Vattenfall söker 1000 nya medarbetare till ett hundratal orter i hela Sverige, från Jokkmokk i norr till Ystad i söder.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Det råder stor kompetensbrist på en konkurrensutsatt marknad. Därför startar Vattenfall idag en ny rekryteringskampanj. Där man, enligt ett pressmeddelande, vill visa Vattenfalls fördelar som arbetsgivare och för att attrahera talanger som kan förverkliga ett fossilfritt liv inom en generation.

Vattenfall söker ingenjörer och servicetekniker till tjänster över hela Vattenfall i Sverige och till våra marknader i övriga Europa.

– Rekryteringsbehovet är stort på en konkurrensutsatt marknad med stor kompetensbrist inom flera yrken. Vattenfall är en attraktiv arbetsgivare som satsar framåt och är med och utvecklar nuvarande och framtidens fossilfria energisystem. Vi vill att fler ska känna till det och bli en del av vår resa, säger Dag Svensson, HR-chef inom Vattenfall.

Vattenfall erbjuder olika yrkesroller; till exempel ingenjörer, projektledare, servicetekniker och projektörer, framför allt inom kärnkraft men även inom elnät, underhåll, vattenkraft, och vindkraft.

Kampanjen pågår till den 15 december och riktar sig i första hand till alla med relevant arbetslivserfarenhet och nyutexaminerade. Utvecklingsmöjligheterna är stora och finns i hela koncernen.

– Vi hoppas att många med olika kompetens och bakgrund ser möjligheten till en klimatsmart karriär hos oss. Vattenfall är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet till intressanta och viktiga uppdrag, både för oss och samhället i stort, och en karriär där vi ser våra medarbetares behov både på och utanför jobbet, säger Dag Svensson.

Klicka här för att komma till Vattenfalls lediga jobb>>

Vindkraftens påverkan på däggdjur på land

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Två fleråriga forskningsprojekt om ren och vindkraft har beviljats sammanlagt närmare sex miljoner kronor i medel från Vindval. Projekten ska ge svar på frågor om renens habitatanvändning i vinterbetesland med vindkraft.

 

Den information som tas fram ska kunna användas för att minimera negativa effekter av en storskalig vindkraftutbyggnad. Områden i såväl Sverige som Norge kommer att studeras. Projekten kommer att samarbeta och pågår fram till 31 december 2020. Projekten kommer att använda bland annat GPS-data, digitala kartor samt kunskap och erfarenheter från renskötare och andra aktörer. Projektgrupperna har lång erfarenhet av forskning om renar och vindkraft.

Ansökningarna har utvärderats vetenskapligt av experter, samt relevansgranskats av Vindvals referensgrupp. I granskningsgruppen har ingått representanter från:

  • Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 
  • Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsö
  • Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola
  • Sametinget
  • Länsstyrelsen
  • Vattenfall

Läs mer på Vindvals webbplats>>

 

Inbjudan till Branschforum Vind i Östersund 27/9

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Inbjudan till företag och kommuner samt övrig offentlig verksamhet.

Plats: Verket, Prästgatan 50 i centrala Östersund. Klockan 09.30-16.00. Begränsat antal platser kvar.
Anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Konferensen är som vanligt avgiftsfri, kaffe och lunch ingår. Möjlighet till mingel och egna affärsmöten.

Deltagare får en lista över alla tillståndsgivna vindkraftsprojekt i Sverige med maxhöjd och slutdatum.

Just nu byggs vindkraft för 30 000 miljoner i landet.

100-tals regionala företag är redan inblandade och har sett möjligheterna. Vill du att också ditt företag ska få affärer och utvecklas de närmaste 25 åren på vägen mot ett fossilfritt Sverige. Kom då till branschforum och sätt dig in i den största tillväxtbranschen i glesbygden.

Garantia och Vattenfall presenterar en ny modell för att förse lokala företag med riskvilligt kapital.

Största problemet för företagen i glesbygden är att låna pengar. Nu presenteras nya möjligheter att få tag på kapital till investeringar och utveckling av ditt företag.

