Vindkraft eller kärnkraft? | Bättre med vindkraft till havs? | Energi-TV Special | Del 4

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Trots att vindkraft har stöd i opinionen, blir det allt svårare att få igenom projekt när motståndet lokalt blir starkt och kommunpolitikerna tvekar.

Vissa menar att ny kärnkraft behövs som reglerkraft åt den vindberoende förnybara elen och att det därför inte behövs byggas mer vindkraft. I alla fall inte på land. Hur ser motståndet till den havsbaserade vindkraften ut? Samtidigt syns en stark utveckling i de kommuner som satsar på vindkraft. Etableringarna bidrar till inflyttning, företagsetableringar och innovationer samtidigt som kommunens ekonomi blir starkare. 

Så hur ser vägen framåt ut för energiomställningen? Medverkar gör Svensk Vindenergis vd Daniel Badman, Svensk Vindkraftförenings ordförande Jeanette Lindeblad och Energiföretagens ansvariga för vindkraft Lars Andersson.

Se Energi-TV special 4, Klicka här>>

Söderhamns kommun lägger veto mot två planerade offshore vindkraftparker

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Kommunfullmäktige i Söderhamns kommun har röstat för att använda det kommunala vetot mot två planerade vindkraftsetableringar. WPD offshore och Svea Vind Offshore är de två bolagen som ansökt om att bygga vindkraftsparkerna men som nu fått avslag. 

Den 31:a januari togs beslutet om att använda det kommunala vetot för WPD offshores ansökan om att bygga en vindkraftspark på Storgrundet och Svea Vind Offshores ansökan om en vindkraftspark på Gretas klackar 2.

De två vindkraftparkerna skulle ha tillfört mycket el till regionen, cirka 5,5 TWh per år. WPD offshores vindkraftsprojekt Storgrundet var planerat till 51 vindkraftverk cirka 11 kilometer från fastlandet. Vindkraftsprojektet Gretas Klackar 2 som Svea Vind Offshore ansökte om att bygga skulle ha bestått av 30- 62 vindkraftverk cirka 25 kilometer från fastlandet.

Kommuner skriver till regeringen om ersättningar för vindkraft

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Kommuner i Västerbotten stödjer den gröna omställningen och vill fortsätta bidra till den.

Men vill ha ersättningar i paritet med grannländerna för att vindkraften ska kunna byggas ut ytterligare.

I ett öppet brev till regeringen ställer åtta kommuner sina krav och man räknar med att få stöd från andra håll i landet. Roland Sjögren är kommunstyrelsens ordförande i Lycksele:

- Vi ser gärna att fler kommuner stödjer uppropet från ett antal Västerbottenskommuner. Gärna i skrivelser till ansvariga departement men också genom debattartiklar. Är vi många som tycker till så är det lättare att få respons.

De som undertecknat brevet till statsmakterna representerar en politisk bredd från vänsterpartiet till kristdemokraterna tillsammans med centerpartiet, socialdemokraterna och liberalerna.

Texten;

Till:

Statsrådet Karl-Petter Thorwaldsson, Näringsdepartementet

Statsrådet Mikael Damberg, Finansdepartementet

Ang. ersättningsnivåer för vindkraftsetableringar

Vi är åtta kommuner i Västerbottens inland som tar stort ansvar i den klimat- och energiomställning sompågår och är bakom klimatförändringarna.

Detta innebär att livsbetingelserna och natur är hotade, men inger också hopp om att mänsklig verksamhet innebär möjligheter till samhällsutveckling i stort men självklart också i våra trakter.

Här har vi en historia av att leverera skog och vattenkraft och fortsätter med det. Någorlunda nytt är att också leverera el från vindkraft. Vi vet och inser att vindkraften är den kraftkälla som relativt snabbt går att bygga ut och utgör grunden för den nya elektrifieringen av landet.

Det nya gröna järnet och stålet kräver vindkraft. Gröna batterifabriker kräver vindkraft. Nyindustrialisering och omställningen av transportsektorn kräver ny grön elkraft.

Vi inser också att upplåtelser av områden för att bygga mer vindkraft innebär att våra kommuner blir intressanta etableringsorter för elintensiva industrier. Och när miljardinvesteringarna sker ger det massiva kringeffekter på lokal och regional nivå.

Ändå ser vi inte någon väg framåt så länge de bygder som huserar vindkraften inte kompenseras. Eller hellre stimuleras för att acceptera och till och med välkomna fortsatt vindkraftutbyggnad.

Idag finns en praxis att 0,2 procent av bruttoproduktionen avsätts till lokalsamhälle och föreningsliv. För att summan ska vara förutsägbar översätts det ofta till 10 000 kronor per verk och år.

