Orrberget vindpark i Ludvika kommun färdigbyggd

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Nu har OX2 byggt klart och överlämnat Orrberget vindpark (33 MW) med nio vindkraftverk till ägaren och kapitalförvaltaren Fontavis. OX2 kommer fortsatt att förvalta anläggningen.

Byggnationen av parken och samarbetet med Fontavis har fungerat mycket väl. Vi ser nu fram mot att förvalta vindparken i många år framöver, säger Lars Bryngelsson, vd för OX2 TCM.

Orrberget vindpark är belägen i Ludvika kommun och består av nio vindkraftverk från Nordex. Parken beräknas producera ca 96 GWh/år vilket motsvarar hushållsel för ca 19 200 hushåll och en besparing av koldioxidutsläpp med upp till 57 600 ton* per år. Förutom Orrberget vindpark äger Fontavis ytterligare två vindparker i Sverige.

OX2:s roll nu är att förvalta anläggningen vilket innebär att vi är ägarens representant i alla praktiska frågor och vår uppgift är att se till att anläggningen drivs på ett säkert och tryggt sätt samt att säkra en så hög produktion som möjligt. Vi har kontakten med lokala intressenter såsom markägare, föreningar och kommun samt olika leverantörer, säger Lars Bryngelsson.

En bygdepeng om totalt 0,30% procent av den samlade bruttointäkten för den el som vindkraftverken årligen inbringar kommer att delas ut med start 2021. Bygdepengen ska enligt avtal användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i närområdet. Mottagare är Orrbergets Bygdepengsförening som består av lokala ideella föreningar.

* Ett genomsnittshushåll i Sverige = 5,000 kWh/år
* Koldioxidutsläpp om upp till 57 600 ton när den tränger undan kol- och gaskraft i våra grannländer

Foto:Nordex SE

Charlotte Unger Larson slutar som VD för Svensk Vindenergi

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Charlotte Unger Larson väljer att sluta som VD för Svensk Vindenergi för att flytta till Jämtland på heltid.

Charlotte Unger Larson utsågs till VD för Svensk Vindenergi den 1 januari 2015. Nu lämnar hon tjänsten för att kunna bo i Jämtland på heltid efter flera års pendlande. Charlotte blir kvar i sin nuvarande roll till slutet av augusti. Styrelsen har initierat en rekryteringsprocess för att hitta en ny VD.

– Det har varit enormt givande att leda Svensk Vindenergi och jag är väldigt stolt över det arbete vi gjort. Sedan 2017 har omkring 90 miljarder investerats i vindkraft och redan 2023 kommer mer än 30 procent av den el vi använder från vindkraft. Det är en fantastisk utveckling som blivit möjlig tack vare alla som är engagerade i vindkraften, säger Charlotte Unger Larson.

Den blocköverskridande energiöverenskommelsen, Vindkraftsbranschens Färdplan för 100 procent förnybart 2040 och firandet av organisationens 10-årsjubieleum vid VIND-konferensen förra året är några av höjdpunkterna under Charlotte Unger Larsons fem år som VD.

– Det är med vemod jag nu väljer att sluta på Svensk Vindenergi, men det känns som en bra tid att lämna över till ett nytt ledarskap. Jag vill tacka styrelsen för förtroendet och mina fantastiska medarbetare på Svensk Vindenergis kansli som möjliggjort framgångarna. Jag hoppas kunna fortsätta arbeta med näringslivsfrågor och verka för en hållbar utveckling, men med bas i Jämtland, säger Charlotte Unger Larson.

Vi i styrelsen beklagar att Charlotte lämnar föreningen, men vi önskar henne all lycka med framtida utmaningar. Charlotte har gjort ett strålande arbete och tydligt positionerat branschen som ledande i omställningen av energisystemet. Vi tackar Charlotte för att hon så framgångsrikt har lett Svensk Vindenergi under en historisk utveckling av vindkraften, säger Linda Burenius, styrelseordförande för Svensk Vindenergi.

