Vasavind höll öppet hus i Fyrås

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Under torsdagskvällen höll Vasa Vind öppet hus i Fyrås föreningshus för att informera om den påbörjade vindparksbyggnationen i Åskälen.

I form av en utställning visade man upp byggplanerna i detalj, med hjälp av bland annat kartor, foton från byggplatsen och fotomontage på de förväntade landskapsförändringarna. På plats fanns även flera av Vasa Vinds anställda, som svarade på frågor och diskuterade de förändringar som kringliggande bygd nu står inför.

Vindkraftcentrum deltog i det öppna huset både som samtalspartner och genom att dela ut den prognos av arbetstillfällen och samhällsnytta som Vindkraftcentrum gjort på projektet i Åskälen.

Prognosen visar att parken totalt sett kommer att genera 800 årsanställningar under byggfasen och senare nära 700 regionala årsanställningar under parkens kommande driftstid (baserat på att parken har 30 anställda i 25 år). Bland annat kommer man att behöva 15 vindkraftstekniker som bor regionalt för att hålla parken snurrande.

Bilden: Ingemar Stenbeck från Vasavind berättade om vilka vindkraftverk som ska användas

Windcluster Norway bjuder in till sin traditionsenliga Förjulsträff i Trondheim

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

På Scandic Nidelven den 7 december.

Som tidigare innebär det seminarier, middag och mingel för dem som vill knyta affärskontakter.

Förjulsträffen är en av de viktigaste mötesarenorna för Windcluster Norways medlemmar och övriga nätverk i Norge och Sverige!

Fokus på:

  • Framtidsmöjligheter för norsk vindkraft
  • Nya projekt i Norge
  • Optimism för svensk vindkraft
  • Status projekt Fosen
  • Vad bidrar nya medlemmar med

Det avslutas med Nidelvens fantastiske jullbord!

Anmälan och mer info, klicka här windcluster.no

Anmälan senast 25. November!

Foto: trondheim.com

 

 

Grattis Skellefteå – och Norrland!

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Nu är det klart. Northvolt har bestämt sig för Skellefteå som huvudsaklig etableringsort för sin planerade batterifabrik.

Bland de avgörande argumenten är att verksamheten kan drivas med 100 procent förnybart.

Därmed blir batterifabriken ett gott exempel på att elintensiv industri med fördel kan placeras i Norrland, där vattenkraften finns och vindkraften byggs ut. Självklart ska det förnybara användas vid källan.

Så här skriver Skellefteå kommun i ett pressmeddelande:

Företaget Northvolt har valt Skellefteå som etableringsort för sin planerade batterifabrik. En forskningsverksamhet kommer att förläggas till Västerås. Den totala investeringen fram till år 2023 är beräknad till upp emot 4 miljarder Euro varav merparten kommer att investeras i Skellefteå.
– Vi är glada för beskedet. Det här kan bli en av Europas största etableringar. Valet av Skellefteå är ett styrkebesked för hela norra Sverige, säger Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå.

Dagens besked innebär att Northvolt tänker placera vad som kan bli Europas största fabrik för produktion av lithium-ionbatterier i Skellefteå. Fabriken väntas innebära uppemot 2000-2500 arbetstillfällen och kommer att innebära lokal och regional utveckling inom flera områden.

– Skellefteå har visat att vi har de förutsättningar som krävs för en etablering av detta slag. Vi kan erbjuda 100 procent förnybar energiproduktion, en attraktiv site, väl fungerande hamn, järnväg, närhet till kommunikationer och dessutom en hög livskvalitet med möjlighet att snabbt öka byggandet av bostäder och skolor som kommer att behövas, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå.

Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft, vill påminna om fortsättningen och ge alla inblandade en eloge:

– Den här processen har varit ett teamarbete från dag ett. Nu tar vi oss an det intensiva arbete som fortsätter och är beredda att möta varje steg i tidplanen.

Northvolts ambition är att sätta spaden i marken under andra halvåret 2018 och ha den första fjärdedelen av fabriken klar och uppe i produktion år 2020. När fabriken är fullt utbyggd år 2023 kommer den totalt att producera 32 GWh batterikapacitet per år.

– Skellefteå uppfyller samtliga grundläggande förutsättningar för etableringen av fabriken på ett enastående sätt. Vi ser dessutom en stor fördel i att kunna använda oss av Skellefteås förnybara energiförsörjning, säger Peter Carlsson, grundare och VD, Northvolt.

