Nätverket för vindbruk besöker Lungsjön

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Energimyndighetens Nätverk för vindbruk förla ett av sina återkommande möten till Lungsjön i Sollefteå kommun.

Skälen var flera, bland andra de 149 vindkraftverken som snurrar i trakten.

Nätverket träffades för att diskutera tidigare och kommande verksamhet och passade på att besöka orten för ett av de projekt som pågår i Nätverkets regi; Lokal förankring av vindkraft.

Staffan Magnusson är anställd i projektet och berättade om vad vindkraftsutbyggnaden hittills betytt för bygden i form av inflyttning och en större besöksverksamhet.

- Nu har vi en plattform och erfarenheter för att ta tillvara de ytterligare investeringar som sker nu när nya kraftledningar byggs och ny utbyggnad väntar, förklarar han.

Läs mer>>

 

 

Vindkraften beforskas på tvären och bredden

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 

I veckan före påsk hölls konferensen Vindkraftsforskning i fokus på Chalmers i Göteborg.

Det tar tid att bygga kompetens, men vi har kommit ett gott stycke vidare nationellt och internationellt, sammanfattade Linus Palmblad vid Energimyndigheten.

Runt 90 personer från forskningsmiljöer, bransch och myndigheter samlades för att ta del av uppnådda resultat och för att nätverka. Nya forskningsprogram presenterades liksom nationella och internationella utblickar kring vindkraftsutbygganden.

Läs mer>>

Vattenfall bygger vindkraft för över tre miljarder i Åsele och Lycksele

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vattenfall siktar på byggstart för vindkraftparkerna Blakliden och Fäbodberget i närheten av Fredrika under nästa år. Det handlar om en investering på över tre miljarder kronor som kommer att innebära ett tiotal nya jobb vid Vattenfalls servicekontor i Fredrika. Dessutom kommer det att innebära över 300 regionala årsanställningar för att bygga parken enligt Vindkraftcentrums beräkningar.

Lokala företag har goda möjligheter till leveranser av varor och tjänster.

Nedan hämtat från SVT Västerbotten.

– Vi har påbörjat upphandlingsprocessen med sikte på byggstart 2018. I så fall handlar det om att vi börjar med att bygga vägar och nätanslutningen under nästa år. Vindkraftverken planeras att resas på plats 2020, säger Vattenfalls projektledare Daniel Gustafsson till SVT Nyheter Västerbotten.

Projektet har alltså kommit en bra bit på väg, men fortfarande återstår det formella beslutet om investeringen i Vattenfalls ledning, som planeras till nästa vinter Trots att elpriserna menar Daniel Gustafsson att det finns goda förutsättningar för att parkerna kommer att bli lönsamma.

– Vindförhållandena är mycket bra. Det finns samordningsvinster med den vindkraftpark som redan finns i området. Min bedömning är att detta är ett av de allra bästa vindkraftprojekten som finns i landet, konstater Gustafsson.

Investering på nästan tre miljarder

Totalt har Vattenfall tillstånd att bygga 90 stycket, 180 meter höga vindkraftverk i de båda parkerna. Sannolikt kommer det att bli något färre när den detaljerade planeringen av parken är klar, tror Daniel Gustafsson. Totalt handlar det om en investering på drygt tre miljarder kronor.

Tanken är att servicen av vindkraftparker ska skötas från den servicecentral som Vattenfall har i Fredrika. Den beräknas få drygt 20 anställda när de nya vindkraftparkerna står klara.

SCA och Statkraft renodlar sitt vindkraftssamarbete

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Fortsatt samarbete men med nya och renodlade roller mellan markägaren SCA och kraftproducenten Statkraft. Det är kontentan av en ny affärsuppgörelse mellan företagen.

Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, bildades 2007 för att utveckla vindkraft på SCAs marker i Norrlands inland. SSVAB har byggt fyra vindparker med totalt 186 vindkraftverk och en produktion på ca 1,6 TWh per år. Bolaget har ägts till 60 procent av Statkraft och 40 procent av SCA. 

Nu renodlar Statkraft och SCA sina roller i samarbetet genom en ny affärsuppgörelse.  

Statkraft övertar genom affären hela ägandet i SSVAB. SCA lämnar ägandet i SSVAB och erhåller som markägare arrende för vindparkerna. Den nya uppgörelsen förenklar strukturen och rollerna i samarbetet. 

– När vi inledde samarbetet 2007 var vi pionjärer när det gäller storskalig utbyggnad av vindkraft på skogsmark i Norrland, säger Milan Kolar, vindkraftschef i SCA.  Det var värdefullt med ett nära samarbete mellan ett kraftföretag och en stor markägare. Nu är vindparkerna byggda och då är det naturligt att vi lämnar vår projektorganisation och går över i mer långsiktiga roller. 

– Samarbetet med SCA har varit mycket lärorikt och givande under hela utvecklingsfasen och byggnationen av våra vindparker. Tillsammans har vi lyckats bygga Skandinaviens största vindkraftsområde och vi har under resan haft ett stort stöd från närboende och företag i området. Nu ska Statkraft driva vidare vindparkerna på egen hand, men i samma anda, säger Johan Boström, vindkraftschef, Statkraft Sverige. 

Affärsuppgörelsen innebär inga förändringar i relationen till övriga markägare i våra vindparksområden. Den innebär inte heller någon förändring för de som arbetar åt bolaget eller för anlitade entreprenörer.

 

Mångmiljoninvestering i Görvik för vindkraftsboende

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

12 nya hus på GörvIks camp.

SSVAB:s vindkraftparker är nu i full drift. 37 personer bosatta i trakten har arbete med drift och underhåll.
Förutom detta måste många specialister utifrån flygas in för garantiarbeten och specialservice. Dessa behöver
någonstans att bo och äta vilket har gjort att Marian Stranne och hennes man Björn nu investerar runt 3 miljoner kronor i en ny utvecklad boendelösning. Ett antal av de tidigare cointainerrummen byts nu ut till boende i nyproducerade moderna hus.
Husen är tillverkade av ett lokalt företag, Ottsjö Snickeri, vilket Marian sett som viktigt.

Läs mer>>