Vindkraftsmässan

den . Publicerad i Ettan

jobbimed

 

Enligt Länsstyrelsen finns idag drygt 100 vindkraftverk i drift i länet. Tillstånd har getts för ytterligare 533 verk och snart ges klartecken till drygt 100 snurror i Åskälen-Österåsenparken mellan Häggenås och Hammerdal. Detta tillsammans med att ett antal mindre parker är på gång får Vindkraftcentrum att tro att det inom en snar framtid sysselsätts 1600 personer på heltid i branschen här i länet. Planer på ytterligare hundratals finns. Uppskattningen gäller lokala jobb men då gäller också att efterfrågade färdigheter finns i länet.

 

Av den anledningen arrangerar Vindkraftcentrum.se en rekryteringsmässa på Gamla teatern i Östersund "Jobba i Medvind" torsdag den 26 april 2012.


Mässan öppnar kl. 10 med en kort inledning av landshövdingen och har öppet till kl. 16. Vi vänder oss till företag med rekryteringsbehov, människor, som funderar på att starta eget, arbetssökande, studenter och intresserad allmänhet.

På programmet finns bl a föreläsning om klimatarbetet med Pär Holmgren, Hans Olofsson berättar om sitt och Björn Dählies arbete med projekteringen av Åskälen-Österåsen och man får möjlighet att träffa arbetsgivare direkt vid bordet för att marknadsföra sina egna kvaliteter samt informera sig om vilka rekryteringsbehov som finns.

Vi hoppas få träffa många nyfikna människor, som besöker oss antingen för att söka jobb, starta företag eller bara ta reda på mer om vindkraft.

 

Hjärtligt välkomna!

Vindkraftturbiner tillverkas i närområdet

den . Publicerad i Ettan

 

vkvblaastervd

 

I norska Verdal, elva mil från Åre, tillverkas just nu en 3MW:s vindturbin som i sommar ska monteras i testparken på Valsneset i Bjugn kommun i Sör-Tröndelag.
Det handlar om en demonstrationsturbin, säger vd Torolf Pettersen. Vi vill visa vår nya typ av direktdrivet verk som ska vara konkurrenskraftig i både mindre och större serier. Monteringsverkstaden ligger i industriparken ner i hamnen där Aker hållit till och byggt oljeplattformar. Idag bygger Kvaerner delar till sådana på platsen. Här finns teknik och kunnande som kommer till nytta den dag havsbaserad vindkraft kan göras lönsam.

Blaaster Wind Technologies AS grundades 2007 för utveckling och försäljning av stora vindturbiner för både land och havsbaserat bruk. Bakom företagaet står bland andra Torolf Pettersen, som var initiativtagare till och ledde utvecklingen av ScanWind, som nu är sålt till GE Wind. Vår turbin väger minde än konkurrenternas och samtidigt innebär den enklare konstruktionen betydligt lägre underhållskostnader, säger Torolf Pettersen när han visar runt i verkstaden.

Just nu är det tio personer som arbetar med att sätta samman delarna i den prototyp som går under namnet Blaasters DL 100. Om det går som tänkt ska serietillverkningen starta i början av nästa år.
Blaasters har en egen tornlösning som tillåter navhöjder från 90 till 120 meter för 3MW-turbiner. Man har också en lösning för upp till 150 meters höjd avpassad för 6MW-turbiner. De höga höjderna lämpar sig särskilt för vindkraftverks som ska placeras i skogslandet, exempelvis i Jämtland. Vinglängden ska också kunna anpassas efter de vindförhållanden som råder på platsen.

Europiskt samarbete för vindkraftteknikerutbildning

den . Publicerad i Ettan

allmanbild

Vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund deltar tillsammans med Högskolan på Gotland som Sveriges representanter i ett stort europeiskt projekt, VET-Wind (Vocational Education and training of wind Technicians).

