Vindkraftcentrum.se får förlängning

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftcentrum.se får fortsatt finansiering av Energimyndigheten.
- Det känns bra, vi vet ju att vi gör nytta, säger projektledaren Torbjörn Laxvik.
 
Mottagare av medlen är Strömsunds kommun som är projektägare och varit en del av Energimyndighetens Nätverk för vindbruk sedan 2008. Upprinnelsen till kommunens engagemang var etableringen av den då största landbaserade vindparken i Havsnäs.

- Uppdraget är nationellt och mest vindkraft finns i södra Sverige. Men det är i vår del av landet det byggs mest ny vindkraft, säger Torbjörn Laxvik.

Det grundläggande uppdraget är och har varit att bidra till lokal och regional nytta där vindkraft etableras. Detta i form av jobb och affärer. Vindkraftcentrum.se kartlägger byggen, lägger upp företagsdatabaser och sprider kunskap om vindkraftens effekter, särskilt vad gäller näringsutveckling.

- På de orter där det finns tillgång till mycket förnybar energi i form av vatten- och vindkraft kan man dra till sig ytterligare investeringar i form av elintensiv industri, exempelvis serverhallar och vätgasproduktion som ett nästa steg i näringsutvecklingen, säger Torbjörn Laxvik.

Det nya uppdraget som går under namnet Vindkraftcentrum.se – Projektkontor förnybar energi och näringsutveckling och löper fram till sista december 2022. Arbetsstyrkan uppgår till cirka tre tjänster.

- Som antyds är uppdraget bredare än att bara syssla med vindkraft. Det handlar mer om elsystemet som helhet och den andra elektrifiering vi står inför. Vi kommer fortsätta stödja lokala projekt som jobbar just för ökad lokal nytta i samband med de stora investeringar som görs, säger Torbjörn Laxvik.
 
Vad Vindkraftcentrum.se gör mer konkret: http://www.vindkraftcentrum.se/index.php/vindkraftcentrums-erbjudanden

Jula köper vindkraftspark

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande investerar nu Jula Holdingkoncernen stort i vindkraft. Totalt är det fyra verk i Tanumshede som köpts, tillsammans genererar dessa energi som räcker till försörjning av alla Julas verksamheter i Skaraborg, som lager, varuhus m.m.

Jula Holdingkoncernen har sedan tidigare delägande i flera vindkraftverk. Med de nya fyra verken, där koncernen är ensam ägare, kommer energiproduktionen att öka avsevärt. Energieffektivisering och hållbar energiproduktion har alltid legat Jula Holdingkoncernens ägare och koncernchef Karl-Johan Blank varmt om hjärtat.

– Det är ett intresse som jag alltid haft, att jobba med energieffektivisering, det är både bra för miljön och för plånboken, säger Karl-Johan Blank. Exempelvis är Julas huvudkontor och centrallager i Skara helt uppvärmt med bergvärme och till stor del upplyst med LED-armaturer. Energin till anläggningen kommer redan idag delvis från vindkraft.

Klimatneutralt 2030.
En tydlig målsättning är att Jula ska vara klimatneutralt 2030. Investeringen i vindkraft är ett viktigt steg i den riktningen.

– Jula Energi & Miljö är det senaste tillskottet i Jula Holdingkoncernen. Vi har sökt efter objekt som vindkraftverk, och när tillfället dök upp i Tanumshede så kändes det helt rätt. Vi kommer nu att fortsätta att göra investeringar i förnyelsebar energi och utveckla vårt hållbarhetsfokus inom koncernen, säger Karl-Johan Blank.

Vindkraftsparken i Tanumshede har funnits sedan 2016. Verken är cirka 80 meter höga.

Fotot: Karl-Johan Blank, Koncernchef och ägare Jula Holdingkoncernen

Foto: Jula

Ny folder om tillståndsprocessen för vindkraft

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Projektet "Hållbar vindkraft i Dalarna" har tagit fram en folder om tillståndsprocessen för vindkraft.

Syftet är att tydliggöra olika aktörers roller i tillståndsprocessen och hur synpunkterna från berörda kan komma fram. Projektet håller nu på att lägga förslag på hur processen kan göras mer transparant genom t.ex. kompletterande informationsmöten.

Klicka här för att läsa foldern>>

Stena Fastigheter går över till vindkraft - blir självförsörjande på förnyelsebar energi

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande går Stena Fastigheter, ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag, över till egenproducerad el genom ett samarbete med Stena Renewable. Samarbetet innebär att företagets cirka 500 fastigheter nu kommer att få energi från vindkraft, producerad i Sverige. Närmare bestämt i Halland.