Fossilfri el 2040 ger många möjligheter till lokala företag

Sverige har ett mål att använda 100 procent förnybar el senast 2040 och en stor del av den energin kommer att bli vindkraft. För att nå målet ska det byggas omkring tretusen nya vindkraftverk de närmaste decennierna. Dessutom skall i stort sett 3 600 vindkraftverk som nu är i drift bytas ut under samma period.

Den ökade mängden vindkraft ger massor av möjligheter för lokala företag att leverera varor och tjänster i hela värdekedjan för drift och underhåll under de 20-30 år en nybyggd vindkraftpark producerar el. På seminariet får du en presentation som kanske får dig att satsa på att utveckla ditt företag inom energibranschen.

Det kommer att vara mingel, möjligheter till att träffa branschföreträdare, och möjligheter till affärsmöten.

_______________________________________________________________________________________

Program

9.30 – 10.00

Kaffe och registrering. Presentation av verket.

10.00 -11.340

Välkommen
Torbjörn Laxvik Vindkraftcentrum

Status i Vasavinds projekt i Åskälen och Munkflohögen
Annette Eriksson, VD Vasavind

Högt Hett & Säkert, framgångsrikt företag i glesbygd
Hemvändande ung kvinna berättar ur sitt perspektiv och visar en kort film. Mia Johansson Högt Hett & Säkert i Gåxsjö.

Status i de planerade projekten i Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden (65 verk) samt projekt Viking (90 verk) i Ramseletrakten.
Hans-Erik Flodin VD Nordanvind Vindkraft AB

Lokala företag kan ges större möjligheter till uppdrag i samband med vindkraftsutbyggnad. Viktig acceptansfråga inför framtida vindkraftsutbyggnad.
Etablerat pilotprojekt presenteras där lokala företag kommer in tidigare i processen och där projektören aktivt styr sina huvudentreprenörer till lokala inköp av varor och tjänster. Modellen kan användas i alla kommuner där vindkraft planeras. Berörda kommuner och vindkraftprojektörer som deltar i branschforum erbjuds kostnadsfri konsultation om modellen.
Karl-Johan Hellblom projektledare Vattenfall, Calle Birgersson Näringslivschef Åsele Kommun

Metoder för att maximera stödet till lokal utveckling.
En ny standardiserad modell för den så kallade vindpengen presenteras. Modellen fokuserar på lokal näringslivsutveckling. Modellen presenteras och kan användas av alla projektörer i samarbete med de bygder där ny vindkraft etableras. Representanter för Garantia och Vindkraftcentrum finns på plats och kan hjälpa till med att genomföra liknande lösningar i hela landet.
Jeanette Lundqvist Vattenfall, Ann-Marie Sandberg Garantia, Örjan Berglund Garantia

Skogsproduktionen ökade tack vare vindkraftetableringen.
För att kunna bygga vindkraftparken i Björkhöjden utanför Ramsele i Sollefteå kommun rustades vägarna i området upp och blev BK1-klassade. En positiv effekt av upprustningen är att skogsproduktionen i området kunnat öka stort. BK1-klassade vägar innebär bland annat att vägarna kan användas för timmertransporter året runt och inte bara under de få vintermånader vägarna är tillfrusna – och skogsindustrin får tillgång till prima färskt virke från de milsvidda Ramseleskogarna året runt.
Erik Löfgren, Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

11.40 - 13.00

Lunch och mingel. Träffa alla blivande tekniker från vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund.

13.00 - 14.00

Lägesrapport, Testpark kallt klimat.
Stefan Ivarsson, RISE

Repowering, de närmaste 20 åren ska 3 000-4 000 vindkraftverk ersättas.
Rapporten Repowering, hinder och möjligheter. Jakob Economou Vindkraftsakademin Skåne

Vilka möjligheter ser branschen i jakten på ett fossilfritt Sverige.
Charlotte Unger Larson VD Svensk Vindenergi
Jeanette Lindeblad Ordförande Svensk Vindkraftförening.

