Vänsterbesök hos vindkraftcentrum.se

den . Publicerad i Ettan

vansterpartiet

Företrädare för Vänsterpartiet är på resa i landet för att få intryck och kunskap att användas i ett regionalpolitiskt program. I Hammerdalstrakten passade man på att studera vindkraften.

 

-"  Det var riktigt intressant att besöka vindkraftparken på Ollebacken", säger partiets lokale företrädare Peter Frost.

Bland besökarna var riksdagsledamoten Lena Ohlsson, Leif Johansson ordförande för Vänstern i Strömsund samt Per Hedström. Riksdagsledamoten Siv Holma fick dessvärre förhinder.

 

Lennart Backlund och Lennart Nilsson visade besökarna runt på Ollebacken och man fick möjligheten att gå in i ett av kraftverken.

-" Alla var också nöjda med besöket hos Vindkraftcentrum och Lena Ohlsson skulle ordna med att partiets man i näringsutskottet också gör ett besök", säger Peter Frost.

 

Med på bilden är Vindkraftscentrums Jörgen Eriksson, Lennart Nilsson, Leif Johansson, Per Hedström, Lena Ohlsson, Peter Frost och Lennart Backlund.

 

 

 

Rekordmånga tjejer på hög höjd!

den . Publicerad i Ettan

Karin L

Aldrig någonsin tidigare har så många kvinnor sökt in på Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning till Vindkrafttekniker på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund! Vid starten i höst börjar åtta tjejer i den nya utbildningsgruppen på totalt 35 platser, vilket motsvarar nästan en fjärdedel!

 

-”Under de tidigare åren har nio kvinnor avslutat denna utbildning och alla har idag arbete i vindkraftparker, de flesta som vindkraftstekniker”, berättar Karin Liinasaari, biträdande rektor. Totalt har 61 studenter gått utbildningen.

 

Upplysningar: Karin Liinasaari, biträdande rektor Hjalmar Strömerskolan. Tel 0670-169 60, 070-651 38 43

 

Fakta: Detta är en tvåårig eftergymnasial utbildning i samarbete med vindkraftföretag, Gotlands Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Mittuniversitet (MIUN).

Länk: http://www.hjalmar.nu/vindkraft.html

 

”Vindkraftprojekt med goda förutsättningar...."

Skriven av Webmaster den . Publicerad i Ettan

”Vindkraftprojekt med goda förutsättningar för elproduktion och nätanslutning är fortsatt möjliga att förverkliga trots relativt låga marknadspriser på el och elcertifikat”, säger Melcher Falkenberg på Jämtkraft.

Jämtkraft och Skanska Infrastructure Development investerar tillsammans i en vindkraftsanläggning med en totalkostnad på cirka 1,2 miljarder kronor. Skanskas och Jämtkrafts ägarandel uppgår till 50 procent vardera, skriver Jämtkraft i ett pressmeddelande.

Den nya vindkraftsparken, Mullbergs Vindpark, ligger vid Rätan i Bergs Kommun och har utvecklats av Eolus Vind AB. Vindkraftsparken är belägen på två från varandra åtskilda höjdryggar i terrängen med markhöjd om 520-600 möh. Tillståndet medger 31 vindkraftverk på en sammanlagd effekt av 80 MW och en totalhöjd på 180 meter. Den beräknade årsproduktionen om mer än 200 GWh kommer att kunna försörja cirka 45 000 hushåll med el.

– Vi ska bygga ut vår förnybara elproduktion med ytterligare 1 TWh och detta är ytterligare ett steg på vägen. För att kunna investera i vindkraft idag krävs bra projekt och detta är ett mycket bra projekt, säger Tommy Borgh, ansvarig för elproduktion på Jämtkraft.


