Fler affärer finns att göra på andra sidan Kölen

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Windcluster Norway har haft årsmöte och leverantörsseminarium i Trondheim.

- För ett år sedan hade vi glädjande nyheter. Nu har vi ett skarpt läge och jobben görs.

Det säger Vegard Saur som är vd i i Windcluster Norway som organiserar företag som gör affärer inom vindkraft i Norge. Det stora som sker nu är de 278 verk som uppförs i trakterna kring Fosen, söder och norr om Trondheimsfjorden.

Några av parkerna är i full gång, vägar till och i parkerna byggs, liksom kajer och lastplaner där verken ska stå. Man tror också att vindkraftsutbyggnaden kommer att fortsätta, trots att Norge lämnar samarbetet med Sverige kring elcertifikatsystemet.

En hel del affärer återstår och upphandlingar  sker kring Fosenbygget ända fram till 2020. Inom kort börjar turbinleverantören Vestas sätta upp vindkraftverken och därmed handla varor och tjänster.

För kontakt för de som vill göra affärer;  Windcluster Norway, Vegard Saur, eller Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.se.

20 procent mer vindkraft första kvartalet i år

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Nu när årets första kvartal snart är slut kan elbolaget Bixia konstatera att vindkraften stått för cirka 20 procent mer el än samma period förra året. Trots det har elpriset varit cirka 25 procent högre.

- Enligt vår prognos för det första kvartalet hamnar det genomsnittliga nordiska elpriset på cirka 30 öre per kWh. Samma period förra året var snittpriset 22 öre, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia

De främsta orsakerna till att elpriset gått upp trots den ökade vindkraften är att den hydrologiska balansen varit lägre i år, det vill säga att det funnits mindre vatten i magasinen. Dessutom är marginalkostnaden för el producerad i kolkondenskraftverk högre än förra året.

- Samtidigt har det första kvartalet varit drygt en grad mildare jämfört med förra året och det milda vädret påverkar elanvändningen nedåt, säger Matina Rosenberg.

God tillgång på förnybar el

Vi har en stor fördel i Sverige med naturtillgångar som kan tas tillvara i form av vattenkraft och vindkraft. Under årets första kvartal stod vattenkraften för 37 procent av den totala elproduktionen och vindkraften stod för 11 procent.

- Nu börjar vi även märka av att solen bidrar till allt mer el vilket är positivt. I Danmark, där solel är mer utbyggd än här i Sverige märks det tydligt, säger Matina Rosenberg.

Svensk Vindenergi besöker Vindkraftcentrum.se

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I veckan besökte Svensk Vindenergis VD Charlotte Unger Larson Vindkraftcentrum.se i Hammerdal.

-  Jag ville informera mig mer om verksamheten och diskutera regionala frågor, säger hon.

Svensk Vindenergi organiserar 140 företag i branschen och bland dem finns kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer. Bland organisationens övergripande mål finns att vindkraften som en hållbar del av Sveriges energisystem ska ha bred folklig förankring.

Läs mer>>

Karin Österberg - Ny nationell vindkraftsamordnare region Mitt

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftsamordnarens roll är att underlätta samspelet mellan vindkraftprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå. Prioriterat är framförallt att lotsa fram stora anläggningar. Samordnaren har också ett uppdrag att vara regeringens öra mot vindkraftens alla parter.

-          Det finns många utmaningar i att nå de uppsatta målen för ett 100 procent förnybart energisystem i Sverige till 2040. vindkraftsutbyggnaden är en viktig del i det pusslet. Om vi bortser från utmaningen i rådande energi- och certifikatpriser så finns ett antal andra faktorer som idag bromsar och ibland helt stoppar utbyggnaden, säger Karin Österberg och konkretiserar:

¤ Den kommunala tillstyrkan kom till i syfte att ge kommunerna inflytande. Dessvärre kan vi nu över tid se exempel på flertalet fall där tillstyrkan/vetot använts som handelsvara mellan politiska partier. I dessa fall slutar politiken att se till sakfrågan. Detta var aldrig var intentionen med vetot och ger stor negativ påverkan på möjligheten och viljan att investera i vindkraft.

¤ Vidare kan vi se att hårda och ibland felaktiga tolkningar av artskyddsförordningen där man skyddar arter sett till individ snarare än att skydda arten sett till ett geografiskt område.

¤ Utöver ovan nämnda utmaningar så finns ett antal andra såsom samspel med försvarsmakten, markägare och rennäringen.

-          Min roll i detta är att lotsa och hitta lösningar så att utbyggnaden sker på ett så hållbart sätt som möjligt för alla parter, säger Karin Österberg.

Karin Österberg har tagit över området i region Mitt efter Lars Thomsson som nu är samordnare i sydöstra Sverige. Ny är också Cecilia Dalman Eek med bas i Göteborg och sydvästra delarna av landet. Stefan Lundmark, Piteå, har kvar sitt område, Norr- och Västerbotten.

Karin Österberg bor i Östersund och säger så här om sin bakgrund:

Jag är utbildad ekoingenjör/miljövetare och har närmast en bakgrund som Regionråd i region Jämtland Härjedalen med ansvar för miljö, energi och gröna näringar. För närvarade jobbar jag som Hållbarhetschef på ett bostadsbolag, har politiska uppdrag i Östersunds kommun, region Jämtland Härjedalen och Miljöpartiets riksorganisation. Jag har tidigare även jobbat som miljökonsult i egen firma.

Inbjudan till leverantörsträff med norska vindkraftsbranschen.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Ett år har gått sedan starten av bygget av Europas största landbaserade vindkraftanläggning i centrala Norge och det rapporteras full fart på Fosen närvarande. Det är glädjande!

Vid årets seminarium kommer kommer Statkraft att presentera den senaste utvecklingen och nuvarande arbetsschema samt nya möjligheter.

Seminariet är den 30 mars i Trondheim. Senaste anmälningsdag är den 21/3.

Anmälan gör du själv genom att klicka här. >>