Vindkraftcentrum deltar i projekt med digitala delningsplattformar som verktyg för omställning i krisens spår.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I tider av kris, med konsekvenser som stängda gränser, restriktioner på människors vardagsliv och ett kollapsande av hela bransch- och samhällssystem; då ökar behovet av nya grepp och lösningar i så gott som alla typer av verksamheter, oavsett bransch, sektor och samhällstyp.

Detta projekt ska utveckla ett verktyg med vilket myndigheter, föreningar och företag själva kan utveckla digitala delnings- och samverkansplattformar, och därigenom snabbt kan skapa nya kraftfulla lösningar på många av de problem som uppstått i krisens spår.

Målet är att utveckla och validera ett verktyg och en ansats med vilka de ska kunna utveckla och etablera kraftfulla digitala delnings- och samverkansplattformar som bidrar till nya lösningar på människors och organisationers vardagsproblem. T.ex med hemleveranser till människor i karantän, nya samverkansformer mellan grannar, nya typer marknadsplatser för lokala hantverkare, nya modeller för lån av personal mellan företag och avdelningar, nya sätt för att locka lokala leverantörsföretag till större industri- och byggprojekt, nya system för att ge riskgrupper tillgång till butiker och handelsplatser trots smittorisker etc. Dvs lösningar där mer delnings- och samverkansorienterade beteenden och verksamheter bidrar till hållbara omställningar i Coronakrisens spår.

Det behov som ligger bakom detta projekt är alltså människors och verksamheters akuta behov av att hitta nya sätt att göra saker på, och därigenom ansatser och verktyg för att kunna åstadkomma dessa förändringar, framförallt i spåret av Coronakrisen. Något som på företagsnivå kan handla om att hitta alternativ till de försörjningskedjor som strypts, komponentflöden som sinat, globala marknader som skurits av eller transportvägar som stängts ned.

Konkret innebär detta att den digitala affärsplattform för vindkraftsbranschen som Vindkraftcentrum.se utvecklat tillsammans med Umeå universitet skall kunna användas för att bygga upp lokala, regionala och nationella leverantörskedjor kopplat till branschen. Detta kan bidra till att minimera risker för investerare och ytterligare bidra till att locka kapital inom förnybar energi till Sverige.

Veidekke bygger vägar och fundament för vindkraftspark utanför Åseda

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Veidekke har fått i uppdrag av Stena Renewable att bygga 47 vindkraftfundament med tillhörande vägar i Tvinnesheda-Badeboda utanför Åseda i Småland. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med kontraktssumma på cirka 265 MSEK och planeras vara klart i december 2021.

- Veidekke har den kompetens och organisation som krävs för att bygga en stor vindkraftsanläggning som Vindpark Tvinnesheda. Veidekke har byggt två vindkraftsanläggningar åt oss under de senaste åren och vi är glada att kunna realisera ännu en vindpark tillsammans med dem, säger Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable.

I uppdraget ingår att färdigställa vägar fram till varje vindkraftverk samt tillhörande kranytor, vingupplagsytor mm. Veidekke färdigställer även det interna elnätet samt grundläggning och gjutning av fundamenten till vindkraftverken.

- Vi tackar för förtroendet för detta spännande projekt. Att vara en del i att förbättra vår miljö genom att vara med och bygga ut vindkraften i Sverige är viktigt för oss. Jag är säker på att vi genom samverkan och ett involverande arbetssätt kan ta tillvara på allas kunskap och hitta de bästa lösningarna för projektet, säger Anders Johansson, arbetschef på Veidekke Anläggning.

Stena Renewable investerar nu 2,2 miljarder i Vindpark Tvinnesheda med en total effekt på 210 MW i Uppvidinge. Projektet har gjorts möjligt genom ett samarbete mellan vindkraftsaktörer, nätägaren E.ON och ett så kallat nätförstärkningslån från Svenska kraftnät. Totalt kommer 700 MW ny elproduktion kunna anslutas i området som i dag har underskott på el.

Solcellsguide för företag

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Ny guide förenklar för företag, föreningar och organisationer som vill skaffa solceller.

Energimyndigheten har just framställt en solcellsguide som riktar sig till företag, föreningar och andra organisationer som vill skaffa solceller. I ett överskådligt format finns det mesta man behöver veta om att skaffa, äga och avveckla en solcellsanläggning.

Eftersom guiden är uppbyggd som en checklista kan man enkelt pricka av vartefter aktiviteter blir gjorda. Solcellsguiden för företag kan användas av både privata och offentliga aktörer.

Solcellsguiden: https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=168967

Ökar i antal och effekt
Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela landet vid årsskiftet. Den installerade effekten ökade med  cirka 70 procent.

Majoriteten av den installerade effekten för 2019 kommer från anläggningar under 20 kW, det vill säga mindre solcellsanläggningar som exempelvis villatak. Det är första gången sedan statistikens början som den största kategorien inte är anläggningar med storleken 20–1 000 kW.

Sol- och annan el
Vatten- och kärnkraft dominerar elproduktionen och förnybar el ökar. År 2018 stod kärnkraften stod för 41 procent av total elproduktion, vattenkraften för 39  procent, vindkraft 10 procent och solkraft utgjorde 0,2 procent. Resterande 9 procent var förbränningsbaserad produktion, som främst sker i kraftvärmeverk och inom industrin.

Ökad vindkraft och solel
Energimyndighetens senaste korttidsprognos visar en kraftig utbyggnad av vindkraft de kommande åren, från 16,6 TWh 2018 till 38 TWh 2022. Solel ökar också kraftigt, om än från låga nivåer, från 0,4 TWh 2018 till 1,7 TWh 2022, vilket innebär att den väntas växa snabbare än vad det tidigare har bedömts.

