Ny prognos för framtida behov av vindkrafttekniker

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är redan stor – och kommer att öka. Sverige har ett mål att använda 100 procent förnybar el senast 2040 och en stor del av den energin kommer att bli vindkraft. För att nå målet ska det byggas omkring tretusen nya vindkraftverk de närmaste decennierna. I dagsläget behövs det de närmaste fyra åren 750 nyutbildade vindkrafttekniker. I övriga Europa är utbyggnadstakten lika hög. Det finns alltså goda möjligheter för de som också skulle vilja jobba utomlands.

Intresset för klimat och hållbarhetsfrågor bland Sveriges ungdomar är stort. För den som vill göra skillnad och jobba med klimat- och hållbarhetsfrågor på heltid finns möjligheten att jobba som vindkrafttekniker. Just nu investeras ca 30 miljarder kronor i svensk landbaserad vindkraft.

Som vindkrafttekniker får man ett hisnande jobb med storslagen utsikt mot framtiden. Under de närmsta fyra åren kommer svensk vindkraft att byggas ut med 60 % och det kommer att saknas över 200 tekniker per år. Vindkrafttekniker hjälper till att hålla klimatomställningen snurrande, och de blivande arbetsgivarna finns både lokalt och internationellt. Numera räknar man med att en vindkraftpark ska vara i drift i uppåt 30 år och sannolikheten är stor att man efter det sätter upp nya vindkraftverk på samma plats.

Oavsett om ägarna sköter driften själv eller om turbinleverantören har långsiktiga serviceavtal eftersträvas lokalt förankrad personal om det finns intresserade för dessa jobb. Det innebär att det kommer att finnas många välavlönade långsiktigt säkra jobb i glesbygden. En möjlighet för avfolkningsbygder att vända trenden och öka skatteunderlaget.

Det är viktigt att skolor, kommuner och arbetsförmedlingen där vindkraft byggs hjälper till att intressera ungdomar eller sådana som kan tänka sig karriärväxling intresseras för dessa jobb.

Läs prognosen genom att klicka här>>

Utbildningsläget för all vindkraftsutbildning i Sverige läsåret 2016-17

Den årliga rapporten om utbildningsläget för vindkraft i Sverige har nu utkommit för läsåret 2016-2017. I rapporten analyseras utbildningsutbudet samt söktryck och antal studenter på yrkeshögskolor och universitet/högskolor läsårsvis. 

Rapporten berör även vindkraftindustrins behov av både specialiserade och integrerade kompetenser och erfarenheter på olika nivåer och att branschen efterlyser mer samarbete mellan akademi och industri.

Söktrycket till utbildningar om vindkraft på högskolor och universitet har ökat stort under senare år och det finns en trend att studenterna fortsätter med påbyggnadskurser inom området. Detta märks bland annat i att antalet akademiska uppsatser och avhandlingar om vindkraft ökat stort från tidigare år. Under läsåret har 94 publikationer redovisats vilket visar på ett stort intresse för ämnet hos studenterna och att ny vindkraftskompetens tillkommer varje år.

Läs rapporten genom att klicka här>>

Vattenfall bjöd in lokala företag till affärsmöten med huvud-entreprenören inför bygget av Blakliden-Fäbodbergets vindpark.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vattenfall jobbar för att lokala företag ska få möjlighet att göra affärer

Efter att investeringsbeslutet för vindkraftparkerna Blakliden-Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner tagits förra veckan har arbetet startat med att kontraktera underleverantörer. Vattenfall har tillämpad en ny unik upphandlingsmodell där man vill försöka skapa så många lokala affärer som möjligt. I samarbete med Vindkraftcentrum har en databas byggts upp där lokala företag har kunnat registrera sig och beskriva sitt tjänsteutbud i god tid innan byggstart.

Nu när Vattenfall tecknat kontrakt med ett antal huvudentreprenörer har dessa förbundit sig att inhämta anbud från lokala företag som då får chansen att konkurrera med pris och kvalitet. De lokala företagen har fått löpande information om hur planeringen har fortskridit och också fått informationsmöten om vad som krävs av leverantörer till en så omfattande infrastruktursatsning på runt 3,5 miljarder kronor. Allt för att kunna förbereda sig och vässa sitt erbjudande.

