Lokalt producerad grön vätgas till Inlandsbanan

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Inlandsbanan AB och Plagazi AB har skrivit på en avsiktsförklaring för att samarbeta kring produktion och distribution av grön vätgas. 

Plagazi har tagit fram en teknologi för att utvinna grön vätgas från icke återvinningsbart avfall. Det är en process som är helt utan miljöfarliga restprodukter.

Inlandsbanans 100 mil långa järnväg från Gällivare till Mora ägs av de 19 kommuner längs banan. Inlandsbanan förvaltas av IBAB som har nyttjanderätten till Inlandsbanan och är infrastrukturförvaltare. Inom fem år har IBAB som avsikt att upprusta Inlandsbanan för att öka kapaciteten på banan. Samt en övergång till vätgasdrift på banan vilket skulle innebära ett behov av cirka 20 000 ton vätgas per år. 

- Vi ser en spännande teknologi och process hos Plagazi som kan bidra till att få fram konkurrenskraftig grön vätgas och utveckla det lokala näringslivet kopplat till Inlandsbanans utveckling. Att utnyttja icke återvinningsbart avfall och få till en cirkulär ekonomi ligger helt i linje med att vårt mål att markant öka person- och godstrafiken på Inlandsbanan, säger Peter Enå i ett pressmeddelande, Utvecklingschef IBAB. 

- Tillsammans med Inlandsbanan finns det potential att inte bara transportera och förse Inlandsbanan med lokalt producerad grön vätgas, utan tillsammans skapar vi även ryggraden i Sveriges infrastruktur för grön vätgas och sätter i slutändan tempot för övergången. Att kunna utveckla den svenska marknaden för grön vätgas på något sätt är en stor möjlighet för Plagazi och det framtida målet att bli en av de ledande inom sektorn, säger Torsten Granberg i ett pressmeddelande, VD Plagazi AB (publ).

/LK

Foto: Inlandsbanan

Större solcellsanläggningar till Sverige

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I syfte att skynda på utbyggnaden av större solcellsparker i Sverige har FuGen och EnergiEngagemang  inlett ett samarbete. Avtalet omfattar etableringar av solcellsparker upp till 500 MW. 

Solkraften står för cirka 1 procent av Sveriges totala energiproduktion idag. Men intresset för solenergi i Sverige har ökat senaste tiden. Priset för solpaneler sjunker och elpriserna har stigit.

- Vi tror starkt på potentialen för solkraft i Sverige, både i anslutning till vindkraftsparker och som egna anläggningar, det blir ett viktigt komplement till vindkraft i vår portfölj, säger Yaron Feingers och Lorenzo Lanteri i ett pressmeddelande, grundare av FuGen.

FuGen har som mål att bygga upp en portfölj bestående av anläggningar för sol, vind och energilagring. De har idag två vindkraftparker i drift i Sverige och en under byggnation.  

- Det är bara att titta på hur stor andel solenergi övriga Europa har i sina system för att förstå att vi snart kommer att vara där. Solenergi är det enda kraftslag som snabbt går att bygga ut och till ett mycket attraktivt pris, säger Johan Skördare i ett pressmeddelande, VD på EnergiEngagemang.

De båda bolagen håller nu på att ta fram en lista på kommande solparksprojekt som de hoppas kunna presentera innan sommaren.

Den största solcellsparken i Sverige idag ligger i Strängnäs, 14MW men är under utbyggnad till 20MW enligt Svensk solenergi.

/LK

Kommuner kommer behöva ta ställning till vindkraft tidigare

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt en lagrådsremiss från Miljödepartementet ska kommunerna på begäran ta ställning till om en viss plats kan tas i anspråk för vindkraft eller inte. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Begäran om kommunens ställningstagande ska innehålla en karta som visar de mark- eller vattenområde som är tänkt för vindkraftsetableringen och uppgifter om högsta höjd på vindkraftverken och högst antal verk. Från att begäran kommit in har kommunen sedan nio månader på sig att motivera ställningstagandet och lämna in det. I dagsläget finns ingen tidsgräns och kommunerna kan även ändra inställning i ett senare skede.   

En ansökan om tillstånd till vindkraftsverkasmet ska ha ett kommunalt medgivande för att prövningsmyndigheten inte ska avvisa det direkt. Förslaget bedöms spara resurser hos projektörer, tillståndsmyndigheter och andra myndigheter. Ändringarna i fråga om det kommunala ställningstagandets betydelse i tillståndsprocessen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

- Det kommunala vetot har, i sin nuvarande form, kritiserats för att göra tillståndsprövningen ineffektiv och oförutsägbar, vilket är anledningen till att regeringen nu föreslår en förändring i regelverket. Kommunen ska ha kvar sitt inflytande vad gäller vindkraft samtidigt som det ska bli tydligare för alla inblandade vad som gäller, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll enligt departementets pressmeddelande

/LK

Bilden. Annika Strandhäll, Klimat och miljöminister

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Inbjudan Branschforum Vind 2022 6 april digitalt

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftcentrum bjuder in till Branschforum Vind 2022 den 6 april 10:00-15:00. Konferensen kommer att ske digitalt i år och kommer att sändas från en studio i Östersund.