14.00 – 14.45

Fika och mingel, träffa de regionala utvecklingsprojekten i Sollefteå, Ragunda, Ånge, Härjedalen och Åsele.

14.45 – 16.00

Paneldiskussion drift och underhåll, jobb och näringsutveckling på längre sikt.

Christer Andersson och Susanne Tellström inleder om Vindkraftcentrums fördjupade studie Av drift och underhåll

Panel: Charlotte Unger Larson Svensk Vindenergi, Jeanette Lindeblad, Vindkraftföreningen, Jonas Lundmark WPS, Vegard Saur, Windcluster Norway, Jeanette Lundqvist Vattenfall, Stefan Ivarsson, RISE, Jakob Economou Vindkraftsakademin Skåne, Christer Andersson Vindkraftcentrum

16.00 - ……

After branschmingel

Norsk vindkraftsutveckling sker i rekordfart

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Till skillnad från i Sverige har Norge valt att inte förnya sina mål för elcertifikat-systemet efter 2020. Utbyggnadstakten för ny vindkraft har trots detta varit rekordhög under sommaren och de parker som byggs under 2018 har sammantaget större effekt än de vindkraftverk som redan finns i landet. Enligt Vindkraftcentrums sammanställning byggs för nuvarande 621 turbiner, med en samlad effekt nära 2,4 GW. Detta är en mångdubbling av den nuvarande flottan, som snart kommer att öka andelen förnybar energi i Norge eftersom en stor andel av de parker som nu byggs har driftsättning under 2019.

I NVE:s rapport Vindkraft - produksjon i 2017 som publicerades tidigare i år kan man läsa att vindkraftsproduktionen i Norge under 2017 ökade med 30 % jämfört med året innan. Nästan 3 TWh el producerades, vilket motsvarar 1,9 % av norsk kraftproduktion. Anledningen till ökningen var att nya vindkraftverk med en effekt av 324 MW började snurra, samt bra vindförhållanden. De nya turbinerna innebär att Norge nu har över 1 GW installerad vindkraftsproduktion. Att komma upp på den nivån har tagit 15 år, men den nuvarande snabba utbyggnadstakten gör att effekten kommer att vara över det dubbla på bara något år och att en flerfaldigt mångdubblad produktion är att vänta inom en väldigt snar framtid.

När Statistisk sentralbyrå publicerade sina prognoser för investeringar i olja och gas, industri, gruvdrift och kraftförsörjning härom veckan belystes också den snabba utvecklingen inom norsk vindkraft. Sammanlagt kommer 41,7 miljarder kronor att investeras inom kraftförsörjning, en ökning med 23 % jämfört med 2017, vilket till stor del beror på investeringar i nya vindparker.

Vindkraftcentrum har sammanställt de landbaserade vindkraftsprojekt som nu byggs i Norge i tabellen nedan. Det rör sig om inte mindre än tolv olika projekt där byggnationer för nuvarande pågår.

Projektnamn

Effekt (MW)

Turbiner (st)

Fosen

1000

278

Raskiftet

112

31

Ånstadblåheia

50

14

Sørfjord

90

23

Marker Vindprak

54

15

Midtfjellet - fase 3

40

11

Kvitfjell/Raudfjell

281.4

67

Storøy

6.4

2

Bjerkreim-klyngen

291

70

Hennøy

50

12

Guleslettene

197.4

47

Tonstad

200

51

Statusrapport för Norges största vindkraftsprojekt- Fosen

Foto Statkraft

Ett projekt som är viktigt för vindkrafstutvecklingen i Norge är Fosen, som är det största vindkraftsprojektet i Norges historia och dessutom den största landbaserade vindparken som byggts i Europa. Fosen-området består av sex etapper: Harbaksfjellet, Roan, Storheia och Kvenndalsfjellet på nordsidan av Trondheimsfjorden; och Geitfjellet och Hitra 2 söder om Trondheimsfjorden. När allt står klar 2020 kommer Fosen-området att rymma 278 turbiner med en total effekt på 1 GW. Detta motsvarar alltså hela den totala effekten som nu är installerad. Statkraft står bakom byggnationen av Fosen, men delar ägandeskapet med TrønderEnergi och Nordic Wind Power DA.

