Karlstad kan bli en vätgashubb

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Karlstad Energi och det danska bolaget Everfuel har ingått ett intentionsavtal. För att undersöka möjligheterna att bygga en vätgasanläggning i anslutning till Hedeverket. 

Karlstad Energi har i två år jobbat med frågan om fjärvärmeintegrerad vätgasproduktion och tar nu nästa steg tillsammans med Everfuel. 

- Everfuel bygger en liknande produktionsanläggning i Danmark och etablerar nu ett omfattande nätverk av tankstationer för vätgas i norra Europa varav en i Karlstad och en i Torsby. Tillsammans kan vi ligga i framkant och skapa en komplett värdekedja för vätgas i regionen med Karlstad som hubb, säger Erik Kornfeld, vd på Karlstads Energi, i ett pressmeddelande.

De ska i första hand undersöka möjligheterna att bygga en 20 MW-anläggning i anslutning till Hedenverket men på sikt vill de att anläggningen ska ha en kapacitet på 120 MW. Fördelen med att ha vätgasproduktionen i anslutning till fjärrvärmeproduktion är att de går att ta tillvara på överskottsvärmen från vätgasproduktionen och använda den i fjärrvärmenätet. De har som mål att ha vätgasanläggningen på plats 2025. 

- Karlstad är en viktig strategisk plats för etablering av en vätgashubb vilket säkerställer att vi har vätgasproduktion i hela Skandinavien. Vi vill bygga vidare på vår erfarenhet att bygga vätgashubbar, och vi ser fram emot att bygga en hubb med en så stark partner som Karlstads Energi, säger Jacob Krogsgaard, vd på Everfuel, i ett pressmeddelande.

LK

Bilden; Jacob Krogsgaard, VD Karlstad Energi

Foto: Karlstad Enenergi CC

 

Ikea satsar på havsbaserad vindkraft

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Ingka Investment investerar i tre svenska utvecklingsprojekt för havsbaserad vindkraft. Det är OX2 som har projekten, de tre projekten har en potential att ha en installerad kapacitet om 9 000 MW.  

Vindkraftsprojekten är Galatea-Galene utanför Halland, Triton i Östersjön utanför svenska sydkusten och Aurora mellan Öland och Gotland. De tre vindkraftparkerna skulle kunna producera 38 TWh tillsammans vilket är ca 25 procent av elförbrukningen i Sverige under 2021. 

- Tack vare detta samarbete med OX2 tar vi ytterligare ett kliv mot att minska vårt klimatfotavtryck inte bara i vår egen verksamhet utan i hela i vår värdekedja. De tre utvecklingsprojekten är ett led i vår ambition att öka våra globala investeringar i förnybar energi från dagens dryga 3 miljarder euro till 6,5 miljarder euro till år 2030, säger Peter van der Poel, VD för Ingka Investments, i ett pressmeddelande.

Samarbetet mellan Ingka Investment och OX2 startade redan 2010 och Ingka har köp 10 projekt av OX2 i Sverige, Finland, Litauen och Polen. Ingka koncernen har som ambition att minska sitt klimatfotavtryck och vill uppnå målet om 100 procent förnybar energi i hela värdekedjan. 

- Vi har sett ett stort intresse från marknaden för vår målsättning att introducera storskalig havsbaserad vindkraft i det svenska elsystemet. Jag är glad och stolt över att vi nu har tecknat avtal med Ingka Investments. Vår gemensamma historia med 10 vind- och solprojekt gör mig övertygad om att det kommer att bli ett framgångsrikt samarbete. När vindparkerna väl har etablerats kommer projekten att skapa långsiktiga jobb- och affärsmöjligheter både lokalt och regionalt i takt med att tillgången till el ökar, säger Paul Stormoen, VD, OX2 AB, i ett pressmeddelande.  

Ingka koncernen är den största franchisetagaren inom IKEA. De äger 575 vindkraftverk i 17 länder. En av de vindkraftparker är Glötesvålen som ligger i Härjedalen. 

LK 

Foto: Ingka Group

Ekologiskt hållbar vindkraft i Östersjön

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Forskningsprogrammet Vindval  publicerar slutrapporten för projektet Marin MedVind – Underlag för storskalig hållbar vindkraft till havs.

I Östersjön finns stora ytor som är lämpliga för vindparker med bottenfasta fundament. Det visar en ny Vindvalrapport. Projektets forskare har undersökt möjligheterna för storskalig och hållbar utbyggnad av vindkraft i svenska vatten i Östersjön. 

