Vattenfall påbörjar byggandet av en av Sveriges största vindkraftsparker i Åsele och Lycksele

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande påbörjas nu bygget av vindkraftparken Blakliden/Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner. Totalt installeras 84 kraftverk och blir, när de tas i drift 2021/22, en av Sveriges största, och Vattenfalls hittills största, vindkraftsparker. Den totala investeringen uppgår till ca 3,5 miljarder SEK och 60 procent av produktionen är redan såld genom ett 20-årigt avtal med Norsk Hydro.

Vattenfall har tecknat ett turbinkontrakt med Vestas och, efter att bankfinansiering är på plats, ett 20-årigt elleveransavtal med Norsk Hydro. För att äga projektet har ett partnerskap bildats mellan Vattenfall (30%), Vestas och PKA, ett danskt pensionsbolag, (tillsammans 70%).

Vindkraftparken består av två områden; Blakliden i Åsele kommun med 50 kraftverk och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner med 34 kraftverk. Den totala kapaciteten kommer att bli 353 MW vilket är tillräckligt mycket förnybar energi för att kunna förse 220 000 svenska hem med hushållsel.

- Det är mycket glädjande att vi nu kan fortsätta vår expansion av landbaserad vindkraft i Sverige. Med Blakliden/Fäbodberget tar vi ett betydande steg i vår strategi att bli fossilfria inom en generation och denna gång gör vi det ihop med starka partners i form av Vestas och PKA, säger Magnus Hall, VD och koncernchef Vattenfall.

-Det är viktigt för norra Sverige att stora investeringar hamnar här. Vi har utvecklat de här projekten från första början och haft god hjälp från kommunerna, ansvariga myndigheter, Sveaskog och andra markägare. Vattenfall har redan omfattande verksamhet i regionen, som till exempel vattenkraftverk, Stor-Rotliden vindkraftpark, en omfattande serviceorganisation och kundtjänst i Umeå. Regionen spelar en viktig roll för Vattenfall och kommer att göra det även i framtiden, säger Sandra Grauers Nilsson, chef för affärsområde Onshore Wind på Vattenfall.

Fakta Blakliden/Fäbodberget vindkraftpark:
- Total maxkapacitet 353 MW.
- Beräknad årsproduktion: 1,1 TWh, vilket är tillräckligt för att försörja 220 000 svenska hem med hushållsel eller 10 % av Sveriges bilar om de vore eldrivna.
- Total höjd från rotorbladsspets 180 m.
- Investeringskostnad ca 3,5 miljarder SEK.
- Idrifttagning 2021/2022.

Bild Vattenfall/Anna-Karin Drugge. Från bygget av Stor-Rotlidens vindkraftpark utanför Fredrika

Nu är det hög tid att säkra en plats på Energimyndighetens konferens Energivärlden – tema vind, forumet för dig som vill följa utvecklingen på energiområdet.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Boka in och anmäl dig till konferensen Energivärlden, 29-30 maj i Stockholm

Nu är det hög tid att säkra en plats på Energimyndighetens konferens Energivärlden – tema vind, forumet för dig som vill följa utvecklingen på energiområdet.

Årets program fokuserar på målet om ett 100 procent förnybart elsystem och vindkraftens roll i energiomställningen. Här får du överblick över forskning och utveckling både i Sverige och internationellt samt möjlighet att ta del av erfarenheter kopplat till energiomställningen och utbyggnad av vindkraft. Vad händer på elmarknaden och hur stöttar vi innovationer och innovativa företag? Möt Tomas Kåberger, Chalmers, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, och Energimyndighetens egna experter på energiomställning och många fler.

Konferensen är en mötesplats för dig som arbetar med vindkraftens roll i energiomställningen inom kommuner, länsstyrelser, akademi, näringsliv, myndigheter och branschorganisationer.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Energimyndigheten och dess interna och externa forsknings- och främjandeprogram - SWPTC, StandUpforWind, Vindforsk, Vindval och Nätverket för vindbruk.

Mer information och anmälan hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Mer från konferensen:

Vindkraftsutbyggnaden – en marknad för innovation

Energimyndigheten satsar drygt 50 mkr om året på forskning och utveckling på vindkraftsområdet. För företag erbjuder det en möjlighet att få stöd till utveckling av innovativa idéer. På sessionen ”Vindkraftsutbyggnaden – en marknad för innovation” tar två av landets största leverantörer pulsen på marknaden – och därefter berättar fem innovativa bolag om idéerna de utvecklar med stöd av myndigheten.

– Vi vill visa bolag i branschen att det finns möjligheter att få stöd för att utveckla innovativa nya produkter och tjänster på vindkraftsmarknaden, säger Pierre-Jean Rigole på Energimyndigheten.

