Pressmeddelande: Storseglet upp för vindkraft i regionen

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

70-talet miljarder ska investeras i vindkraft fram till 2040. Och drygt 90 procent av investeringarna hamnar norr om Gävle. Vasa Vinds projekt på Åskälen utanför Hammerdal är först ut, med en investering motsvarande 3 miljarder i 80 vindkraftverk. (Länkar till presentationer längst ned)

Efter flera år av låga elpriser och solenergi som vunnit mark, har tron på vindkraften som huvudkälla i energiomställningen minskat. Rikspolitiken kom inte överens och investerarna avvaktade. Men sedan en stabil riksdagsmajoritet enades sommaren 2016, har vinden vänt.

Mest prisvärt
- Vindkraft är det absolut mest prisvärda alternativet idag om vi ska kunna nå hundra procent förnybart år 2040, säger Thomas Hallberg på branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Fokus för årets Branschforum, arrangerat av Vindkraftscentrum under fredagen, var de kommande miljardinvesteringarna och vilka möjligheter det ger. Vasa Vind berättade om ett flertal regionala företag som arbetar med de pågående byggnationerna i Åskälen och Vestas berättade om vilka möjligheter som driftsfasen erbjuder.

Det danska bolaget Stenger Ibsen som äger huvudkontraktet för byggentreprenaden kunde tyvärr inte närvara, men Vindkraftcentrums prognos visade på vilka effekter projektet kan väntas ge. Cirka 800 årsanställningar under projektering och byggperiod varav knappt hälften från regionen. 30 årsanställningar under driftsfasen varav 28 tillfaller regionen. Men alla effekter kan inte förutses.

Inga falukorvar
- Det går inte att förutspå alla affärer som kan trilla ut ifrån ett sådant här projekt. Vi har ju exempelvis lärt oss att polacker inte gillar falukorv. Så en ICA-handlare kan behöva köpa in stora mängder bratwurst under en begränsad period, säger Christer Andersson på Vindkraftcentrum.

Utöver detta kommer gästnätter, kommun- och regionskatt samt bygdemedel totalt motsvarande 100-tals miljoner att tillfalla lokalsamhället.

Det finns även andra mervärden som kommer med en etablering. Under Branschforum visades Vindkraftscentrums nya film om Sveriges mest vindkraftstäta område - Lungsjöbygden i Sollefteå kommun - som fått många positiva effekter av vindkraften. Men de kommer inte av sig självt.

Lokalsamverkan viktigt

- Det gäller verkligen att samverka med projektören. Under en period var vi väldigt skeptiska och inte alls säkra på att det skulle bli något. Men eftersom vi hade en bra dialog med projektören blev det bra. Det är det viktigaste av allt. Att samverka med projektören och kommunen, säger Gunilla Lundin ledamot i Lungsjöns Fritidsförening.

Vindkraftsutbyggnaden i regionen ger även andra sidoeffekter. Behovet av att kunna skicka energin söderut gör att stamnätet för el byggs ut. Förutom Jämtkrafts rekordstora affär för att bygga ut i Midskog åt Svenska Kraftnät, blir regionen också en hub för stamnät. Därmed attraherar den andra stora aktörer som behöver den förnybara elen. Och nu knackar de på.

Lockar moltjänstföretag

- Det är några av de största aktörerna i världen som levererar molntjänster. Och nu har vi ett riktigt bra erbjudande för att bygga riktigt stora serverhallar. De är ute och letar just nu så vi har ett fönster på 3-5 år, säger Magnus Lindgren projektledare för The Power Region på Östersunds kommun.

Bildtext: Regeringens Nationella Vindkraftsamordnare Karin Österberg klargjorde sin roll som medlare när stora investeringar riskerar att köra fast. Bortom henne Susanne Tellström Vindkraftcentrum och Ingemar Stenbeck Vasavind.

Presentationer från Branschforum

Klicka här för Vasavinds presentation>>

Klicka här för Svensk Vindenergis presentation>>

Klicka här för Svensk Vindkraftsförenings presentation>>

Klicka här för RISE tekniska forskningsinstituts presentation>>

Klicka här för Multiconsults presentation>>

Fossilfritt Jämtland 2017

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Den 20:e september gick årets klimatseminarium av stapeln på OSD (Folkets Hus) i Östersund. Rubriken för årets seminarium var Fossilfritt Jämtland – Möjligheter i en modernare morgondag. Med 469 deltagare slogs nytt rekord för antal medverkande. Seminariet anordnades i samarbete med initiativet Fossilfritt Sverige och bjöd förutom föreläsningar och utställningar på vegetarisk lunch och möjligheter att provköra både elbilar och elcyklar.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, inledde dagen med att påpeka att det är enormt drag i landet just nu och att Östersund är i ropet av många skäl. Han betonade att klimatomställningen är något som redan sker, och att få skulle säga att de lider av svensk klimatpolitik.
- Vi är på väg att förändra vårt samhälle och det går mycket lättare än vi tror, poängterade han.