Styrelsen har initierat en rekryteringsprocess av ny VD för Svensk Vindenergi. Mer information om tjänsten och arbetsprocessen finns på Svensk Vindenergis hemsida.

Vindkraftsbranschens budskap till energiministern i tider av Coronavirus

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Med anledning av Coronaviruset är det många som har frågor kring vindkraftsbranschens förutsättningar och prioriteringar. Svensk Vindenergi har gjort följande inspel till energiminister Anders Ygeman:

1. Klimatkrisen löper parallellt med Coronakrisen – energiomställningen får inte bromsas!

 • Mycket angeläget att upprätthålla, genomföra och vidareutveckla den gällande klimat- och energipolitiska agendan.

2. Politik och myndigheter bör agera så att etableringen av vindkraftsprojekt ska kunna fortgå som planerat.

 • Utverka förlängningar i bygglov, miljötillstånd och liknande som kommer att passeras i projekt på grund av Coronaviruset.
 • Säkerställ att specialister och nyckelpersoner kan resa inom EU:
   • De som jobbar med service, underhåll, tillverkning, transport, anläggning och byggnation (som inte kan jobba på distans).
   • Utfärdande av inresedokument som anger nödvändig information vid tullen (t.ex. arbetsgivare, uppdrag, hur länge man avser uppehålla sig i Sverige).

3. Ha beredskap att stötta elproducenterna – till dess elpriset återställts.

 • Coronakrisen leder till minskad ekonomisk aktivitet, som leder till lägre efterfrågan på el, vilket leder till sänkt elpris.
 • All elproduktion drabbas. Om elpriset stannar på nuvarande låga nivå (15 öre/kWh) är det bara delar av vattenkraften som kan drivas med lönsamhet. Av den svenska produktionen, 160-170 TWh, kan två tredjedelar, 100-110 TWh, komma att drivas med förlust.
   • Tidiga investerare i bio- och vindkraft sitter mycket illa till med produktionskostnad på cirka 50 öre/kWh. Förutom ett historiskt lågt elpris, är även elcertifikatpriset nere på bottennivå, 1-2 öre/kWh. Regeringens förslag till stoppmekanism förväntas tyvärr inte ändra den nuvarande situationen. Se vår kommentar här.

Dags att söka till årets start av YH Vindkraftteknikerutbildning!

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

YH Vindkraftteknikerutbildning, Strömsund har nu öppnat sin antagning inför höstens start av utbildning för nästa generations vindkrafttekniker! Är du en av dem?

Som vindkrafttekniker arbetar man på hög höjd med service-, drift och underhåll av vindkraftverk. Det är ett tekniskt yrke där behovet av personal är stort, och yrket lämpar sig väl för både tjejer och killar. Just nu saknas ca 190 st. vindkrafttekniker per år de närmaste åren i hela landet, så möjligheterna till ett roligt, varaktigt jobb och en framtida karriär nationellt eller internationellt, är stort!

Nytt för i år är att de särskilda behörighetskravet praktisk ellära har tagits bort och behörighetskraven är numera gymnasieexamen samt de särskilda behörighetskraven B-körkort och godkänd hälsoundersökning enligt arbetsmiljöverkets krav på mast-och stolparbete enl. AFS:2000:6. Utbildningen startar den 24 augusti 2020.

För sökande från andra håll i landet finns goda möjligheter till boende på Elevhemmet Sörgård som ligger endast ett stenkast bort från skolan. Här kan man hyra studentrum till förmånliga priser med, eller utan helpension. Läs mer om boendet här: https://www.hjalmar.nu/321.html

Under utbildningstiden finns möjlighet till flexibla studier då vissa moment kan läsas från annan ort, eller lärcentra om man önskar bilda mindre studiegrupp på sin hemort.

Vindkraftteknikeryrket är kreativt och varierande men innebär också en hel del eget ansvar. Som tekniker arbetar man i team om två, med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom bl.a. hydraulik, mekanik och elektronik. Felsökning och administration ingår också. I vindkraftbranschen är arbetsmiljö och säkerhet något som prioriteras högt och arbetas mycket med på alla nivåer i företagen. Det är oerhört viktigt med god kommunikation, noggrannhet och att alltid prioritera säkerheten när man arbetar.

