Mervärde genom samverkan - en film om Lungsjön

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I gränstrakterna mellan Jämtland och Ångermanland finns landets mest vindkrafttäta område. Hur det är att bo och verka här berättar filmen Mervärde genom samverkan – när vindkraften kommer till bygden.

I de skogbevuxna bergstrakterna finns många byar och på Sollefteåsidan ligger Lungsjön som tillsammans med Rensjön, Västvattnet, Hocksjön, Myrdalen och Terrsjö har en gemensam intresseförening.
I samband med vindkraftsetableringarna valde man samverkan som strategi och resultatet är inflyttning och tillförsikt inför framtiden till följd av fiber till byarna, bättre vägar och arbetstillfällen.

Men allt är inte guld och gröna skogar.

©Vindkraftcentrum

Klicka här för att se filmen>>

REALISERING AV MARKBYGDEN ETT – STÖRSTA ENSKILDA LANDBASERADE VINDKRAFTPARKEN I EUROPA

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Pressmeddelande från Svevind nedan

Svevind är glada att meddela att den 650 MW stora vindkraftparken Markbygden ETT, som består av 179 vindkraftverk, belägen i norra Sverige har nått slutfinansiering. Projektet har förvärvats av GE Energy Financial Services och Green Investment Group Limited, del av Macquarie Group. Som nya aktieägare har GE och Green Investment Group säkrat finansiering på cirka 800 miljoner €.

Byggnationerna av Markbygden ETTs infrastruktur har redan påbörjats, genom förberedelse av cirka 130km vägar, kranuppställningsytor, markförlagd kabel samt ställverk för det interna nätet. GE Renewable Energy kommer leverera 179 av dess 3.6 MW-verk med en rotor på 137 meter. Vindkraftparken förväntas börja driftsättas under andra halvan av 2018 och vara i full drift i slutet av 2019. Vid den tiden förväntas Markbygden ETT vara den största enskilda landbaserade vindkraftparken i Europa.

Svevind har under de senaste 15 åren utvecklat projektet Markbygden ETT. Sammanlagt kan Svevinds utvecklingsarbete i Markbygden 1101-området komma att leda till 1 101 vindkraftverk i drift, i vad som skulle vara den största samlade vindkraftsparken i Europa.

Svevind värdesätter det goda samarbetet över tid med markägare, myndigheter, organisationer, föreningar, lokalinvånare och individer. Det har varit en förutsättning för projektets utvecklande och förverkligande. Markbygden ETT-projektet kommer realiseras på fastigheter ägda av Sveaskog Förvaltnings AB, SCA Skogsfastigheter AB och flera privata markägare.

Utöver vindkraften har Svevind etablerat andra relaterade affärsverksamheter i Markbygdenområdet, såväl grusproduktion för anläggande av vägar i vindkraftparken som etablering av lokala betongfabriker för vindkraftfundament. Den närliggande lokaliseringen av dessa affärsverksamheter minskar antalet transporter och påverkan på miljön. För närvarande byggs även nätanslutning till Markbygden Net ABs 130kV-nät och till Svenska Kraftnäts 400kV-nät.

Uttalanden från regionen

Anders Lundkvist, Kommunalråd Piteå: “Satsning på vindkraft i Markbygden har redan haft stor betydelse för Piteås näringsliv och dess utveckling. Den fortsatta utbyggnaden kommer skapa ytterligare möjligheter för det lokala näringslivet. Men utbyggnaden ökar också tillgången på förnyelsebar energi, på sikt är det minst lika viktigt. Det bidrar både till en bättre miljö och kommer skapa förutsättningar för ytterligare industrietableringar som värderar tillgången till förnyelsebar energi högt. Därför är den fortsatta satsningen ett mycket välkommet beslut för Piteå.”

Sven-Erik Österberg, Landshövding i Norrbotten: ”Det är glädjande att en av Europas största industrisatsningar kan genomföras och bli verklighet i Norrbotten. Jag har följt arbetet under flera år och kan konstatera att det är ett väl grundat och genomfört projekt. Vindkraftssatsningen i Markbygden är viktig för länets utveckling och av stor betydelse för Sveriges och Europas energiförsörjning som får ett kraftigt ökat tillskott av förnyelsebar energi.”

Stefan Lundmark, Regeringens Vindkraftsamordnare, Region Nord: ”Vi vill från regeringens sida rikta ett stort och varmt tack till Svevind, GE, GIG och deras samarbetspartners. Projektet Markbygden ETT bidrar på ett avgörande sätt till att förverkliga regeringens långsiktiga energipolitiska mål. Projektet kommer också att skapa mycket stora effekter lokalt, i form av nya arbetstillfällen, såväl på kort som på lång sikt.”

