Fullsatt på 16:e Klimatseminariet, se alla presentationer

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

425 deltagare fyllde Storsjöteatern. Under ledning av moderatorn Maria Wetterstrand fick dom ta del av nyheter och tips om bland annat livsstil, klimatsmart turism och hållbart byggande.

Dagen innehöll ett fullspäckat program som handlade om den stora, globala klimatutmaningen. Föreläsningarna gällde hur vi kan minska våra utsläpp med ny teknik, livsstilsförändringar och strategiska beslut.

Bland annat diskuterades fosssilfria investeringar, hållbart byggande, hållbart flyg, livsstilstips och nya tekniska lösningar.

På länsstyrelsen hemsida kan du ladda ned och se presentationerna samt filmer på föreläsningarna. Genom att klicka här>>

Bilden: Erik Brandsma, VD Jämtkraft

Branschforum vind 2018 i Östersund, alla presentationer

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Förnybart blir Norrlands nya basnäring

Vindkraftutbyggnaden i Jämtland Härjedalen, Västernorrland och Västerbotten kommer att ge mer jobb och tillväxt än vad de flesta kan föreställa sig. Det var huvudbudskapet på Branschforum Vind 2018 som arrangerades av Vindkraftcentrum i dagarna. Men det finns en del utmaningar att ta tag i innan förnybart kan bli en ny basnäring.

Nu är vindkraftutbyggnaden igång i både Jämtland Härjedalen och i grannregionerna. I Åskälen utanför Hammerdal pågår VasaVinds 4-miljardersprojekt och i Åsele i Västerbotten satsar Vattenfall på en likvärdig park.

– Det gäller att få kommunens företag att förstå vilken möjlighet de har i och med en etablering, säger Calle Birgersson, näringslivschef i Åsele.

Bilden: Ann-Marie Sandberg Garantia, Calle Birgersson Åsele kommun, Jeanette Lundqvist Vattenfall

Pilotprojekt för lokal nytta Åsele kommun deltar tillsammans med Vattenfall och företagarföreningen Garantia i ett av Vindkraftcentrums pilotprojekt där aktörerna fullt ut försöker skapa maximal lokal nytta av Vattenfalls vindkraftetablering i Åsele.  – Det är jätteviktigt för att skapa acceptans för en vindkraftpark, att medborgarna känner att de får något tillbaka, säger Jeanette Lundqvist, intressent- och kommunikationsansvarig på Vattenfall. Vattenfall har två mål med att vara med i projektet. Dels vill energijätten använda lokal kompetens i största möjliga utsträckning. Och dels vill de att den så kallade vindpengen ska ge mesta möjliga utveckling av bygden som möjligt. Något som inte alltid blir fallet. Därför har Vattenfall också döpt om vindpengen till ”stöd till lokal utveckling”. – Traditionellt sett har vindpengen mer riktats till föreningslivet. Det är bra och vi kommer fortsättningsvis att stötta även föreningslivet. Men vi har identifierat att det stora behovet finns i det lokala näringslivet. Företagen vill investera och utvecklas samtidigt som det finns människor som vill prova på företagande. Men det är ofta svårt att hitta finansiering.

10 miljoner kan mångdubblas
Samarbetet med Garantia (tidigare Kreditföreningen Norr) gör att den gamla vindpengen kan användas till lån riktat till företag i berörd arbetsmarknadsregion Så i stället för exempelvis en årlig utbetalning på ett antal hundratusen kronor betalas en klumpsumma ut till Garantia redan i samband med investeringsbeslutet när vindkraftparken börjar byggas.

Men det lokala näringslivet måste känna till vilka möjligheter som finns och anmäla sitt intresse. Annars kommer Vattenfall att missa viktig kompetens. Så näringslivschefen Calle Birgersson är mycket mån om att ordna möten mellan Åsele kommuns företagare, Vattenfall och Garantia.

– Vi har tre nystartade företag. En kille som egentligen jobbar med datorer, håller på att bygga en konferensanläggning i Fredrika efter att ha blivit kontaktad av Vattenfall. Och i Åsele har en kvinna startat ett städföretag. Och eftersom de ville ha mat ute i skogen har hon också startat ett cateringföretag.

Företagsbesöken viktiga
Calle Birgersson tror att Åsele kommun kommer att blomstra de närmsta åren. Förutom 400 lokala jobb under byggfasen, ser han gärna också att elintensiv industri som är i behov av förnybart väljer att komma till Åsele. Även en och annan serverhall kan dra nytta av närheten till Ångermanälvens kyla. Tipset till näringslivschefer i andra blivande vindkraftkommuner är att uppvakta företagen.

