Informationsmöte om vindkraft i Glötesvålen

den . Publicerad i Ettan

 Ca 40 personer deltog i Informationsmötet i Glöte

Glötesvålen Vind AB &  Kvarnforsens Nät AB informerade på Tisdag kväll den 21 maj om det pågående vindkraftsbygget på Glötesvålen. Ett 40 tal intresserade hade mött upp i Glötegården. Det informerades bland annat om att vägbyggen fortskrider i parken och att kanalisering har på börjats. Eftersom det inte går att gräva ner kabel pga berg i dagen så läggs plastslangar ( kanalisering) parallellt med vägen och fylls över med fyllnadsmaterial som sedan kabel dras in i. Vecka 22 kommer trafiken att öka på vägarna in till och vid Vindkraftsparken. Trafikökningen beror på att färdig betong kommer att köras i betongbilar nu när fundamenten ska börja gjutas. Målet är att gjuta tre fundament i veckan, totalt kommer 30 fundament att gjutas i parken.

Nominera till Vindkraftsambassadör 2013

den . Publicerad i Ettan

Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.se och Morgan Jonsson, Vindkraftsambassadör 2012 På bilden ses Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.se och Morgan Jonsson, Vindkraftsambassadör 2012

Nöjd ambassadör

Förra året utsåg Vindkraftcentrum för första gången en Vindkraftambassadör. Mottagaren blev Morgan Jonsson som är styrelseordförande för Ollebacken Energi AB samt en av grundarna till Hällingarna Vind Ek. Förening. Hans engagemang inom vindkraften startade i början av 2000-talet med arbetet med Hällingarna Vind. 2003 var det i drift och snart började planerna läggas för ytterligare kraftverk. Resultatet blev sex verk på Ollebacken strax bredvid som togs i drift 2011.

 

Hej Morgan! Hur har året som ambassadör varit?

– Det har varit roligt, man känner sig lite uppskattad för det jobb man har lagt ned eftersom det har uppmärksammats på olika sätt.

 

Vad har det inneburit för dig?

– Jag har tagit emot en hel del besök, allt från riksdagsmän till statliga utredare. De är intresserade av verksamheten och vill titta på kraftverken så då guidar jag dem. Jag har också haft mycket kontakt med andra i länet som har vindkraftplaner, till exempel Ragunda. I höst kommer jag även att delta på en stor mässa i Skottland.

 

Vad består dina uppgifter i annars?

­ – Jag är uppsyningsman och elansvarig över verken vilket innebär att jag övervakar dem och fungerar som länk mellan tillverkarna och vindkraftbolagen. Sen använder vindkraftutbildningen i Strömsund det lilla verket för att testa höjdrädsla så då håller jag i det också.

 

Hur ser planerna ut för framtiden?

– Det är framförallt att se till att arbetet fortskrider med de fem verk vi vill sätta upp. Vi har bygglov och har börjat så smått men det återstår en del innan vi kan sätta igång på riktigt.

 

 

Det går fortfarande att nominera till Vindkraftsambassadör 2013. Skicka namnförslag och kort motivering till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Vindträff på skidskyttepremiär

den . Publicerad i Ettan

Redan nu ger vi våra vänner i vindkraftsbranschen möjligheten att sätta ett kryss i almanackan den 29 november. Vindkraftcentrum.se har nämligen preliminärbokat VIP-tältet på skidstadion i Östersund denna dag och kväll för seminarium, mingel och att gemensamt bese världscupspremiären i skidskytte.


Sist var vi på Arctura och samlade 50 deltagare. Detta år blir vi många fler och hoppas särskilt på stor uppslutning från Norge. Detta trots att risken är överhängande att det blir norsk seger i tävlingarna..

 

Vindkraften fortsätter öka i Sverige

den . Publicerad i Ettan

Foto: Peffe Modén

 

Vindkraften fortsätter att öka i Sverige och statistik från Energimyndigheten visar att 367 nya vindkraftverk togs i drift 2012

 

I slutet av 2012 fanns totalt 2 385 vindkraftverk och den installerade effekten var 3 607 MW. Produktionen av el från vindkraft var rekordstor och uppgick till 7,2 TWh. Det är en ökning med 18 procent jämfört med 2011.

 

Vindkraftens andel av den totala nettoproduktionen av el i Sverige var 4,4 procent jämfört med 2011 då andelen var 4,2 procent.

 

Västra Götalands län producerar mest el från vindkraft av alla län i Sverige.
I slutet av 2012 hade de 644 MW installerad effekt fördelat på 490 vindkraftverk.

Vindkraftverk finns i landets samtliga 21 län. Länet med den största utbyggnaden under 2012 var Gävleborgs län.

 

Enligt statistiken har utbyggnaden varit blygsam i Jämtlands län under 2012, endast tre nya verk redovisas.
Det betyder att de 26 verken i Stamåsen på gränsen mellan Strömsund och Sollefteå kommuner syns i statistiken först nästa år.

 

I vilket fall ser länslistan enligt Energimyndighetens siffror ut så här:
Strömsund fortsatt högst upp med 63 vindkraftverk. Härjedalen och Krokom har vardera 21. Berg har 9 och Åre 4.
Bräcke, Ragunda och Östersund har inga vindkraftverk som levererar ström.
Sammanlagt handlar det ändå om 118 turbiner med en installerad effekt om 226 MW.

 

Nästa år kommer listan ha förändrats rejält. I sommar byggs ett 70-tal vindkraftverk i länet, de flesta i Bräcke och Bergs kommuner.

 

http://energimyndigheten.se/Statistik/vindkraftsstatistik/De-20-kommunerna-med-mest-installerad-effekt-samt-antal-vindkraftverk-ar-2007/