Deltagandet är kostnadsfritt.  Anmäl dig här så skickar vi ut länken dagen innan. (*)= obligatoriska fält

Anmälan kostnadsfritt digitalt Branschforum Vind 2022 6/4
Namn(*)
Invalid Input
Titel
Ogiltig inmatning
Typ av företag, organisation eller privatperson(*)
Invalid Input
Välj kategori
Företag eller organisation
Fyll i företagsnamn
Organisationsnummer.
Ogiltig inmatning
Ort
Invalid Input
Telefon
Invalid Input
Mobil
Invalid Input
E-post(*)
Invalid Input
Jag vill ha vindkraftcentrums nyhetsbrev
Ogiltig inmatning
Fyll i koden(*) Fyll i koden
Ny kod
Fel kod
Skicka

 

Northvolt omvandlar nedlagt pappersbruk i Borlänge till ny gigafabrik

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Northvolt och Stora Enso har idag meddelat undertecknandet av en avsiktsförklaring om köp av Kvarnsvedens Bruk och det omgivande industriområdet i Borlänge, Sverige. Northvolt kommer att utveckla anläggningen till en tillverkningsanläggning för aktivt material och battericeller, återanvända och renovera mycket av de befintliga anläggningarna och anläggningens infrastruktur. (Pressmeddelande)

Gigafabriken förväntas starta den första delen av sin verksamhet i slutet av 2024 och kommer att sysselsätta upp till 1 000 personer, som använder 100 procent ren energi från regionen. Helt utbyggd kommer anläggningen att ha en potentiell årlig produktionskapacitet på mer än 100 GWh katodmaterial, vilket kommer att möjliggöra cellmontage vid flera Northvolt-anläggningar. Sajten kommer också att innehålla cellproduktion.

Peter Carlsson, medgrundare och VD för Northvolt, kommenterar: ”Sedan Northvolts grundande har vi fokuserat på cirkulär batteriproduktion, men det är första gången vi kommer att återanvända en hel produktionsanläggning. Med sin tillgång till energi, industrivatten och det breda produktionskunnandet i regionen är Kvarnsveden en optimal plats för en gigafabrik. Vi är stolta över att kunna öppna ett nytt kapitel i Borlänges historia som ett globalt industriellt nav.”

Bruket grundades 1900 och producerade massa och papper i över 120 år fram till dess stängning 2021, vilket avskedade över 400 personer. Avtalet är resultatet av ett starkt engagemang från Stora Enso att hitta den bästa långsiktiga lösningen för sina tidigare anställda och Borlänge stad. Nyckelchefer från Kvarnsvedenplatsen kommer att stanna kvar under en övergångsperiod för att på bästa sätt utnyttja nuvarande infrastruktur och möjliggöra en snabb omvandling.

”Hållbarhet är huvudprioriteringen för Stora Enso och måste åtgärdas även i svåra tider. Därför har ett centralt fokus sedan vårt beslut att stänga platsen varit att hitta en ny ägare som, till förmån för det lokala samhället, kan fortsätta Stora Ensos långa och hållbart drivna arv i Kvarnsveden. Precis som Stora Enso levererar Northvolt moderna och innovativa lösningar som bidrar till en klimatvänlig framtid. Genom detta avtal blir Kvarnsveden en grund för fortsatt tillväxt, både för Northvolt och Borlänge stad”, säger Per Lyrvall, Sverigelandschef på Stora Enso.

Projektet främjar Northvolt i sitt uppdrag att leverera världens grönaste litiumjonbatteri och etablera en hållbar försörjning av batterier för att möjliggöra avkolning av samhället. Fabriken kommer att spela en nyckelroll i att uppfylla mer än 50 miljarder dollar i beställningar från nyckelkunder och ansluter sig till ett bredare europeiskt produktionsnätverk av anläggningar som utvecklas tillsammans med partners i Sverige, Norge, Polen, Tyskland och Portugal.

"Det finns en enorm global efterfrågan på hållbara, högkvalitativa litiumjonbattericeller och -system. Med ritningen som tagits fram vid Northvolt Labs och Northvolt Ett kommer vi nu att lägga in ytterligare en växel för att skala upp produktionen ännu snabbare och större än tidigare”, säger Peter Carlsson.