Kom och inspireras av MarCon Wind som utvecklar fundament för innanhav, Modvion som bygger torn av trä, Green Byte, som optimerar drift och underhåll med hjälp av scadadata, Lindskogs Innovation som avisar vindkraft och Triblad, med sina turbinblad i fackverk.

– Jag hoppas att vi kan uppmuntra alla som har idéer och tankar om nya lösningar att gräva fram dem ur byrålådan, säger Daniel Kulin på Energimyndigheten som leder sessionen.

Mer information och anmälan hittar du på Energimyndighetens webbplats.

 

Från förnybar energi till lokal utveckling

Det finns stora möjligheter till regional utveckling i vindkraftsutbyggnadens spår. På seminariet ”Från förnybar energi till lokal utveckling” delar några kommuner med sig av sina erfarenheter av hur etableringar påverkar förutsättningarna för lokal utveckling.

Vindkraftcentrum.se presenterar sina erfarenheter och verktyg, och det blir också en presentation av en helt ny modell för att omvandla bygdemedel till mångdubblade utvecklingsmedel för den lokala näringsutvecklingen. Och så blir det exempel på hur den förnybara energiproduktionen har blivit ett trumfkort i kampen om nya industrietableringar för vindkraftskommunerna.

Mer information och anmälan hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Bild: Åke Nyqvist / Folio

Drift och underhåll i svenska förhållanden – går de att optimera?

Kallt klimat och mycket skog är förhållanden som skiljer Sverige från många andra länder där det också byggs vindkraft. Det påverkar även förutsättningarna för drift och underhåll.

– På en pressad marknad är kostnaderna för drift och underhåll en viktig fråga för den som äger vindkraft. På det här seminariet ska vi lyfta fram den forskning som bedrivs på området och diskutera vad branschen ser för behov och möjligheter, säger Marit Marsh Strömberg på Energimyndigheten.

Det kan bland annat handla om hur verken drivs och om hur underhållet av dem ska skötas för att nå så lång livslängd som möjligt på turbinerna.

– Men vi vill också lyfta ägarperspektivet – vad säger de som äger vindkraften? Är de beredda att ta de risker som kan uppstå när man testar nya metoder och affärsupplägg för att sänka kostnader och öka produktionen? säger Christer Andersson, Vindkraftcentrum.se.

Detta och mycket annat kommer att avhandlas under Energivärlden – tema vind.

Lyssna på presentationer på sessionen ”Hur optimerar vi drift och underhåll för svenska förhållanden” samt efterföljande diskussion ledd av Ylva Odemark, Vattenfall. Medverkar gör också representanter för Stand Up for Wind, Karl Nilsson och Johan Arnqvist, Svenskt vindkraftstekniskt centrum, Sara Fogelström och Ola Carlson och Vindkraftcentrum.se, Susanne Tellström och Christer Andersson.

Mer information och anmälan hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Bild: GDJ / Pixabay

Ny forskning om ljud

Domstolspraxis anger högst 40 dB(A) vid bostad när det gäller ljud från vindkraftverk. Men vad säger de närboende?

Huvudtalare vid sessionen är Johannes Pohl, dr i psykologi, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Johannes Pohl har medverkar i ett flertal studier om stresseffekter av vindkraftverk (buller, hinderbelysning, skuggor).

Mer information och anmälan hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Vindkraftseminarium i Lungsjön samlade projektörer, investerare och kommunala beslutsfattare

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I triangeln mellan Sollefteå, Ragunda och Strömsund finns långt framskridna planer på fortsatt etablering av vindkraftsparker. Den 18 april samlades därför 30-tal projektörer, investerare och kommunala beslutsfattare på Lungsjöns lägergård utanför Ramsele för att diskutera och samverka kring framtidsfrågorna.

I området mellan Ramsele, Hammerdal och Strömsund i skogarna på gränsen mellan Västernorrland och Jämtland finns Skandinaviens största vindkraftparker med 149 verk i Björkhöjden, Ögonfägnaden och Stamåsen.

Planer finns på fler vindkraftparker i området och den 18 april samlades projektörer, investerare och kommunala beslutsfattare för att informera varandra om framtidsplaner, tidsplaner med mera och diskutera hur man kan driva frågorna framåt.

Seminariet arrangerades på Lungsjöns Lägergård utanför Ramsele i byn Lungsjön, en av de byar i området som kraftsamlat och mer eller mindre ”gått man ur huse för” att skapa mervärde och lokal nytta av de miljardinvesteringar som genomförts och som planeras i bygden.

Medverkande aktörer på vindkraftseminariet var bland annat Windspace, Nordan Vind Vindkraft AB, VasaVind, SCA Energy, Statkraft och E.ON Energidistribution. Berörda kommuner med representanter på plats var Sollefteå, Ragunda och Strömsund och andra medverkande var bland andra Ramsele-Edsele företagarförening, Vindkraftcentrum.se i Hammerdal och den nationella vindkraftssamordnaren Karin Österberg från Östersund.