Skanska går in i projektet som investerare och byggentreprenör tillsammans med Jämtkraft, som bidrar med kunskaper inom elnät, produktion och elhandel.
Jemtska, ett bolag samägt av Skanska och Jämtkraft, är byggentreprenör och svarar för byggnation av vindkraftsparken och anslutning till elnätet. Arbetet har påbörjats och elproduktion beräknas starta under 2013. Erforderliga tillstånd har erhållits och upphandling av turbinleverantör har påbörjats.För ytterligare information kontakta:
Tommy Borgh, chef förnybar elproduktion, 072-728 96 57

Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72

Vindkraftsparken i Stamåsen

den . Publicerad i Ettan

Stamåsen


I vindkraftsparken i Stamåsen är runt 100 personer sysselsatta under sommaren. Tre torn av 26 är resta och snart ska generatorer och vingar lyftas på plats.
"Vi är aningen försenade, men det är ju första gången man bygger den här typen av torn i en park", säger platschefen Mikael Melin.

Det är SSVAB som äger parken som ligger två mil nordost  från Hammerdal och det är Siemens som levererar och bygger vindkraftverken i gränstrakterna mellan Strömsunds och Sollefteå kommuner.

 

Sedan början av  juli går de stora transporterna med vindkraftsdelar in till parken.
Transporterna kommer in via Sörviken och de tomma lastbilarna köra ut norrut från Vimmarvattnet.

Vingarna är 55 meter långa och en transport med sådana är 62 meter lång.

"Vi fick bredda infarten vid Sörviken och ta ned några träd vid första transporten", berättar Mikael Melin.

 

Den här nya typen av torn skruvas ihop av plåtar på plats. 14 plåtar skruvas ihop till en cylinder och blir ett varv. Sex ytterligare var skruvas ihop och lyfts på plats. Tre ytterligare tornsektioner som levereras i hela stycken lyfts på de sju innan det är dags för nacelle med generator och vingar.
"De sista lyften ska ske före jul", säger Mikael Melin.

 

De 26 verken kommer med fartyg från Danmark till Köpmanholmen i Örnsköldsvik. Där lastas de om för frakt med lastbil och körs väg 335 till Sollefteå. Sedan blir det väg 331 från Sollefteå till Ramsele samt väg 331 och 345 från Ramsele och vidare via väg 965 och 837 mot Görvik.

Vindkraft väcker känslor

den . Publicerad i Ettan

 

mariannehenningsson 

På nationella vindkraftskonferensen i Kalmar presenterades den nya rapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen.

- Syftet är att samla kunskapen från den nationella forskningsfronten, säger Marianne Henningsson som är projektledare för Vindval och huvudförfattare.

Vindval är ett samarbete mellan Energimyndigheten och naturvårdsverket för att ta fram vetenskapligt baserade fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö.

En tidigare syntesrapport av det här slaget i projektet handlar om riskerna för fåglar och fladdermöss. Men nu gäller det alltså människan som sätts i centrum. Fördjupningsomåden är Hälsa och ohälsa, Ekonomi och verksamheter, Landskap och Förankring.

- Det är helt klart att vindkraften väcker känslor, säger Marianne Henningsson och berättar att 87 procent av befolkningen tycker att det är bra med vindkraft. Men planeras den nära den egna fastigheten så sjunker de positiva till 40 procent.

Förutom attityder så går rapporten igenom påverkan på människors hälsa.

- Buller är den stora hälsorisken och det är på det området vi har mest forskning, säger Marianne Henningsson.

 

Med utgångspunkt i Havsnäs sammanställer rapporten de erfarenheter som gavs under bygget av parken med sina 48 snurror i Strömsunds kommun.
250 lokala årsarbeten och 13 varaktiga jobb.


- Med kringeffekterna inräknade beräknas den varaktiga sysselsättningen fördubblas, säger Marianne Henningsson .

Turistnäringen ger en mer splittrad bild. Och här är reseanledningen den avgörande.

- Söks lugn och ro kan man bli störd av vindkraften. Men handlar det om exempelvis utförsåkning eller besök vid musikevenemang blir upplevelsen en annan, säger Marianne Henningsson.

Förankringen hos människor som bor i närheten av planerade vindkraftsanläggningar stärks inte oväntat med delägarskap och tidig kommunikation.

- Dialogen i ett tidigt skede är det viktiga. Men också att föra in det globala perspektivet och diskutera miljöhotet, säger Marianne Henningsson.


Till rapporten  http://www.naturvardsverket.se/Start/Om-Naturvardsverket/Vara-publikationer/ISBN1/6400/978-91-620-6497-6/