– Man måste aktivt besöka företagen och se till att de anmäler sig till Vindkraftcentrums företagsdatabas. Det går inte att vänta på att företagen ska besöka en. Det gör de aldrig,

En annan utmaning inför vindkraftutbyggnaden är bristen på vindkrafttekniker. Idag finns två YH-utbildningar kvar i Sverige, sedan YH-utbildningen i Piteå lades ned; Strömsund och Varberg. Och de räcker inte långt enligt Jonas Lundmark, vd på WPS i Piteå som anställer vindkrafttekniker. Och han får medhåll av Charlotte Unger Larsson, vd på branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Stort teknikerbehov framöver
– Vindkraften och vattenkraften kommer att stå för 90 procent av all elproduktion i Sverige år 2040. Det kommer att kräva många tekniker. En tekniker kan sköta tre vindkraftverk. Och 2040 kommer vi att ha 6 500 verk. Det betyder att vi behöver ett par tusen tekniker.

Behovet under de närmaste åren är flera gånger större än utbildningstakten i dagsläget. Så fler utbildningsplatser och framför allt fler sökande är viktigt.

– Fler unga behöver känna till utbildningen. Därför har vi tagit fram en broschyr i samarbete med Vindkraftcentrum, samtidigt som man nu kan söka på vindkrafttekniker hos Arbetsförmedlingen och läsa mer om yrket och vilka utbildningsvägar som finns, säger Charlotte Unger Larsson.

Vindkraft ger effektivare skogsbruk
En annan effekt av vindkraftutbyggnaden är att skogsbruket mår betydligt bättre. Det berättade kommunikatören Erik Löfgren från Vindkraft - generator för hållbar utveckling. Han sammanfattade erfarenheterna några år efter vindkraftutbyggnaden i Lungsjön utanför Sollefteå.

– Tack vare att vindkraftparkerna kräver upprustade vägar med bättre bärighet, kan man få ut timret ur skogen året om, och inte bara under vintermånaderna när vägarna är frusna. Det gör att timmerleveranserna kan ske när det finns ett behov.

Branschforum lockade många
Programmet omfattade 16 talare och en avslutande paneldiskussion. Det totala antalet deltagare uppgick till 130 personer från olika typer av verksamhet. De flesta deltagarna kom från svenska bolag och organisationer, men även Norge fanns representerat via Windcluster Norway och ett antal företag.Bilden: Moderatorn Martin Machnow, Vegard Saur Daglig leder Windcluster Norway, Car-Arne Pedersen vice ordförande Svensk Vindkraftförening, Charlotte Unger Larson VD Svensk Vindenergi, Stefan Ivarsson Team Leader Renewable energy på RISE Research Institutes of Sweden, Jonas Lundmark marknadschef WPS

En särskild satsning gjordes för att bjuda in politiker och tjänstemän från kommuner som är aktuella för vindkraftssatsningar. Antalet kommunala deltagare blev 24. Även vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund var representerad av studenter och personal.

Presentationerna


Mia Johansson Högt Hett Säkert

Högt Hett & Säkert, framgångsrikt företag i glesbygd
Hemvändande ung kvinna berättar ur sitt perspektiv och visar en kort film. Mia Johansson Högt Hett & Säkert i Gåxsjö.

Klicka här för att se filmen>>

Status i de planerade projekten i Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden (65 verk) samt projekt Viking (90 verk) i Ramseletrakten.
Hans-Erik Flodin VD Nordanvind Vindkraft AB.

Klicka här för presentation>>

Lokala företag kan ges större möjligheter till uppdrag i samband med vindkraftsutbyggnad. Viktig acceptansfråga inför framtida vindkraftsutbyggnad.
Etablerat pilotprojekt presenteras där lokala företag kommer in tidigare i processen och där projektören aktivt styr sina huvudentreprenörer till lokala inköp av varor och tjänster. Modellen kan användas i alla kommuner där vindkraft planeras. Berörda kommuner och vindkraftprojektörer som deltar i branschforum erbjuds kostnadsfri konsultation om modellen.
Karl-Johan Hellblom projektledare Vattenfall, Calle Birgersson Näringslivschef Åsele Kommun

Klicka här för presentation>>

Skogsproduktionen ökade tack vare vindkraftetableringen.
För att kunna bygga vindkraftparken i Björkhöjden utanför Ramsele i Sollefteå kommun rustades vägarna i området upp och blev BK1-klassade. En positiv effekt av upprustningen är att skogsproduktionen i området kunnat öka stort. BK1-klassade vägar innebär bland annat att vägarna kan användas för timmertransporter året runt och inte bara under de få vintermånader vägarna är tillfrusna – och skogsindustrin får tillgång till prima färskt virke från de milsvidda Ramseleskogarna året runt.
Erik Löfgren, Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

Klicka här för presentationen>>

Lägesrapport, Testpark kallt klimat.
Stefan Ivarsson, RISE

Klicka här för presentationen>

Repowering, de närmaste 20 åren ska 3 000-4 000 vindkraftverk ersättas.
Rapporten Repowering, hinder och möjligheter. Jakob Economou Vindkraftsakademin Skåne

Klicka här för presentationen>>

Vilka möjligheter ser branschen i jakten på ett fossilfritt Sverige.