Matchningsmöte i Åsele den 18 maj mellan huvudentreprenören mark och anläggning och lokala företag.

Ett 70-tal företag hade infunnit sig på Åsele Wärdshus för att träffa Vattenfall och det företag som ska anlägga vägar mm. Mötet inleddes med en presentation om tidsplanering för projektet som startas upp i juni i år och ska stå klart 2021. Därefter hade huvudentreprenören delat upp sitt manskap i tre stationer där de lokala företagen var och en fick presentera sig och etablera en kontakt som förhoppningsvis ska leda till affärer under byggets gång.

Åsele Wårdshus har nyöppnat igen med nya ägare, mycket på grund av de förestående investeringarna i vindkraft. Nu har Åsele centralort återigen en större hotellanläggning med konferensmöjligheter och stor restaurang. En fantastisk frukost serverades till mötesdeltagarna.

Parkeringen utanför Wärdshuset var full av firmabilar vid matchningsmötet.

Vattenfall påbörjar byggandet av en av Sveriges största vindkraftsparker i Åsele och Lycksele

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Enligt ett pressmeddelande påbörjas nu bygget av vindkraftparken Blakliden/Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner. Totalt installeras 84 kraftverk och blir, när de tas i drift 2021/22, en av Sveriges största, och Vattenfalls hittills största, vindkraftsparker. Den totala investeringen uppgår till ca 3,5 miljarder SEK och 60 procent av produktionen är redan såld genom ett 20-årigt avtal med Norsk Hydro.

Vattenfall har tecknat ett turbinkontrakt med Vestas och, efter att bankfinansiering är på plats, ett 20-årigt elleveransavtal med Norsk Hydro. För att äga projektet har ett partnerskap bildats mellan Vattenfall (30%), Vestas och PKA, ett danskt pensionsbolag, (tillsammans 70%).

Vindkraftparken består av två områden; Blakliden i Åsele kommun med 50 kraftverk och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner med 34 kraftverk. Den totala kapaciteten kommer att bli 353 MW vilket är tillräckligt mycket förnybar energi för att kunna förse 220 000 svenska hem med hushållsel.

- Det är mycket glädjande att vi nu kan fortsätta vår expansion av landbaserad vindkraft i Sverige. Med Blakliden/Fäbodberget tar vi ett betydande steg i vår strategi att bli fossilfria inom en generation och denna gång gör vi det ihop med starka partners i form av Vestas och PKA, säger Magnus Hall, VD och koncernchef Vattenfall.

-Det är viktigt för norra Sverige att stora investeringar hamnar här. Vi har utvecklat de här projekten från första början och haft god hjälp från kommunerna, ansvariga myndigheter, Sveaskog och andra markägare. Vattenfall har redan omfattande verksamhet i regionen, som till exempel vattenkraftverk, Stor-Rotliden vindkraftpark, en omfattande serviceorganisation och kundtjänst i Umeå. Regionen spelar en viktig roll för Vattenfall och kommer att göra det även i framtiden, säger Sandra Grauers Nilsson, chef för affärsområde Onshore Wind på Vattenfall.

Fakta Blakliden/Fäbodberget vindkraftpark:
- Total maxkapacitet 353 MW.
- Beräknad årsproduktion: 1,1 TWh, vilket är tillräckligt för att försörja 220 000 svenska hem med hushållsel eller 10 % av Sveriges bilar om de vore eldrivna.
- Total höjd från rotorbladsspets 180 m.
- Investeringskostnad ca 3,5 miljarder SEK.
- Idrifttagning 2021/2022.

Bild Vattenfall/Anna-Karin Drugge. Från bygget av Stor-Rotlidens vindkraftpark utanför Fredrika

Nu är det hög tid att säkra en plats på Energimyndighetens konferens Energivärlden – tema vind, forumet för dig som vill följa utvecklingen på energiområdet.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Boka in och anmäl dig till konferensen Energivärlden, 29-30 maj i Stockholm

Nu är det hög tid att säkra en plats på Energimyndighetens konferens Energivärlden – tema vind, forumet för dig som vill följa utvecklingen på energiområdet.

