Eurowind Energy A/S bygger vindpark Knöstad i Värmland

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 

Detta är Siemens Gamesas första orderbekräftelse i Sverige från deras senaste plattform med den rekordstora rotordiametern på 170 m. Med en tornhöjd på 115 m sträcker sig rotorbladen 200 m över marken i sitt högsta läge. Verken kommer levereras under sommaren 2021 och vindparken driftsättas hösten 2021.

Vindpark Knöstad är beläget i ett kuperat skogsområde norr om E18 i Säffle kommun. Området har goda vindförhållanden och vindparken beräknas producera 135 miljoner kWh årligen vilket motsvarar konsumtion av hushållsel för närmare 30 000 hushåll. 

Vi är mycket glada över att se det snabba genomslag denna plattform har på den skandinaviska marknaden, en av världens mest sofistikerade vindkraftsmarknader. Affären utmärker dessutom en fortsättning på vårt starka samarbete med Eurowind Energy, som vi tidigare arbetat med i projekt Thorup Sletten. Det känns alltid inspirerande med kunder som är engagerade i att stärka vårt samarbete.” sa Alfonso Faubel, Siemens Gamesas VD för landbaserad vindkraft.

Efter ett framgångsrikt samarbete i projekt Thorup Sletten i Danmark, landets största landbaserade vindpark, är vi glada över att ytterligare stärka vårt samarbete med Siemens Gamesa med projekt Knöstad. Vi ser fram emot att inleda byggnation av de största landbaserade vindkraftverken som finns tillgängliga på marknaden” sa Jens Rasumssen, VD på Eurowind Energy och tillade: ”På Eurowind Energy anser vi att en kontinuerligt lägre produktionskostnad för el är uppenbar för industrin och SG 5.8-170 tar oss ytterligare ett steg i denna riktning”.

Eurowind Energy arbetar just nu med upphandling av anläggningsarbeten för vindpark Knöstad. Byggnation av vägar och arbetsytor planeras inledas hösten 2020.

Om Eurowind Energy

Eurowind Energy är ett danskt privatägt företag som under åren utvecklats till att bli en ledande utvecklare och operatör av sol- och vindkraftparker. Koncernens huvudsakliga verksamhet omfattar utveckling av sol- och vindkraftparker samt förvaltning av tillgångarna. Eurowind Energy sköter finansiell och teknisk administrationen för 1300 MW, varav 600 MW är under eget ägande.

Eurowind Energy är verksamma i Sverige sedan 2016 med kontor i Göteborg.

2,2 miljarder investeras i ny vindkraftspark i Uppvidinge kommun

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 

Stena Renewable investerar nu 2,2 miljarder i Vindpark Tvinnesheda med en total effekt på 210 MW i Uppvidinge. Projektet har gjorts möjligt genom ett samarbete mellan vindkraftsaktörer, nätägaren E.ON och ett så kallat nätförstärkningslån från Svenska kraftnät. Totalt kommer 700 MW ny elproduktion kunna anslutas i området som i dag har underskott på el.

– Det känns otroligt bra att den här vindparken äntligen blir verklighet och det beror på ett mycket gott samarbete mellan många olika parter. Den kommer ge ett rejält tillskott till elproduktionen i området och skapa stor klimatnytta, säger Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable.

Anslutningen till elnätet har länge varit en utmaning i området och har möjliggjorts genom ett så kallat nätförstärkningslån. Svenska Kraftnät kan bevilja denna typ av lån för att göra det möjligt att ansluta ny elproduktion där det inte finns tillräckligt med ledig kapacitet. Syftet är att underlätta för den första aktören som vill ansluta till nätet och som inte själv kan ta hela investeringen för att förstärka elnätet. Svenska Kraftnät har beviljat lånet till E.ON som är nätägare i området och totalt kommer 700 MW nu kunna anslutas i elområde 4 (söder om Oskarshamn-Ringhals).

– Det är mycket positivt att så mycket förnybar elproduktion nu kan anslutas i södra Sverige där elanvändningen är hög och underskottet på el är som störst, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem på Svenska kraftnät.

Stena Renewables vindpark består av 47 vindkraftverk med en total effekt på 210 MW. Turbinerna levereras av Vestas och är av typen V150. Den årliga elproduktionen beräknas uppgå till drygt 600 GWh vilket skulle kunna förse 120 000 villor med hushållsel. Vindparken kan minska utsläppen med 360 000 ton koldioxid, mer än dubbelt så mycket som utsläppen från alla bilar i Kronoberg.

– Tack vare nätförstärkningslånet och nya möjligheter för styrning av elproduktion tar energiomställningen i södra Sverige ett stort steg framåt. Stena Renewable är först ut, men även andra aktörer ligger långt framme i planeringen av vindparker som vi får kapacitet att ansluta. Det förstärkta elnätet ger dessutom bättre möjligheter för tillväxt i regionen, säger Mats Tullgren, regionnätschef på E.ON.