-Vi vill vara med och bidra till omställningen till en mer förnybar och hållbar elproduktion. Vi är stolta över att samarbetet med Stena Renewable gör oss självförsörjande på el till våra fastigheter, säger Cecilia Fredholm, hållbarhets- och kommunikationschef på Stena Fastigheter.

Ett kliv framåt
Stena Fastigheter har sedan 2012 köpt in ursprungsmärk grön el till alla sina fastigheter. Nu tar företaget alltså ytterligare ett steg framåt i sitt hållbarhetsarbete genom att helt gå över till egenproducerad grön el. Stena Fastigheter får nu sin el från vindkraftparken Grytsjö i Laholms kommun, genom så kallade ursprungsgarantier.

- Stena Renewable arbetar långsiktigt och satsar på vindkraft i Sverige. Vindparken Grytsjö har tolv vindkraftverk och är ett av våra första egenutvecklade projekt. Det gläder oss att Stena Fastigheters hus nu får el från lokal vindkraft, säger Peter Zachrisson, vd Stena Renewable.

Samarbetet med Stena Renewable startade i januari 2020.

FAKTA
Stena Fastigheter äger cirka 500 fastigheter i Sverige, främst hyresrätter- och kontorslokaler i omkring Göteborg, Stockholm och Malmö. Företaget använder cirka 60 GWh/år för bland annat ljus i trapphus, tvättmaskiner, elcentraler och möjligheter att tanka elbilar. 60 GWh motsvarar förbrukningen av hushållsel för 12 000 villor.  www.stenafastigheter.se

Stena Renewable driver i dag 115 vindkraftverk i Sverige som producerar energi motsvarande Malmö stads konsumtion av hushållsel. Stena Renewable är en del av den pågående och framtida energiomställningen mot en klimatvänlig energiproduktion, och utvecklar, bygger och äger vindkraft. Bolagets huvudägare är Stena Adactum, övriga ägare sedan 2018 är AMF (35 %) och KLP (30 %). www.stenarenewable.com

OM URSPRUNGSMÄRKT EL
Ursprungsmärkning innebär att du som konsument ska kunna se varifrån elen kommer och vilken miljöpåverkan den har.

Foto: ©Stena Renewable

Det var Östersundsföretaget Enerbrokers som mäklade försäljningen av Vindkraft Vänern.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindpark Vänern har i december sålts till en fransk projektör (Innovent) med egna produktionsanläggningar inom vind och sol med verksamheter i Frankrike och Afrika.

Säljare var Karlstad och Hammarö kommuner som har ägt parken sedan starten 2010.

Östersundsföretaget EnerBrokers har haft uppdraget av ägarna att förmedla vindkraftsparken som är en offshore-anläggning med 5 verk på totalt 15 MW med placering i norra Vänern.

Ingvar Gunnarsson, VD och ägare i EnerBrokers är nöjd med den genomförda affären.
- Uppdraget har varit ett utmanande projekt dels för att det är en offshore-anläggning och dels för att parken fick tekniska problem på samtliga växellådor samtidigt som vindkraftstillverkaren WinWInd gick i konkurs 2013.

Ingvar startade Enerbrokers 2013 och hade tidigare erfarenhet från vindkraftsbranschen genom egen investering i den Jämtländska vindkraftparken Ollebacken. Erfarenheterna därifrån gällande elhandel har också varit värdefull i kontakten med utländska investerare. Han har också varit försäljare av Suzlon samt Senvion (REpower) vindkraftverk i Sverige.

Tack vare ett stort kontaktnät, med ett hundratal kontakter varav hälften utländska som EnerBrokers har i sin investerarportfölj, gick det att komma till ett avslut med en stark köpare som har stor erfarenhet på de specifika vindkraftsverken.

EnerBrokers är specialiserad på mäklartjänster inom vindkraft och det kan innefatta såväl objekt som är i drift som projekt med tillstånd. Förfrågningarna från hugade spekulanter är fler än antalet objekt som är till salu. Ingvar låter hälsa att han ser gärna att ägare av tillstånd och parker i drift hör av sig till honom. Enerbrokers ger också konsultstöd inför planerade investeringar i Sverige. Marknadsprissättning liksom elcertifikatsystemet är för många någonting nytt att sätta sig in i som han också kan hjälpa till med.

Intresset i Sverige har svalnat för de parker som har tillstånd men begränsas av en tillståndshöjd på 150 meter. En lösning enligt Ingvar kan vara att man köper begagnade renoverade verk från tex Tyskland för en betydligt billigare peng än ett nytt, och att man då kan få bra avkastning på sin investering. Man kan också få ett totalrenoverat verk där turbinleverantören lämnar garanti på 15 år ytterligare.

Bilden: Ingvar Gunnarsson VD och ägare till Enerbrokers