Foto: Northvolt

Vind 2017 - Vindkraftcentrum och Lungsjöprojektet på stora scenen

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Svensk Vindenergi samlade runt 40 utställare och 750 besökare på Münchenbryggeriet i Stockholm den 11-12 oktober.

Nätverket för vindbruk höll parallellt seminarium första dagen på temat: 100 procent förnybart kan ge fyra gånger mer vind – hur klarar vi det i praktiken? Kommuner, myndigheter och forskare försökte besvara frågeställningen.

Utgångspunkten för diskussionerna på stora scenen var att vindkraftsproduktionen ska dubbleras till 2030 och att det sker på ett smart och hållbart sätt; socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Under VIND 2017 diskuterades hur bättre förutsättningar ges plats – en effektiv och rättssäker tillståndsprocess med lokal förankring, ett moderniserat elsystem med nät som fungerar för vindkraften och dessutom ekonomi i existerande och nya projekt.

Under rubriken Lyckad lokalisering? fördes ett panelsamtal om hur en lyckad samverkan kan gagna alla och påskynda omställningen.
 - Med hjälp av vårt planeringsverktyg kan vi vara med och skapa mer regional nytta vid vindkraftsetableringar och därmed förankring i bygderna, sa Torbjörn   Laxvik, projektledare vid Vindkraftcentrum.se.

Bild: Gunilla Lundin Lungsjön och Torbjörn Laxvik deltog under programpunkten "Lokalt kan vindkraften vara både positiv och problematisk – hur får vi till en lyckad samverkan som gagnar alla och påskyndar omställningen?"

Balingsholm 2017 - Vindkraften och framtiden, fokus för konferens.

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraften och framtiden fokus för konferens.

Regeringens kommande budgetsatsningar på energiområdet, nya lagförslag i energikommissionens spår och tema elnät var några av programpunkterna under Nätverket för vindbruks årliga konferens i Balingsholm utanför Stockholm tidigare i veckan. På plats i år var närmare fyrtio personer med representanter från både miljödepartementet, energimyndigheten, bransch och nätverkets egna projekt. Dessutom var landets fyra vindkraftssamordnare på plats och redogjorde för sin bild av läget för vindkraften runt om i landet, och på temat elnät diskuterades både smarta elnät och situationen på Gotland utan ny kabelförbindelse till fastlandet.

Läs mer och ladda ned presentationerna genom att klicka här>>

Presentationer

Nationella vindkraftssamordnarna om läget runt om i landet – Lars Thomsson, Stefan Lundmark, Cecilia Dalman Eek och Karin Österberg
Vindkraftsutbyggnad – förutsättningar och aktuell prognos. Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi, Niklas Lundaahl, Svensk vindkraftförening
Nya grepp för förnybart – så jobbar Energimyndigheten mot målet om 100 procent förnybart, Lars Andersson, Energimyndigheten

Nätverkets noder rapporterar kring aktuella tillståndsfrågor
 • Örnar och vindkraft på Gotland Liselotte Aldén, Uppsala universitet
 • Nya och gamla tillstånd – trender och statistik Fredrik Dahlström Dolff, Västra Götalandsregionen
 • Förslag om det kommunala vetot Maria Stenkvist, Energimyndigheten

Nytt från forskningsfronten:
Vindval Kerstin Jansbo
VindEl-programmet Marit Marsh Strömberg

Elnät i fokus:
 • Smarta elnät – hur då? Marielle Lahti, Forum för smarta elnät
 • Förnybar energi och elintensiv industri – utvecklingsmöjligheter i norr, Magnus Lindgren, the Power Region
 • Vad händer på Gotland utan ny kabelförbindelse till fastlandet? Andreas Wickman, Vindkluster Gotland
 • Smarta elnät och målet om 100 procent förnybart – vad säger nätbolagen? Anna Wolf, Power Circle
 • Integration av variabel kraft- var finns utmaningarna? Annica Gustafsson, Energimyndigheten

Kommunala vindbruksplaner på Vindbrukskollen, David Adolfsson, länsstyrelsen Västra Götaland
Nyheter på Vindkraftskurs.se Liselotte Aldén och Johanna Liljenfeldt, Uppsala universitet
Planeringsverktyg för nya arbetstillfällen Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.se
Utbildningsläget och kompetensförsörjningen i branschen Liselotte Aldén, Uppsala universitet

Bild: Staffan Magnusson och Gunilla Lundin presenterade Lungsjöprojektet för en intresserad publik.