Dansk studie, 99,9 procent av fåglarna undvek rotorbladen

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt en stor dansk studie som publicerades nyligen är fåglar utomordentligt duktiga på att undvika kollisioner med vindkraftverk. Tre erkända konsultbolag har tillsammans med ornitologer observerat vindkraftparken Klim på Nordjylland, där 20-30 000 spetsbergsgäss och flera hundra tranor häckar.

Resultatet är bättre än förväntat och visar på mycket goda möjligheter för samexistens mellan fåglar och vindkraftparker.

– Det här är ett viktigt och enastående naturområde. Vintertid flyger tusentals fåglar förbi vindkraftparken morgon och kväll, och det är därför mycket positivt att upptäcka att fåglarna till allra största delen faktiskt flyger vid sidan av eller ovanför vindkraftverken, förklarar Jesper Kyed Larsen, Bioscience Lead på Vattenfall Environment & Sustainability i ett pressmeddelande>>.

Martin Machnow

Fakta om studien:
Studien vid vindkraftparken Klim och Natura 2000-naturreservatet Vejlerne har dokumenterat antalet potentiella fågelkollisioner genom att söka av området runt vindkraftverken och justerat värdena för vad rävar och andra asätare kan ha avlägsnat.

De två undersökta åren hade både spetsbergsgäss och tranor en undvikandefrekvens på 99,9 procent baserat på en population på 20–30 000 gäss och flera hundra tranor.

Varken gäss eller tranor hittades på platser där man med säkerhet kunde säga att de dött på grund av att de kolliderat med vindkraftverken.

Av försiktighetsskäl utgick studien från att alla döda fåglar eller fågelkvarlevor som hittades under kraftverken kunde ha varit inblandade i en kollision.

Genom att jämföra det tänkbara antalet kollisionsinblandade fåglar med de som registrerats i området beräknades en så kallad undvikandefrekvens enligt den internationellt vedertagna Bandmodellen.

Studien har utförts för Vattenfalls räkning av tre erkända konsultföretag samt lokala ornitologer.

Vindkraftcentrum satsar på webb-TV

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Energivärlden förändras och utvecklas i allt högre hastighet. Vindkraftcentrum vill vara en snabb kanal för att kunna hänga med i det som berör förnybar energi. Därför gör Vindkraftcentrum nu en satsning på nyhetssammanfattningar i webb-TV.

- Vi behöver alltid utveckla vår kommunikation och nå ut på andra sätt. I tider när corona gör att folk ägnar mycket tid framför skärmen, ville vi hitta ett sätt att presentera de viktigaste nyheterna som berör förnybart i ett kortare format. Eftersom vi arbetat med byrån Innehållet sedan en tid, valde vi att utveckla det här tillsammans med dem, säger Torbjörn Laxvik, projektledare.

Första sändningen av ETV (Energi-TV) hade premiär på YouTube i början av oktober och innehåller bildmässiga telegram och en fördjupning med intervju. Nu hoppas Vindkraftcentrum på återkoppling från tittare, för att ytterligare kunna utveckla formatet.

- Första avsnittet är alltid en testballong. Vi får se hur den flyger och med lite tittarstormar kommer den att flyga högre och högre för varje avsnitt. YouTube fungerar ju också så att ju mer en fyller på, desto fler tittare brukar det bli, säger Torbjörn Laxvik.

Se premiäravsnittet av ETV här>>


Martin Machnow

Regeringen vill slopa den kommunala vetorätten

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Kommunalrådet: ”Det finns skäl att se över det.”
Kommunernas rätt att säga nej till vindkraftetableringar ska snabbutredas. Enligt regeringens finansmarknadsminister Per Bolund har alltför många vindkraftetableringar stoppats av vetot och därmed äventyras målet på 100 TWh vindkraft till 2040.

I Piteå kommun byggs Europas största landbaserade vindkraftpark i Markbygden, bestående av nära 1 000 verk. Kommunstyrelsens andre vice ordförande, Anders Lundkvist (S) har stor förståelse regeringens åsikt, men han vill ändå ha kvar vetot.

– Det är en balans mellan ett nationellt intresse och ett lokalsamhälle. Så min inställning är att kommunernas möjlighet att påverka är central. Däremot finns det skäl att se över det. Att en kommun när som helst kan ta tillbaka sin tillstyrkan är en osäkerhet som skapar problem.

Liksom branschorganisationen Svensk Vindenergi ser han gärna en tillstyrkan tidigare i processen, förslagsvis i samband med miljöprövningen.

– Man skulle kunna lägga frågan om kommunal tillstyrkan i samband med första samrådet inför en etablering. Det är också viktigt att kommunen har bra underlag för sitt beslut. Kanske ska man ha olika kriterier som ska uppfyllas för ett avslag. Så ja, vi står nära Svensk Vindenergi, säger Anders Lundkvist.