Finansmarknads och konsumentminister Per Bolund följde upp med att deklarera att Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsland. Han presenterade regeringens förslag till budget för 2018, som får rekordhöga 109 % ökning av miljöbudgeten och mer än 10 miljarder avsatta till åtgärder som internationellt sett kan göra Sverige ledande i klimatomställningsarbetet.

Flera goda exempel på hur fossilfria alternativ blir alltmer lönsamma och verksamma lyftes under dagen, bland annat diskuterades återinförseln av nattågstrafik till Jämtland, den fossilfria staden Akureyri på Island och vad man kan göra för att få koll på sin egen privata klimatpåverkan.

Östersunds kommun delade ut miljöpriset, som 2017 går till Östersundshem. Motiveringen är att de visar vägen i branschen, med bland annat gröna tak och solceller, utan att det kostar extra för hyresgästerna. Årets hedersomnämnande går till Marielle Brovinger och Ulrika Lindholm som driver second hand-butiken Shoppis, som har ökat återanvändandet i Jämtland och uppgraderat loppis-begreppet.

Charlotte Unger, VD för Svensk Vindenergi, kommenterade dagen:
- Det är ett fantastiskt bra initiativ att de åker runt från kommun till kommun, så att man regionalt får visa vad man förändrat och vad man kan. Ofta rör det sig om enkla frågor som även andra kan jobba med.

Årets seminarium är det femtonde klimatseminariet i raden och en del av den Europeiska Trafikantveckan. Bakom evenemanget står Länsstyrelsen Jämtlands Län, Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsförsäkringar Jämtland, Green Highway, Europeiska Utvecklingsfonden och Interreg Sverige-Norge.

Bilden: Daniel Kindberg VD Östersundshem mottar priset från kommunalrådet Karin Thomasson

Inbjudan workshop. Miljötålighet och Underhållsteknik med fokus på vindkraft.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Tid:Torsdagen den 19/10 2017, kl. 10:00 – 17:00

Plats: RISE – SP i Borås

Huvudaktörer: Industri, Svenska Miljötålighets-föreningen (SEES), Svenskt Underhåll (SvUH).

Syfte

Vi inbjuder till en workshop där vindkraftbranschen får träffa expertis inom miljötålighet och underhållsteknik. Genom presentationer och en öppen dialog mellan deltagarna vid workshopen kommer branschens utvecklings- och problemområden belysas. Genom att workshopen fokuserar på miljötålighet och underhållsteknik fås en större möjlighet att prediktera livslängden för produkter inom vindkraftsområdet.

Läs mer, länk till program klicka här>>

Sollefteå kommun söker projektledare till projektet Vindkraft-generator för hållbar utveckling

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Sollefteå kommun har beviljats ekonomiskt stöd från Energimyndigheten, Region Västernorrland och Länsstyrelsen i Västernorrland för att i samverkan med bl a Vindkraftcentrum, regionalt näringsliv och ett antal norrlandskommuner genomföra projektet Vindkraft-generator för hållbar utveckling.

På senare år har vindkraften utvecklats snabbt i regionen, och samtidigt pågår även omfattande reinvesteringar i elnät och vattenkraft. Investeringar och reinvesteringar i energisektorn kommer att ske under lång tid framöver vilket ställer krav på lokal och regional kompetens. Projektet ska synliggöra den utvecklingspotential som investeringarna innebär för det regionala näringslivet samt analysera och möta behovet av kompetensförsörjning. Genom projektets aktiviteter ska den regionala nyttan av branschens investeringar öka, vilket leder till fler företag, fler jobb och annan återbäring som sammantaget leder till tillväxt i regionen.

Länk till sida med ytterligare information och ansökningsformulär, klicka här>>

Upphandling konsultstöd för fördjupad studie drift och underhåll, vindkraft

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Strömsunds kommun, Vindkraftcentrum.se, inbjuder till att lämna anbud på direktupphandlingen av fördjupad studie drift och underhåll, vindkraft.

Om uppdraget

Strömsunds kommun/Vindkraftcentrum.se har fått i uppdrag av Statens Energimyndighet att genomföra en fördjupad studie om vindkraftens drift och underhåll. Studien ska visa på hur arbetsmarknaden ser ut under vindkraftens driftfas och på möjligheter till förbättringar inom drift och underhåll vad gäller teknik, arbetsprocesser och affärer. Studien beskriver vilka arbetsinsatser som görs till vilken kostnad samt hur de förändras över tid med förutsebar teknisk och organisatorisk förändring.

Vidare beskrivs vilka affärsmodeller och affärsmöjligheter som kan skönjas under drifttiden framöver. Extra fokus läggs på drift- och underhållsfrågor vid svenska förhållanden som i kallt klimat och i skog. Kunskap inhämtas i första hand genom intervjuer med turbintillverkare, ägare och andra branschföreträdare samt med tekniker som arbetar i större och mindre serviceföretag. Här söks också internationell information för jämförelse. I tid pågår studien/projektet högst ett år.

Länk till kommunens sida om upphandlingen, klicka här>>