Hållbart flygbränsle ska tillverkas i Långsele

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 Det världsunika industriprojektet går under namnet SkyFuelH2 och bygger på tillgång till grön vätgas och biomassa.

-Fantastiskt att den lokala vatten- och vindkraftselen kan användas för att skapa arbetstillfällen och lokal nytta, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.

Det är det tyska Energiföretaget Uniper och det Sydafrikanska kemibolaget Sasol som står för den största industriinvesteringen någonsin i Sollefteå kommun.

- Här i Hamre vid älven i Långsele har vi marken, kraften, vatten och närheten till skogsbruket. Platsen är perfekt, säger Johan Andersson och får medhåll av de internationella bolagen.

Uniper finns sedan länge i trakten, företaget äger och har ägt vattenkraftverk i Sollefteå kommun. Sasol är världsledande på en teknik som kallas Fischer-Tropsch och det flytande hållbara flygbränslet tillverkas genom att kombinera kol från biomassa med vätgas.

När planerna på satsningen offentliggjordes på plats i Hamre var Unipers svenska vd Johan Svenningsson där liksom Sasols vd Fleetwood Grobler. Nämnde Johan Andersson och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Åsa Sjöden var med. Alla ivrigt påhejade av näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

- Det här är en del av den gröna revolutionen och det är i norr som jobben skapas. Jag utmanar folk genom rekommendationen att köpa långkalsonger och flytta norrut.

Och jobb ska det bli. I själva fabriken räknar man med 100 fasta anställningar. Med kringjobb hoppas kommunen på sammanlagt 300 anställningar. Men när kommunen blickar framåt ser man satsningen som startskott för att locka fler investeringar till området, ambitionen är att industrierna på Hamre-området till 2035 ska sysselsätta runt 700 personer.

Projektledare för Hamre-området är Hans Pahlin, annars verksam vid det kommunala bolaget Energidalen.

- Vi räknar med att fler företag vill etablera sig här och ska detaljplanera området norr om fabriks-siten. Bland annat uppstår ju restflöden i form av syre och värme. Det kan handla om fjärrvärme och matproduktion, säger han. Men även mer elintensiv industri.

Eon står för anslutningen av de 200 MW som själva bränslefabriken kräver. Det ska räcka till att producera tio procent av Sveriges behov av flygbränsle. Samtidigt förbereder Eon för ett uttag av ytterligare kraft i Hamre.

En avsiktsförklaring har träffats mellan Uniper och kommunen. Men företaget vill vänta ytterligare i processen innan man berättar om hur stor investeringen blir i kronor.

Mikael Näsström är tillväxtchef i Sollefteå kommun och understryker att det handlat om ett långvarigt arbete för att få till en etablering.

- Det var 2014 som beslut togs för att vi skulle försöka få hit elintensiv industri. Men det var redan 2008 som vi började begripa möjligheten till detta, i första hand handlade det då om serverhallar.

I Hamre fanns det kommunal mark och möjligheter till stort eluttag. När detaljplanen var klar fanns det något att erbjuda bolagen.

- Det känns fantastiskt bra idag, säger Mikael Näsström.

Bild 1: Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson var på plats i Hamre  fabriksplanerna offentliggjordes.

Bild 2: Projektledaren Hans Pahlin berättar för den tillresta allmänheten om planerna på en flygbränslefabrik i Hamre, Långsele i Sollefteå kommun. 

Foto: Torbjörn Laxvik

Bild 3 Skiss över produktionsprocessen i den världsunika fabriken. 100 000 ton flytande hållbart flygbränsle ska framställas om året. Det motsvarar tio procent av det flygbränsle som används i Sverige. Bild: Uniper

Torbjörn Laxvik

WinterWind 2022

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Den 19–21 april anordnade Svensk Vindkraft WinterWind i Skellefteå. En årlig internationell konferens med fokus på vindkraft i kallt klimat

Första dagen anordnade W3 Energy en utflykt till Markbygden vindkraftpark. Det är en av världens största vindkraftparker på land. De bjöds på lunch i vindkraftparken och W3 Energy berättade hur de arbetar för att optimera turbinernas effekt. 

Dag två och tre bestod av seminarier och diskussioner. Det presenterades och diskuterades system för att upptäcka is på vindkraftverk samt produktionsförluster på grund av isbildning och metoder för att ta bort is från vindkraftverken. På konferensen deltog ca 250 personer från 24 länder. Arrangör var föreningen Svensk Vindkraft. Länk till alla presentationer, klicka här>>

 

Bräcke drar tillbaka sitt veto för vindparken Kusberget

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Med siffrorna 17-8 blev fullmäktiges beslut att släppa vidare vindkraftssatsningen med högre verk än i vindbruksplanen för miljöprövning.

-Vi har pekat ut området i vindbruksplanen och då får vi förhålla oss till det, sa Jörgen Persson (s), som är kommunstyrelsens ordförande.

Det är en omsvängning sedan fullmäktige faktiskt la sitt veto mot vindkraftutbyggnaden i somras. Många turer gjordes före det beslutet och nu har fler sådana tagits.

- Det togs utan diskussion. Och socialdemokraterna har kommit fram till att vi inte borde lagt detta veto,  säger Jörgen Persson vid fullmäktigemötet under onsdagen.

Något udda är att omsvängningen och det nya beslutet är en följd av ett medborgarförslag som lagts av Bengt-Jonny Johansson som är bybo i Öster-Övsjö i den tänkta parkens närhet, tillika markägare och företagare. Själv tillskyndare av vindkraft i området sedan 13 år.