Torbjörn Laxvik

Bransch-VD värvad till Vindkraftcentrum

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Första september tillträder Charlotte Unger Larson en ny tjänst vid Vindkraftcentrum.se. Hon kommer att arbeta med kommunikation och näringslivsutveckling.

Tidigare i våras tillkännagav Charlotte Unger Larson att hon slutar som VD för branschorganisationen Svensk Vindenergi efter drygt fem år på posten.
- Jag ville leva, arbeta och bo i Jämtland och med mitt nya jobb hos Vindkraftcentrum blir det möjligt. Jag ser verkligen fram emot att få jobba  med utveckling inom näringslivet och använda mina erfarenheter och kunskaper i en ny spännande roll, säger hon.

Charlotte Unger Larson har över 25 års erfarenhet från offentlig verksamhet varav tio år i regeringskansliet. Hon har haft olika chefs- och ledarpositioner. Den röda tråden i arbetet har varit att skapa förutsättningar för en god dialog mellan olika aktörer i syfte att nå en hållbar utveckling såväl socialt som miljömässig och ekonomiskt. Vid Svensk Vindenergi har hon verkat för att vindkraften ska bli en del av basen i förnybart energisystem, och därmed bidra till ett hållbart samhälle.

Varför Vindkraftcentrum.se?
- Jag har följt organisationens verksamhet under åren och sett den nytta man gör. Det gäller verktygen för lokala jobb och affärer där vindkraft byggs. Det handlar om en genuin vilja till regional utveckling och därmed acceptans för samhällets mål om förnybar energi.

Charlotte Unger Larson får nu möjligheten att arbeta i hela näringskedjan från grävmaskinister och fundamentgjutning till de affärsmöjligheter som det nya elsystemet baserat på förnybar energi erbjuder.
- Vi ser en viktig omställning av samhället framför oss. Regionalt ser vi nya näringsgrenar växa fram, som batterifabriker, fossilfritt stål, inhemska fordonsbränslen och en fortsatt digitalisering. Här vill jag bidra med mina kunskaper och mina kontakter.
 
Vindkraftcentrum.se - Projektkontor förnybar energi och näringslivsutveckling drivs inom Strömsunds kommun men innebär ett nationellt uppdrag som finansieras av Sveriges Energimyndighet. Torbjörn Laxvik har lett Vindkraftcentrum.se sedan 2011.
- Jag såg transferfönstret öppnas och som chef är det alltid roligt att få rekrytera en medarbetare som kan mer än en själv. Vi välkomnar kompetensen och ser framtiden an i den omställningstid som råder.
 
Vindkraftcentrums erbjudanden: http://www.vindkraftcentrum.se/index.php/vindkraftcentrums-erbjudanden
Senaste nyhetsbrevet: http://gantrack8.com/t/v/0_MjQyNzE2NzUyMDQ3Mg==/

Företag inom vindkraftservice växer starkt

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Norrländskt serviceföretag inom vindkraft expanderar i Jämtland och Dalarna. Det sker genom att WPS Sweden AB förvärvar Windrep AB med kontor i Östersund och Leksand.

WPS, Wind Power services, startade i Piteå 2014 och har vuxit till att bli en av de största svenska oberoende leverantörerna inom service och underhåll av vindkraftverk. Idag har man sammantaget 39 anställda och omsatte förra året 47 miljoner kronor.

Bolagets koncept är lokalt anställda vindkraftstekniker runt om i norra Sverige och målbilden är att fortsätta expansionen både organiskt samt genom förvärv. När nu rotorbladspecialisterna i Windrep ingår i bolaget breddas utbudet av tjänster.


- Windrep AB passar väldigt bra in i vårt företag, vi förstärker vår kompetens inom framför allt bladreparationer och samtidigt får WPS Sweden AB ytterligare två etableringsorter, Östersund och Leksand. Ägarna Frans Nilssons och Eric Daniels kompetens och erfarenhet från flera år av komplicerade lagningar av rotorblad på vindkraftverk är en värdefull förstärkning, säger Jonas Björk som är VD på WPS i ett pressmeddelande.

Idag utför WPS service och underhåll av vindkraftverk. Installation och drift av mätmaster och telecom-master. Inspektion och reparationer av rotorblad samt övriga rope access relaterade arbeten inom vindkraftsbranschen. WPS har specialtjänster som Level 3 Irata-tekniker, Tractel arbetsplattform för bladtekniker samt AI-styrd drönare för knivskarpa och snabba bladinspektioner.

- Vi är mycket glada att affären gått i lås och vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen tillsammans med WPS Sweden AB, vi kommer att komplettera varandra väldigt bra, säger Frans Nilsson som delägare i Windrep, och fortsätter:

- Fram tills nu har vi varit fyra till sex tekniker som både utfört uppdragen, skött det administrativa samt kundkontakter. Nu får vi en gyllene möjlighet att fokusera oss på det vi är bäst på; inspektioner och lagningar av rotorblad så att uppdragens kvalitet fortsätter vara den bästa, och kundernas behov tillfredsställs.Vindkraften byggs ut i rask takt och särskilt i norra delarna av Sverige. Sammantaget fanns drygt fyratusen turbiner i drift vid årsskiftet. Under detta år beräknas ytterligare bortåt femhundra verk stå klara. Alla med tre rotorblad. Jonas Lundmark är marknadschef vid WPS:
- Vi har sett att när det kommer till uppdrag inom rotorblad handlar det väldigt mycket om erfarenhet och meritlista. Eftersom vi ser att efterfrågan på lagning och inspektion av blad ökar enormt i vår region känns det väldigt bra med förvärvet av dom bästa i branschen, så att vi tillsammans kan växa och ge våra kunder ännu bättre service och stöd.

Torbjörn Laxvik
Bilder: WPS och Windrep