrønderEnergi har utsetts till utvecklingschef för den nya vindkraftportföljen.

- Jag ser fram emot att börja jobba med detta. Det är det största utvecklingsuppdraget som TrønderEnergi har haft de senaste 40 åren. Förra gången vi gjorde något liknande var 80-talet när vi genomförde KVO-utvecklingen med ny vattenkraftproduktion i Trøndelag, säger utvecklingschef Eggan.

Vestas är turbinleverantör. Sparebank 1 Markets har varit en finansiell rådgivare i processen för TrønderEnergi och NTE. Wiersholm och Arntzen de Besche har varit juridiska rådgivare.

Fakta om de nya vindparkerna:

Frøya:

Årsproduktion: 200 GWh

Byggstart: Andra kvartalet 2019

I drift: Fjärde kvartalet 2020

Turbiner: 14 Vestas V136

Hundhammerfjellet:

Årsproduktion: 210 GWh

Byggstart: Andra kvartalet 2019

I drift: Fjärde kvartalet 2020

Turbiner: 14 Vestas V136

Stokkfjellet:

Årsproduktion: 310 GWh

Byggstart: Andra kvartalet 2019

I drift: Fjärde kvartalet 2021

Turbiner: 21 Vestas V136

Sørmarkfjellet:

Årsproduktion: 440 GWh

Byggstart: Andra kvartalet 2019

I drift: Fjärde kvartalet 2021

Turbiner: 31 Vestas V117

Fotot föreställer VD för TrønderEnergi Ståle Gjersvold. Foto:Trönderenergi

Nu startar bygget av Högaliden vindkraftpark i Umeå kommun

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Fred. Olsen Renewables ska bygga en ny vindkraftpark utanför Botsmark i Umeå kommun. Etableringen möjliggörs i samarbete med Skellefteå Kraft elnät som kan ansluta parken till sin stamnätstation i Högnäs

Skellefteå Kraft elnät har gjort stora investeringar för att främja utbyggnaden av mer förnybar energiproduktion. Förra året stod stamnätstationen i Högnäs, 2,5 mil väster om Skellefteå, klar och därmed fanns möjligheten för vindkraftaktörer som ville etablera sig i närområdet att på ett kostnadseffektivt sätt ansluta sig till elnätet. Nu har bolaget Högaliden Vindkraft AB, som ägs av det norska bolaget Fred. Olsen Renewables, tagit investeringsbeslut för Högaliden Vindpark om 25 verk. Parken beräknas producera 350-380 GWh per år.

- På Fred. Olsen Renewables tror vi att vindkraft och förnybar energi har framtiden för sig i Sverige, både på kort och på lång sikt.  Vi ser väldigt positivt på Högaliden vindpark tack vare den goda vindresursen på platsen och att Skellefteå Kraft kan erbjuda en bra nätlösning, säger Per Anders Östling, projektledare på Fred. Olsen Renewables.

Vindkraftparken anläggs på Sveaskogs mark med ett bakomliggande arrendeavtal, redan i vinter kommer avverkning att ske och kommande sommar ska anläggningsarbetet påbörjas. Vindkraftparken, som förväntas tas i drift hösten 2020, kommer att skapa cirka 125 årsarbetstillfällen under uppbyggnadsfasen och 4-5 fast anställda när den är klar.

- Högaliden Vindkraft AB har åtagit sig att bidra med vindbygdsmedel för att gynna trivsel och utveckling i bygden. Vindbygdsmedel uppgår till 10 000 kronor per vindkraftverk och år och kommer att delas ut tillsammans med den lokala föreningen Botsmark-Åkullsjöbygdens Framtid & Utveckling (BÅFU), säger Per Anders Östling.

För att ansluta vindkraftparken till elnätet kommer Skellefteå Kraft elnät AB att bygga en ny, sex mil lång, ledning från stationen i Högnäs till Botsmark. Tanken är att börja bygga anslutningen denna vinter.

- Skellefteå Kraft elnät vill bidra till målet om en 100 procent förnybar elproduktion till 2040 och vi välkomnar Fred. Olsen Renewables satsning på Högaliden. Det kommer att krävas många initiativ som detta för att klara omställningen och vi ser fram emot att fortsätta stötta utbyggnaden av förnybar energi med trygg elnätsanslutning, säger Clas Berglund, vd Skellefteå Kraft elnät AB

 

Winterwind International Wind Energy Conference 4-6 februari 2019, Umeå

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

- den ledande internationella konferensen kring vindkraft i kallt klimat.

Konferensen med fokus på de utmaningar som finns kring att genera vindkraft under svåra väderförhållanden. Varje år samlar Winterwind aktörer från hela världen för att presentera framsteg, diskutera utmaningar och nya tekniker för vindkraft i kalla klimat.

Winterwinds förmåga att fylla programmet med aktuella och kunniga talare tillsammans med ett erkänt bra nätverkande gör konferensen till den främsta i världen på temat.

Du finner programmet, registrering och mer info om konferensen: www.winterwind.se

Missa inte de förmånliga early bird

priserna fram t.o.m den 21 december.

Winterwind har arrangerats av Svensk Vindkraftförening sedan 2008

________________________________________________________________________________________

Svensk Vindkraftförening en producentförening men öppen för alla intressenter i branschen. Föreningen är en etablerad remissinstans med över 30 års erfarenhet av vindkraft. Föreningen är engagerad i en rad olika projekt och konstellationer i syfte att främja utbyggnaden av vindkraft och driva utvecklingen mot ett 100 % förnybart samhälle. www.svensk-vindkraft.se

Rabbalshede Kraft förvärvar driftsatt vindkraftpark i Raftsjöhöjden

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftparken består av fyra vindkraftverk belägna i Strömsunds kommun, Jämtlands län. Vindkraftverken är av modell Siemens SWT 101 och blev driftsatta år 2012.

Attraktiv investering
”Denna typen av förvärv av driftsatta anläggningar med låg risk ser vi som attraktiva investeringar. Vi kommer att fortsätta att söka efter fler liknande förvärv då de bidrar till en bra tillväxt av vår portfölj och verksamhet.”
Martin Pettersen, Chef Affärsutveckling

Ökad närvaro i norra Sverige
”Rabbalshede Kraft kommer att ansvara för förvaltningen av vindpark Raftsjöhöjden, vi ser även möjligheter att växa vår förvaltningsverksamhet i närområdet. Med dessa förvärv utökar vi vår närvaro med verksamhet i norra Sverige.”
Lars Jacobsson, Operativ Chef