ÅNS om vindkraft, drönare och framtiden

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

”Åselemodellen” är på väg att bli ett begrepp när det gäller hur kommunen arbetar för att stötta det lokala näringslivet med ”hjälp till självhjälp”.

Det är inte utan lite stolthet (välförtjänt sådan) som Calle Birgersson och Katrin Normark-Jonsson på det lilla kommunala näringslivsbolaget Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS) konstaterar att ”Åselemodellen” är på väg att bli ett känt och välrenommerat begrepp runt om i landet.

-    Vi har ju fokuserat på att jobba nära företagen med intentionen att de ska känna att de kan vända sig till oss när de behöver råd, stöd och hjälp. Det är det som bär frukt nu, säger Katrin Normark-Jonsson.

Hon delar sin tid mellan att vara affärscoach på Åsele Näringslivsstiftelse och att arbeta med näringslivsutveckling i det regionala projektet NiMR (näringslivsutveckling i möjligheternas region). NiMR är ett näringslivsprojekt för att stödja företagens utveckling i inlandskommunerna i Västerbottens inland. 16 miljoner kronor satsas på näringslivsutveckling fram till början av år 2021. Fokus sätts på fler nya tjänster och produkter samt att företagen ska stå bättre rustade inför ägarskiften och bli konkurrenskraftigare som arbetsgivare.

-    Det är en stor styrka att jobba med näringslivsutveckling både lokalt i kommunen och regionalt över länet som ger många bra och viktiga synergieffekter, säger Katrin Normark-Jonsson.

På Åsele Näringslivsstiftelse arbetar Katrin Normark-Jonsson tillsammans med näringslivschefen Calle Birgersson. Tillsammans har de byggt upp det som alltså kallas för ”Åselemodellen”.

-    Vi har ju bland annat den företagsdatabas som vi jobbat fram tillsammans med grabbarna på Vindkraftcentrum. Den har blivit en succé och i företagsdatabasen har vi nu hela 180 företag registrerade som är redo att visa framfötterna för att få uppdrag kopplat bland annat till de vindkraftprojekt som är på gång, berättar Calle Birgersson.

Just samarbete är något av nyckelorden för ”Åselemodellen”. Både Katrin och Calle återkommer till vikten av bra samarbete, förutom alla lokala företagare i Åsele kommun och arbetet i det regionala projektet NiMR nämner de Vattenfall som en god samarbetspartner och när det gäller vindkraftutveckling Vindkraftcentrum i Hammerdal.

-    Nu när vindkraftetableringar rullar in på bred front är vi förberedda och redo för när projekten väl kommer igång gäller det alla står på tå och är redo, betonar Calle Birgersson.

Och vindkraftetableringarna skapar redan ringar på vattnet.
Nu i sommar har till exempel planerna på att utveckla elflyg och drönare presenterats i forskningsprojektet EDIS (elflyg och drönare i samhällets tjänst) där bland annat Åsele Näringslivsstiftelse och Åsele kommun ingår som projektpartners.

Projektet ska visa på möjligheter att med drönare och elflyg förbättra förutsättningarna för samhällsservice och transporter i områden med stora avstånd och begränsad tillgång till kritiska samhällsfunktioner. Projektet drivs av Luftfartsverkert, Katla Aero, Flypulse, Guideline Geo och Luleå Tekniska Universitet och finansieras av Trafikverket.

-    Att vi har ett eget flygfält här i Åsele har naturligtvis bidragit till att vi är med i projektet – och kopplingarna till satsningarna på förnybar energi via vindkraftprojekten, säger Katrin Normark-Jonsson.

