Vattenfall besöker Lungsjön

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Jeanette Lundqvist och Bo Nordström från Vattenfall  fick ta del av bygdens erfarenheter från vindkraftsutbyggnaden och det projekt som pågår där för att ytterligare utveckla Lungsjön med omgivande kringbyar. Området hör till det mest vindkraftstäta i landet i trakterna mellan Ångermanland och Jämtland.

Med på mötet på Lägergården var också Inger Andersson, Hans Pettersson, Hans Jonsson, Staffan Magnusson från Lungsjöns fritidsförening, Mikael Näsström, näringslivschef i Sollefteå kommun samt Christer Andersson och Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum.se.

- Det var värdefullt att få bekräftat hur man dragit fördelar av vindkraftsetableringen. Även om allt inte varit bra har man undvikit att ställa näring mot näring, utan förädlat möjligheterna och kunnat samverka, säger Jeanette Lundqvist.

Winterwind samlade 300 deltagare I Skellefteå – nästa år anordnas konferensen I Åre

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Den internationella konferensen om vindkraft i kall klimat samlade forskare, turbintillverkare, parkägare, investerare, företag inom drift och underhåll och många andra. Vid seminarier och montrar diskuterades de utmaningar som is, snö och kallt klimat innebär för vindkraftverken.

Sedan 2008 har Svensk Vindkraftförening årligen anordnat konferensen som nästa gång kommer att hållas i Åre.

Tidigare generaldirektören Lars Kåberger redogjorde för den internationella snabba utbyggnaden av vind och solkraft.

Emil Färm, WPS, var en av de många utställarna på Winterwind i Skellefteå

Veidekke bygger fundament och infrastruktur för vindkraftspark i Sundsvall

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Veidekke har vunnit uppdraget att upprätta infrastruktur för 23 stycken vindkraftverk i Jenåsen Vindpark, 5 kilometer öst om Liden i Sundvalls kommun. Projektet är en totalentreprenad med en ordersumma på 96 MSEK. Uppdragsgivare är Eolus Vind

Projektet påbörjades i januari 2017 och beräknas vara klart i början av 2018. Veidekkes uppdrag är att bygga vägar, kranplatser, internt kraftnät, fibernät och fundament till 23 stycken vindkraftverk modell Vestas V126-3.45 HH127 med en totalhöjd på 190 meter.

Veidekke har som företag förpliktat sig till tvågradersmålet och arbetar för att temperaturen på jorden inte ska stiga med mer än två grader mellan år 1850 och 2100. Det är därför vi med stor glädje mottog beskedet om fortsatt samverkan med Eolus Vind, vars produkt ligger i linje med vår tro på en hållbar framtid, berättar Peter Svenningsson regionchef på Veidekke.

Eolus har tecknat ett så kallat Power Purchase Agreement (PPA) med Google för produktionen från vindparken. Avtalet innebär att Google under tio år kommer att köpa all el som produceras i vindpark Jenåsen. Detta för att försörja sitt datacenter i Finland med förnybar el. Jenåsen omfattar totalt 76 MW installerad effekt.

Vindpark Jenåsen blir det första av Eolus projekt som byggs i det aktuella området. Genom det avtal om elnätsanslutning som Eolus tecknat med E.ON Elnät installeras även ytterligare överföringskapacitet vilket möjliggör utbyggnad av andra vindkraftsprojekt. För Eolus del handlar det bland annat om de fullt tillståndsgivna projekten Kråktorpet och Nylandsbergen totalt omfattande drygt 200 MW.

Här byggdes mest vindkraft under 2016 - statistik

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Under 2016 installerades 605 MW vindkraft och det finns nu totalt 6422 MW fördelat på 3335 verk i Sverige. Det visar den preliminära statistik över vindkraftens utbyggnad som Energimyndigheten sammanställt. Det län där det förra året installerades mest vindkraft är Gävleborgs län med 162 MW.

Statistiken visar att utbyggnadstakten för vindkraft avtagit jämfört med tidigare år:

– Siffrorna är ingen överraskning. Under de senaste åren har det byggts mer förnybar elproduktion, bland annat vindkraft, än vad elcertifikatmarknaden efterfrågat. Så en avmattning i utbyggnadstakten var väntad, säger Charlotte von Sydow på Energimyndigheten.

På listan över de län som totalt har mest effekt från vindkraft finns Västra Götaland och Västerbotten på första och andra plats, precis som förra året. Ny på tredje plats ligger Västernorrlands län.

Vindkraft är ett regionalt kraftslag och för att systemeffekterna ska bli goda krävs stor geografisk spridning, vilket vi har i Sverige. Sannolikheten att det blåser någonstans när det är stiltje på en annan plats ökar när det geografiska området vidgas.

Om statistiken:

Nytt för i år är att Energimyndigheten publicerar preliminär statistik över installerad effekt och antal verk på läns- och kommunnivå, vilket precis som tidigare bygger på uppgifter från Energimyndighetens register för elcertifikat- och ursprungsgarantisystem. Publikationen Vindkraftsstatistik som ges ut varje år kommer att publiceras i juni och då innehålla den definitiva statistiken för installerad effekt, antal verk och även vindkraftsproduktion.

Här hittar du statistik över vindkraft i län och kommun.>>

Kungsörnar stoppar utbyggnad av vindkraft

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

År 2021 ska en ny kraftkabel ligga färdig mellan Gotland och fastlandet, en kabel som ska göra det möjligt att kraftigt bygga ut vindkraften. Tills dess står branschen och stampar. De projekt som skulle kunna förberedas har stoppats på grund av örnar. Men där kan en lösning vara på gång.

 

”Konflikten måste bara lösas”

En mängd nya vindkraftverk kan alltså byggas när kabeln byggs. Men när vindkraftparkerna nu planeras på Gotland, så har det ökade beståndet av örnar satt käppar i hjulen.

– Får vi inte en annan lagtolkning än den vi har nu då byggs det inte mycket mer vindkraft på Gotland. Samtidigt vet vi att vi måste ha mycket mer förnyelsebar energi så den här konflikten måste bara lösas, säger Lars Thomsson.

Ett par, tre projekt har redan stoppats på grund av att verken hamnar för nära häckande örnar. I en skrivelse till regeringen har de gotländska myndigheterna därför bett om att få bli pilotlän för att se hur vindkraften kan samexistera med örnarna.

– När vi började bygga ut vindkraften i början av 80-talet så hade vi fem häckande örnpar. Idag har vi 80-90 häckande par och en större örnstam än någonsin. Det har skett medan vi har byggt 170 vindkraftverk. Så de har levt sida vid sida i 30 år och det kommer de att kunna göra framåt också, säger Lars Thomsson. Läs mer>>

Bilden: Lars Thomsson, regeringens vindkraftsamordnare i samspråk med Thorbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.se, i samband med branschforum i Östersund.