Olönsamma verk sålda i Vindpark Vänern

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Ännu en utländsk investerare får fäste i Sverige. Franska Innovent tar över de fem kommunala verken i vindpark Vänern som har varit till försäljning sedan 2015.

Vindkraft Vänerns består av tio verk resta på Gässlingegrund utanför Skoghall i Värmland. De fem verken som ägs av det kommunala vindkraftsbolaget Vindpark Vänern Kraft AB har aldrig fått luft under vingarna. Verkens lönsamhetsproblem har varit uppenbara.

Under de två första åren 2009-2011 gick de med överskott, men då priset på el och elcertifikat sjönk kraftigt samtidigt som man brottades med driftsproblem i flera verk försämrades lönsamheten betydligt. Något som uppmärksammats i både lokal- och rikspress vid flertal tillfällen. Förlusterna har lett till att ägarkommunerna Karlstad och Hammarö fått skjuta till närmare 260 miljoner kronor i vindkraftsbolaget under åren 2012-2016.

Efter många års sökande efter köpare har franska bolaget Innovent nu tagit över parken för en köpeskilling på 2,5 miljoner euro. Innovent har sedan starten 2001 installerat 373 MW vindkraft i Frankrike och i flera afrikanska stater. Ytterligare projekt är under uppbyggnad i hemlandet och på den afrikanska kontinenten.  I Sverige kommer ett dotterbolag till Innovent att driva parken.

Birdie Dahlberg

Siemens levererar turbinerna till Blodrotberget och Blackfjället i Örnsköldsvik

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande har Siemens Gamesa undertecknat en order att leverera turbiner till projektet Stavro i Örnsköldsviks kommun.

Ordern omfattar 62 turbiner på på 4,1 MW. Blodrotberget kommer att omfatta 40 turbiner, medan Blackfjället har 22 stycken.

Siemens Gas and Power tar hand om nätanslutningen.

Stavro vindpark är planerat att gå i drift i slutet av 2021. Siemens Gamesa ansvarar för drift och underhåll (O&M) tjänster i 30 år.

Stavro kommer att leverera el till Google för ett datacenter och till det svenska skogs- och pappersföretaget Holmen AB enligt PPA-avtal.

Projektet utvecklades av den tyska kapitalförvaltaren Prime Capital AG och ägs nu av ett konsortium av koreanska institutionella investerare, den tyska pensionsfonden Nordrheinische Aerzteversorgung och Siemens Financial Services

Klartecken för ny vindkraftspark i Skellefteå

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Det schweiziska energibolaget Fu-Gen AG har ingått samarbete med den brittiska fondförvaltaren Abraxas Capital Management Ltd för att bygga en vindkraftspark utanför Skellefteå med en investering på cirka 600 miljoner kronor.

Samarbetet mellan parterna fick sitt avstamp denna sommar när projekträttigheterna för Fjällboheden Vind AB förvärvades från franska elbolaget Engie. Vestas kommer att leverera 10 vindturbiner under 2021.

“Detta projekt utgör startskottet för Fu-Gens verksamhet i Sverige. Vi har planer på att bygga fler vindkraftsparker under de nästkommande åren, delvis genom egen projektering, men också genom att förvärva projekt utvecklade av andra företag”, säger Matthias Rapp, ordförande för Fu-Gen, i en kommentar.

Området för vindkraftsparken är beläget ett fåtal mil nordväst om Skellefteå och arrenderas på privatägd mark. Den sammanlagda kapaciteten för projektet blir 42 MW, vilket medför en produktion på drygt 160 GWh förnybar el, motsvarande elbehovet för ca 6600 eluppvärmda hushåll.

“Vi har identifierat Sverige som en säker och långsiktigt hållbar plats för denna typ av investering, och vi är glada över samarbetet med Fu-Gen och att bygga Fjällboheden”, säger Balthazar Cazac från Abraxas. “Vi ser fram emot möjligheten att investera i fler vindkraftsprojekt i Sverige tillsammans med Fu-Gen.”

Vindkraftsparken byggs under ledning av Cameus AB samt Topwind Consultancy BV och kommer att producera grön förnybar el sommaren 2021. Under hösten 2019 påbörjas bygget av nätanslutningen. Vägar och fundament kommer att byggas under sommaren 2020.

Om Fu-Gen AG
Fu-Gen grundades på initiativ av personer med expertis inom förnybar energi. Tillsammans använder de sina samlade erfarenheter inom utveckling och konstruktion av nya projekt, samt drift och förvärv av befintliga. Utvecklingsstrategin syftar till att skapa en omfattande projektportfölj av kostnadseffektiva förnybara projekt med fokus på sol- och vindkraft. Fu-Gen verkar för närvarande i Sverige och Italien med lokal personal i båda länderna.

Om Abraxas Capital Management Ltd
Abraxas Capital Management Ltd. (”Abraxas”) är en Londonbaserad fondförvaltare av alternativa investeringar (AIFM), auktoriserad och reglerad av den brittiska finansiella tillsynsmyndigheten (FCA). Abraxas förvaltar för närvarande Eos Sicav Plc Umbrella Fund – en investeringsfond med särskilt fokus på investeringar i grön infrastruktur.

Winterwind 2020 3-5 februari i Åre – registreringen är öppen

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Winterwind, den internationella och världsledande konferensen om vindkraft i kallt klimat, arrangeras 3-5 februari 2020 i Åre! Temat denna gång blir drift och underhåll.