YH vindkraftteknikerutbildningen är endast tre terminer men innehåller både teoretiska och praktiska moment, studiebesök i vindkraftpark samt träning i att klättra på hög höjd. Vi har ett gott samarbete med vindkraftbranschen som bl.a. undervisar i vissa ämnen och besöker utbildningen för att berätta om sina pågående vindkraftsprojekt och befintliga verksamheter.

YH Vindkraftteknikerutbildning innehåller också en tredjedel LIA (praktik) tillsammans med erfarna vindkrafttekniker ute i vindkraftparker. LIA kan göras nationellt eller internationellt -så varför inte ta chansen att göra LIA i något av våra grannländer och se hur en vindkrafttekniker arbetar där?

Efter avslutad utbildning har den studerande en Yrkeshögskoleexamen som vindkrafttekniker och kan påbörja sitt arbete i vindkraftbranschen.

Sök senast den 17 maj!
www.hjalmar.nu/vindkraft

OX2 och Octopus tecknar avtal om Ljungbyholm vindpark i Kalmar kommun

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande har har Octopus Renewables Infrastructure Trust plc (ORIT) tecknat ett avtal med OX2 om att förvärva Ljungbyholm vindpark med 12 vindkraftverk i Kalmar kommun.

OX2 ansvarar för byggnationen i en totalentreprenad och parken planeras att driftsättas sommaren 2021. Den beräknas att producera i genomsnitt ca 150 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel för ca 30 000 hushåll.

- OX2 förvärvade projekträttigheterna 2019 och har sedan dess färdigutvecklat projektet för att nu teckna avtal med ORIT. Vi fortsätter att leda omställningen till ett energisystem baserat på konkurrenskraftig förnybar energi. I och med detta avtal har vi realiserat över 2,3 GW vindkraft i Europa, säger Paul Stormoen, vd för OX2. 

ORIT är en infrastrukturfond noterad på Londonbörsen sedan december 2019. Ljungbyholm är den första investeringen i fonden.

- Vi är mycket glada över att kunna förvärva denna tillgång i södra Sverige - vår första investering i landet. Skandinavien är en attraktiv marknad tack vare möjligheten att kombinera goda vindresurser med den senaste vindkraftverksteknologin. Vi hoppas att vi kan fortsätta att bygga vår närvaro i regionen. Det har varit ett nöje att arbeta med OX2, som delar vår passion för förnybar energi och detta förvärv öppnar dörren för ytterligare möjligheter att samarbeta i framtiden, säger Chris Gaydon, investeringschef på Octopus Renewables.

- Vi kommer starta upp vägarbeten nu under våren. Gjutning av fundament kommer att ske under hösten och vindkraftverken kommer att börja levereras i början av nästa år, säger OX2:s byggprojektledare Robert Brockne.

OX2 bygger för närvarande 16 vindparker om ca 1,2 GW i Europa, varav ca 770 MW i Sverige.

Fakta kring projektet:
- 12
vindkraftverk av typen Nordex N149 4.0-4.5 MW med en totalhöjd om 200 m
- Beräknad driftsättning sommaren 2021
- Förväntad genomsnittsproduktion om totalt ca 150 GWh per år, motsvarande hushållsel för ca 30 000 svenska hushåll per år
(5 000 kWh/hushåll) och minskade koldioxidutsläpp om upp till 90 000 ton när den tränger undan kol- och gaskraft i våra grannländer
- De största underleverantörerna är: Nordex (turbinleverantör), Kanonaden (anläggningsarbeten), E.ON (nätanslutning).
- En bygdepeng om totalt 120 000 kr kommer att delas ut årligen. Bygdepengen ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i närområdet. Den första utdelningen kommer att ske under 2022.

Fotot: Paul Stormoen, VD OX2

Foto: OX2, Christian Gustavsson