Inspirationsträffar med Företagarna

den . Publicerad i Ettan

 

Finns det möjligheter i samband med vindkraftsutbyggnaden?
Inspirationsträffar tillsammans med Företagarna i Jämtlands Län

 

I dag finns ca 100 verk i drift i Jämtlands län, tillstånd att bygga ytterligare 533 verk har getts och de kommer sannolikt att byggas inom de närmaste fem åren. 

Vi vet att det ligger ytterligare 167 verk ligger långt framme i tillståndsprocessen.
Allt detta bara i Jämtlands län, det är minst lika mycket på gång i våra grannlän.

Detta är en investering för ca 4 Mdr per år i regionen.
Om prognosen slår in, så kommer det att
vara en betydande marknad, detta inom en mängd olika områden.
En fjärdedel av investeringarna handlar om avverkning av skog, vägbyggen, betongfundament och eldragning till och i parkerna mm.
Och runt detta finns all kringservice som behövs.

 

Vindkraftcentrum.se jobbar för att regionens näringsliv ska kunna utföra så stor del av dessa arbeten som möjligt.


Vi vill ge en information om det som är på gång och berätta om de olika faserna i kring tillståndsprocessen fram till färdiga vindkraftverk.

Vi vill också visa några exempel på verksamheter som utvecklats samt startat nya tack vare Vindkraftsutbyggnaden i Jämtlands Län.

 

Datum som är klara:

Bräcke              4/2 2013

Krokom            15/1 2013
Exakt plats kommer att meddelas på www.vindkraftcentrum.se senare

 

För mera information

 

Ole Rönning Kristiansson

070 7809112

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

 

 

Entreprenadsresa till Stamåsen

den . Publicerad i Ettan

Fredagen den 19 oktober som var en dag med lågt i tak vad det gäller molnhöjden så samlades ett 20-tal entreprenörer för en studieresa till Stamåsens vindkraftsparksbygge på gränsen mellan Strömsunds kommun och Sollefteå kommun.
Syftet med resan var att erbjuda entreprenörer från Jämtland och Härjedalen en inblick i vad som krävs och hur det funkar i och med entreprenader i vindkraftsbranschen.

Det hela började med en gemensam bussresa från Östersund.
När vi kom fram fick vi fakta om bygget, som när det är klart skall bestå av 26 verk. Verken är av märket Siemens 2,3 MW (http://www.energy.siemens.com/hq/en/power-generation/renewables/wind-power/)
Platschefen Mikael Melin berättade att det är så kallade shelltowers som monteras på plats. 15 000 bult. Detta är en ny typ av torn som i större skala monteras för första gången på Stamåsen. Fördelarna vad det gäller transporter är naturligtvis stora, samtidigt som det både är spännande och en utmaning att få vara en del i ett projekt av det här slaget för första gången.

Det är i dagsläget åtta snurror klara och det förbereds för driftssättning genom testkörning av turbinerna.

Sven Levin från Triventus (http://www.triventus.com/) delade med sig av sina kunskaper i hela kedjan från start till mål i ett vindkraftsprojekt.

 

Vi gjorde en tur ut på site och tittade på både färdiga torn och turbiner och där resningen av torn hade kommit olika långt.

Det är ca 60 personer som jobbar bara i Siemens regi med olika underleverantörer igång just nu på site fick vi oss berättat.

Efter lunchen så berättade Lennart Edholm, (tidigare delägare Frölanders entreprenad) som byggt vägarna i Stamåsen av sina erfarenheter från detta.

 

Vi arrangerar gärna flera resor av den här typen hör av er med önskemål så ser vi hur vi kan fixa det.

 

Ole Rönning Kristiansson

Näringslivsutvecklare Vindkraft

0707809112

 

Sveriges största vindkraftverk heter Big Glenn

den . Publicerad i Ettan

 

 

Verket är på 4,1 MW och står på Risholmen som är Göteborgs testarena för vindkraft.
Big Glenn är totalt 145 m högt och kommer att leverera 15 000 MWh förnybar el åt göteborgarna per år.
Det räcker till hushållsel för 3 000 lägenheter eller till att hålla 7 500 elbilar rullande i 1 000 mil. .

 

Göteborg Wind Lab är ett nytt forskningscentrum, där Göteborg Energi tillsammans med SKF, Chalmers och General Electric ska utveckla spetskompetens inom den internationellt eftertraktade vindkraftstekniken.
Även om verket står på land så är den här typen av verk avsett för havet.

GE Wind har tillverkat och levererat vindkraftverket vars turbin har satts samman i norska Verdal i Nordtröndelag och skeppats till Göteborg.

Här ska nya tekniklösningar prövas för en effektivare elproduktion.
Bland annat ska vindmätningar göras 100 meter framför turbinbladen med hjälp av laser.
På det sättet ska de enskilda bladen kunna ges rätt vinkel innan vinden når dem.
 

Det handlar också om test av skilda lösningar för att distribuera ut elen på olika slags nät.

 

Foto: Torbjörn Laxvik

 

Filmer om vindkraft och människors intressen

den . Publicerad i Ettan

Naturvårdsverket har spelat in korta informationsfilmer om vindkraftens påverkan på människors intressen.

Filmerna bygger på Naturvårdsverkets syntesrapport och behandlar områden som hälsa och ohälsa, ljudupplevelser från vindkraftverk, landskapspåverkan och förankring av vindkraften.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Vindval, som ska undersöka vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö.

Läs mer

Ny typ av turbin i drift

den . Publicerad i Ettan

På Valsneset längst ut vid Trondheimsfjordens mynning snurrar nu en 3MW:s vindturbin av märket Blaaster.
Verket har rests i sommar och testas nu av Ove Pettersen som är teknologichef i företaget.
-Allt har gått bra och nu handlar det om att finslipa detaljer, säger han.

Den direktdrivna turbinen är byggd i Verdal och monteringsverkstaden ligger i industriparken ner i hamnen där Aker hållit till och byggt oljeinstallationer tidigare.

Blaaster Wind Technologies AS grundades 2007 för utveckling och försäljning av stora vindturbiner för både land och havsbaserat bruk.
Bakom företaget står bland andra Torolf Pettersen, som var initiativtagare till och ledde utvecklingen av ScanWind, som nu är sålt till GE Wind.

 


                                                                                         Foto: Ole Kristiansson

Prototypen som nu är i drift går under namnet Blaasters DL 101 och de förtjänster som framhålls är att den väger mindre än konkurrenternas och att den samtidigt innebär en enklare konstruktion med betydligt lägre underhållskostnader.

Blaaster har utvecklat ett turbinkoncept som gör det möjligt att bygga vägtransportbara direktdrivna vindturbiner i storlekar upp till 6MW för inlandsbruk, något företaget menar gör Blaasters produkter särskilt väl ägnade för Sverige.

Nu är det dags att ta nästa stora steg med försäljning och serietillverkning, säger Camilla Jörås Larsen som är administrativ chef i företaget.

 


                                                                                      Foto: Ole Kristiansson