Nu kan du se alla presentationer från konferensen Energivärlden-Tema vind

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Nu finns alla powerpointpresentationer samt ett urval med filmade föredrag upplagda på Internet.

För att se presentationerna klicka här>>

De filmade inslagen är bland annat,
- Snabb teknikutveckling utmanar tillståndsprocessen
- På väg mot 100% förnybart - vad får det kosta?
- Internationella trender och nationella vägval
-mm

För att komma till sida med alla filmade inslag, klicka här>>

 

270 deltagare på konferensen Energivärlden tema vind.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

När Energimyndighetens nya konferens Energivärlden gick av stapeln för första gången de 29-30 maj var temat vind. Under två dagar träffades forskare, branschföreträdare och politiker för att ge en samlad bild av läget för svensk vindkraft. Det blev ett gemensamt avstamp inför den utmaning som målet om ett 100 % förnybart elsystem till 2040 innebär, men även en avstämning av läget i en ständigt blåsig bransch. Vindkraftcentrum var självklart på plats bland de 270 deltagarna för att delta i både presentationer och diskussioner.

Under sessionen Från förnybar energi till lokal utveckling berättade Torbjörn Laxvik från om våra erfarenheter och de verktyg Vindkraftcentrum arbetat fram som stöd för regional utveckling. Sessionen innehöll även den första offentliga presentationen av en ny modell för stöd till lokal utveckling (SLU). Efter några års samtal med Vindkraftcentrum har Vattenfall beslutat skapa en ny modell för att öka värdet av SLU. Traditionellt har stödet fördelats till föreningar för lokala aktiviteter i vindkraftsparkernas direkta närhet. Vattenfall ser nu att pengarna kan användas effektivare och ge bygden mer tillbaka. Läs mer i pressmeddelandet, klicka här>>
Jan-Olof Dahlin från OX2 delade med sig av nycklar till lyckade etableringar, och representanter från Skellefteå och Sollefteå kommun berättade om hur elintensiv industri kan bidra till kommunal tillväxt.

Christer Andersson och Susanne Tellström från Vindkraftcentrum presenterade delar av materialet från drift och underhållsstudien i sessionen om drift och underhåll i svenska förhållanden. Resultatet visar på att behoven av underhåll inom svensk vindkraft kommer att öka under kommande år, dels för att många vindkraftverk håller på att åldras men även för att mycket av den nu planerade utbyggnaden kommer att ske i kallt klimat där t.ex. behovet av bladreparationer är större. Detta kan öppna upp drift och underhållsmarknaden för fler aktörer, som kan fungera både som självständiga serviceleverantörer och som stödbemanning åt turbintillverkare. Johan Arnqvist (Uppsala Universitet), Ola Carlsson (Chalmers) och Sara Fogelström (SWPTC) deltog också i denna session och berättade om den forskning som sker vid respektive institution. I en gemensam avslutande diskussion drogs slutsatser kring att modeller och planering under projektering kan anpassas mer för svenskt klimat, samt att projektörer, operatörer och underhållsföretag behöver hjälpas åt och utveckla branschen så att den bättre tar hänsyn till de särskilda behoven inom svensk vindkraft, bl.a. för att minska produktionsbortfall.

Andra punkter ur programmet:

·        Tomas Kåberger, professor vid Chalmers, berättade om den otroligt snabba utbyggnaden av vindkraft som skett både globalt och i Sverige.

·        Johan Köppel, professor vid Berlins tekniska universitet, delade med sig av erfarenheter från vindkraftsutbyggnaden i Tyskland och de utmaningar man haft där.

·        Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, pratade om vägen mot ett fossilfritt samhälle.

·        Flera innovationer inom konstruktion av vindkraftverk presenterades från bl.a. MarCon Wind, som utvecklar fundament för havsbaserad vindkraft; Modvion, som konstruerar torn av limträ; Lindskogs avisningssystem; och Triblade som gör turbinblad.

·        En annan innovation som presenterades är Greenbyte, som tillgängliggör driftsdata för operatörer och gör den mer användbar, bl.a. via en app för smart-phone.

·        En session kring behovet av kortare behandlingstider visade andra möjligheter för att ändra vindkraftstillstånd så att de i större grad kan byggas med bästa möjliga teknik.

·        Vindkraftens roll i elsystemet och elnätsfrågor.

·        Ny forskning om ljud från vindkraft.

·        Myndighetsdialog, där Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten svarade på frågor.

·        Politikerpanel och öppen dialog med Patrik Engström (S), Lars Hjälmered (M), Lise Nordin (MP), Rockard Nordin (C) och Pernilla Gunther (KD), kring hur partierna vill gå vidare efter energiöverenskommelsen.

Delar av konferensen filmades och kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Vattenfall och Garantia förbättrar vindkraftsstöd till lokalt företagande

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vattenfall har i likhet med de flesta vindkraftsaktörer utgett löften om en så kallad vindpeng, stöd till lokal utveckling (SLU), i samband med etablering av nya vindkraftsparker. Vattenfall inleder nu ett samarbete med Garantia och förbättrar stödet till lokalt företagande.


Efter några års samtal med Vindkraftcentrum har Vattenfall beslutat skapa en ny modell för att öka värdet på SLU. Traditionellt har stödet fördelats till föreningar för lokala aktiviteter i vindkraftsparkernas direkta närhet. Vattenfall ser nu att pengarna kan användas effektivare och ge bygden mer tillbaka.