Årets program fokuserar på målet om ett 100 procent förnybart elsystem och vindkraftens roll i energiomställningen. Här får du överblick över forskning och utveckling både i Sverige och internationellt samt möjlighet att ta del av erfarenheter kopplat till energiomställningen och utbyggnad av vindkraft. Vad händer på elmarknaden och hur stöttar vi innovationer och innovativa företag? Möt Tomas Kåberger, Chalmers, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, och Energimyndighetens egna experter på energiomställning och många fler.

Konferensen är en mötesplats för dig som arbetar med vindkraftens roll i energiomställningen inom kommuner, länsstyrelser, akademi, näringsliv, myndigheter och branschorganisationer.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Energimyndigheten och dess interna och externa forsknings- och främjandeprogram - SWPTC, StandUpforWind, Vindforsk, Vindval och Nätverket för vindbruk.

Mer information och anmälan hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Mer från konferensen:

Vindkraftsutbyggnaden – en marknad för innovation

Energimyndigheten satsar drygt 50 mkr om året på forskning och utveckling på vindkraftsområdet. För företag erbjuder det en möjlighet att få stöd till utveckling av innovativa idéer. På sessionen ”Vindkraftsutbyggnaden – en marknad för innovation” tar två av landets största leverantörer pulsen på marknaden – och därefter berättar fem innovativa bolag om idéerna de utvecklar med stöd av myndigheten.

– Vi vill visa bolag i branschen att det finns möjligheter att få stöd för att utveckla innovativa nya produkter och tjänster på vindkraftsmarknaden, säger Pierre-Jean Rigole på Energimyndigheten.

Kom och inspireras av MarCon Wind som utvecklar fundament för innanhav, Modvion som bygger torn av trä, Green Byte, som optimerar drift och underhåll med hjälp av scadadata, Lindskogs Innovation som avisar vindkraft och Triblad, med sina turbinblad i fackverk.

– Jag hoppas att vi kan uppmuntra alla som har idéer och tankar om nya lösningar att gräva fram dem ur byrålådan, säger Daniel Kulin på Energimyndigheten som leder sessionen.

Mer information och anmälan hittar du på Energimyndighetens webbplats.

 

Från förnybar energi till lokal utveckling

Det finns stora möjligheter till regional utveckling i vindkraftsutbyggnadens spår. På seminariet ”Från förnybar energi till lokal utveckling” delar några kommuner med sig av sina erfarenheter av hur etableringar påverkar förutsättningarna för lokal utveckling.

Vindkraftcentrum.se presenterar sina erfarenheter och verktyg, och det blir också en presentation av en helt ny modell för att omvandla bygdemedel till mångdubblade utvecklingsmedel för den lokala näringsutvecklingen. Och så blir det exempel på hur den förnybara energiproduktionen har blivit ett trumfkort i kampen om nya industrietableringar för vindkraftskommunerna.

Mer information och anmälan hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Bild: Åke Nyqvist / Folio

Drift och underhåll i svenska förhållanden – går de att optimera?

Kallt klimat och mycket skog är förhållanden som skiljer Sverige från många andra länder där det också byggs vindkraft. Det påverkar även förutsättningarna för drift och underhåll.

– På en pressad marknad är kostnaderna för drift och underhåll en viktig fråga för den som äger vindkraft. På det här seminariet ska vi lyfta fram den forskning som bedrivs på området och diskutera vad branschen ser för behov och möjligheter, säger Marit Marsh Strömberg på Energimyndigheten.

Det kan bland annat handla om hur verken drivs och om hur underhållet av dem ska skötas för att nå så lång livslängd som möjligt på turbinerna.

– Men vi vill också lyfta ägarperspektivet – vad säger de som äger vindkraften? Är de beredda att ta de risker som kan uppstå när man testar nya metoder och affärsupplägg för att sänka kostnader och öka produktionen? säger Christer Andersson, Vindkraftcentrum.se.

