Framtidens energi-Sverige - hur ser det ut? | Energi-TV Special avsnitt 1 2022

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I avsnittet gästas vi av Helena Wänlund från Vattenfall, Ann-Marie Sandberg från Garantia och Linnéa Karlsson från Vindkraftcentrum.

Åsele har fått flera vindkraftsprojekt i och runtom kommunen. Detta har lyft kommunen på olika sätt. I detta avsnitt pratar vi om Vattenfalls vindkraftsprojekt och de första påtagliga effekterna på näringslivet. Ann-Marie berättar om Medvindslånet. Hur har det används? Hur många arbetstillfällen har vindkraftsprojektet genererat? Det är några av de frågor som vi får svar på.

Se programmet, klicka här>>

Gamla vindkraftblad kan bli vätgas

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Det svenskägda företaget Plagazi har utvecklat en världsunik teknologi som omvandlar avfall till grön vätgas. Teknologin som Plagazi tagit fram gör det möjligt att producera vätgas till en fjärdedel av kostnaden jämfört med andra hållbara produktionsmetoder. 

Den patenterade teknologin Plagazi utvecklat kan ta hand om svårhanterat avfall som vindkraftblad och utvinna grön vätgas. Företaget är nu medlemmar i Svensk Vindenergi. 

- Vi är mycket glada att få ta del av Plagazis kunnande och kompetens. Deras patenterade teknologi omvandlar vingen till vätgas, helt fritt från utsläpp, och kan därmed erbjuda ett spännande alternativ på vägen mot 100% återvinningsbara vindkraftverk, säger Daniel Badman i ett pressmeddelande, VD för Svensk Vindenergi.

Företaget bildades 2007 och fokuserar på att utveckla teknologi, patent och processer för att göra grön vätgas av avfall. Deras teknologi går ut på att utsätta avfallet för väldigt höga temperaturer så att det helt förgasas. Det genererar inga koldioxidutsläpp eller utsläpp av miljöfarliga restprodukter, då systemet är helt slutet. 

– Plagazi ser medlemskapet i Svensk Vindenergi som mycket viktigt då återvinning av vindturbinsblad är avgörande för hållbarheten av vindenergi. Vår patenterade process kan ta hand om svårhanterat avfall så som vindturbinsblad och utvinna grön vätgas, vilket Plagazi vill förmedla till marknad och beslutsfattare. Vi ser medlemskapet som rätt steg på vägen för att påskynda processen att göra vindkraftverk återvinningsbara via vår unika process, säger Torsten Granberg i ett pressmeddelande, VD Plagazi AB. 

Med Plagazis teknologi går det att sänka produktionskostnaden för grön vätgas mycket, detta på grund av att ca 70 procent av den energi som används för att framställa den gröna vätgasen kommer från avfallet. 

Linnéa Karlsson

Vindkraftsutbyggnaden i Ånge ger satsningar på vätgasfabrik

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

RES Renewable Norden och Ånge kommun har tecknat en avsiktsförklaring för att utveckla en industrisite i Alby, med en vätgasanläggning. RES har fyra vindkraftsprojekt i Ånge och grannkommunen Ljusdal. 

RES kommer att leda arbetet med vätgasanläggningen och gör nu analyser och undersökningar. De planerar att ha en detaljplan klar till 2022/2023 och målet är att kunna erbjuda vätgas 2024/2025. 

Storlek på vätgasproduktionen är i dagsläget oklart.

- Vi utreder vilka volymer vätgas det kommer röra sig om. I nuläget är det främst tillgänglig kapacitet i elnätet som kommer styra. Vi har tillsammans med energibolagen påbörjat en nätutredning för att kartlägga tillgänglig kapacitet i elnätet. Vi har ännu inga klara besked, men vår målsättning är 20MW till årsskiftet 2024/2025 och 100MW till årsskiftet 2026/2027, säger Sigrid Nord, projektledare på RES.

Vätgasproduktion är en elintensivindustri och kräver stora mängder förnybar el. Björnberget är det största vindkraftsprojektet RES har i Ånge med 60 turbiner och en total effekt på 375MW.

- I det här fallet är det tydligt att vindkraftsutbyggnaden möjliggjort och boostat intresset för den här typen av elintensiva etableringar i Ånge kommun. Den nya stamnätsstationen i Tovåsen är inte en liten pjäs utan bland de största i Sverige, säger Emelie Säterberg, näringslivsutvecklare på Ånge kommun. 

Men det är fortsatt en splittrad bild om vindkraft, det är ibland svårt att se vad vindkraften kan ge för både politiker och kommuninvånare.   

- Det är klart att vi vet att det direkta närområdet till vindkraften får en slant och att ett antal lokala företagare i Ånge och kringliggande kommuner fått ett lyft. Men RES vätgasprojekt i Alby är ett stort kliv på vägen och inbringar mycket hopp hos mig om att vi kommer se större värden från vindkraftsetableringarna framöver. Den industrisite vi nu detaljplanerar rymmer fler verksamheter och om det blir så att siten både kommer kunna erbjuda god tillgång till grön el och grön vätgas är potentialen enorm och vi ökar vår konkurrenskraft om att landa fler stora etableringar avsevärt, fortsätter Emelie Säterberg. 