Niklas Nordström, Kommunalråd Luleå: ”Det är en viktig milstolpe inte bara för Piteås utveckling utan för hela regionen och för Sverige ett väldigt viktigt steg mot ett fossilfritt samhälle.”

Lorents Burman, Kommunstyrelsens ordförande Skellefteå: “Vilka veckor för vår gemensamma region. I Skellefteå har vi firat ett par veckor och nu så får vi anledning att fira och glädjas tillsammans med Piteå. Vi har alltid känt en stark samhörighet ned vår granne i norr och just nu är det extra roligt. Vi ser målmedvetet arbete som ger resultat i kommunerna som får stor betydelse för Norrlands tillväxt. Framgångsfaktorn är att jobba åt samma håll. Som stolta grannar utropar vi ett stort Grattis och ser fram mot ett starkt samarbete”.

Uttalande från Svevind

Wolfgang Kropp, CEO för Svevind, säger: “Efter att ha jobbat med utvecklingen av Markbygdens vindkraftskluster sedan 2002 är Svevind väldigt glada att se detta samarbete med GE Renewables, GE Energy Financial Services och the Green Investment Group komma till stånd. Vi gläds att se resultaten av det hårda arbete vi lagt ner, vilket visas genom den uppmärksamhet Markbygden ETT-projektet har fått från dessa institutioner i världsklass. Vi ser fram emot att se så väl detta projekt som kommande projekt runt Markbygden bli förverkligade och bidra till den välbehövda kampen mot klimatförändringar.”

Han tillägger: ”Vi är stolta att finansiärerna valt vårt dotterbolag Svevind Solutions att tillhandahålla driftövervaknings- och förvaltningstjänster för Markbygden ETT. Vi är också väldigt tacksamma för våra lokala samarbeten i norra Sverige, som har bidragit avsevärt till detta symboliskt viktiga projekts framgång. Realiseringen av Markbygden ETT kommer ge oss medvind inför den pågående slutliga utvecklingen och förverkligandet av de kommande projekteten i det anslutande området till Markbygden ETT”.

I denna transaktion har Svevind rådgivits av

Advokatfirman Lindahl, juridisk rådgivare och rådgivare i transaktionen, www.lindahl.se.

Fieldstone www.fpcg.com, och 4initia www.4initia.de, ekonomiska rådgivare och rådgivare i transaktionen.

Om Svevind

Svevind är en privatägd ledande projektör, ägare och förvaltare av landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige. Sedan grundandet 1998 har Svevind en meritlista på cirka 4,000 MW tillståndsgivna vindkraftsprojekt i Sverige, varav 226 MW är i drift och 833 MW är under byggnation. Genom tillägg av Markbygden ETT till Svevinds portfolio, tillhandahåller Svevind driftövervaknings- och förvaltningstjänster för 850 MW vindkraftsprojekt i Sverige, genom dess dotterbolag Svevind Solutions. 

Branschforum 2017 - en succe. Filmer, presentationer och intervjuer.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Årets Branschforum i Östersund samlade överraskande många deltagare med sitt gedigna program.

- Dels handlade det om investeringsbeslutet i Åskälen och därmed konkreta affärsmöjligheter, dels märks en ny tillförsikt i branschen, säger projektledaren Torbjörn Laxvik.

140 personer besökte Vindkraftcentrum.ses arrangemang på OSD. De flesta var företagare och tio planerade affärsmöten hölls i samband med Branschforum, dessutom även ett antal spontana sådana.

Bland talarna fanns representanter från bland andra Vasavind, Vestas, RISE, Windcluster Norway, Svensk Vindenergi, Svensk vindkraftförening och Power Region.

- Vi bjöd in Magnus Lindgren från Power Region för att visa på möjligheterna att etablera elintensiv industri i vindkraftens och överhuvudtaget den förnybara energins spår, säger Torbjörn Laxvik. Ett perspektiv som våra politiker bör ta fasta på.

Besökarna var nöjda med evenemanget och gav ett gott betyg. Nästa Branschforum planeras till tidig höst 2018.

