Entreprenadsresa till Stamåsen

den . Publicerad i Ettan

Fredagen den 19 oktober som var en dag med lågt i tak vad det gäller molnhöjden så samlades ett 20-tal entreprenörer för en studieresa till Stamåsens vindkraftsparksbygge på gränsen mellan Strömsunds kommun och Sollefteå kommun.
Syftet med resan var att erbjuda entreprenörer från Jämtland och Härjedalen en inblick i vad som krävs och hur det funkar i och med entreprenader i vindkraftsbranschen.

Det hela började med en gemensam bussresa från Östersund.
När vi kom fram fick vi fakta om bygget, som när det är klart skall bestå av 26 verk. Verken är av märket Siemens 2,3 MW (http://www.energy.siemens.com/hq/en/power-generation/renewables/wind-power/)
Platschefen Mikael Melin berättade att det är så kallade shelltowers som monteras på plats. 15 000 bult. Detta är en ny typ av torn som i större skala monteras för första gången på Stamåsen. Fördelarna vad det gäller transporter är naturligtvis stora, samtidigt som det både är spännande och en utmaning att få vara en del i ett projekt av det här slaget för första gången.

Det är i dagsläget åtta snurror klara och det förbereds för driftssättning genom testkörning av turbinerna.

Sven Levin från Triventus (http://www.triventus.com/) delade med sig av sina kunskaper i hela kedjan från start till mål i ett vindkraftsprojekt.

 

Vi gjorde en tur ut på site och tittade på både färdiga torn och turbiner och där resningen av torn hade kommit olika långt.

Det är ca 60 personer som jobbar bara i Siemens regi med olika underleverantörer igång just nu på site fick vi oss berättat.

Efter lunchen så berättade Lennart Edholm, (tidigare delägare Frölanders entreprenad) som byggt vägarna i Stamåsen av sina erfarenheter från detta.

 

Vi arrangerar gärna flera resor av den här typen hör av er med önskemål så ser vi hur vi kan fixa det.

 

Ole Rönning Kristiansson

Näringslivsutvecklare Vindkraft

0707809112

 

Sveriges största vindkraftverk heter Big Glenn

den . Publicerad i Ettan

 

 

Verket är på 4,1 MW och står på Risholmen som är Göteborgs testarena för vindkraft.
Big Glenn är totalt 145 m högt och kommer att leverera 15 000 MWh förnybar el åt göteborgarna per år.
Det räcker till hushållsel för 3 000 lägenheter eller till att hålla 7 500 elbilar rullande i 1 000 mil. .

 

Göteborg Wind Lab är ett nytt forskningscentrum, där Göteborg Energi tillsammans med SKF, Chalmers och General Electric ska utveckla spetskompetens inom den internationellt eftertraktade vindkraftstekniken.
Även om verket står på land så är den här typen av verk avsett för havet.

GE Wind har tillverkat och levererat vindkraftverket vars turbin har satts samman i norska Verdal i Nordtröndelag och skeppats till Göteborg.

Här ska nya tekniklösningar prövas för en effektivare elproduktion.
Bland annat ska vindmätningar göras 100 meter framför turbinbladen med hjälp av laser.
På det sättet ska de enskilda bladen kunna ges rätt vinkel innan vinden når dem.
 

Det handlar också om test av skilda lösningar för att distribuera ut elen på olika slags nät.

 

Foto: Torbjörn Laxvik

 

Filmer om vindkraft och människors intressen

den . Publicerad i Ettan

Naturvårdsverket har spelat in korta informationsfilmer om vindkraftens påverkan på människors intressen.

Filmerna bygger på Naturvårdsverkets syntesrapport och behandlar områden som hälsa och ohälsa, ljudupplevelser från vindkraftverk, landskapspåverkan och förankring av vindkraften.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Vindval, som ska undersöka vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö.

Läs mer

Ny typ av turbin i drift

den . Publicerad i Ettan

På Valsneset längst ut vid Trondheimsfjordens mynning snurrar nu en 3MW:s vindturbin av märket Blaaster.
Verket har rests i sommar och testas nu av Ove Pettersen som är teknologichef i företaget.
-Allt har gått bra och nu handlar det om att finslipa detaljer, säger han.

Den direktdrivna turbinen är byggd i Verdal och monteringsverkstaden ligger i industriparken ner i hamnen där Aker hållit till och byggt oljeinstallationer tidigare.

Blaaster Wind Technologies AS grundades 2007 för utveckling och försäljning av stora vindturbiner för både land och havsbaserat bruk.
Bakom företaget står bland andra Torolf Pettersen, som var initiativtagare till och ledde utvecklingen av ScanWind, som nu är sålt till GE Wind.

 


                                                                                         Foto: Ole Kristiansson

Prototypen som nu är i drift går under namnet Blaasters DL 101 och de förtjänster som framhålls är att den väger mindre än konkurrenternas och att den samtidigt innebär en enklare konstruktion med betydligt lägre underhållskostnader.