Charlotte Unger Larson VD Svensk Vindenergi.

Klicka här för presentationen>>


Jeanette Lindeblad Ordförande Svensk Vindkraftförening.

Klicka här för presentationen>>

Drift och underhåll, jobb och näringsutveckling på längre sikt.

Christer Andersson och Susanne Tellström om Vindkraftcentrums fördjupade studie Av drift och underhåll.

Klicka här för presentationen>>

Vindkrafttidningen som nätupplaga

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Nu kan du läsa vindkrafttidningen som PDF. Ur innehållet

- Bygdepeng blir riskkapital för småföretag

- Digitalisering ska minska elförbrukningen för elkunder

- Databas för lok ala företag k an ge snabba jobb

- Vindkraftsmedel vänder missnöje till utveckling

mm

Klicka här för att läsa tidningen>>

OX2 och Marguerite tecknar avtal om 42 MW vindkraft i Brännliden

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Marguerite, en ledande europeisk investeringsfond för alternativa investeringar, har tecknat ett avtal med vindkraftsutvecklaren OX2 om att förvärva 100 procent av en landbaserad vindpark med tio vindkraftverk i Brännliden, Skellefteå kommun.

Byggnationen startar omgående och parken beräknas vara färdigbyggd i slutet av 2019 eller tidigt 2020. Därefter förväntas parken producera i genomsnitt ca 160 GWh per år.

»Den här investeringen är i linje med vår strategi inom förnybar energi där fokus är projekt med begränsade subventioner och konkurrenskraftig LCOE (elproduktionskostnad). Vi på Marguerite ser med spänning fram emot vårt framtida samarbete med OX2«, säger William Pierson, partner på Marguerite.

»Vi är glada över att ha etablerat en god affärsrelation med Marguerite. Att vi nått fram till byggstart i det här projektet bevisar ännu en gång OX2:s spetskompetens och fokus; teknisk och finansiell optimering av vindkraftsparker samt förmåga att leverera stora totalentreprenader«, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

»Brännliden erbjuder mycket goda vindresurser med en medelvind på över 8 m/s vid turbinernas navhöjd vilket gör projektet till ett av de bästa landbaserade vindlägena i Norden. Projektutvecklingen initierades 2013 och vi ser nu fram emot byggstart«, säger Christoffer Brandorf, transaktionsdirektör på OX2 Wind.

OX2 har totalentreprenadansvar under byggnationen och kommer därefter även ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen av parken. Turbinleverantör är Vestas som kommer att ansvara för drift och underhåll enligt ett 25-årigt serviceavtal. Valda turbiner är av modellen Vestas V136 4.2MW.

OX2 bygger för närvarande ca 800 MW i Norden varav 660 MW i Sverige.

Marguerite har nyligen driftsatt sin första landbaserade vindpark i Sverige, Grimsås vindpark om 46,8 MW, i Tranemo kommun, Västra Götalands län. När Brännliden vindpark har byggts kommer Marguerite totalt ha en installerad kapacitet om 88,8 MW vindkraft i Sverige.

DLA Piper har varit juridisk rådgivare till OX2 i affären. Marguerite har haft Vinge som rådgivare (juridiskt), DNV GL (tekniskt), Grant Thornton (skattemässigt/finansiellt) och A.ON (försäkringsfrågor).

Foto: Michael Engman OX2

Arise förvärvar projekt Enviksberget av Dala Vind

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Dala Vind har i dagarna sålt projekt Enviksberget till Arise – ett oberoende bolag som utvecklar och förvaltar vindkraft.

Dala Vind har utvecklat Enviksberget Vindpark i egen regi från idé till färdigt tillstånd för att bygga maximalt 10 vindkraftverk på Enviksberget. Enviksberget är lokaliserat ca 3 km söder om Svartnäs i Falu kommun. Vid årsskiftet 2017/2018 när samtliga tillstånd för projektet hade vunnit lagakraft och elanslutningen var säkerställd ingick Dala Vind ett optionsavtal med Arise. Nu har affären gått vidare och i veckan undertecknades försäljningen av projektet som nu övergår i sin helhet till Arise för genomförande.

”Det gäller att ha tålamod för processen för att ta fram detta tillstånd har tagit 10 år. Vi är nöjda med försäljningen då den ligger helt i linje med vår ambition att förse Dalarna med vindkraftverk på bra ställen. Den är också en viktig för oss då den stärker Dala Vinds position på marknaden som en kompetent aktör som utvecklar bra och attraktiva projekt.” säger Niklas Lundaahl, VD, Dala Vind.