Eitech moderniserar Svenska kraftnäts stamnätstation Rätan för kommande vindkraftsutbyggnad

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande har Eitech fått ett uppdrag från Svenska kraftnät med anledning av kommande vindkraftsutbyggnad. Det nya uppdraget avser en komplett om- och tillbyggnad av stamnätstation Rätan belägen 10 mil söder om Östersund. Ett uppdrag med ett ordervärde om cirka 165 miljoner svenska kronor.

- Vi på Eitech ser nu fram emot att modernisera Rätan och därigenom bidra till att framtidssäkra elnätet samt möjliggöra anslutning av vindkraft från de planerade vindkraftparkerna i regionen, säger Jan Hintze, VD Eitech Engineering AB.

Eitechs uppdrag är en totalentreprenad och omfattar allt från konstruktion, leverans av utrustning, mark- och byggarbeten till installation, provning och idrifttagning.

- För den nya stamnätsanläggningen förnyar vi ett befintligt 400 kV ställverk och bygger ett nytt 220 kV ställverk. Utmaningen i projektet är bland annat att installera den nya utrustningen parallellt som delar av den gamla stationen samt ledningen löpandes igenom stationsområdet periodvis är i drift, förklarar Jan Hintze.