Blaaster har utvecklat ett turbinkoncept som gör det möjligt att bygga vägtransportbara direktdrivna vindturbiner i storlekar upp till 6MW för inlandsbruk, något företaget menar gör Blaasters produkter särskilt väl ägnade för Sverige.

Nu är det dags att ta nästa stora steg med försäljning och serietillverkning, säger Camilla Jörås Larsen som är administrativ chef i företaget.

 


                                                                                      Foto: Ole Kristiansson 

 

Vindkraftspark i fjällmiljö invigd

den . Publicerad i Ettan

Sjisjka vindkraftspark - i vilken Jämtkraft är en av delägarna - invigdes i förra veckan.

- Ett särskilt tack riktar jag till hjältarna som byggt parken, sa vd för Sjisjka Vind, Fredrik Björckebaum, i sitt invigningstal och syftade på de speciella förhållanden som råder på fjället.

Parken ligger på lågfjället Sjisjka i Gällivare kommun och rymmer 30 turbiner. I det klara vädret siktades både Kebnekajsemassivet och Kiruna åtta respektive ett par mil bort.
Anläggningen ägs i partnerskap av Skanska, O2 och Jämtkraft och elproduktionen beräknas till 200 GWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen hos 43 000 hushåll.

 

                                                                                                                         Foto: Torbjörn Laxvik

-Det här är ett av de största vindkraftprojekten i Sverige, sa förre generaldirektören för Energimyndigheten, Tomas Kåberger, som nu hjälper Japan med sin energiomställning som ordförande i Japan Renewable Energy Foundation.

                Sverige ligger väl till i förhållande till EUs målsättningar om satsning på förnyelsebar energi, berättade han.
                - Utbyggnadstakten av vindkraft är högre än någon kunde tänka sig för några år sedan.
                Ett verk per arbetsdag tas i drift nu. 
 

                I Kina är takten ännu högre, där byggs ett verk i timmen. 

               - Vackert väder gör vindkraftsverken ännu vackrare, sa Tomas Kåberger innan det var dags att ta turen upp på fjället.
              
Och lycka till med driften, sa han med hälsning till ägarna.

 


                                                                                                                           Foto: Torbjörn Laxvik

 

Väg ända upp i parken blev det först nu i somras för att frakta turbinerna ända fram. Annars har stordelen av transporterna gått med järnväg.

Det gäller prefabricerade betongfundament, maskiner, bilar, dumprar – och de som arbetat i parken. 

Under byggskedet har 80 – 100 personer jobbat i parken och de har tagit sig från boendet i Gällivare till Sjisjka i specialchartrat tåg.

 

                                                                                                                           

I en större tältkåta vid järnvägen jojkade och sjöng Yana Mangi före och efter själva bandklippningen.
Och första jojken var till vinden.

Några anekdoter från platsen bjöd hon också på, hon har några av sina rötter i området.

 


                                                                                                                          Foto: Torbjörn Laxvik

 

Vindkraftverken står placerade på en höjd men också ner i en dalgång.
De är 130 meter höga och rotorbladen är 50 meter långa.

Området ingår i ett Natura 2000-område vilket ställt krav på så liten miljöpåverkan som möjligt.

Exempelvis har inget naturligt material från fjället fått användas till vägar eller fundament.

 

                                                                                                                           Foto: Torbjörn Laxvik

 
                                                                                                                        Foto: Torbjörn Laxvik

Inför hundratalet inbjudna uppe i parken klipper Gällivare kommuns representant, Margareta Pohjanen, bandet som Fredrik Björckebaum och Jemtskas vd Lars Andersson håller sträckt. - Jag är stolt över att Gällivare kommun har fått sin första vindpark och jag hoppas att vindkraften ska föra med sig lokal nytta. Ett särskilt tack till Girjas sameby för gott samarbete, sa Margareta Pohjanen.

Redan 1999 tog O2 kontakt med samebyn för en eventuell vindkraftspark och med tiden har samarbetet utvecklats.
Exempel här är att samebyns medlemmar har hjälpt till med röjningsarbete, anläggningsarbete och vindmätning.

En bygdepeng på runt 300 000 om året kommer att delas ut under vindkraftsparkens livstid som utvecklingspengar till kommunen.
En del är riktade till de närmaste byarna Killinge, Kaitum och Neisuanto.

Totalkostnaden för parken är 1,1 miljarder kronor och Skanskas ägarandel är 50 procent medan O2 och Jämtkraft äger 25 procent vardera.

Skanskas och Jämtkrafts gemensamma bolag Jemtska har varit huvudentreprenör för all infrastruktur, det vill säga vägar, el- och optonät samt transformatorstationer.
Vestas har leverat och monterat turbinerna. Hammerdals betong har leverat de prefabricerade fundamentdelarna.

 

                                                                                            Foto: Torbjörn Laxvik