Elnätet i området kommer nu att byggas ut för att möjliggöra etableringen av vindkraft, men det kommer att ta flera år innan detta är färdigt. E.ON installerar därför teknisk utrustning som kan begränsa tillförseln av producerad el till elnätet, vid tillfällen då nätets kapacitet överstigs. På så sätt kan vindkraft anslutas redan innan elnätet är färdigbyggt och därmed påskynda omställningen. Detta är reglerat i ett avtal med Stena Renewable och har varit en förutsättning för att få vindkraftparken till stånd. När alla vindparker anslutit beräknas elproduktionen uppgå till omkring 2 TWh per år, vilket är lika mycket som elanvändningen i hela Kronobergs län.

Bild:Stena Renewable

Klartecken för testcenter för vindkraft i kalla klimat

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

RISE och Skellefteå Kraft har fått klartecken från länsstyrelsen i Norrbotten att utveckla ett unikt testcenter för vindkraft i kallt klimat i vindkraftparken på Uljabuouda i Arjeplog. Här ska vindkraftsaktörer från hela världen kunna testa sina turbiner. (Pressmeddelande från RISE)

Ett av målen för projektet ”Testbädd kallt klimat för omställning till 100 procent förnybart”, som RISE driver tillsammans med Skellefteå Kraft, var just att etablera en testbädd för vindkraftverk i kallt klimat. Platsen för testbädden är Uljabuouda vindkraftspark i Arjeplogs kommun i Norrbotten, som ägs av Skellefteå kraft. Här finns det historiskt dokumenterade utmaningar med kalla temperaturer och nedisning. Uljabuouda är en av de första vindkraftsparkerna som byggdes ovanför trädgränsen och ligger på ett kalfjäll 760 meter över havet med vindar på runt åtta sekundmeter i snitt.

- Vi är glada över att ha fått beslutet. Därmed finns den viktigaste förutsättningen för att nya vindkraftverk ska kunna prövas på plats. Det kommer att stärka Arjeplog som arenan för tester i kalla klimat och det kommer framför allt att möjliggöra att den svenska vindkraftsutbyggnaden fortsättningsvis görs med för nedisning och kalla temperaturer beprövade vindturbiner, ett viktigt steg i omställningen till 100 % förnybart här i Norden, säger Stefan Ivarsson, RISE.

Testcentret i Uljabuouda ska välkomna vindkraftsaktörer från hela världen för att testa sina turbiner och andra komponenter under de kalla och isiga förhållanden som finns på platsen. Tillståndet innebär att det kan byggas upp mot 330 meter höga vindkraftverk på platsen. De som står i parken i dag är 125 meter höga.

- Det känns fantastiskt att vi har fått det här klartecknet. Det här blir en världsunik anläggning där forskning och utveckling kan bidra till vindkraftens fortsatta utbredning. På så sätt bidrar vår verksamhet i Uljabuouda ytterligare till den hållbara omställningen som samhället nu genomgår, säger Stefan Skarp, chef för vindkraft på Skellefteå Kraft.

Vindkrafttidningen våren 2020 i din dator

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Läs om
-Jeanette Lindeblad ordförande Svensk Vindkraftförening om hur vindkraft bidrar till positiv framtidstro
- Kvinnor köpte in sig i Östersunds solpark
- Elpriser runt 10 öre oroar branschen
- 1400 byggjobb vid investeringar för drygt 18 miljarder kronor
- Länets matavfall kan ge biogas
mm
Klicka här för att läsa tidningen>>

Solcellsstatistik 2019 – nu finns 44 000 solcellsanläggningar i Sverige

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. Ökningen syntes även i den installerade effekten som uppgick till 698 MW – en ökning på cirka 70 procent sedan förra året. Det visar ny statistik från Energimyndigheten. (Pressmeddelande från Energimyndigheten)

Den installerade effekten från nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige uppgick till 698 MW. Det är en ökning med 287 MW jämfört med året innan. Antalet anläggningar uppgick till nästan 44 000, en ökning med nästan 19 000 sedan ett år tidigare och med 34 000 sedan 2016.

Majoriteten av den installerade effekten för 2019 kommer från anläggningar under 20 kW, det vill säga mindre solcellsanläggningar som exempelvis villatak. Det är första gången sedan statistikens början som den största kategorien inte är anläggningar med storleken 20–1 000 kW.

– Under året har det alltså byggts väldigt många mindre solcellsanläggningar. Antalet småskaliga producenter ökar, så nu när vårsolen lyser kommer allt fler fastigheter kunna använda sig av sin egen el, säger Elin Larsson, analytiker på Energimyndigheten.

Installerad effekt (MW) efter Effektklasser i tre kategorier

Figur 1: Solcellsanläggningar fördelas efter anläggningsstorlek i tre kategorier; under 20 kW, 20 kW till 1 000 kW och över 1 000 kW.

Största ökningen i fyra storstadskommuner

De kommunerna med störst installerad effekt är storstadskommunerna Göteborg, Uppsala, Stockholm och Linköping. Var och en hade en installerad effekt på över 15 MW vid slutet av 2019. Det är främst storstadskommuner som växer mest.

Göteborg, Uppsala, Västerås installerade minst 6 MW per kommun under 2019. Även småkommuner satsar på solel. I Sjöbo kommun har installerade effekten ökat med 6 MW och i Herrljunga och Gnosjö har installerade effekten ökat med 1 MW per kommun. Vid slutet av året 2019 var det bara en kommun som saknade solcellsanläggningar, jämfört med tio kommuner år 2016.