Titta gärna på filmen som spelades in genom att klicka här>>

Presentationer från Branschforum

Klicka här för Vasavinds presentation>>

Klicka här för Svensk Vindenergis presentation>>

Klicka här för Svensk Vindkraftsförenings presentation>>

Klicka här för RISE tekniska forskningsinstituts presentation>>

Klicka här för Multiconsults presentation>>

Bildtext: Regeringens
Nationella Vindkraftsamordnare Karin Österberg klargjorde sin roll som 
medlare när stora investeringar riskerar att köra fast. Bortom henne 
Susanne Tellström Vindkraftcentrum och Ingemar Stenbeck Vasavind.

Vattenfall har tillsammans med Vindkraftcentrum utvecklat upphandlingsmodell för fler lokala leverantörer.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vattenfall Vindkraft planerar för två projekt i Åsele och Lycksele kommuner, Blakliden och Fäbodberget med tillsammans 84 stycken turbiner.

Vattenfall ser där stora fördelar med att lokala/regionala företagare engageras tidigt inför både bygg- och driftsfasen. Lokala/regionala leverantörer medför ökad lokal nytta genom skatteintäkter och arbetstillfällen. Korta inställelsetider och lokalkännedom är också viktiga konkurrensfördelar för lokala företag. Vattenfall utgår därför ifrån att lokala företagare har goda förutsättningar och därmed medverkar till att vindkraften blir så kostnadseffektiv som möjligt. Upphandlingarna kommer att ske på affärsmässiga grunder, enligt principen att det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet väljs i varje delupphandling. Lokala företag kommer att ha större chanser till uppdrag genom att komma med i upphandlingsprocesserna tidigare.

Arbetet har redan påbörjats med flera informationsmöten och workshops. Vattenfall tillsammans med Vindkraftcentrum genomför arbetet på följande sätt

-          Dialog med kommunernas näringslivsavdelningar och företagarföreningar.

-          Träffar med lokala företagare för att förklara processen, inklusive kravställningar och möjligheter

-          Vindkraftcentrum administrerar en databas där lokala/regionala företagare kan registrera sitt företag och vilka kompetenser, ev. maskinpark eller boende mm som kan levereras.

-          De företag som registrerats sig får sedan löpande information och får också sedan träffar med de företag som vunnit huvudkontrakten = matchningsförfarande.

Normalt sett, vid upphandlingar inför byggandet av en vindkraftpark, är redan leverantörer i flera led kontrakterade i samband med investeringsbeslutet. Detta kan innebära att många lokala företag som inte är kända för innehavarna av huvudkontrakten inte kan vara med och konkurrera. Vattenfall och Vindkraftcentrum vill att den nya metodiken skall möjliggöra att betydligt fler lokala/regionala företag får vara med att ta del av de mångmiljardinvesteringar som sker.

Bilden: Kristoffer Arnqvist från Vattenfall informerade, tillsammans med Christer Andersson Vindkraftcentrum, lokala företagare i Åsele vid ett frukostmöte 25 oktober.

Winterwind International Wind Energy Conference firar 10 år! Gästar Åre i vinter.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

En konferens som efter 10 år är mer aktuell än någonsin tidigare.

Vindkraft i kalla klimat har blivit en stor tillväxtmarknad, i dagsläget tre gånger så stor som marknaden för offshore vind*. Det innebär stora möjligheter för alla som är aktiva på marknaden i kalla klimat. Missa inte chansen att ta del av de möjligheter som vindkraftsindustrin erbjuder i kallt klimat.

Med kalla klimatförhållanden skapas en ökad efterfrågan på produkter, tjänster och specialkunskaper kring isbildningslösningar för vindkraftverk. Nyheter, innovationer och teknikutveckling kommer att presenteras under dagarna tillsammans med det senaste upptäckterna inom vetenskapen. Winterwind är den ledande internationella konferensen kring vindkraft i kallt klimat.

Winterwind fyller 10 år och vi kommer fira detta genom en extra inspirerande konferens som vi hoppas blir ett givande och avgörande startskott på det kommande decenniet.

Välkommen till Åre 5 – 7 februari, 2018!

Ulla Hedman Andrén
Projektledare Winterwind International Wind Energy Conference

 

Mer info om konferensen www.winterwind.se

Direkt till registreringen här.


*Källa
IEA Wind TASK 19


Winterwind har arrangerats av Svensk Vindkraft förening sedan 2008.
Svensk Vindkraftförening en producentförening men öppen för alla intressenter i branschen. Föreningen är en etablerad remissinstans med över 30 års erfarenhet av vindkraft. Föreningen är engagerad i en rad olika projekt och konstellationer i syfte att driva utvecklingen mot ett 100 % förnybart samhälle. www.svensk-vindkraft.org