Linnéa Karlsson

S&L Access Systems i samarbete med Vestas om ny kranteknologi

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Det svenska Green Tech företaget S&L Access systems har utvecklat Salamander Quick Lift Crane Technology som gör det möjligt att utföra tunga lyft på navhöjder över 200 meter. Genom samarbetet med Vestas kan det nu ta nästa steg och börja med serieproduktion.

Det började med en vision om att nå över 200 meter utan att kompromissa med säkerhet och miljöpåverkan. Salamander Quick Lift Crane Technology har nu potential att bli snabbare och mer kostnadseffektiv när det gäller transporter till plats, utplacering, omlokalisering i fält och avveckling av kranen. CO2-utsläppen kan sänkas mycket med denna lösning, de kan minska transporter med 75 % och det kräver mindre installationstid.

- Vestas Ventures bildades för att göra riskinvesteringar i innovationer som bidrar till att påskynda den gröna energiomställningen. Salamander Quick Lift Crane Technology bygger på beprövad teknik och möjliggör säkrare och mer kostnadseffektiva lyft av tunga komponenter även på de högsta navhöjderna när man bygger, servar och underhåller vindkraftverk. Genom att påskynda marknadsantagandet av denna högpotentialteknik kan vi minska energikostnaderna genom minskad installationstid, CO2-utsläpp och förenklade krantransporter, vilket bidrar till att mogna branschen på ett mer hållbart sätt, säger Bo Svoldgaard i ett pressmeddelande, Senior Vice President och Head of Innovation and Concepts på Vestas.

- Vi är glada över att samarbeta med Vestas i denna unika produkt. Idag tenderar vindkraftverk på land att bli högre och snart nå navhöjder över 200 meter, vindkraftsprojekten blir fler, komplexa och ofta belägna i avlägsna områden. I takt med att vindkraftsindustrins betydelse ökar och turbiner blir högre och mer kraftfulla är vi väl positionerade med denna unika kranlösning som möjliggör hög säkerhet och effektiva lyft av höga vindkraftverk på ett mer hållbart sätt, än traditionellt, säger Marcus Dahlinder i ett pressmeddelande, vd för S&L Access Systems.

Foto:Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

Ånge kommun blir hub för grön energi med ny vätgasanläggning

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 

Ånge kommun och RES Renewable Norden tecknade den 14 december, 2021, en avsiktsförklaring att ingå samarbete för utveckling av en industrisite i Alby, Ånge, med en vätgasanläggning. (Pressmeddelande)

Målet är inställt på att till 2024/2025 kunna tillhandahålla grön vätgas till industrin.

Avsiktsförklaringen innebär att en utveckling av området och dess förutsättningar går vidare mot genomförandefas.

- Nu ser vi resultaten av det ihärdiga arbete som vi bedrivit under de senaste åren. Mina tre prioriteringar är; jobb, jobb och jobb och det är den gröna omställningen som är en av de största möjliggörarna för vår kommuns arbete framåt, säger Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande.

- Ånge kommun har hittills gjort och fortsätter göra stora framsteg mot sitt mål att bli en hub för grön energi. Med industrins ökade behov av grön energi och förutsättningar som tillgänglig mark, lokalproducerad el, processvatten och vätgas blir Ånge ett väldigt attraktivt område. Inte minst kommer det att innebära många nya arbetstillfällen både på kort och lång sikt, säger Magnus Igel, utvecklingschef på RES.

- Det känns jättebra att vi i kommunen tillsammans med näringslivet kan skapa förutsättningarna för tillväxt och att vi i Ånge kommun får direkt nytta av den energiomställning som pågår, säger Linda Mattsson oppositionsråd.

Till årsskiftet 2024/2025 vill Ånge kommun och RES säkerställa att industrin ska ha tillgång till grön vätgas i Ånge, baserat på dagens tillgängliga kapacitet i elnätet. Med en ny nätanslutning till stamnätsstationen Tovåsen kan Site Alby successivt byggas ut i större skala. Tillsammans med de pågående och planerade vindkraftsprojekten i Tovåsen-klustret möjliggörs en hög kapacitet grön energi till Site Alby.

- Det finns stor potential i Ånge-området att ta tillvara på. Genom den gröna energiproduktion som byggs och planeras just nu planerar vi en projektprocess i två faser, där vi i fas ett kan ha en vätgas-anläggning utifrån tillgänglig elanslutning vid årsskiftet 2024/2025 och efter det ser vi att en fas två med en ny elanslutning kan möjliggöra en större vätgasanläggning till 2026/2027, säger Sigrid Nord, projektledare på RES.

Den nya vätgasanläggningen skapar förutsättningar att attrahera nya industrier, vilket möjliggör förverkligande av Ånge kommun som ett utvecklingsnav för grön energi och många nya arbetstillfällen

- Etableringen av en vätgasfabrik är ett perfekt första steg för att utveckla och profilera kommunen i allmänhet, och site Alby i synnerhet, som en framtidskommun för grön industri. Detta är ett viktigt steg i den tillväxt som vi ser fram emot i kommunen säger Mattias Robertsson Bly, kommunchef i Ånge kommun.