Vi inlandskommuner med god politisk bredd begär att avsättningarna till lokalsamhället närmar sig grannländernas. I Finland och Norge är de 20-30 gånger högre. Och vi tillhör samma elmarknad. I exportlandet Tyskland råder liknande nivåer.

Vi noterar att allt färre kommuner i riket ger positiva besked till vindkraftsutbyggnad och vi tror att det bl.a. handlar om kompensation till befolkning och bygd. Det finns olika former för ersättningssystem för att öka intresset från kommunerna, exempelvis genom lag eller frivilliga överenskommelser. Primärt är dock attnivån på ersättningarna måste höjas.

Som sagt, vi åtta västerbottniska inlandskommuner vill bidra till energiomställningen och ser vilka möjligheter den kan innebära för oss. Om vi däremot ska få med oss bygd och befolkning ser vi det som nödvändigt att vindkraftsutbyggnaden ger ett rejält lokalt mervärde. Både för den vindkraft som är byggd och för den som vi hoppas kunna säga ja till.

Den nya högre ersättningen ska alltså gälla såväl befintliga, pågående som framtida vindkraftsinvesteringar, den ska vara lika för alla och inte vara beroende av någon enskild bygds förhandlingsskicklighet. Ersättningen bör hanteras av regionala eller kommunala organ.

Vi begär en ny ersättningsnivå lik grannländernas och att statsmakterna finner ett sätt så att ersättningarna verkligen når berörd befolkning och bygd.

Med vänliga hälsningar

Roland Sjögren (KD) kommunstyrelsens ordförande Lycksele

Annika Andersson (C) kommunstyrelsens ordförande Vilhelmina

Kjell Öjeryd (V) kommunstyrelsens ordförande Sorsele

Lennart Gustavsson (V) kommunstyrelsens ordförande Malå

Tomas Mörtsell (C) kommunstyrelsens ordförande Storuman

Nicke Grahn (L) kommunstyrelsens ordförande Dorotea

Mikael Lindfors (S) kommunstyrelsens ordförande Norsjö

Andreas From (S) kommunstyrelsens ordförande Åsele

 

Kommunalt ja till havsbaserad vindkraft i Sölvesborg

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Sölvesborgs kommun säger ja till en stor havsbaserad vindkraftpark som är tänkt att placeras i södra Östersjön utanför Blekinge. Det är ett av Europas största vindkraftsprojekt. 

Det är Njordr Offshore Wind som planerar för den havsbaserade vindkraftparken. Vindkraftparken planeras att bestå av upp till 240 vindkraftverk med att totalhöjd på 330 meter. Den förväntade årsproduktionen är 14 TWh. Det är ett stort tillskott av el till regionen. År 2030 förväntas vindkraftparken vara i drift. 

Sölvesborgs kommun leds av Samstyret som domineras av sverigedemokraterna och moderaterna.

//LK

Framtiden för Åsele - levande landsbygd och utbildning för drönarpiloter | Energi-TV Special | Del 3

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Sista inblicken i Åsele kommuns utveckling i spåren av vindkraftetableringarna. Den positiva utvecklingen har gett upphov till ett antal projekt, särskilt kring elflyg och drönartransporter.

Behovet av ett innovationscenter ledde till att flygledartornet på Åsele flygplats rustades upp. Nu träffas parterna i de olika projekten där regelbundet för att utveckla sina idéer. EDIS står för elektriska drönare i samhällets tjänst, ett projekt som i förlängningen kan bidra till en levande landsbygd. Och den snabba utvecklingen på drönarfronten har lett till att en drönarpilotutbildning startas upp. Ett nytt yrke som kräver unika kunskaper och specifik kompetens.

Se EnergiTV special del 3, Klicka här>>

Vill du se tidigare avsnitt

Se EnergiTV special del 1, Klicka här>>

Vattenfall driftsätter just nu en av Sveriges största landbaserade vindkraftparker - Blakliden Fäbodberget - i kommunerna Åsele och Lycksele i Västerbotten. Vattenfall, Garantia och Vindkraftcentrum medverkar och berättar om hur samarbetet med lokala företag har gått, hur Medvindslånet har finansierat miljontals kronor i lokala företagsinvesteringar och hur den digitala affärsplattformen har möjliggjort lokala affärer i anslutning till projektet.

Se EnergiTV special del 2, Klicka här>>

Ett antal nya företag har startats eller etablerat sig i Åsele kommun efter Vattenfalls vindkraftsprojekt i Västerbotten på gränsen mellan Åsele och Lycksele kommuner. Nu lider kommunen brist på bostäder och företagslokaler. Samtidigt har ett antal elflygsprojekt dragit igång. Drönartillverkaren Katla, Örnsköldsviks flygplats och Luftfartsverket är några av aktörerna. Det övergripande målet är att skapa samhällsnytta med elflyg för både vården, räddningstjänsten och hemtjänsten. En revolution för eldrift väntar - även i luften.