Ny smart metod hittar bästa platsen för sol- och vindkraft

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

- Jag har kommit fram till en effektiv metod som kan användas för att välja det bästa av en miljon alternativ, eller hur många som helst, säger Goran Milutinovic, forskare vid Högskolan i Gävle.
Det är när man använder sig av data från geografiska informationssystem (GIS), där man ibland har varje punkt på kartan som ett alternativ, som den nya metoden verkligen kommer till nytta.
 
- Genom att automatisera en process av jämförelser av två alternativ i taget så har jag kommit fram till en metod som kan användas för att välja det bästa av en miljon alternativ, eller hur många som helst, säger Goran Milutinovic.
Han säger att det finns en hel del olika metoder som används idag, men att de allra flesta är väldigt komplexa och kräver experter.

Metoden gör det också lättare att visualisera beslutsprocessen. Det är ett av problemen, inom GIS, att beslutsprocessen inte kan visualiseras då man ofta använder en metod som bara redovisar ett resultat utan att man vet vad som händer.

Sol, vind och vatten
Om man till exempel någonstans i Gävleborg vill sätta upp ett antal solpaneler, då blir hela Gävleborg, varje yta på 50*50 meter ett alternativ. Eller om man ska lokalisera bästa platsen för en vindkraftspark. I båda fallen måste också andra aspekter vägas in, sol- och vindförhållanden, avstånd till elnätet, med mera.

Ett annat exempel där platsen är väldigt viktig, är vid dammbygge i en flod. En flod har till exempel olika mycket vatten per minut som flyter igenom vid olika delar och vissa platta delar där det inte är gynnsamt.

- I alla fallen kan min metod användas för att hitta det optimala stället för solpaneler, vindkraftverk, eller en damm.
- Min förhoppning är att min metod ska kunna användas, i stället för de vanligt förekommande metoder som inte riktigt fungerar, när man till exempel ska sätta upp solpaneler, vindkraftverk eller bygga en damm, säger Goran Milutinovic.

Goran Milutinovic försvarade sin avhandling "Computational and Visual Tools for Geospatial Multi-Criteria Decision-Making " den 21 april, 2020 på Högskolan i Gävle.

Anmälan öppen till konferensen Vindkraftforskning i fokus

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftforskning i fokus är en konferens för dig som är intresserad av forskning och innovation inom vindkraft. Konferensen går av stapeln den 13 oktober 2020, och anmälan har nu öppnat.

Konferensen kommer att fokusera på de utmaningar vi står inför inom vindenergi på vägen till ett hållbart energisystem. Programmet innehåller bland annat:

•    Intressekonflikter och konkurrens om markanvändning såväl på land som till havs
•    Resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden med minimerad miljöpåverkan
•    Robust elsystem med hög försörjningstrygghet kräver nya lösningar samt incitament att använda dem
•    Tidsaspekten – 2040 är snart här

Konferensen Vindkraftforskning i fokus organiseras av SWPTC, StandUp för Wind, Vindforsk, RISE och Energimyndigheten. Konferensen kommer att hållas som en endags digital konferens på grund av den rådande pandemin covid-19.

Konferensen kommer huvudsakligen att hållas på engelska men det finns också möjlighet att presentera på svenska.
Ett mer detaljerat konferensprogram kommer senare. Välkommen att anmäla dig här>>

Åsele Wärdshus är redo för vindkraftsboende

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

För drygt tre år sedan tog Bernt Ferb över Åsele Wärdshus med restaurang, hotell och vandrarhemsboende. Våren i år har varit tuff, men verksamheten har ändå hållits flytande mycket tack vare gäster från ”energibranschen”.

Det var våren 2017 som Bent Ferb och hans fru Kusuma Heuer mer eller mindre av en slump fick tips om Åsele Wärdshus och köpte anläggningen. De kom då närmast från Göteborg och dessförinnan hade de arbetat i Asien inom restaurangbranschen under några år.

Åsele Wärdshus har funnits länge men har använts som flyktingförläggning och asylboende under några år fram till vintern 2017.

-    När vi tog över den tomma anläggningen 2017 fick vi inleda med ett omfattande renoveringsarbete. Det var hårt arbete, men nu kan vi erbjuda boenden i 79 rum från hotellstandard till vandrarhemsboende och två restauranger, berättar Bernt Ferb.

Åsele Wärdshus ligger intill Ångermanälvens strand vid infarten till Åsele samhälle. Bernt driver anläggningen tillsammans med sin fru Kusuma Heuer och den gode vännen Alexander Gustafsson.

-    Precis som för alla andra i branschen har våren varit tuff på grund av Corona, men vi har ändå haft en viss beläggning tack vare att energibranschen i form av vattenkraft och vindkraft har många gästarbetare i Åsele som behöver boende.

-    Just nu har vi ett 20-tal rum på långtidsuthyrning och jag skulle tro att ungefär 90 procent av beläggningen är gäster från energibranschen.

Och förhoppningen är att beläggningen på hotelldelen ska få rejäl fart när bygget av vindkraftparkerna i Blakliden och Fäbodberget utanför Fredrika på gränsen mellan Åsele och Lycksele kommuner intensifieras nästa år.