Bilden: Calle Birgersson och Katrin Normark-Jonsson

Bild och text: Erik Löfgren

 

Elbrist i södra Sverige: EnBW ska bygga 106 MW ny vindkraft

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

EnBW från Falkenberg är ett av Sveriges snabbast växande vindkraftsbolag. Nu är de nära att komma i mål med två nya så kallade greenfieldprojekt om totalt 106 MW effekt i priszon4, där förnybar elproduktion efterfrågas stort. ”Den första utvecklingsfasen av en vindpark är ofta den mest utmanande, men den ger också störst möjlighet att spela ut vår styrka - att ta hand om hela näringskedjan från ax till limpa,” säger vd:n Mads Miltersen. (Pressmeddelande)

”I Sydsverige finns en stor efterfrågan och behov av betydligt mer förnybar elproduktion än vad marknaden kan erbjuda idag,” säger Mads Miltersen. ”Därför är vi väldigt glada att snart vara i mål med två helt nya vindkraftsparker i elpriszon 4.”
EnBW har sedan företagets inträde på marknaden för snart två år sedan, haft en uttalad strategi att växa i Sydsverige genom både uppköp av befintliga anläggningar, påbörjade projekt och helt nya utvecklingar ’från scratch’.

Långsiktig investerare
”Nu har vi haft lovande förhandlingar med markägare på två mycket attraktiva platser i södra Sverige,” berättar Mads Miltersen. Enligt planerna ska de två projekten ha en effekt på 56 respektive 50 MW.

Exakt var de två projekten är, kan Mads Miltersen med hänsyn till den pågående processen inte avslöja ännu. ”Men vinden blåser bra och markförhållandena är goda. EnBW är en långsiktig investerare, ägare och operatör. Så det är mycket som ska stämma för oss när vi sätter igång.”

Om EnBW
Sedan 2016 har EnBW varit verksam på den skandinaviska marknaden genom sitt dotterbolag Connected Wind Services. Den tillverkaroberoende tjänsteleverantören CWS har sitt huvudsäte i Danmark och ett dotterbolag med serviceteam i Sverige. Med förvärvet av CWS har EnBW blivit en viktig aktör inom service, underhåll och reparation av vindkraftverk. CWS är också en viktig hörnsten i utvecklingen av EnBW Sveriges vindkraftsportfölj i Sverige.
 
Med över 21 000 anställda är EnBW en av de största energileverantörerna i Tyskland och Europa och försörjer cirka 5,5 miljoner kunder med el, gas och vatten samt energilösningar och energirelaterade tjänster. Till och med 2020 avser EnBW att utveckla förnybara energikällor till en av de viktigaste pelarna i sin verksamhet. Enbart i Tyskland ska bolaget driva landbaserad vindkraft med en total kapacitet på 1 000 MW till och med 2020. EnBW erbjuder tjänster över vindkraftens hela värdekedjan från planering till konstruktion, drift, underhåll och service.
 
EnBW planerar att investera över fem miljarder Euro i sin fortsatta expansion inom förnybar energi fram till 2025. Bolaget satsar också på selektiv internationalisering för att komplettera sin tyska kärnmarknad. Målmarknaderna för havsbaserad vindkraft omfattar bland andra Taiwan och USA. Inom landbaserad vindkraft är andra viktiga marknader förutom Sverige, Frankrike och Turkiet.

Positiva vindar - företagare siktar på framtiden

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Markägarsammanslutningen KleVVind bjöd in lokala och regionala företagare till en träff tillsammans med Vattenfall och Vindkraftcentrum på Treklövern i Fränsta den 10 augusti. Ett välbesökt möte som genomfördes i tre omgångar och med full respekt för rådande COVID19-situation.

Drygt 50 deltagare representerade ett stort antal olika branscher, allt från kost och logi till anläggning och transporter.
 
Christina Rylander Bergqvist inledde mötet med att kort redogöra för KleVVinds arbete från 2009 och fram till 2018 när Vattenfall förvärvade projekt Klevberget. Därefter berättade Jeanette Lundqvist från Vattenfall om tidplanen för projektet och om några viktiga milstolpar innan vindkraftparken kan börja byggas hösten 2021. Vattenfalls vilja och ambition att skapa så mycket lokalt och regionalt innehåll som möjligt inför byggnation men även under efterföljande driftfas är tydlig. Att synliggöra affärsmöjligheterna i bygd och region är därför en viktig faktor nu men även framgent.
 
