Tätt mellan jobben i glesbygden

den . Publicerad i Ettan

 

I byarna mellan Hammerdal och Ramsele är allt boende som går att hyra ut också uthyrt. Hundratals personer är verksamma i området i gränstrakterna mellan Jämtlands och Västernorrlands län.

-          Så här mycket folk har det inte varit i bygden sedan mitten av 1800-talet och de stora avverkningarna då, säger Bo Schröder i Sörviken.

Läs mer

 

Vindkraften växte med 50 %

den . Publicerad i Ettan

 

Vindkraftcentrum.se har låtit H1 Communication undersöka hur vindkraftsbranschen växer räknat i antal årsarbeten.

-          Vid undersökning av hur många som arbetade med vindkraft i Jämtland/Härjedalen under 2012 så hamnar summan på ca 300 årsarbeten. 2011 var motsvarande siffra ca 200 arbetstillfällen, detta innebär att antalet arbetstillfällen ökat med ca 50 procent, säger Roger Isaksson vid H1.

 

Roger Isaksson tror att antalet årsarbeten egentligen är större:

 

-          En del som saknas i undersökningen är ett antal enskida personer och enskilda bolag som gör arbeten inom befintliga vindkraftsparker med bland annat snöröjning och liknande.

 

Vid samtalen med aktörerna i branschen i framgår att den växer ordentligt också i år.

 

-          Det är fler vindkraftsparker som har alla papper klara och står redo att börja byggas redan under 2013 så vi kommer att se en ökning.

Enligt Vindkraftcentrums.ses uppskattningar restes det ett 20-tal vindkraftverk 2012. Under 2013 sätts drygt 70 upp, samtidigt som det pågår markarbeten och kraftledningsbyggen för minst lika många till.

Även om det tas nya investeringsbeslut med jämna mellanrum så är inte branschen lika optimistisk som den var vid förra mätningen.

-          I undersökningen frågar vi också hur man ser på arbeten inom vindkraften om tre år. Där märks i dag en mycket större osäkerhet om hur framtiden ter sig än vad fjolårets undersökning visade. Detta på grund av både Europas ekonomiska situation, uppbromsade beslut om nya parker och dagens låga elpriser, säger Roger Isaksson.

-           

I undersökningen har ett hundratal företag tillfrågats om hur många årsarbeten som utförts i vindkraftbranschen. Företagen representerar ett spektrum från naturinventeringar via vägbyggen till vindkraftstekninker i färdiga parker. Ett årsarbete motsvarar en heltidstjänst under ett år och i undersökningen har ett antal mindre företag angett delar av årsarbeten.

 

För frågor:

Torbjörn Laxvik, projektledare i Vindkraftcentrum.se, 070 780 90 34

Roger Isaksson, H1 Communication, 0771 24 25 26

 

 

Riksdagen inte blåst

den . Publicerad i Ettan

 

Riksdagsledamoten Marie Nordén (s) besökte Vindkraftcentrum.se och vi förde diskussioner kring vilken potential för utveckling i glesbygden, vindkraften har i form av arbetstillfällen och affärsmöjligheter både under projekterings-, bygg- och driftsfasen. Ett annat ämne som togs upp var det otydliga regelverk branschen har att rätta sig efter när det gäller bygdemedel, kommunala vetot och dubbelbeskattning. Kanske något för den allmänna motionsperioden?

Med på bilden från vänster: Marie Nordén (s), Mona Sehlin, Jörgen Eriksson och Torbjörn Laxvik, samtliga Vindkraftcentrum.se

 

 

Vindkraftsintresse nära Åreskutan

den . Publicerad i Ettan

 

Vindkraftcentrum.se har träffat representanter från Windcluster Norway samt Dalaneregionen i södra Norge

 

Dalane är en del av Rogalands fylke och består av de fyra kommunerna Eigersund, Bjerkreim, Lund och Sokndal. Regionen står inför en stor vindkraftsutbyggnad och ville ta del av vindkraftcentrums erfarenheter från Jämtlands län.

Sammanlagt handlar det om 14 parker om en installerad effekt på 1300 MW och regionen vill skaffa sig mer kunskap hur vindkraftsutbyggnaden kan ge lokal nytta och uppdrag för det lokala näringslivet.

 

Seminariet hölls på Copperhill i Åre och kom bland annat att handla om samarbete kring kompetensförsörjning. Med Windcluster Norway följde vindkraftcentrum upp de affärskontakter som tagits över kölen det senaste halvåret.

 

 

Med på bilden är Marthon Skårland , ordförande i Bjerkreim, Leif Erik Egaas, ordförande i Eigersund, Trond Arne Pedersen, ordförande i Sokndal, Unn Therese Omdal viceordförande i Eigersund, Therese Anita Holmen, kommunestyrerepresentant Sokndal, näringslivschef Valentin Svelland, projektledare Helene Døscher, Viggo Iversen, windcluster Norway, Tor-Ove Nesset från Ramböll samt vindkraftcentrums Mona Sehlin, Jörgen Eriksson och Torbjörn Laxvik.

Fotograf Ole Rönning Kristiansson