Förra veckan deltog Karin Liinasaari och Tommy Jönsson  från Strömsund och Liselotte Aldén från Gotland tillsammans med representanter från sju länder i ett möte vid Spaniens utbildningscentrum Cenifer i Pamplona. Arbetet fortsätter med erfarenhetsutbyten mellan länderna i ytterligare ett år. "Vår svenska utbildningen har ett bra innehåll och en hög nivå enligt den jämförelsen som Ian Fisher från UK gjort" , berättar Karin Liinasaari.  Mera finns att läsa på www.vetwind.eu

Vindkraftsutbildning Hjalmar Strömer

den . Publicerad i Ettan

yhvindannons1

 

OBS! Glöm ej att anmäla dig senast nu !

Hög tid att söka till Yrkeshögskoleutbildningen till vindkrafttekniker i Strömsund. Den 30/4 är sista ansökningsdag. Ansökningsblankett hittar du på www.hjalmar.nu och YH-vind.

Fladdermusen och vindkraften

den . Publicerad i Ettan

batman1

 

Sedan ungefär 50 miljoner år har fladdermusen funnits på jorden. Den tillhör den näst största däggdjursgruppen, finns över hela världen och är mytomspunnet som få andra djur. Den är av stor vikt för ekosystemet eftersom den äter stora mängder insekter. Enligt amerikansk forskning så uppskattas fladdermusens värde för jordbruket till minst 3 miljarder dollar årligen eftersom den äter upp skadliga insekter.

Just USA är det land som har den mest omfattande forskningen kring fladdermöss vilket beror på vindkraften. I takt med att den expanderade så upptäcktes flertalet omkomna fladdermöss kring kraftverken. Både vetenskapen och kraftbolagen tog detta på allvar och ur detta uppstod Bat & Wind Energy Cooperative som är ett samarbetsorgan för forskning och kraftbolag.

 I Sverige är dock fladdermusen ett tämligen outforskat område. En av de få som tagit sig an djuret är Christer Gunnarsson som läser vid Mittuniversitet. När han insåg hur mycket vindkraften skulle byggas ut i Jämtland inledde han ett forskningsprojekt för att undersöka om den kunde innebära ett hot mot fladdermössen.  Det jag gör nu är framförallt ett proaktivt arbete. Jag tror inte att det är någon större förekomst av olycksfall men det är bättre att vara säker innan den stora utbyggnaden sker så att det i så fall går att anpassa parkerna.

Christer började sitt arbete med att skriva en D-uppsats för att kartlägga läget. Nu följer han upp det med en mer omfattande undersökning där han har fått hjälp av två kraftbolag. Den här typen av forskning är tyvärr väldigt kostnadskrävande, bland annat eftersom det inte är något prioriterat forskningsområde än. Den här studien gick i lås tack vare att Triventus hjälpte mig med utrustning och att Nordisk Vindkraft har upplåtit Havsnäs kraftpark för undersökningen.

I sin uppsats tar Christer bland annat upp vikten av den biologiska mångfalden. Enligt Stockholm Environment Institute tillhör den biologiska mångfalden ett av de nio livsuppehållande systemen på jorden och är den del som har överskridits med störst marginal, mer än växthuseffekten. Samarbetet med kraftbolagen är därför viktigt och Christer är väldigt tacksam över det stöd han har fått. - Det finns ett intresse för forskningen hos Triventus och Nordisk Vindkraft. De vill veta hur de kan göra sina parker så bra som möjligt och det är jätteroligt att de så aktivt tar del av forskningen, precis som i USA. Det är verkligen ett sätt att ta ansvar för den biologiska mångfalden vilket är viktigt om vindkraft ska kallas miljövänlig el.   


Christers arbete börjar den första maj och pågår till den sista oktober. Hans förhoppning är förstås att han inte ska hitta några döda fladdermöss men om han skulle göra det hoppas han att det blir ett startskott för mer forskning och samarbete.
Utbyggnaden måste bli bra för alla och för att kunna fatta kloka beslut måste vi ha kunskap, bland annat om konsekvenserna. Annars finns risken för bakslag som kan kosta mycket mer än ett bra förarbete, både i pengar och miljö. I grund och botten handlar det ju om att ta ansvar för den verksamhet man driver.