Läs pressmeddelandet här>>

Ny prognos för framtida behov av vindkrafttekniker

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är redan stor – och kommer att öka. Sverige har ett mål att använda 100 procent förnybar el senast 2040 och en stor del av den energin kommer att bli vindkraft. För att nå målet ska det byggas omkring tretusen nya vindkraftverk de närmaste decennierna. I dagsläget behövs det de närmaste fyra åren 750 nyutbildade vindkrafttekniker. I övriga Europa är utbyggnadstakten lika hög. Det finns alltså goda möjligheter för de som också skulle vilja jobba utomlands.

Intresset för klimat och hållbarhetsfrågor bland Sveriges ungdomar är stort. För den som vill göra skillnad och jobba med klimat- och hållbarhetsfrågor på heltid finns möjligheten att jobba som vindkrafttekniker. Just nu investeras ca 30 miljarder kronor i svensk landbaserad vindkraft.

Som vindkrafttekniker får man ett hisnande jobb med storslagen utsikt mot framtiden. Under de närmsta fyra åren kommer svensk vindkraft att byggas ut med 60 % och det kommer att saknas över 200 tekniker per år. Vindkrafttekniker hjälper till att hålla klimatomställningen snurrande, och de blivande arbetsgivarna finns både lokalt och internationellt. Numera räknar man med att en vindkraftpark ska vara i drift i uppåt 30 år och sannolikheten är stor att man efter det sätter upp nya vindkraftverk på samma plats.

Oavsett om ägarna sköter driften själv eller om turbinleverantören har långsiktiga serviceavtal eftersträvas lokalt förankrad personal om det finns intresserade för dessa jobb. Det innebär att det kommer att finnas många välavlönade långsiktigt säkra jobb i glesbygden. En möjlighet för avfolkningsbygder att vända trenden och öka skatteunderlaget.

Det är viktigt att skolor, kommuner och arbetsförmedlingen där vindkraft byggs hjälper till att intressera ungdomar eller sådana som kan tänka sig karriärväxling intresseras för dessa jobb.

Läs prognosen genom att klicka här>>

Utbildningsläget för all vindkraftsutbildning i Sverige läsåret 2016-17

Den årliga rapporten om utbildningsläget för vindkraft i Sverige har nu utkommit för läsåret 2016-2017. I rapporten analyseras utbildningsutbudet samt söktryck och antal studenter på yrkeshögskolor och universitet/högskolor läsårsvis. 

Rapporten berör även vindkraftindustrins behov av både specialiserade och integrerade kompetenser och erfarenheter på olika nivåer och att branschen efterlyser mer samarbete mellan akademi och industri.

Söktrycket till utbildningar om vindkraft på högskolor och universitet har ökat stort under senare år och det finns en trend att studenterna fortsätter med påbyggnadskurser inom området. Detta märks bland annat i att antalet akademiska uppsatser och avhandlingar om vindkraft ökat stort från tidigare år. Under läsåret har 94 publikationer redovisats vilket visar på ett stort intresse för ämnet hos studenterna och att ny vindkraftskompetens tillkommer varje år.

Läs rapporten genom att klicka här>>

Vattenfall bjöd in lokala företag till affärsmöten med huvud-entreprenören inför bygget av Blakliden-Fäbodbergets vindpark.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vattenfall jobbar för att lokala företag ska få möjlighet att göra affärer

Efter att investeringsbeslutet för vindkraftparkerna Blakliden-Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner tagits förra veckan har arbetet startat med att kontraktera underleverantörer. Vattenfall har tillämpad en ny unik upphandlingsmodell där man vill försöka skapa så många lokala affärer som möjligt. I samarbete med Vindkraftcentrum har en databas byggts upp där lokala företag har kunnat registrera sig och beskriva sitt tjänsteutbud i god tid innan byggstart.

Nu när Vattenfall tecknat kontrakt med ett antal huvudentreprenörer har dessa förbundit sig att inhämta anbud från lokala företag som då får chansen att konkurrera med pris och kvalitet. De lokala företagen har fått löpande information om hur planeringen har fortskridit och också fått informationsmöten om vad som krävs av leverantörer till en så omfattande infrastruktursatsning på runt 3,5 miljarder kronor. Allt för att kunna förbereda sig och vässa sitt erbjudande.

Matchningsmöte i Åsele den 18 maj mellan huvudentreprenören mark och anläggning och lokala företag.

Ett 70-tal företag hade infunnit sig på Åsele Wärdshus för att träffa Vattenfall och det företag som ska anlägga vägar mm. Mötet inleddes med en presentation om tidsplanering för projektet som startas upp i juni i år och ska stå klart 2021. Därefter hade huvudentreprenören delat upp sitt manskap i tre stationer där de lokala företagen var och en fick presentera sig och etablera en kontakt som förhoppningsvis ska leda till affärer under byggets gång.

Åsele Wårdshus har nyöppnat igen med nya ägare, mycket på grund av de förestående investeringarna i vindkraft. Nu har Åsele centralort återigen en större hotellanläggning med konferensmöjligheter och stor restaurang. En fantastisk frukost serverades till mötesdeltagarna.

Parkeringen utanför Wärdshuset var full av firmabilar vid matchningsmötet.