Seminariet var ett samarrangemang mellan Energimyndighetens två projekt i området; ”Lokal förankring av vindbruksprojekt” och Sollefteåbaserade ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Dagen varvades med korta presentationer från de olika medverkande och ett längre pass med ”speeddating” där lite mer informella samtal kunde hållas i mindre grupper.

Dagen avslutades med en inspirationsföreläsning av Anna Magnusson som berättade vad vindkraftssatsningarna i området betytt för Lungsjöns utveckling.  Som en direkt följd av vindkraftssatsningarna kan hon driva sin företagsverksamhet omväxlande i Östersund och i föräldrahemmet i Lungsjön tack vare att bredband och bättre mobiltelefontäckning nu finns i Lungsjön.

Seminariet samlade ett 30-tal medverkande och gav mersmak för fler vindkraftseminarier med samma upplägg i framtiden

-          Det var en mycket givande dag och för mig var det bra att kunna ställa frågor direkt till berörda beslutsfattare i de kommuner där jag verkar, sammanfattade Hans-Erik Flodin från Nordan Vind Vindkraft AB

Hans-Erik Flodin fick fick medhåll av Sollefteå kommuns kommunalråd Åsa Sjödén.

      -      Ja, verkligen intressant, givande och lärorikt att få rejält med tid att sitta ner med projektörerna på det här sättet, konstaterade Åsa Sjödén.

Bilden: Anna Magnusson

Stena Renewable bygger 19 nya vindkraftverk i Ludvika och Lekeberg

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt pressmeddelanden satsar Stena Renewable AB 120 miljoner kronor och bygger tre vindkraftverk i Vindpark Saxberget i Luvika kommun. Sedan tidigare har Stena Renewable 17 verk i drift på Saxberget och man väljer nu att utöka parken med ytterligare tre verk. Dessutom byggs samtidigt 16 vindkraftverk i Vindpark Kronoberget, Lekebergs kommun med en investering på 600 miljoner kronor.

Totalt 16 vindkraftverk, av typen Vestas V136, med en samlad effekt på 61 MW ingår i det stora vindprojekt som ska uppföras i Lekebergs kommun. Stena Renewable investerar 600 miljoner kronor i projektet. Byggandet av infrastrukturen runt verken påbörjas under våren 2018. Vestas kommer att leverera och påbörja installationen av turbinerna under våren 2019 och hela projektet beräknas vara klart under hösten 2019.

I Ludvika kommun har Stena Renewable sedan tidigare 17 verk i drift på Saxberget och man väljer nu att utöka parken med ytterligare tre verk. Projektet kommer nu att totalt leverera 150 miljoner kWh årligen vilket motsvarar konsumtionen av hushållsel för 30 000 hushåll.

Vestas levererar turbiner till bägge projekten

- "Det är glädjande att vi kan fortsätta utveckla vår nära relation till Stena Renewable genom att leverera vindturbinslösningar i världsklass. Återigen säkerställer Vestas robusta och tillförlitliga produkter att projekt kan genomföras även under mycket utmanande marknadsförhållanden vilket stärker vår ledande ställning i Sverige ”, säger Nils de Baar, VD för Vestas Northern and Central Europe.

Veidekke har fått uppdraget att uppföra de 19 fundamenten liksom den vägentreprenad som är kopplad till de två projekten.

Foto: © Stena Renewable

Eitech moderniserar Svenska kraftnäts stamnätstation Rätan för kommande vindkraftsutbyggnad

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande har Eitech fått ett uppdrag från Svenska kraftnät med anledning av kommande vindkraftsutbyggnad. Det nya uppdraget avser en komplett om- och tillbyggnad av stamnätstation Rätan belägen 10 mil söder om Östersund. Ett uppdrag med ett ordervärde om cirka 165 miljoner svenska kronor.

- Vi på Eitech ser nu fram emot att modernisera Rätan och därigenom bidra till att framtidssäkra elnätet samt möjliggöra anslutning av vindkraft från de planerade vindkraftparkerna i regionen, säger Jan Hintze, VD Eitech Engineering AB.

Eitechs uppdrag är en totalentreprenad och omfattar allt från konstruktion, leverans av utrustning, mark- och byggarbeten till installation, provning och idrifttagning.

- För den nya stamnätsanläggningen förnyar vi ett befintligt 400 kV ställverk och bygger ett nytt 220 kV ställverk. Utmaningen i projektet är bland annat att installera den nya utrustningen parallellt som delar av den gamla stationen samt ledningen löpandes igenom stationsområdet periodvis är i drift, förklarar Jan Hintze.