Vindkraftnärvaro på Europaforum

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

För 24.e gången har Europaforum samlat ledande politiker och tjänstemän i de fyra nordliga länen för att diskutera och positionera sig till EU.

Denna gång ägde mötet rum på Hallstaberget i Sollefteå och på plats i monter fanns det nya nätverksprojektet Vindkraft – generator för hållbar utveckling, liksom Vindkraftcentrum.se.

De övergripande diskussionerna handlade om hur EU och dess program kommer att se ut i framtiden och vad en trolig mindre budget kommer att betyda för Norrland. Och vad kommer ett brittiskt utträde ur Unionen betyda för den norrländska exportindustrin.

I en paneldebatt, där bland annat Landsbygdskommissionens 75 förslag och kommande proposition diskuterades deltog bland andra regionrådet från Region Jämtland-Härjedalen Robert Uitto och Hela Sverige ska levas Terése Bengard.

-          Ok, det är bra som grund. Men vad norra Sverige behöver är samma möjligheter att öka sin produktion och utveckla innovationer, sa hon.

Brexit var ett tema och EU-kommissionären Cecilia Malmstöm var en av flera som försökte analysera konsekvenser och möjliga framtider.

Vindkraften var inget särskilt stort diskussionsämne bland den bortåt ett par hundra stora församlingen.

Men i de antagna dokumenten nämns både Testbädd för vindkraft i kallt klimat och att den förnybara energin i norr är väsentlig för både basindustri och nya växande högteknologiska branscher som datorhallar och batteritillverkning.

Detta fick deltagarna vid Europaforum ta del av vid mötet: (delades till alla), klicka här>>

Bild 1: Till höger i Sollefteå kommuns monter står Erik Lövgren som är kommunikatör i Vindkraft - generator för hållbar utveckling

Nu har arbetena påbörjats med Vattenfalls tremiljardersinvestering i Fredrika

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I vår ska avverkning påbörjas där vägarna skall anläggas. Runt 8 mil väg ska iordningställas till högsta belastningsklass, omkring 270 000 kvadratmeter ytor för kranarbeten behövs också och 150 hektar skog avverkas.

Till SVT lämnar Vattenfalls projektledare Daniel Gustafsson följande kommentar

– Vi påbörjar nu förberedande arbete där vi först avverkar skog på Blakliden. Vi har ambitionen att komma igång med anläggningsarbetet i juni och därför vill börjar vi avverka skogen redan nu, trots att det slutgiltiga investeringsbeslutet förväntas tas först i april.

Vindkraftverken beräknas börja producera el år 2021

Om investeringsbeslut tas i april kommer arbetena med att anlägga vägar och kranplaner att påbörjas i år. Nästa år gjuts fundamenten som vindkraftverken ska stå på. Åren efter kommer vindkraftverken att installeras.

Lokala företag bjuds in tidigt i processen för att kunna vara med och konkurrera om arbetena.

Vattenfall ser där stora fördelar med att lokala/regionala företagare engageras tidigt inför både bygg- och driftsfasen. Lokala/regionala leverantörer medför ökad lokal nytta genom skatteintäkter och arbetstillfällen. Korta inställelsetider och lokalkännedom är också viktiga konkurrensfördelar för lokala företag. Vattenfall utgår därför ifrån att lokala företagare har goda förutsättningar och därmed medverkar till att vindkraften blir så kostnadseffektiv som möjligt. Upphandlingarna kommer att ske på affärsmässiga grunder, enligt principen att det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet väljs i varje delupphandling. Lokala företag kommer att ha större chanser till uppdrag genom att komma med i upphandlingsprocesserna tidigare.

Vattenfall har ambitionen att anlita så många lokala företag som möjligt under byggfasen. Träffar för intresserade företag har redan ordnats och en databas för intresserade leverantörer har skapats. Denna databas har tagits fram av Vindkraftcentrum där lokala företag kan gå in och registrera sitt intresse genom att klicka här>>.

Enligt SVT kommenterar Daniel Gustafsson vidare

– När beslut har tagits om vilket företag som blir huvudentreprenör för anläggningsentreprenaden kommer vi att ordna en träff med intresserade företag i området, säger Daniel Gustafsson.

När parken tas i drift kommer det att finnas rekryteringsbehov av vindkrafttekniker och annan servicepersonal för åtminstone de 25 första åren. Glädjande nog kommer grannkommunen Strömsund att starta vindkraftteknikerutbildning med kursstart varje år fem år framåt. Och de som vill ha ett långsiktigt jobb med goda framtidsutsikter i sin hembygd kan söka dessa utbildningar. Broschyr om utbildningen klicka här>>

Foto Vattenfall, Anna-Karin Drugge

Vindkraftspremie till kommuner, Mariestad får mest, 20 miljoner kronor.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt en artikel i Energivärlden kommer ett tiotal kommuner att få dela på 70 miljoner kronor i vindkraftspremier för de installationer som togs i drift 2017.

I december 2017 beslutade regeringen om den nya vindkraftspremien till de kommuner som installerat mest vindkraft under året. Ju mer vindkraft, desto mer pengar, är principen. Tanken är att öka kommunernas incitament att satsa på vindkraft.

Totalt har ett 50-tal vindkraftverk installerats under 2017. Mariestad är solklar etta med 14 verk, medan Töreboda och Ljusdal har 8 verk var, vilket betyder att dessa tre kommuner kommer att få en stor del av potten.

