Stena Renewable bygger 19 nya vindkraftverk i Ludvika och Lekeberg

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt pressmeddelanden satsar Stena Renewable AB 120 miljoner kronor och bygger tre vindkraftverk i Vindpark Saxberget i Luvika kommun. Sedan tidigare har Stena Renewable 17 verk i drift på Saxberget och man väljer nu att utöka parken med ytterligare tre verk. Dessutom byggs samtidigt 16 vindkraftverk i Vindpark Kronoberget, Lekebergs kommun med en investering på 600 miljoner kronor.

Totalt 16 vindkraftverk, av typen Vestas V136, med en samlad effekt på 61 MW ingår i det stora vindprojekt som ska uppföras i Lekebergs kommun. Stena Renewable investerar 600 miljoner kronor i projektet. Byggandet av infrastrukturen runt verken påbörjas under våren 2018. Vestas kommer att leverera och påbörja installationen av turbinerna under våren 2019 och hela projektet beräknas vara klart under hösten 2019.

I Ludvika kommun har Stena Renewable sedan tidigare 17 verk i drift på Saxberget och man väljer nu att utöka parken med ytterligare tre verk. Projektet kommer nu att totalt leverera 150 miljoner kWh årligen vilket motsvarar konsumtionen av hushållsel för 30 000 hushåll.

Vestas levererar turbiner till bägge projekten

- "Det är glädjande att vi kan fortsätta utveckla vår nära relation till Stena Renewable genom att leverera vindturbinslösningar i världsklass. Återigen säkerställer Vestas robusta och tillförlitliga produkter att projekt kan genomföras även under mycket utmanande marknadsförhållanden vilket stärker vår ledande ställning i Sverige ”, säger Nils de Baar, VD för Vestas Northern and Central Europe.

Veidekke har fått uppdraget att uppföra de 19 fundamenten liksom den vägentreprenad som är kopplad till de två projekten.

Foto: © Stena Renewable

Eitech moderniserar Svenska kraftnäts stamnätstation Rätan för kommande vindkraftsutbyggnad

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande har Eitech fått ett uppdrag från Svenska kraftnät med anledning av kommande vindkraftsutbyggnad. Det nya uppdraget avser en komplett om- och tillbyggnad av stamnätstation Rätan belägen 10 mil söder om Östersund. Ett uppdrag med ett ordervärde om cirka 165 miljoner svenska kronor.

- Vi på Eitech ser nu fram emot att modernisera Rätan och därigenom bidra till att framtidssäkra elnätet samt möjliggöra anslutning av vindkraft från de planerade vindkraftparkerna i regionen, säger Jan Hintze, VD Eitech Engineering AB.

Eitechs uppdrag är en totalentreprenad och omfattar allt från konstruktion, leverans av utrustning, mark- och byggarbeten till installation, provning och idrifttagning.

- För den nya stamnätsanläggningen förnyar vi ett befintligt 400 kV ställverk och bygger ett nytt 220 kV ställverk. Utmaningen i projektet är bland annat att installera den nya utrustningen parallellt som delar av den gamla stationen samt ledningen löpandes igenom stationsområdet periodvis är i drift, förklarar Jan Hintze.

Nu kan du läsa Vindkrafttidningen Jämtland/Härjedalen, Sollefteå, Ånge, Åsele och Dorotea

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Nu har vindkrafttidningen kommit ut i 85 000 exemplar. Lokala reportage om vad vindkraftsutbyggnaden kan innebära för lokala företag, personliga intervjuer med de som arbetar inom vindkraft mm. Ledaren är skriven av Karin Österberg, nationell vindkraftsamordnare från Östersund. Tidningen delas ut till samtliga hushåll i Jämtland/Härjedalen, Sollefteå, Ånge, Åsele och Dorotea samt till branschföreträdare i hela Sverige.

För att läsa tidningen klicka här>>

Erik Brandsma ny vd för Jämtkraft

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Pressmeddelande från Jämtkraft: Erik Brandsma blir ny vd för Jämtkraft. Han tillträder tjänsten, den 24 maj 2018, efter Anders Ericsson som går i pension efter tio år som vd för bolaget

För närvarande är Erik Brandsma generaldirektör för Energimyndigheten. Innan dess arbetade han i olika befattningar för EON AG och Vattenfall AB.

- Energisystemet i Sverige går igenom en enorm omställning, och ett antal städer och regionala energibolag, så som Jämtkraft, driver den omställningen konkret och direkt. Jag ser fram emot att jobba operativt med omställningen. Därför blir Jämtkraft ett perfekt nästa steg för mig. Under mina sex år på Energimyndigheten har jag alltid varit imponerad av engagemanget och kompetensen på Jämtkraft, det ska bli mycket intressant att få vara en del av teamet.

- Östersund är dessutom en fantastiskt dynamisk stad, i det vackraste länet. Här kommer vi att stortrivas säger Erik Brandsma.

Bidra till fortsatt utveckling

AnnSofie Andersson, styrelseordförande för Jämtkraft, är mycket nöjd med rekryteringen av Erik Brandsma.

- Han har en gedigen erfarenhet av energifrågor. Med hans bakgrund och personlighet är jag övertygad om att han, tillsammans med alla medarbetare, kommer att fortsätta utveckla Jämtkraft i den riktning som behövs för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle, säger AnnSofie Andersson.

Erik Brandsma är i grunden utbildad skogsingenjör från Nederländerna och Kanada. Han har haft flera internationella uppdrag inom hållbar utveckling, bland annat för FN och OECD. Sedan 2012 har han haft uppdraget som generaldirektör på Energimyndigheten. Där har han bland annat arbetat med energisystemutveckling, elektrifiering av transport. Han har ett särskilt intresse i främjande av modern vattenkraft i balans med miljövillkor.

Erik Brandsma är också bland annat ordförande i regeringens miljömålsråd och högnivårådgivare för Monaco Clean-Tech Transition Forum.

Norconsult vann storuppdrag inom vindkraft i Härjedalen

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande har Norconsult nyligen vunnit ett stort uppdrag av Rabbalshede Kraft, som innefattar projektering för en ny vindkraftspark i Härjedalen.

- Uppdragets omfattning består i de många delprojekt som Norconsults ansvarar för, säger teamchef Rolf Johansson som är glad och stolt över förtroendet.

Norconsult kommer bland annat att ansvara för nätanslutning från kraftverket till stamnätet, projektering av det interna kabelnätet, en uppsamlingsstation i parken och kraftledning ut till en ny stamnätsstation för SVK (Svenska Kraftnät).

Uppdraget innebär ett tvärfackligt samarbete mellan Norconsults ingenjörer inom projekt - och byggledning, elteknik och miljö. Uppdraget startar under april, och beräknas färdigställas vid årsskiftet 2018/2019

Foto:Rabbalshede Kraft, Jessika Ung