Vindkraft i Norr lyfter nystartade företaget BRS

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraften fortsätter att generera lokala och regionala jobb. Det nystartade företaget BRS, Blade repair Service inriktar sig precis som det låter på att serva rotorbladen.

I kallt klimat kan en hel del skador uppstå som orsakas av is, åsknedslag och stora temperaturskillnader.

Enligt vd Jonas Lundmark är service och underhåll av vindkraftsverkens rotorblad en helt ny verksamhet i Sverige, med hög utvecklingspotential. Det är en kompetens som normalt flygs in från utlandet. Arbeten som nu kan gå till ett regionalt företag. BRS använder sig av en plattform av märket Tractel, som hissas upp på sidan av tornet och som höghöjdsteknikerna kan arbeta ifrån när de reparerar rotorbladen.

BRS, som består av sex anställda är en avknoppning av WPS (Wind Power Service med 33 anställda) Sveriges största företag när det handlar om att sköta service på själva vindkraftverken.

BRS har valt att etablera sig i Arvidsjaur för att ligger strategiskt nära många parker, förutom Markbygden finns dem i Gällivare, Arjeplog och i Västerbotten.

Jonas Lundmark tippar att de om några år har vuxit till det dubbla med tanke på alla vindkraftverk som uppförs i omgivningen.

Bilderna: Mattias Lundström som jobbar  med bladreparationerna. Foto: Mattias Lundström

Text: Birdie Dahlberg

Stöd till utveckling av vind- och solenergi

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Energimyndigheten tar ett samlat grepp och utlyser 100 miljoner kronor till projekt inom solel, vindkraft och elnät.

Utlysningen är ett gemensamt grepp för de tre programmen El från solen, VindEL och SamspEL. Sista dag för ansökan är 28 augusti 2019.

Omställningstakten till 100 procent förnybar elproduktion bör snabbas på där elsystemet kan bli den viktigaste möjliggöraren för en hållbar klimatomställning.  Många frågeställningar och utmaningar är gemensamma för solel, vindkraft och elnät.

Därför premierar Energimyndigheten projekt inom dessa områden som bidrar bland annat till att ha en inkluderande omställning och ett resurseffektivt och konkurrenskraftigt elsystem. I det ingår att utveckla nya lösningar som kan kommersialiseras och/eller nyttiggöras i samhället och lösningar att bygga upp kunskap och kompetens hos aktörerna i samhället.

Länk till Energimyndighetens sida om utlysningen, klicka här>>

Birdie Dahlberg

Tyskt kapital reser Önusbergets vindkraftverk

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Projekt Önusbergets vindkraftpark, som utgör en del av mastodontprojektet Markbygden 1101, får ny ägare. En tysk kapitalförvaltare Luxcara tar över och siktar på att starta byggnationen under året och driftsätta parken i slutet av 2021.

Svevind, som är ett svenskt-tyskt företag har utvecklat projektet och väljer nu att sälja av del av den stora vindkraftsatsningen i Markbygden 30 kilometer väster om Piteå. Försäljningen av Önusberget är den tredje transaktionen inom projekt Markbygden 1101 för Svevind som sedan 2002 varit involverade i vindkraftsutvecklingen i Markbygden.

Luxcara är en ledande kapitalförvaltare som inriktat sig på förnybar energi. Företagets portfölj inkluderar sol- och vindkraftparker över hela Europa med en sammanlagd kapacitet på över 2 gigawatt och en investeringsvolym på över 2,5 miljarder euro. I och med köpet av Önusberget har bolaget stärkt sin skandinaviska portfölj. Planerna är att sätta igång med byggnationen under innevarande år för att vara klara i slutet av 2021. Projekt Önusberget beräknas få en sammanlagd kapacitet på 750 MW.
Alexandra von Bernstorff, Managing Partner of Luxcar säger att”… de är nöjda med att få möjlighet att investera i ett av Europas mest attraktiva lägen för vindkraft…”.
 
Fördelarna med området Markbygden 1101 är att det är mycket goda vindförhållanden, glesbefolkat och förhållandevis liten grad av motstående intressen. Ett plus är att det finns tre stora kraftledningar som kan användas för överföring av elektricitet.

Projekt Markbygden 1101 har pågått i närmare tjugo år och tillstånden för alla byggetapper är på plats. När hela parken är färdig ska 1101 verk vara resta med en beräknad samlad kapacitet på cirka 10 terrawattimmar. Det blir därmed Europas största landbaserade park och en av världens största.

Bygget sker i flera etapper. Sedan tidigare finns totalt 36 vindkraftverk på Skogsberget som levererar el. Enercon bygger 77 verk och bolaget MB Ett, som ägs av GE Energy och Green Investment, bygger 179 vindkraftverk. På tur står bolaget Markbygden Vind som ska uppföra upp till 442 vindkraftverk.

De markägare som är berörda av vindkraftsprojektet Markbygden är Sveaskog, SCA och ett antal privatpersoner.

Fakta om Markbygden 
Yta: 450 kvadratkilometer
Antal verk: 1 100
Maxhöjd: 200 meter 
Total installerad effekt:  beräknas bli omkring 2 500 – 4 000 MW, (motsvarar Ringhals fyra reaktorer) 
Vägar: 300 km befintlig förstärks samt 430 km ny väg anläggs
Kraftledningsgator: cirka 120 km nya

Bild: Skogbergets vindkraftpark i Markbygden

Text: Birdie Dahlberg

Ope vindkraftpark fick ja från försvaret

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Projekt Ope vindkraftpark öst om Opeflon utanför Östersund har fått klartecken från försvaret.  Det kommer tidigt i processen och är en bra början, men det är många moment kvar innan en park kan uppföras.

Markägare Christer Persson berättar att området är en torvmosse som ligger strax intill det nerlagda Grytans skjutfält och ingår i kommunens översiktsplan för vindbruk. Tidigare fick Rabalshede avslag för ett projekt i närheten då man ansåg att verken hamnade för nära väderradarn i ÅS.

- Det här är första steget. Jag har lämnat in ansökan till Luftfartsverket om CNS prövning som är ett flygsäkerhetssystem. Hur det går är osäkert då flygplatsen ligger på Frösön, 13 km ifrån torvmossen, säger Christer Persson.

Redan för trettio år sedan var Christer Persson en av de första i Jämtland att ha vindkraft på sina ägor, Ope Gård. Tornet var 22 meter högt och turbinen låg på 100 kilowatt. Nu är han inriktad på större vindkraftsprojekt. Tanken är att på egen mark uppföra 8 stycken 240 meter höga verk på 2,5 megawatt.  Området ligger långt från bebyggelse och vinden är god. Vindmätningarna på 140 meters höjd ligger på 7,8- 8,1 sekundmeter.

Nu står han inför att ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB.   

- Det här kommer att ta sin tid.

Text: Birdie Dahlberg