Byggstart för Fosen skedde 2016 i Roan och under 2018 pågår byggarbeten där såväl som i etapperna i Storheia och Hitra. I Roan har de 71 vindkraftverken monterats under sommaren och parken kommer att tas i kommersiell drift innan året är slut. I Storheia och Hitra  skedde byggstart under 2017. Storheia är den andra och största etappen av Fosen, med 80 turbiner. Där byggdes 22 av 60 km väg och 17 av 80 fundament under 2017, så det är detta arbete som fortgår under 2018 tillsammans med kabeldragning och elnätsarbeten. Master för 4G-kommunikation har också rests. Även i Hitra sker arbeten kring infrastruktur såsom elnätsbygge, väg och planarbeten, transformatorstation och servicebyggnad, samt gjutning av fundament, för att turbiner ska kunna börja resas nästa sommar. Med start i år bygger man även i Harbaksfjellet och Geitfjellet. Än så länge ligger fokus på infrastruktur i parkerna, såsom vägar, lyftkransplaner, fundament, transformatorstation och servicebyggnad och elnät. I dessa två etapper är planen att turbiner ska resas med start 2020.

Lokala företag används under byggnationerna av Fosen, bl.a. Johs .J. Syltern AS som byggt vägar till Roan och Storheia som Vindkraftcentrum tidigare rapporterat om. För företag som är intresserade av uppdrag inom Fosen gäller att kontrakt med leverantörer för samtliga etapper och moment är skrivna, men underleverantörer har fortfarande möjlighet att ta kontakt med de företag som fått huvudentreprenaderna, vilka finns listade på Fosen-projektets hemsida.

Framtid för en blåsig bransch

De första norska vindturbinerna togs i drift 1991, men Norge producerar för närvarande mycket mindre vindkraft än Sverige och Danmark (t.ex. producerades 17,6 TWh i Sverige under 2017, jämfört med de norska 3 TWh). Enligt Energi Norge beror den långsamma utbyggnaden på svårigheter kring tillgång till kraftnätet, långa tillståndsprocesser och höga skatter. Kostnadsmässigt har grannländerna konkurrensfördelar, trots Norges bättre vindförhållanden, till följd av att vindprojekt i Norge generellt har högre kostnader. Teknikutvecklingen har dessutom styrt mot turbiner som producerar bra i lägre och jämnare vindförhållanden än de norska. En potential för betydligt mer vindkraft finns i Norge, då stora arealer, vindtillgångar och väl utbyggd vattenkraft möjliggör storskalig norsk vindkraftsutbyggnad. De parker som nu byggs i Norge kommer att producera 5,5 TWh, och under 2017 driftsattes rekordhöga 1 TWh vindkraft. Planeringen av framtida parker kommer att mångdubbla detta och skapa nya förutsättningar i en redan blåsig bransch. Storskaliga norska vindprojekt till havs är också under utveckling, vilket kan ge en fördel gentemot den svenska marknaden där havsbaserad vindkraft inte planeras i samma utsträckning.

För nuvarande har Sverige och Norge har en gemensam elcertifikatsmarknad, som är ett gemensamt stödsystem som ska stimulera energimarknaden att bygga mer förnybar kraft. I Sverige har elcertifikatsystemet förlängts till 2045, men Norge har inte satt några nya mål för elcertifikat efter 2020. Detta har vållat viss oro för hur norsk vindkraftsutbyggnad kommer att fortsätta i framtiden, men de stora investerare som nu hittat in på den nordiska kraftmarknaden skapar möjligheter för branschen som inte fanns när elcertifikaten infördes.  Trenden går mot att utländska investeringsföretag köper in sig i norsk vindkraft, och att långa elavtal säljs till stora företag i respektive park innan parkerna är byggda. Ett exempel är Tellenes vindpark som har ett 12-årigt kontrakt med Google om elproduktionen som kommer att användas i deras europeiska serverhallar. Detta innebär att elpriset från projektet redan är satt, vilket gör att man kan förutse intäkterna mer långsiktigt och trygga parkens framtid även på andra sätt. Ökande europeiska elpriser under de senaste åren gör också att vindkraft från norr kan bli mer lönsamt, samtidigt som den är förhållandevis billigt att bygga.

