Sveriges största vindkraftverk heter Big Glenn

den . Publicerad i Ettan

 

 

Verket är på 4,1 MW och står på Risholmen som är Göteborgs testarena för vindkraft.
Big Glenn är totalt 145 m högt och kommer att leverera 15 000 MWh förnybar el åt göteborgarna per år.
Det räcker till hushållsel för 3 000 lägenheter eller till att hålla 7 500 elbilar rullande i 1 000 mil. .

 

Göteborg Wind Lab är ett nytt forskningscentrum, där Göteborg Energi tillsammans med SKF, Chalmers och General Electric ska utveckla spetskompetens inom den internationellt eftertraktade vindkraftstekniken.
Även om verket står på land så är den här typen av verk avsett för havet.

GE Wind har tillverkat och levererat vindkraftverket vars turbin har satts samman i norska Verdal i Nordtröndelag och skeppats till Göteborg.

Här ska nya tekniklösningar prövas för en effektivare elproduktion.
Bland annat ska vindmätningar göras 100 meter framför turbinbladen med hjälp av laser.
På det sättet ska de enskilda bladen kunna ges rätt vinkel innan vinden når dem.
 

Det handlar också om test av skilda lösningar för att distribuera ut elen på olika slags nät.

 

Foto: Torbjörn Laxvik

 

Filmer om vindkraft och människors intressen

den . Publicerad i Ettan

Naturvårdsverket har spelat in korta informationsfilmer om vindkraftens påverkan på människors intressen.

Filmerna bygger på Naturvårdsverkets syntesrapport och behandlar områden som hälsa och ohälsa, ljudupplevelser från vindkraftverk, landskapspåverkan och förankring av vindkraften.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Vindval, som ska undersöka vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö.

Läs mer

Ny typ av turbin i drift

den . Publicerad i Ettan

På Valsneset längst ut vid Trondheimsfjordens mynning snurrar nu en 3MW:s vindturbin av märket Blaaster.
Verket har rests i sommar och testas nu av Ove Pettersen som är teknologichef i företaget.
-Allt har gått bra och nu handlar det om att finslipa detaljer, säger han.

Den direktdrivna turbinen är byggd i Verdal och monteringsverkstaden ligger i industriparken ner i hamnen där Aker hållit till och byggt oljeinstallationer tidigare.

Blaaster Wind Technologies AS grundades 2007 för utveckling och försäljning av stora vindturbiner för både land och havsbaserat bruk.
Bakom företaget står bland andra Torolf Pettersen, som var initiativtagare till och ledde utvecklingen av ScanWind, som nu är sålt till GE Wind.

 


                                                                                         Foto: Ole Kristiansson

Prototypen som nu är i drift går under namnet Blaasters DL 101 och de förtjänster som framhålls är att den väger mindre än konkurrenternas och att den samtidigt innebär en enklare konstruktion med betydligt lägre underhållskostnader.

Blaaster har utvecklat ett turbinkoncept som gör det möjligt att bygga vägtransportbara direktdrivna vindturbiner i storlekar upp till 6MW för inlandsbruk, något företaget menar gör Blaasters produkter särskilt väl ägnade för Sverige.

Nu är det dags att ta nästa stora steg med försäljning och serietillverkning, säger Camilla Jörås Larsen som är administrativ chef i företaget.

 


                                                                                      Foto: Ole Kristiansson 

 

Vindkraftspark i fjällmiljö invigd

den . Publicerad i Ettan

Sjisjka vindkraftspark - i vilken Jämtkraft är en av delägarna - invigdes i förra veckan.

- Ett särskilt tack riktar jag till hjältarna som byggt parken, sa vd för Sjisjka Vind, Fredrik Björckebaum, i sitt invigningstal och syftade på de speciella förhållanden som råder på fjället.

Parken ligger på lågfjället Sjisjka i Gällivare kommun och rymmer 30 turbiner. I det klara vädret siktades både Kebnekajsemassivet och Kiruna åtta respektive ett par mil bort.
Anläggningen ägs i partnerskap av Skanska, O2 och Jämtkraft och elproduktionen beräknas till 200 GWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen hos 43 000 hushåll.