Winterwindkonferensen arrangeras för tolfte året i rad av Svensk vindkraftförening och lockar människor från hela världen. 3-5 februari 2020 arrangeras den på Holiday Club i Åre. Första dagen, måndagen 3 februari, ges nätverksmöjligheter i samband med att ett spännande studiebesök arrangeras till Vasa Vinds vindkraftsparker Åskälen och Munkflohögen.

Registreringen för konferensen är öppen och på konferenshemsidan www.winterwind.se finns även information om möjligheterna för utställare och sponsorer. Early bird-pris erbjuds till och med 20 december 2019!

”Winterwind 2020’s international programme committee has listed subjects that we would like to hear more about at the conference. Although this year’s theme is O&M including performance optimization, service and repair, we’re curious to learn more about recent progress made in research, development and demonstration projects. These areas include forecasting, health and safety, preconstruction planning, testing, offshore, anti-icing, financial and technological risk mitigation measures and many more bits and pieces that need to come together for continued development of wind energy in cold climates.” - Göran Ronsten, programkoordinator/WindREN AB.

11 november är sista datumet för att skicka in Abstracts och programmet ska sättas ihop kort därefter. I programkommittén som leds av Göran Ronsten ingår även Charles Godreau, Tanja Tränkle, Ville Valtteri Lehtomäki, Sven-Erik Thor samt René Cattin.

”Well, I believe if you’re working with wind energy in Cold Climate it’s kind of the one and only conference to go. The only conference that focuses on this topic. It’s a place where all the stakeholders active in this field gather together once a year to have some really very deep discussions, exchange of information and networking. I think it’s very unique from topic point of view and it’s always very informative – the presentations give you a good picture of what’s going on in the community, like “what are the latest developements?”. If you want to know the state of the art in this field it’s the place to go!” – René Cattin, CEO Meteotest AG.

Programmet för Winterwind, information om field trip-dagen 3 februari med mera kommer inom kort – håll dig uppdaterad på Winterwind hemsidan www.winterwind.se eller genom Vindkraftcentrum!

Jakob Economou, Svensk vindkraftförening

Flera hinder kvarstår för att nå klimatmålet

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Om den kraftiga utbyggnaden av vindkraft fortsätter kommer vindel stå för en högre andel elproduktion än kärnkraften mot slutet av 2020-talet. Men fortfarande behövs det investeras mer för att nå klimatmålet.

Det skriver Svensk Vindenergi i sin reviderade färdplan 100 procent förnybart 2040- Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft. Prognosen pekar på en fördubbling av vindkraft de kommande fyra åren, vilket kan minska Sveriges totala utsläpp med en fjärdedel.

Att partierna kunde komma överens och besluta om Energiöverenskommelsen (2016) har bidragit till de stora investeringarna (80 miljarder) som gjorts i vindkraft. Men det krävs ytterligare investeringar på cirka 200 miljarder kronor om klimatmålet ska nås 2040 och nollutsläpp till 2045. Då bör årsproduktionen av vindkraft ha ökat till 90 TWh. Av det beräknas havsbaserad vindkraft stå för 30 TWh år 2040.

En färsk rapport visar att sol- och vindkraft, tillsammans med olika former för energilagring, kommer att täcka nära hälften av världens energibehov inom kommande decennier. Enligt experter kan sol- och vindkraft om den skalas upp halvera utsläppen från elproduktion senast 2030.

Vindkraftens klimat- och tillväxtfördelar är uppenbara, trots det återstår flera hinder som bidrar till att utbyggnaden av förnybart går trögt på sina håll.

Önskelista på nödvändiga åtgärder
Svensk vindenergi formulerar att antal önskemål som ska underlätta och snabba på omställningen till ett fossilfritt Sverige 2040.

Energiöverenskommelsen bör ligga fast som tidigare beslutats och genomföras som tänkt. Elcertifikatsystemet bör avslutas på ett "ansvarsfullt sätt”. För att få igång byggandet av havbaserad vindkraft bör anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft tas bort.

Klimatnyttan bör få större tyngd när den vägs mot andra intressen, vilket bör införas i miljöbalken. Instruktionerna till myndigheterna bör uppdateras så att klimatfrågan vägs in i alla beslut som fattas. Det skulle förenkla när intresseavvägningarna görs mellan artskyddet, rennäringen och försvarets intresseområden.

Det är skäligt att kommunerna får en ekonomisk fördel av den vindkraft som uppförs inom kommungränserna. Därför bör fastighetsskatten på vindkraft komma kommunerna till godo i stället för att gå till staten. Samtidigt bör det så kallade ”kommunala vetot” mot vindkraft tas bort.

Vindkraftsutbyggnaden bromsas idag av att tillståndsprocesserna är sega och rättsosäkra. Processerna för både vindkraft och elnät bör därför förenklas. Dessutom behöver tillstånden anpassas till den snabba teknikutvecklingen.

Elnäten och elsystemet släpar efter och behöver moderniseras. Överföringskapacitet i elnäten behöver anpassas till en högre andel förnybar elproduktion. För att vindkraften ska kunna bidra till ökad leveranssäkerhet när kärnkraften avvecklas måste så kallade stödtjänster utvecklas.

Birdie Dahlberg