Även om det återstår ca 1 år innan byggstart för projekt Klevberget insåg alla vikten av att redan nu börja tänka i termer av synlighet, transparens och samarbeten.
 
Christer Andersson från Vindkraftcentrum visade och förklarade hur den nya "Digitala Affärsplattformen för Vindkraft" fungerar och alla möjligheter som skapas företagare emellan. Inför Vattenfalls upphandling av huvudentreprenörer kommer offertlämnarna att få tillgång till affärsplattformen för att se vilka kompetenser, kunskap och erfarenhet som finns att tillgå både lokalt och regionalt.

Flera tog chansen att registrera sig i affärsplattformen direkt efter mötet.

Med siktet inställt på framtiden var samtliga deltagare eniga: Vi finns – Vi kan – Vi vill!

Ny smart metod hittar bästa platsen för sol- och vindkraft

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

- Jag har kommit fram till en effektiv metod som kan användas för att välja det bästa av en miljon alternativ, eller hur många som helst, säger Goran Milutinovic, forskare vid Högskolan i Gävle.
Det är när man använder sig av data från geografiska informationssystem (GIS), där man ibland har varje punkt på kartan som ett alternativ, som den nya metoden verkligen kommer till nytta.
 
- Genom att automatisera en process av jämförelser av två alternativ i taget så har jag kommit fram till en metod som kan användas för att välja det bästa av en miljon alternativ, eller hur många som helst, säger Goran Milutinovic.
Han säger att det finns en hel del olika metoder som används idag, men att de allra flesta är väldigt komplexa och kräver experter.

Metoden gör det också lättare att visualisera beslutsprocessen. Det är ett av problemen, inom GIS, att beslutsprocessen inte kan visualiseras då man ofta använder en metod som bara redovisar ett resultat utan att man vet vad som händer.

Sol, vind och vatten
Om man till exempel någonstans i Gävleborg vill sätta upp ett antal solpaneler, då blir hela Gävleborg, varje yta på 50*50 meter ett alternativ. Eller om man ska lokalisera bästa platsen för en vindkraftspark. I båda fallen måste också andra aspekter vägas in, sol- och vindförhållanden, avstånd till elnätet, med mera.

Ett annat exempel där platsen är väldigt viktig, är vid dammbygge i en flod. En flod har till exempel olika mycket vatten per minut som flyter igenom vid olika delar och vissa platta delar där det inte är gynnsamt.

- I alla fallen kan min metod användas för att hitta det optimala stället för solpaneler, vindkraftverk, eller en damm.
- Min förhoppning är att min metod ska kunna användas, i stället för de vanligt förekommande metoder som inte riktigt fungerar, när man till exempel ska sätta upp solpaneler, vindkraftverk eller bygga en damm, säger Goran Milutinovic.

Goran Milutinovic försvarade sin avhandling "Computational and Visual Tools for Geospatial Multi-Criteria Decision-Making " den 21 april, 2020 på Högskolan i Gävle.

Anmälan öppen till konferensen Vindkraftforskning i fokus

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftforskning i fokus är en konferens för dig som är intresserad av forskning och innovation inom vindkraft. Konferensen går av stapeln den 13 oktober 2020, och anmälan har nu öppnat.

Konferensen kommer att fokusera på de utmaningar vi står inför inom vindenergi på vägen till ett hållbart energisystem. Programmet innehåller bland annat:

•    Intressekonflikter och konkurrens om markanvändning såväl på land som till havs
•    Resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden med minimerad miljöpåverkan
•    Robust elsystem med hög försörjningstrygghet kräver nya lösningar samt incitament att använda dem
•    Tidsaspekten – 2040 är snart här

Konferensen Vindkraftforskning i fokus organiseras av SWPTC, StandUp för Wind, Vindforsk, RISE och Energimyndigheten. Konferensen kommer att hållas som en endags digital konferens på grund av den rådande pandemin covid-19.

Konferensen kommer huvudsakligen att hållas på engelska men det finns också möjlighet att presentera på svenska.
Ett mer detaljerat konferensprogram kommer senare. Välkommen att anmäla dig här>>