Fossilfritt Jämtland 2017

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Den 20:e september gick årets klimatseminarium av stapeln på OSD (Folkets Hus) i Östersund. Rubriken för årets seminarium var Fossilfritt Jämtland – Möjligheter i en modernare morgondag. Med 469 deltagare slogs nytt rekord för antal medverkande. Seminariet anordnades i samarbete med initiativet Fossilfritt Sverige och bjöd förutom föreläsningar och utställningar på vegetarisk lunch och möjligheter att provköra både elbilar och elcyklar.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, inledde dagen med att påpeka att det är enormt drag i landet just nu och att Östersund är i ropet av många skäl. Han betonade att klimatomställningen är något som redan sker, och att få skulle säga att de lider av svensk klimatpolitik.
- Vi är på väg att förändra vårt samhälle och det går mycket lättare än vi tror, poängterade han.

Finansmarknads och konsumentminister Per Bolund följde upp med att deklarera att Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsland. Han presenterade regeringens förslag till budget för 2018, som får rekordhöga 109 % ökning av miljöbudgeten och mer än 10 miljarder avsatta till åtgärder som internationellt sett kan göra Sverige ledande i klimatomställningsarbetet.

Flera goda exempel på hur fossilfria alternativ blir alltmer lönsamma och verksamma lyftes under dagen, bland annat diskuterades återinförseln av nattågstrafik till Jämtland, den fossilfria staden Akureyri på Island och vad man kan göra för att få koll på sin egen privata klimatpåverkan.

Östersunds kommun delade ut miljöpriset, som 2017 går till Östersundshem. Motiveringen är att de visar vägen i branschen, med bland annat gröna tak och solceller, utan att det kostar extra för hyresgästerna. Årets hedersomnämnande går till Marielle Brovinger och Ulrika Lindholm som driver second hand-butiken Shoppis, som har ökat återanvändandet i Jämtland och uppgraderat loppis-begreppet.

Charlotte Unger, VD för Svensk Vindenergi, kommenterade dagen:
- Det är ett fantastiskt bra initiativ att de åker runt från kommun till kommun, så att man regionalt får visa vad man förändrat och vad man kan. Ofta rör det sig om enkla frågor som även andra kan jobba med.

Årets seminarium är det femtonde klimatseminariet i raden och en del av den Europeiska Trafikantveckan. Bakom evenemanget står Länsstyrelsen Jämtlands Län, Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland, Green Highway, Europeiska Utvecklingsfonden och Interreg Sverige-Norge.

Bilden: Daniel Kindberg VD Östersundshem mottar priset från kommunalrådet Karin Thomasson

Inbjudan workshop. Miljötålighet och Underhållsteknik med fokus på vindkraft.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Tid:Torsdagen den 19/10 2017, kl. 10:00 – 17:00

Plats: RISE – SP i Borås

Huvudaktörer: Industri, Svenska Miljötålighets-föreningen (SEES), Svenskt Underhåll (SvUH).

Syfte

Vi inbjuder till en workshop där vindkraftbranschen får träffa expertis inom miljötålighet och underhållsteknik. Genom presentationer och en öppen dialog mellan deltagarna vid workshopen kommer branschens utvecklings- och problemområden belysas. Genom att workshopen fokuserar på miljötålighet och underhållsteknik fås en större möjlighet att prediktera livslängden för produkter inom vindkraftsområdet.

Läs mer, länk till program klicka här>>

Sollefteå kommun söker projektledare till projektet Vindkraft-generator för hållbar utveckling

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Sollefteå kommun har beviljats ekonomiskt stöd från Energimyndigheten, Region Västernorrland och Länsstyrelsen i Västernorrland för att i samverkan med bl a Vindkraftcentrum, regionalt näringsliv och ett antal norrlandskommuner genomföra projektet Vindkraft-generator för hållbar utveckling.

På senare år har vindkraften utvecklats snabbt i regionen, och samtidigt pågår även omfattande reinvesteringar i elnät och vattenkraft. Investeringar och reinvesteringar i energisektorn kommer att ske under lång tid framöver vilket ställer krav på lokal och regional kompetens. Projektet ska synliggöra den utvecklingspotential som investeringarna innebär för det regionala näringslivet samt analysera och möta behovet av kompetensförsörjning. Genom projektets aktiviteter ska den regionala nyttan av branschens investeringar öka, vilket leder till fler företag, fler jobb och annan återbäring som sammantaget leder till tillväxt i regionen.