Han har också ett råd till alla kommuner inför en snabbutredning. Alla kommuner bör tänka igenom vilka områden som finns och vilka som kan vara lämpliga för vindkraft.

– Att ha en vindbruksplan i översiktsplanen gör att kommunernas synpunkt väger tyngre i miljöprövningen. Det underlättar för alla parter. Det är ett nationellt intresse att bygga vindkraft men lokaliseringen bör få vara ett lokalt intresse i samverkan med privata exploatörer. Här i Piteå har det fungerat mycket bra, säger Anders Lundkvist.

Martin Machnow

NASA-teknik i Gåxsjös nya konferens- och vindkraftsboende

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan


Familjeföretaget Högt, Hett & Säkert i Gåxsjö har tecknat ett leasingavtal på klimatsmarta hus som konferensboende. Husets grundkonstruktion är självbärande korslimmade träblock rakt igenom. Prototyphuset har tidigare stått i Gävle och testats av Högskolan i Gävle.

Färgen som huset målas med är en patenterad innovation som bygger på NASA-teknik. Den isolerar mot kyla på vintern och mot värme på sommaren. Trä i konstruktionen binder koldioxid och i kombination med den isolerande färgen blir huset mycket energieffektivt.

– Vi har länge velat bygga själva på det här sättet. Men det har aldrig gått att hitta ekonomi eller tid för det. Med den här lösningen blir det ett återbruk av huset och ett snyggt sätt för ägaren att få användning för sin byggnad, säger Stefan Karlsson, delägare i familjeföretaget Högt, Hett & Säkert.

Det faktum att huset var byggt i moduler gjorde det lättare att plocka isär och flytta på. Så när Gävle kommun ville ha tillbaka sin mark, var HH&S snabbfotade och erbjöd sig att leasa huset.

Huset består av små lägenheter med sovrum, kök, dusch och toalett. De kan antingen användas som konferensboende eller flerfamiljsboende eftersom dörrarna kan öppnas upp mellan lägenheterna.

– Det är tack vare vindkraften som vi kunnat utöka verksamheten och utveckla den på ett hållbart sätt. Utan den hade vi inte kunnat satsa på det sätt vi gör nu, säger Stefan Karlsson.

Vasa Vinds byggchef Pär Larsson står framför sin klimatsmarta lägenhet i Gåxsjö som han hyr medan den närbelägna vindkraftsparken byggs. Han gillar boendet.

Martin Machnow

Samarbete för mer vindkraft i sydost

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Trots att det på nationell nivå finns mål om att all elproduktion i Sverige ska var förnybar år 2040 så snubblar många vindkraftsprojekt på målsnöret. Energimyndigheten har beviljat 2,3 miljoner kronor till ett tvåårigt projekt för att främja vindkraftsutbyggnaden i sydost. Energikontor Sydost leder projektet där länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Kalmar län samarbetar.

- Vindkraft på rätt platser och med rätt utformning är en hållbar energikälla. Det är därför viktigt att ta fram en samlad bild över de hinder som finns idag och vilka lösningar som kan utvecklas, säger Per-Anders Persson, enhetschef vid Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Projekt Fånga vinden i sydost ska arrangera dialogmöten mellan kommuner, Försvarsmakten och andra intressenter som påverkar var vindkraft kan och bör byggas. Vidare ska det underlätta kommunal planering, undersöka varför vindkraftsprojekt inte får tillstånd eller byggs samt bedöma vilken potential det finns för vindkraft i sydost.

– I Blekinge har flera stora vindkraftsprojekt stött på patrull på grund av svårigheter att få till bra samexistenslösningar med Försvarsmakten. Det är viktigt att vi kan få igång en dialog så att vindkraften kan fortsätta utvecklas, säger Elsa Eneman, funktionschef Miljöstrategiska funktionen, Länsstyrelsen Blekinge.

- Den kommunala planeringen av vindkraft är viktig. Vi vill i projektet skapa verktyg som underlättar denna, säger Pär Hansson, Länsarkitekt/chef samhällsbyggnadsenheten på Länsstyrelsen Kalmar län.

På nationell nivå finns ett mål att Sveriges elproduktion ska vara förnybar 2040. Även i sydost finns mål om mer förnybar energi. Vindkraft är den energikälla som har störst potential och det byggs just nu mycket vindkraftverk i Kronoberg, men även i Kalmar län. Det pågår ett arbete med en nationell plan för en hållbar utbyggnad av vindkraft och denna plan ska nu förankras på regional och lokal nivå.

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.  Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU. Ett exempel på detta är projektet POTEnT där syftet är att ta fram aktiviteter som leder mot att Kronoberg ska bli ett Plusenergilän 2050.

För mer information, kontakta
Pierre Ståhl
070 688 7520, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bilden: Pierre Ståhl Projektledare, foto privat