Riksdagen inte blåst

den . Publicerad i Ettan

 

Riksdagsledamoten Marie Nordén (s) besökte Vindkraftcentrum.se och vi förde diskussioner kring vilken potential för utveckling i glesbygden, vindkraften har i form av arbetstillfällen och affärsmöjligheter både under projekterings-, bygg- och driftsfasen. Ett annat ämne som togs upp var det otydliga regelverk branschen har att rätta sig efter när det gäller bygdemedel, kommunala vetot och dubbelbeskattning. Kanske något för den allmänna motionsperioden?

Med på bilden från vänster: Marie Nordén (s), Mona Sehlin, Jörgen Eriksson och Torbjörn Laxvik, samtliga Vindkraftcentrum.se

 

 

Vindkraftsintresse nära Åreskutan

den . Publicerad i Ettan

 

Vindkraftcentrum.se har träffat representanter från Windcluster Norway samt Dalaneregionen i södra Norge

 

Dalane är en del av Rogalands fylke och består av de fyra kommunerna Eigersund, Bjerkreim, Lund och Sokndal. Regionen står inför en stor vindkraftsutbyggnad och ville ta del av vindkraftcentrums erfarenheter från Jämtlands län.

Sammanlagt handlar det om 14 parker om en installerad effekt på 1300 MW och regionen vill skaffa sig mer kunskap hur vindkraftsutbyggnaden kan ge lokal nytta och uppdrag för det lokala näringslivet.

 

Seminariet hölls på Copperhill i Åre och kom bland annat att handla om samarbete kring kompetensförsörjning. Med Windcluster Norway följde vindkraftcentrum upp de affärskontakter som tagits över kölen det senaste halvåret.

 

 

Med på bilden är Marthon Skårland , ordförande i Bjerkreim, Leif Erik Egaas, ordförande i Eigersund, Trond Arne Pedersen, ordförande i Sokndal, Unn Therese Omdal viceordförande i Eigersund, Therese Anita Holmen, kommunestyrerepresentant Sokndal, näringslivschef Valentin Svelland, projektledare Helene Døscher, Viggo Iversen, windcluster Norway, Tor-Ove Nesset från Ramböll samt vindkraftcentrums Mona Sehlin, Jörgen Eriksson och Torbjörn Laxvik.

Fotograf Ole Rönning Kristiansson

 

Svensk/norska vindkraftsaffärer

den . Publicerad i Ettan

 

Under två dagar har projektörer, intressenter, myndigheter samt företagare som vill vara med att göra affärer i samband med vindkraftsutbyggnaderna träffats i Sollefteå för att lyssna, lära, nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter inom ramen för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge.

Förstudien ”Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge” har till syfte att stimulera samarbetet mellan företag som har intressen inom vindkraftsbranschen i regionen.

 

Sammanlagt var det ca 170 personer från 87 företag och 10 institutioner från Norge, Sverige, Tyskland och Danmark på plats.

Vindkraftcentrum.se var på plats och värdefulla kontakter knöts med företag genom bla Mid-Norway Windcluster.