Länk till sida med ytterligare information och ansökningsformulär, klicka här>>

Upphandling konsultstöd för fördjupad studie drift och underhåll, vindkraft

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Strömsunds kommun, Vindkraftcentrum.se, inbjuder till att lämna anbud på direktupphandlingen av fördjupad studie drift och underhåll, vindkraft.

Om uppdraget

Strömsunds kommun/Vindkraftcentrum.se har fått i uppdrag av Statens Energimyndighet att genomföra en fördjupad studie om vindkraftens drift och underhåll. Studien ska visa på hur arbetsmarknaden ser ut under vindkraftens driftfas och på möjligheter till förbättringar inom drift och underhåll vad gäller teknik, arbetsprocesser och affärer. Studien beskriver vilka arbetsinsatser som görs till vilken kostnad samt hur de förändras över tid med förutsebar teknisk och organisatorisk förändring.

Vidare beskrivs vilka affärsmodeller och affärsmöjligheter som kan skönjas under drifttiden framöver. Extra fokus läggs på drift- och underhållsfrågor vid svenska förhållanden som i kallt klimat och i skog. Kunskap inhämtas i första hand genom intervjuer med turbintillverkare, ägare och andra branschföreträdare samt med tekniker som arbetar i större och mindre serviceföretag. Här söks också internationell information för jämförelse. I tid pågår studien/projektet högst ett år.

Länk till kommunens sida om upphandlingen, klicka här>>

Vindkraftcentrum söker ny medarbetare

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun söker en ny projektmedarbetare till Vindkraftcentrum.se.

Vindkraftcentrum.se är en av fyra kunskapsnoder inom Energimyndighetens Nätverk för Vindbruk med inriktning på arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll. Faktainhämtning och studier under årens lopp har lett fram till ett Planeringsverktyg som används för att bidra till att skapa största möjliga regionala nytta där vindkraft etableras.

Arbetsuppgifter
Vindkraftcentrum.se kan prognosticera kommande behov av kompetenser och arbetsuppgifter vid uppförande och drift av en vindpark. Tillsammans med andra aktörer kan Vindkraftcentrum.se synligöra arbets- och affärsmöjligheter och se till att behoven tillfredsställs. Detta är huvuduppdraget inom den verksamhet som Vindkraftcentrum.se driver idag.

I arbetet ingår att sprida de erfarenheter Vindkraftcentrum.se skaffat sig till allmänhet, företag, kommunala/regionala tjänstemän och politiker. Det görs via träffar, utskick, hemsida och sociala medier. Uppdraget är nationellt men det mesta som ska byggas planeras i Norrland.

I tjänsten ingår också att bidra i det extrauppdrag Vindkraftcentrum.se har fått från Energimyndigheten, att göra en fördjupad studie av de arbetsuppgifter och affärsmöjligheter som uppstår under drifttiden.

Här ingår att genom litteraturstudier och intervjuer kartlägga det arbete som utförs - och av vem - i ett antal parker, samt inventera drifts- och underhållsbranschen och de olika affärsmodeller som gäller beroende av olika slags ägare. Det handlar om drift- och underhåll i egen regi, köp av tjänster från turbinleverantörer, tredjepartsleverantörer och underleverantörer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen och därmed dokumenterad förmåga till kunskapsinhämtning och sammanställning av kunskap. Här krävs också färdigheter att förmedla erfarenheter och fakta genom tal och skrift. Även i engelska språket.
Vi söker dig som har arbetat med näringslivsutveckling, kan arbeta självständigt men ändå har förmåga att samarbeta och som kan använda officepaketet.

Meriterande är erfarenheter av eget företagande, kunskaper och intresse av att sköta och utveckla projektets databaser samt ett väl utvecklat regionalt och nationellt kontaktnät, där sådant inom vindkraftsbranschen värderas högt.

Strömsunds kommun är samiskt förvaltningsområde vilket innebär att kunskaper i samiska är meriterande.

Anställningen sker snarast och gäller ett år framåt.

För att komma till sida med länk till ansökan, klicka här>>