Det spekuleras kring att denna nya typ av investerare kan göra att elcertifikaten inte längre behövs. I så fall kommer norsk vindkraftsutbyggnad att hållas snurrande under många år framöver, förutsatt att elpriserna och teknikutvecklingen fortsätter att vara gynnsamma. Grenselandet, i Finnmark, har blivit utpekat som den första vindparken som kan byggas helt utan elcertifikat och den är nu under utveckling. Projektet drivs gemensamt av St1, Vindkraft Nord och Ny Energi, som har satt som mål att bygga vindparken utan direkta subsidier. Parken kommer att bestå av två etapper som tillsammans har en effekt om 900 MW (3,6 TWh), och den geografiska placeringen möjliggör inkoppling på både norskt och finskt elnät.

Windcluster Norway

Organisationen Windcluster Norway verkar inom den norska vindindustrin sedan 2010 och består av en sammanslutning av olika företag som är aktiva på den norska vindkraftsmarknaden. Liksom Vindkraftcentrum har Windcluster Norway en leverantörsdatabas för företag som är verksamma inom vindkraft, men de bedriver också annan verksamhet. Klustret har ett 70-tal medlemmar som arbetar gemensamt för ökad konkurrenskraft, bättre leveranser av varor och tjänster, samt för att uppnå bästa möjliga ramvillkor och smidiga rekryteringsprocesser. För närvarande arbetar Windcluster Norway bl.a. med ett projekt kring drift och underhåll för att hitta nya möjligheter för sina medlemmar i driftsfasen. I det arbetet har erfarenhetsutbyte skett med Vindkraftcentrum.

Nu säger vi hej då till Big Glenn

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I dagarna påbörjas nedmonteringen av Big Glenn, Göteborg Energis stora vindkraftverk i Göteborgs hamn. Big Glenn har varit i drift sedan 2012 och har under sin livstid producerat totalt 45 miljoner kWh förnybar el, vilket motsvarar en årsförbrukning av hushållsel för 15 000 lägenheter. (Pressmeddelande från Göteborg Energi)

Anledningen till att Big Glenn tas ned är att verket inte fungerar som det ska. Efter upprepade serviceinsatser har driftsfunktionen inte blivit bättre och vi har därför kommit överens med leverantören, General Electric, om att ta ner vindkraftverket.

Att vi tar ner och inte ersätter Big Glenn och övriga mindre vindkraftverk i hamninloppet beror också på markrättigheterna. Göteborg Energi har fram till nu arrenderat marken men kommer inte att kunna göra det framöver då markägaren planerar annan verksamhet i området.

Göteborg Energi var tidigt ute på vindkraftsområdet och Big Glenn har varit navet i en satsning på vindkraftsutveckling där Chalmers och leverantören använt driftdata för olika tester. Big Glenn var också en prototyp för de havsbaserade vindkraftverk som för några år sedan planerades i Hake Fjord, ett projekt som avslutades efter prövning i Mark- och Miljödomstolen.

Vi har för närvarande inga planer på nya vindkraftverk i Göteborg men satsar på förnybar elproduktion bland annat genom att bygga Sveriges hittills största solcellspark vid Säve flygplats. Vi planerar också för ny biokraftvärme som ger både förnybar el och fjärrvärme.

Även om Big Glenn tas ner kan alla kunder fortsätta köpa vind-el från oss. Våra elavtal till privatkunder säljs alltid med 100 procent förnybar el. Genom att köpa vind-el bidrar man till en ökad efterfrågan och utbyggnad av vindkraft i Sverige.