–          Det är lite jackpot för de kommunerna. De ringde från Mariestad och var väldigt nöjda när de fick reda på det här, säger Kristina Eriksson vid Energimyndigheten enligt tidningen Energivärlden.

I ett pressmeddelande kommenterar Mariestads samhällsbyggnadschef Thomas Johansson.

-          Vi är glada för premien! Satsningar på vindkraft ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete. Området i Lyrestad har sedan 2010 varit ett utpekat område i vår vindbruksplan som lämpligt för vindkraft.

Isig testplats i Norrland ska locka världens vindindustri till Sverige

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande är RISE Research Institutes of Sweden och Skellefteå Kraft på väg att etablera ett testcenter i Sverige dit den globala vindindustrin kan komma och testa sin utrustning under kalla och isiga förhållanden. Platsen är Uljabuouda i Arjeplogs kommun, Norrbotten.

Arjeplog lockar redan hela världens bilindustri till sina testbanor. Nu är det dags för en annan bransch att dra nytta av kylan i kommunen.

Största möjligheten att bygga ut vindkraften finns i världens kyliga områden, eftersom de är mindre tätbefolkade. Men isbildning och låga temperaturer kräver att tekniken är pålitlig och väl testad. För att kunna utveckla optimala komponenter behöver vindindustrin ett testcenter i kallt klimat.

Efter många års sökande efter en lämplig plats står det nu klart: RISE och Skellefteå Kraft har beslutat att undersöka förutsättningarna för att omvandla vindparken i Uljabuouda till att även bli ett center för fullskaliga tester av vindkraftverk.

Mycket snö, is och kyla

Uljabuouda har det som krävs för att testa turbiner och andra komponenter under tuffa förhållanden. Platsen ligger 780 meter över havet i öppen terräng, har en genomsnittlig vind på 8,4 meter per sekund och är ofta drabbad av nedisning – i genomsnitt 500 timmar varje vinter.

– Uljabuouda är den perfekta platsen för att testa vindkraftverk i kallt klimat. Förutom klimatet, som är den avgjort viktigaste anledningen, så finns det redan vindkraftverk på platsen. Det underlättar etableringen och innebär att det finns värdefulla drift- och klimatdata bakåt i tiden som vi kan utnyttja i testverksamheten, säger projektledaren Stefan Ivarsson på RISE

 

Tester och energiproduktion på samma plats

Vindparken i Uljabuouda drivs i dag av Skellefteå Kraft.

– Vi är glada att det nu blir ett testcenter och ser fram emot att samarbeta med RISE för att skapa bättre förutsättningar för mer vindkraft och därmed mer förnybar energi. Vi ser flera fördelar med att dela platsen mellan testcentret och vår ordinarie verksamhet och dra nytta av samordnings- och synergieffekter, säger Jörgen Svensson från Skellefteå Kraft.

Att platsen ligger i Arjeplog är ytterligare ett plus, påpekar Stefan Ivarsson.

– Det är en kommun med både kompetens och erfarenhet av avancerad testverksamhet inom fordonsindustrin.

Arjeplogs kommunalråd Britta Flinkfeldt instämmer och fortsätter:

– Vi i Arjeplog har en lång tradition av innovation, forskning och tillväxt, särskilt inom högteknologiska vintertester. Att bredda det till fler branscher är ett naturligt steg i utvecklingen av vårt näringsliv och vi har redan den infrastruktur och det värdskap som krävs för att se till att ännu fler hitresta ska kunna trivas här.

Samarbete med internationella aktörer

Ambitionen med samarbetet är att Uljabuouda ska kunna erbjuda världens vindindustri fullskalig testning, undersökning, verifiering och certifiering av nya generationer vindkraftverk och delsystem som fungerar i kallt klimat.

I utvecklingen och den planerade driften av testcentret deltar även ECN, Energy Research Centre of The Netherlands, som är det största energiforskningsinstitutet i Nederländerna.

Webbsida: coldclimatetest.com

Bilder:
1. Foto: RISE och Skellefteå Kraft samarbetar nu för att skapa ett testcenter för vindkraft i kallt klimat i Uljabuouda, där det redan finns en vindpark.
2. Foto: Is och kyla ställer höga krav på vindkraftverk och komponenter.

Strömsund får vindkraftteknikerutbildning

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Idag beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan Strömsunds kommuns ansökan om att återstarta sin utbildning av vindkrafttekniker.

 

-       Det här har vi jobbat stenhårt för, säger kommunalrådet Göran Bergström. Det är inte bara här i regionen det är stor brist på tekniker, det gäller hela Sverige.

 

Ansökan gäller 35 studieplatser vid Hjalmar-Strömerskolan med start till hösten. Utbildningen är på 300 poäng vilket motsvarar studier i 1,5 år.

 

-       Beskedet innebär en oerhörd lättnad med tanke på de vindparker som byggs här i närheten. Det betyder fasta arbetstillfällen och skatteintäkter i 20-25 år. Det handlar om kommunens välfärd framåt, vår skola och omsorg.

 

Samtidigt är behovet av tekniker i landet avsevärt mycket större än studieplatserna i Strömsund kan tillfredsställa. Prognoser visar att det kommer att behövas drygt 100 varje år de närmaste åren.

 

Bilden: Göran Bergström kommunalråd Strömsund