Nu kan du läsa Vindkrafttidningen Jämtland/Härjedalen, Sollefteå, Ånge, Åsele och Dorotea

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Nu har vindkrafttidningen kommit ut i 85 000 exemplar. Lokala reportage om vad vindkraftsutbyggnaden kan innebära för lokala företag, personliga intervjuer med de som arbetar inom vindkraft mm. Ledaren är skriven av Karin Österberg, nationell vindkraftsamordnare från Östersund. Tidningen delas ut till samtliga hushåll i Jämtland/Härjedalen, Sollefteå, Ånge, Åsele och Dorotea samt till branschföreträdare i hela Sverige.

För att läsa tidningen klicka här>>

Erik Brandsma ny vd för Jämtkraft

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Pressmeddelande från Jämtkraft: Erik Brandsma blir ny vd för Jämtkraft. Han tillträder tjänsten, den 24 maj 2018, efter Anders Ericsson som går i pension efter tio år som vd för bolaget

För närvarande är Erik Brandsma generaldirektör för Energimyndigheten. Innan dess arbetade han i olika befattningar för EON AG och Vattenfall AB.

- Energisystemet i Sverige går igenom en enorm omställning, och ett antal städer och regionala energibolag, så som Jämtkraft, driver den omställningen konkret och direkt. Jag ser fram emot att jobba operativt med omställningen. Därför blir Jämtkraft ett perfekt nästa steg för mig. Under mina sex år på Energimyndigheten har jag alltid varit imponerad av engagemanget och kompetensen på Jämtkraft, det ska bli mycket intressant att få vara en del av teamet.

- Östersund är dessutom en fantastiskt dynamisk stad, i det vackraste länet. Här kommer vi att stortrivas säger Erik Brandsma.

Bidra till fortsatt utveckling

AnnSofie Andersson, styrelseordförande för Jämtkraft, är mycket nöjd med rekryteringen av Erik Brandsma.

- Han har en gedigen erfarenhet av energifrågor. Med hans bakgrund och personlighet är jag övertygad om att han, tillsammans med alla medarbetare, kommer att fortsätta utveckla Jämtkraft i den riktning som behövs för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle, säger AnnSofie Andersson.

Erik Brandsma är i grunden utbildad skogsingenjör från Nederländerna och Kanada. Han har haft flera internationella uppdrag inom hållbar utveckling, bland annat för FN och OECD. Sedan 2012 har han haft uppdraget som generaldirektör på Energimyndigheten. Där har han bland annat arbetat med energisystemutveckling, elektrifiering av transport. Han har ett särskilt intresse i främjande av modern vattenkraft i balans med miljövillkor.

Erik Brandsma är också bland annat ordförande i regeringens miljömålsråd och högnivårådgivare för Monaco Clean-Tech Transition Forum.

Norconsult vann storuppdrag inom vindkraft i Härjedalen

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande har Norconsult nyligen vunnit ett stort uppdrag av Rabbalshede Kraft, som innefattar projektering för en ny vindkraftspark i Härjedalen.

- Uppdragets omfattning består i de många delprojekt som Norconsults ansvarar för, säger teamchef Rolf Johansson som är glad och stolt över förtroendet.

Norconsult kommer bland annat att ansvara för nätanslutning från kraftverket till stamnätet, projektering av det interna kabelnätet, en uppsamlingsstation i parken och kraftledning ut till en ny stamnätsstation för SVK (Svenska Kraftnät).

Uppdraget innebär ett tvärfackligt samarbete mellan Norconsults ingenjörer inom projekt - och byggledning, elteknik och miljö. Uppdraget startar under april, och beräknas färdigställas vid årsskiftet 2018/2019

Foto:Rabbalshede Kraft, Jessika Ung

 

Vinterrapport från bygget av Åskälen / Munkflohögen vindkraftsparker

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I de snöiga skogarna på kommungränsen mellan Strömsund och Östersund investeras det just nu stora belopp där Vasavind uppför två stycken parker om sammanlagt 103 vindkraftverk. Arbetet är redan i full gång, trots den rikliga vintern.

- Just nu ligger vi faktiskt lite före tidplanen, berättar Rolf Rubensson som jobbar åt Vasa Vind. Men det är fullt upp! Att det går så bra är tack vare att vi har väldigt kompetent personal till alla olika arbetsmoment och att vi har bra stämning på arbetsplatsen.

För tillfället arbetar runt 50 personer med den stora byggnationen, och de allra flesta kommer från den omkringliggande regionen.

- Det här är en stor arbetsplats i Norrland, säger Rolf. Det känns såklart bra att de som jobbar som maskinförare eller markpersonal kommer från trakterna.

De huvudsakliga uppgifterna under vintern är att anlägga vägar, gräva gropar för fundament och att anlägga planer för de stora lyftkranar som behövs för att börja resa vindkraftverken framåt sommaren. Samtidigt pågår dragning av kablage och andra aktiviteter som ska göra att byggandet av vindkraftverken blir så effektivt som möjligt i sommar. Transformatorstationen som ska koppla upp Munkflohögen till elnätet är redan färdig.

Det är det vindkraftserfarna byggföretaget Stenger & Ibsen som ansvarar för anläggandet av den storskaliga infrastrukturen. Tillsammans med Vasa Vind har de satt upp huvudkontor för operationen i Munkflohögen, i anslutning till en gård som håller på att renoveras. Kontorsytorna har byggts i baracker som ställts upp på gårdsplanen och ett gammalt militärförråd används som lager.