Forskarna har tagit fram kartor för sjöfågel, fisk, tumlare och säl som visar föreslagna restriktioner. Dessa kartor har kombinerats med områdesskydd, samt vindkraftbranschens önskemål om vindkraftsetablering. Slutligen har tillgängliga ytor, med och utan restriktioner, räknats fram.

Till rapporten med mer: https://www.anpdm.com/newsletterweb/474B5A43764245514776424459/414B5B437040425E47774947594271

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005. Syftet är att ta fram och förmedla forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur.

Nästa vinter ska en ny vindkraftpark stå klar vid Fullsjön i Ragunda kommun

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Det har det senaste åren varit flera demonstrationer mot vindkraft i Ragunda kommun trots det påbörjades arbetet med den nya parken i juli i år, det sker nu skogsavverkning och markarbete. Det är ett franskt vindkraftsbolag vid namn Neoen som äger parken.

Vindkraftsfrågan har skapat debatt i Ragunda kommun, center har tidigare bjudit in till öppet möte för allmänheten i frågan. De visade stort intresse för frågan och krav på återbäring från vindkraften. 

– Vi som parti håller med om återbäringen. Det har tagits mycket naturresurser härifrån utan att vi fått tillbaka det vi borde, sa Mikael Westin kommunalråd (C), till Länstidningen Östersund.

Det var inte alla på mötet som höll med om att frågan om åretbäring var viktig utan de ville inte ha mer vindkraft oavsett. 

Det finns idag tre vindkraftparker vid Fullsjön: Björkvattnet, Björkhöjden och Ögonfägnaden. Den nya vindkraftparken heter Storbrännkullen. Neoen har tillstånd att bygga 12 verk med en höjd på 191 meter med en effekt på 6 MW per verk. Men enligt bolaget ska det bara byggas 10 verk. 

Parken ägdes tidigare av vindkraftsbolaget Storen Vind AB, för drygt ett år sedan sålde de parken till franska Neoen. Hans-Erik Flodin vd på Storen vind berättade för LT att syftet med deras verksamhet är att skapa förutsättningar för att bygga vindkraft och inte att äga och driva dem även att parken inte såldes på grund av motståndet i området. 

LK

 

Vattenfall och Preem ser möjligheter i att havsbaserad vindkraft och vätgas kan hjälpa storskalig utfasning av fossila bränslen

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vattenfall och Preem ska undersöka möjligheterna att utveckla en värdekedja där raffinaderiindustrin på den svenska västkusten kopplas samman med havsbaserad vindkraft och vätgas. Detta för att möjliggöra en snabb omställning till fossilfria bränslen. 

Preem och vattenfall ser en stor potential i att fossilfri el och vätgas kan hjälpa att sänka koldioxidutsläppen inom industrier som raffinaderier, stål, konstgödsel och petrokemi. De ser också att det är viktigt med innovativa samarbeten mellan fossilfria energileverantörer och utsläppsintensiva företag för att Sverige ska stärka positionen som föregångare i marknaden för fossilfria bränslen. 

- Samhällets behov av förnybara bränslen ökar snabbt, men tillgången på nödvändig fossilfri vätgas är fortfarande begränsad. En ny infrastruktur för vätgas från havsbaserad vindkraft kan snabbt och smidigt öka tillgången, och därigenom skynda på Preems omställning till en klimatneutral värdekedja och möjliggöra produktion av fem miljoner kubikmeter förnybara bränslen och e-bränslen senast år 2035. Det här kan bara bli verklighet om vi samarbetar och bildar partnerskap, säger Magnus Heimburg, vd och koncernchef för Preem, i ett pressmeddelande.

- För oss på Vattenfall är elektrifieringen av samhället och industrin en central del av vår affärsstrategi. Vår starka och växande portfölj för utveckling av svensk havsbaserad vindkraft, som i dagsläget utgörs av mer än 20 TWh, innebär stora möjligheter. Därför har Vattenfall tagit initiativ till det här konceptet på den svenska västkusten, där havsbaserad vindkraft- och vätgasproduktion kan spela en avgörande roll i omställningen till en fossilfri industri. Sektoröverskridande samarbeten och partnerskap är vägen framåt, säger Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall, i ett pressmeddelande. 

LK

Foto:Vattenfall