Han fick berätta om Jämtvinds och finansiärernas planer framåt för fullmäktige och svara på frågor:

- Satsningen handlar om 60-70 jobb och handlar om 1,7 miljarder kronor i investeringar. Vid sidan av de 17 vindkraftverken innebär detta vätgastillverkning och ammoniakproduktion. Lagring kan ske i tidigare militära bergrum. Dessutom en etablering av serverhallar.

Det var Bengt- Jonnys  Johanssons besked och budskap för att framföra att frågan stod annorlunda nu jämfört med att vetot beslutades i juni.

Moderaterna som är koalitionspartner med socialdemokraterna i kommunstyrelsen ville inte framhålla de näringslivsmöjligheter som kunde uppstå, utan ville stå fast vid 150 meters höjd på verken enligt den vindbruksplan som nu gäller.

- Landskapet förändras till ett industrilandskap, med vägar och fundament som det är oklart hur de och verken ska monteras ned. Många mår dåligt av ljudet. Vindkraften löser inte energikrisen – det gör kärnkraften, säger Johan Loock (m) som är vice ordförande i kommunstyrelse och ansvarig för näringslivsfrågor i kommunen.

Den tidigare koalitionspartnern Vänsterpartiet menade att vindkraftsetableringen mest var för att markägare och bolag skulle tjäna pengar. Och att skogen skulle bli industrimark med vindkraftverk höga som 20-22 våningar höga höghus.

I debatten var oppositionspartiet Centern delat. Här hördes argument för ny kärnkraft hellre än ojämn och instabil vindkraft. Men mer avgörande blev att bejaka utvecklingen och framtiden, i nvesteringar och arbetstillfällen i kommunen.

Även det lilla partiet Jämtlands väl ville att vetot skulle rivas upp, till följd av att energin är viktig och att det för landsändan finns risk att vattenkraftens bidrag kan komma att minska. Då kan vindkraften bli viktig.

I övrig handlade stora delar av fullmäktigemötet om det ekonomiska läget, om ansvarsfrihet kunde beviljas kommunstyrelsen till följd av ekonomiskt resultat, eventuella tillskott från kommunakuten, återkommande besparingsbeting och deras inverkan på investeringsbudgeten.

Torbjörn Laxvik, projektledare och Bräckebo

Bild 1: Vindkraftverk i Mörttjärnsbergets vindkraftpark i Bräcke kommun.

Foto: Torbjörn Laxvik

Bild 2 Jörgen Persson (S) kommunstyrelsens ordförande

Foto: Bräcke kommun

Ytterligare möjlighet att titta på Branschforum Vind 2022

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftcentrum har genomfört sin återkommande konferens Branschforum. Denna gång helt digitalt.

-Det blev lyckat med stor bredd på deltagandet i frågor som ligger i den politiska frontlinjen, säger Torbjörn Laxvik, projektledare.

Bland tittarna på utsändningen fanns branschföretag, kommun- och regionpolitiker, enskilda personer och företag, myndighetspersoner och intresseorganisationer.

Och för den som missade sändningen det går att se hela konferensen nu i efterhand på länken: https://www.youtube.com/watch?v=maS3v_EKwzg

Spola fram lite om den inte startar direkt. Så kommer konferensen igång.

Att frågorna som diskuterades ligger helt rätt i tiden visades av att miljö- och klimatminister Annika Strandhäll höll presskonferens strax före vindkraftcentrums utsändning och presenterade sitt vindkraftspaket. Något som kommenterades av gästerna i studion i Östersund.

Annars är några huvudpunkter i sändningen just jobb och inflyttning i vindkraftsetableringens spår, elintensiva investeringar i exempelkommunen Ånge samt en omfattande diskussion i ersättningsfrågan.

Synpunkterna om det senare lämnar Vindkraftcentrum.se vidare till den snabbutredning om ersättningar till kommuner och lokalsamhällen som nu tillsatts.

Bilden: Studion under inspelning. Från vänster. På bildskärmen Sigrid Carstairs Svensk Vindkraft, Marie Knutsen-Öy, Svenskt Näringsliv, i bakgrunden Linnea Karlsson Vindkraftcentrum, Anders Frimert (s), riksdagens näringsutskott, Mikael Westin (c), kommunalråd Ragunda, Programledare Marin Machnow

YH Vindkraftteknikerutbildning, film om yrket och YH-utbildningen i Strömsund

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Tipsa alla som vill jobba med ett klimatsmart yrke i en expansiv bransch, med goda jobb- och karriärmöjligheter? Gå Strömsunds yrkeshögskoleutbildning till vindkrafttekniker. Sök senast 22 april.

Klicka här för att se filmen>>

Sprid gärna filmlänken

I filmen intervjuas elever och före detta elever om själva utbildningen samt om att bo och studera till vindkrafttekniker i Strömsund. De berättar om varför de uppskattar utbildningen, hur det är att hitta boende och vad Strömsund som ort har att erbjuda i form av service och handels utbud. Läs mer om utbildningen och ansök här: https://www.hjalmar.nu/241.html

Yrkeshögskoleutbildning vindkrafttekniker

Hjalmar Strömerskolan erbjuder en vindkraftteknikerutbildning och som ger kunskap om arbetsuppgifter som förekommer i samband med service, drift och underhåll av vindkraftverk.

Utbildningen är på 300 YH-poäng och bedrivs på heltid under tre terminer. Delar av studierna kan bedrivas från annan ort än Strömsund. 

Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning vilket innebär en stor del LIA (Lärande i arbete) och efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som vindkrafttekniker.

Läs mer om utbildningen och ansök här www.hjalmar.nu/vindkraft