- Det passade bra att hyra och använda byggnaden här, förklarar Rolf, och vi kan använda huset som kök och fikarum.

Ute i parkområdet har det även byggts en betongfabrik, med ett eget litet kontor och labb, som snart är redo att börja leverera de stora mängder betong som behövs till fundamenten som vindkraftverken ska stå på.

- Vi håller på att tina upp betongfabriken så att vi kan börja testgjuta, berättar Tobias Sandqvist som är på plats i fabriken. Sen satsar vi på att kunna börja gjuta fundamenten i april. Tre är faktiskt redan klara, sen förra året.

Man räknar med att hinna med fyra fundament i veckan, fram till och med november, innan det blir för mycket vinter igen. Varje fundament består av 450 kubik betong, så det kommer att bli bråda dagar.

Förutom betongfabriken finns även två bergtäkter inom vindparksområdet. Där bryts material som bland annat används till de tio mil vägar som håller på att anläggas. I framtiden kommer det att finnas en genomfartsväg genom hela parken, och man räknar med en del intresserade besökare i området.

- Just nu är det ju en byggarbetsplats, så av säkerhetsskäl kan man inte åka runt som man vill, men vill man komma hit och titta går det bra att kontakta oss.

För tillfället går såklart en hel del tid åt till snöröjning, och det har hänt att någon hamnat i diket, men utöver det har snön inte ställt till det alltför mycket. I kombination med den regniga hösten gör snön nämligen att kälen inte har satt sig så djupt i marken, vilket underlättar de pågående grävarbetena. Vintern avskräcker alltså inte.

- När det var minus 30 härom morgonen var det egentligen inga större problem, säger Rolf, vi avvaktade en stund tills solen började värma, sedan var det full fart igen.

Bilden: Site manager Rolf Rubensson diskuterar med en av grävmaskinsförarna.

Studieresa Lungsjön 2018-02-13

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 I projektet Vindbruk i Haverö som Ånge kommun driver bedrivs ett antal aktiviteter för att dels sprida kunskap om de vindparker som kommer att byggas inom området samt att skapa intresse bland ortens företagare att erbjuda sina tjänster till byggföretagen och de arbetare som kommer att jobba under byggtiden.

En av aktiviteterna var den studieresa som Ånge kommun och projektet bjöd in till. Inbjudan gick ut brett och förhoppningen var att fylla en stor buss, den stora bussen fick bytas ut till en något mindre men i gengäld blev den fullsatt. Resans första stopp var den service- central som ligger inom vindparken i Lungsjön. Vi fick träffa de tekniker som arbetar på Servicecentralen och ta del av deras ”vardag”. På denna central jobbar 8 personer med fast tjänst och totalt i parkerna i området är 30 personer anställda, utöver det så anlitas det ett antal företag för kortare och mindre uppdrag när extra behov uppstår

Service-centralerna är strategiskt belägna inom vindparkerna, detta medför att det skapas tillfällen för den som bor i området att få en bra tjänst relativt nära hemmet

Vi fick en guidad tur inne på centralen och en förevisning av hur man sköter och övervakar vindkraftverken.

Varje verk övervakas och sköts noga med olika underhålls och serviceplaner där allt dokumenteras.

Frågorna från våra deltagare var många och av väldigt varierande art men vi fick väldigt bra bemötande och svar på så gott som alla våra frågor. En del frågor kom naturligtvis att handla om höjd.

- Kan man vara höjdrädd och jobba i vindkraftverken.

- Hur kommer man upp?

- Finns hiss eller måsta man klättra?

- Vad händer om hissen inte funkar?

Vi fick veta att man inte får vara höjdrädd och med särskild utbildning så får man åka upp i tornen och man åker mest hiss men stannar den då får man klättra, så man ska vara lite stark och tränad men utan höjdrädsla för att ta sig ca 200 meter rakt upp

Glädjande att se att detta inte är ett typiskt manligt jobb utan att det finns nästa lika många kvinnor som män som arbetar med att sköta vindparken.

Tanken var att vi skulle åka runt och titta i och på vindparken men vädret gjorde som vädret alltid gör, bestämmer själv så turen blev kort då sikten var väldigt begränsad.

Vi stannade bilarna och lyssnade efter de oljud som många pratar om, vi kunde knappt höra några ljud alls, men förstår att det naturligtvis finns ljud vid olika tillfällen och olika vindar.

Efter den korta turen i vindparken blev det ett besök i den gamla, nu upprustade skolan i Lungsjön.
Här bjöds det på lunch. I samband med lunchen fick vi både information om hur bygget av Lungsjöns vindpark gått till och vi fick ta del av deras erfarenheter. Det blev väldigt bra samtal och deltagarna från Ånge fick nya kontakter och kanske några idéer om nya affärsmöjligheter. För helt klart är att vindkraften har kommit för att stanna en tid och att det skapar helt nya möjligheter för den som vill ta del av dem och har lite fantasi och ett ”jäklar anamma”.

Erfarenheter från resan

En av de viktigaste erfarenheterna som vi fick med oss från vännerna i Lungsjön är att jobba tillsammans och se allt på lång sikt. Det som görs idag ska användas i morgon och av de som är unga idag.

Den som höll i trådarna och såg till att denna dag blev så lyckad var Staffan vår ciceron i Lungsjön som ordnade allt på plats. Här ses han med Ånge kommuns Näringslivschef Annelie Axelsson.

Text och bild Erik Löfgren, kommunikatör i projektet Vindkraft - generator för hållbar utveckling