-    Ja, hade det inte varit för vindkraftplanerna hade vi nog inte hoppat på det här tåget och satsat så mycket på hotellrörelsen på Åsele Wärdshus, säger Bernt Ferb.

Eolus Vind gör nya stora satsningar

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Eolus och SCA inleder nytt samarbete
Eolus har tecknat avtal om projektering av vindkraft på mark ägd av SCA i Sverige och Baltikum. Samarbetsavtalet innebär initiering av projekt som Eolus och SCA kommer att utveckla tillsammans samt möjligheter utöver detta för Eolus att teckna nyttjanderättsavtal i andra identifierade projektområden. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW.


I Sverige innebär avtalet utpekade områden och i Baltikum gäller avtalet samtliga fastigheter som SCA just nu äger i Estland och Lettland. Avtalet innebär även att Eolus avyttrar knappt 600 hektar mark på Ösel i Estland till SCA, samtidigt som parterna tecknar nyttjanderättsavtal som ger Eolus rätt att fortsätta utveckla vindkraftsprojekt på dessa marker.

-Vi har en lång och god relation med SCA och är glada över att utveckla vårt samarbete. Genom avtalet tar vi ett nytt steg i vårt samarbete genom att utveckla projekt tillsammans. Med våra kompletterande kompetenser ser jag stora möjligheter att utveckla attraktiva projekt och på så sätt bidra till utbyggnaden av ytterligare förnybar elproduktion i Sverige och Baltikum säger Per Witalisson, VD på Eolus.

-SCA har under 15 år arrenderat eller samarbetat om vindprojekt för att gynna den gröna energiomställningen. SCA har idag 536 turbiner i produktion på SCA-mark som sammanlagt producerar 5 TWh grön energi per år. Vi på SCA är mycket nöjda att få samarbeta med Eolus i vår strävan att långsiktigt nå vårt mål på 11 TWh vindkraft på SCAs skogsmark, säger Milan Kolar ansvarig för Vindkraft inom Förnybar Energi.

Eolus förvärvar sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas från Vindkraft Värmland
Eolus har tecknat avtal om att förvärva sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas av Vindkraft Värmland som är ett dotterbolag till Modern Energy. Sammantaget bedöms projekten som är belägna i SE3 och SE4 kunna omfatta upp till cirka 450 MW.

Sex av de förvärvade projekten är belägna i SE3 och ett är beläget i SE4. Slutlig köpesumma är beroende av hur projekten utvecklas och omfattas av vinstdelning med säljaren vid realisering av projekten.

Eolus har även tecknat optionsavtal om förvärv av tre projekt i tidig fas belägna i SE3 omfattande upp till ytterligare cirka 280 MW.

-Det finns ett stort intresse på marknaden för projekt i SE3 och SE4 och vi är därför glada över att kunna förstärka Eolus svenska projektportfölj med dessa projekt som befinner sig i tidig utvecklingsfas säger Gustav Grumert, chef för Origination hos Eolus.

Förvärvet av vindkraftsprojekten är det första som sker inom ramen för den nya funktionen Origination som infördes i januari 2020. Syftet med funktionen är att förstärka den tidiga projektutvecklingen genom att hitta strategiska samarbeten med markägare, förvärva pågående projekt, utvärdera nya geografiska marknader samt granska tidigare Eolusprojekt som tidigare nedprioriterats.

Kronans konditori

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Tack vare stöd från Garantia och ”vindkraftspengar” har Ejvor Lindberg och Malin Dahlqvist kunnat förverkliga sin dröm att ta över och utveckla klassiska Kronans konditori i Åsele.

Kronans konditori etablerades 1946 mitt i centrala Åsele. Ett klassiskt ”kondis” med eget bageri och tidsenlig 50-talsinredning.
Våren 2019 tog Ejvor Lindberg och Malin Dahlqvist över bageriet och konditoriet.

-    Vi gick in med eget kapital och fick till slut ett banklån, men det var inte tillräckligt. Då fick vi tips om Garantia och tack vare ett lån på 300 000 kronor från Garantia kunde vi satsa på Kronan och förverkliga vår dröm, berättar Malin Dahlqvist.

Duon äger hela fastigheten där konditoriet och bageriet är inrymt.

-    Det är sju lägenheter i huset som vi hyr ut plus ett möblerat uthyrningsrum, berättar Malin.

De har stora utvecklingsplaner för verksamheten i framtiden, men allt har fått stå tillbaka nu på grund av Coronapandemin.

-    Ja, nu har det framförallt handlat om att överleva. Men vi har haft bra stöd från Garantia och kunnat ha amorteringsfritt nu under de värsta månaderna. ”Vindkraftspengarna” har verkligen varit betydelsefulla för oss!

2020 är något av ett förlorat år. Sommarens stora händelse Åsele marknad är till exempel inställd och antalet besökare utifrån har minskat drastiskt.

-    Men vi hoppas på ett underbart 2021, inte minst när vindkraftbyggnationerna på Fäbodberget och Blakliden utanför Fredrika tar fart!

Erik Löfgren
Fotot: Malin Dahlqvist