 

                                                                                                                         Foto: Torbjörn Laxvik

-Det här är ett av de största vindkraftprojekten i Sverige, sa förre generaldirektören för Energimyndigheten, Tomas Kåberger, som nu hjälper Japan med sin energiomställning som ordförande i Japan Renewable Energy Foundation.

                Sverige ligger väl till i förhållande till EUs målsättningar om satsning på förnyelsebar energi, berättade han.
                - Utbyggnadstakten av vindkraft är högre än någon kunde tänka sig för några år sedan.
                Ett verk per arbetsdag tas i drift nu. 
 

                I Kina är takten ännu högre, där byggs ett verk i timmen. 

               - Vackert väder gör vindkraftsverken ännu vackrare, sa Tomas Kåberger innan det var dags att ta turen upp på fjället.
              
Och lycka till med driften, sa han med hälsning till ägarna.

 


                                                                                                                           Foto: Torbjörn Laxvik

 

Väg ända upp i parken blev det först nu i somras för att frakta turbinerna ända fram. Annars har stordelen av transporterna gått med järnväg.

Det gäller prefabricerade betongfundament, maskiner, bilar, dumprar – och de som arbetat i parken. 

Under byggskedet har 80 – 100 personer jobbat i parken och de har tagit sig från boendet i Gällivare till Sjisjka i specialchartrat tåg.

 

                                                                                                                           

I en större tältkåta vid järnvägen jojkade och sjöng Yana Mangi före och efter själva bandklippningen.
Och första jojken var till vinden.

Några anekdoter från platsen bjöd hon också på, hon har några av sina rötter i området.

 


                                                                                                                          Foto: Torbjörn Laxvik

 

Vindkraftverken står placerade på en höjd men också ner i en dalgång.
De är 130 meter höga och rotorbladen är 50 meter långa.

Området ingår i ett Natura 2000-område vilket ställt krav på så liten miljöpåverkan som möjligt.

Exempelvis har inget naturligt material från fjället fått användas till vägar eller fundament.

 

                                                                                                                           Foto: Torbjörn Laxvik

 
                                                                                                                        Foto: Torbjörn Laxvik

Inför hundratalet inbjudna uppe i parken klipper Gällivare kommuns representant, Margareta Pohjanen, bandet som Fredrik Björckebaum och Jemtskas vd Lars Andersson håller sträckt. - Jag är stolt över att Gällivare kommun har fått sin första vindpark och jag hoppas att vindkraften ska föra med sig lokal nytta. Ett särskilt tack till Girjas sameby för gott samarbete, sa Margareta Pohjanen.

Redan 1999 tog O2 kontakt med samebyn för en eventuell vindkraftspark och med tiden har samarbetet utvecklats.
Exempel här är att samebyns medlemmar har hjälpt till med röjningsarbete, anläggningsarbete och vindmätning.

En bygdepeng på runt 300 000 om året kommer att delas ut under vindkraftsparkens livstid som utvecklingspengar till kommunen.
En del är riktade till de närmaste byarna Killinge, Kaitum och Neisuanto.

Totalkostnaden för parken är 1,1 miljarder kronor och Skanskas ägarandel är 50 procent medan O2 och Jämtkraft äger 25 procent vardera.

Skanskas och Jämtkrafts gemensamma bolag Jemtska har varit huvudentreprenör för all infrastruktur, det vill säga vägar, el- och optonät samt transformatorstationer.
Vestas har leverat och monterat turbinerna. Hammerdals betong har leverat de prefabricerade fundamentdelarna.

 

                                                                                            Foto: Torbjörn Laxvik

Invigning Sjisjka Vindpark

den . Publicerad i Ettan

Invigning av Sjisjka Vindpark utanför Gällivare

Totalt handlar det om 30 vindkraftverk och Jämtkraft är en av delägarna tillsammans med O2 och Skanska.
Invigningen skedde i strålande sol med Kebnekajsemassivet i bakgrunden åtta mil bort.

Foto: Torbjörn Laxvik