Detta och mycket annat kommer att avhandlas under Energivärlden – tema vind.

Lyssna på presentationer på sessionen ”Hur optimerar vi drift och underhåll för svenska förhållanden” samt efterföljande diskussion ledd av Ylva Odemark, Vattenfall. Medverkar gör också representanter för Stand Up for Wind, Karl Nilsson och Johan Arnqvist, Svenskt vindkraftstekniskt centrum, Sara Fogelström och Ola Carlson och Vindkraftcentrum.se, Susanne Tellström och Christer Andersson.

Mer information och anmälan hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Bild: GDJ / Pixabay

Ny forskning om ljud

Domstolspraxis anger högst 40 dB(A) vid bostad när det gäller ljud från vindkraftverk. Men vad säger de närboende?

Huvudtalare vid sessionen är Johannes Pohl, dr i psykologi, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Johannes Pohl har medverkar i ett flertal studier om stresseffekter av vindkraftverk (buller, hinderbelysning, skuggor).

Mer information och anmälan hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Vindkraftseminarium i Lungsjön samlade projektörer, investerare och kommunala beslutsfattare

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I triangeln mellan Sollefteå, Ragunda och Strömsund finns långt framskridna planer på fortsatt etablering av vindkraftsparker. Den 18 april samlades därför 30-tal projektörer, investerare och kommunala beslutsfattare på Lungsjöns lägergård utanför Ramsele för att diskutera och samverka kring framtidsfrågorna.

I området mellan Ramsele, Hammerdal och Strömsund i skogarna på gränsen mellan Västernorrland och Jämtland finns Skandinaviens största vindkraftparker med 149 verk i Björkhöjden, Ögonfägnaden och Stamåsen.

Planer finns på fler vindkraftparker i området och den 18 april samlades projektörer, investerare och kommunala beslutsfattare för att informera varandra om framtidsplaner, tidsplaner med mera och diskutera hur man kan driva frågorna framåt.

Seminariet arrangerades på Lungsjöns Lägergård utanför Ramsele i byn Lungsjön, en av de byar i området som kraftsamlat och mer eller mindre ”gått man ur huse för” att skapa mervärde och lokal nytta av de miljardinvesteringar som genomförts och som planeras i bygden.

Medverkande aktörer på vindkraftseminariet var bland annat Windspace, Nordan Vind Vindkraft AB, VasaVind, SCA Energy, Statkraft och E.ON Energidistribution. Berörda kommuner med representanter på plats var Sollefteå, Ragunda och Strömsund och andra medverkande var bland andra Ramsele-Edsele företagarförening, Vindkraftcentrum.se i Hammerdal och den nationella vindkraftssamordnaren Karin Österberg från Östersund.

Seminariet var ett samarrangemang mellan Energimyndighetens två projekt i området; ”Lokal förankring av vindbruksprojekt” och Sollefteåbaserade ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Dagen varvades med korta presentationer från de olika medverkande och ett längre pass med ”speeddating” där lite mer informella samtal kunde hållas i mindre grupper.

Dagen avslutades med en inspirationsföreläsning av Anna Magnusson som berättade vad vindkraftssatsningarna i området betytt för Lungsjöns utveckling.  Som en direkt följd av vindkraftssatsningarna kan hon driva sin företagsverksamhet omväxlande i Östersund och i föräldrahemmet i Lungsjön tack vare att bredband och bättre mobiltelefontäckning nu finns i Lungsjön.

Seminariet samlade ett 30-tal medverkande och gav mersmak för fler vindkraftseminarier med samma upplägg i framtiden

-          Det var en mycket givande dag och för mig var det bra att kunna ställa frågor direkt till berörda beslutsfattare i de kommuner där jag verkar, sammanfattade Hans-Erik Flodin från Nordan Vind Vindkraft AB

Hans-Erik Flodin fick fick medhåll av Sollefteå kommuns kommunalråd Åsa Sjödén.

      -      Ja, verkligen intressant, givande och lärorikt att få rejält med tid att sitta ner med projektörerna på det här sättet, konstaterade Åsa Sjödén.

Bilden: Anna Magnusson