Jobb med bra utsikt

Skriven av Webmaster den . Publicerad i EttanFör den som trivs 100 meter upp i luften och vill ha ett spännande och utvecklande jobb är det nu läge att söka den kvalificerade yrkeshögskoleutbildningen till vindkrafttekniker.Utbildningen på Hjalmar Strömerskolan startade hösten 2006 som den första i sitt slag i Sverige.
- Det var när det blev klart med bygget av Havsnäs vindkraftspark, som är Sveriges största vindkraftspark på land, som efterfrågan om en utbildning kom, berättar skolans biträdande rektor Karin Liinasaari.
- Vi på vuxenutbildningen fick förfrågningar från både politiker, de inblandade företagen och privatpersoner som var intresserade av att jobba med vindkraft.
Utbildningen genomförs i samarbete med KTH och Högskolan på Gotland samt de involverade vindkraftsbolagen som står för praktikdelen. Den har snabbt blivit populär; de senaste åren har det varit mellan 100-200 sökanden på ca platser.
Hur ser arbetsmöjligheterna ut efter utbildningen?
- De ser mycket bra ut. Nästan alla får jobb direkt efter examen och ibland även redan under utbildningens gång.
Hjalmar Strömergymnasiet har även en uppdragsutbildning till vindkraftsmontör som går via arbetsförmedlingen och är för arbetslösa. Den är på 20 veckor och anordnas löpande.
Info: Sista ansökningsdag till vindkraftteknikerutbildningen är 30 april.

Jobba i Medvind

den . Publicerad i Ettan

jorgenxx

 
Med närmare 700 planerade vindkraftverk de närmsta åren är behovet av arbetskraft i länet stort. Byggena innebär många olika arbetsmöjligheter, allt från markberedning och skogröjning till tillverkning och montering till underhåll. Som exempel så var det ungefär 130 regionala företag inblandade under bygget av Havsnäs vindkraftpark. 


Jörgen Eriksson är delprojektledare för arbetsmarknadsdelen på Vindkraftcentrum och arbetar tillsammans med Carina Blanck med att få en gynnsam utveckling för länets arbetsmarknad. Den 26 april arrangerar Vindkraftcentrum.se därför rekryteringsmässan Jobba i Medvind på Gamla Teatern i Östersund, öppen för alla som är intresserade att jobba med eller som vill veta mer om vindkraft.

Vad kommer att hända under den här dagen?
- Bland annat så kommer meteorologen Pär Holmgren att hålla en föreläsning om klimatförändringar. Det kommer också vara företag från branschen där för att presentera sig och för att träffa folk som är intresserade att jobba med vindkraft. Vi kommer även att lansera vår CV-databas ordentligt då. 

 Vad är det?
- Det är en nationell CV-bank där du som arbetssökande kan lägga in en intresseanmälan och söka jobb direkt medan intresserade företag kan lägga in platsannonser eller ta kontakt med oss för rekryteringshjälp.
I dagsläget är det ett tiotal stora nationella såväl som internationella företag samt flera mindre som visat intresse av att använda databasen i sin rekrytering så nu återstår att hitta arbetskraften.

Nu är Höjdvind i Raftsjöhöjden invigd.

den . Publicerad i EttanParken består av fyra vindkraftverk, har nio ägare och ligger på tre markskiften. Höjdvind har byggts på rekordtid.
- Sex månader har det tagit. Men det borde ha varit nio, som en graviditet, säger Pelle Stjernström som representerade en av ägarna till anläggningen.
Vid ett av verken bjöds inblandade i byggnationen på soppa med tal i solskenet. De fyra verken är på 2,3 MW vardera, navhöjden 101 meter och har ett avisningssystem i form av en kolfibermatta med metalltråd i vingarnas ytskikt.
- Verken har gått fantastiskt fint efter igångsättningen, berättar Hans Carlsson från Siemens som levererat torn och turbiner.

Dags att agera

den . Publicerad i EttanI Jämtlands län kommer det inom 5- 8 år att ske en väldigt snabb utbyggnad av vindkraften. Idag finns drygt 100 kraftverk i drift och det kommer att byggas ytterligare ca 700 verk för ca 28 miljarder kronor, vilket blir ca 3,5 miljarder per år. Oavsett hur man ser på det så är det mycket pengar.

Det skriver Lennart Mörtsell som är regionchef för Handelskammaren Mittsverige i en rapport som utförts på uppdrag av Vindkraftcentrum.se. Rapporten heter Näringslivets syn på vindkraftsexploateringen i Jämtlands län och har nyligen presenterats för de företag som ingått i undersökningen. Frågan är i vilken grad det regionala näringslivet kan ta del av de stora investeringar som nu görs.

- Viljan finns, kunnandet och kompetensen finns, marknaden är tillräckligt stor och det kommer att pågå i många år.

Allt är på plats. Det är dags att agera! är Lennart Mörtsells slutsats.

 
   Läs Rapporten

Jämtkraft blir huvudsponsor för Winterwind 2013

Skriven av Webmaster den . Publicerad i Ettan

Winterwind till Östersund 2013

Jämtkraft tar över stafettpinnen och blir huvudsponsor för Winterwind nästa år.

- Vi har vinterklimat och iskyla i Jämtland och under  mässan diskuteras nya kunskaper som utvecklar vindkraftsbranschen, säger Melcher Falkenberg vid Jämtkraft.
Årets Winterwind i Skellefteå har just avslutats. 400 deltagare och utställare från 17 länder var på plats för att diskutera vindkraftens problem och möjligheter i ett kallt klimat.
- Intresset för frågorna har ökat rejält de senaste åren i takt med att man sett potentialen att bygga vindkraftparker i de kalla områdena världen över, säger Melcher Falkenberg.
Det kalla klimatet ställer särskilda krav på turbinerna och nedisning av vingarna kan innebära olycksrisker och lägre elproduktion. Olika företag provar olika lösningar. Nya ytskikt kan minska nedisningen och uppvärmning hindra att verken  behöver stå stilla.
Det är Svenska vindkraftföreningen som arrangerar Winterwind och nästa år 6-7 februari i Östersund blir det för sjätte gången.
-  Den hålls på OSD för att alla ska få plats. Skellefteå Kraft har gjort ett bra jobb i år och väldigt många företag i branschen slöt upp. Förhoppningen är att det blir minst lika många deltagare nästa år när vi är huvudsponsor av arrangemanget, säger Melcher Falkenberg.
Jämtkraft har som målsättning att fram till år 2020 fördubbla sin  produktion av förnybar energi. Merparten av det ska komma från vindkraft och utbyggnaden sker både inom och utom länet.
-  Vindkraften är bra för miljön, vi hjälper till att uppfylla EU:s mål om förnybar energi, dessutom är det lönsamt. Våra kunder efterfrågar el som är förnybar, säger Melcher Falkenberg.
Nästa år sätts alltså fokus på Östersund och Norrlands inland.
-  Förutsättningarna för vindkraft är utmärkta här uppe, den ger möjligheter för bygderna och vi tror att det är bra att den också ägs och drivs av ett regionalt förankrat företag som Jämtkraft, säger Melcher Falkenberg.

wintermelcherliten