Energibranschen fortsätter att växa i Sollefteå kommun

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I Sollefteå kommun finns över 500 arbetstillfällen relaterat till kraft- och energibranschen och
antalet lediga och nya tjänster fortsätter att öka. Därför har Energidalen i Sollefteå lanserat
den nya webbsajten Kraftjobb.se som ett komplement till övriga ”rekryteringssajter” för att
samla lediga tjänster där arbetssökande kan hitta lediga ”kraft- och energijobb” i Sollefteå.

- Allt fler företag tillämpar "flexibel tjänstgöringsort", så även kraft- och energibranschen.
Därför ökar möjligheterna att få kvalificerade jobb inom energisektorn och kunna bo och
arbeta i Sollefteå kommun, konstaterar Erik Löfgren, affärsutvecklare på Energidalen i
Sollefteå AB.


För att synliggöra dessa och andra tjänster inom kraft- och energisektorn har Energidalen under
vintern byggt upp den nya webbsajten Kraftjobb.se.<<


- Här samlar vi lediga tjänster hos företag verksamma inom kraft- och energibranschen runt
om i Sollefteå kommun. Tillströmningen av nya lediga tjänster är god och visar potentialen
för att kraft- och energisektorn kan fortsätta att växa och skapa såväl tillväxt som nya
varaktiga arbetstillfällen i Sollefteå kommun, säger Erik Löfgren.


Förutom att sammanställa och synliggöra de lediga tjänsterna via sajten Kraftjobb.se sprider
Energidalen information om lediga ”kraftjobb” i kommunen via bolagets övriga
kommunikationskanaler, bland annat i sociala medier som exempelvis Linkedin, Facebook och
Instagram.


- Det här är en del i Energidalens uppdrag till att stötta företagen i arbetet att säkerställa
kompetensförsörjningen och underlätta för jobbsökande att hitta lediga jobb i Sollefteå
kommun. I förlängningen innebär det här möjlighet till ökad tillväxt, inflyttning och fler
arbetstillfällen i Sollefteå kommun inom området förnybar energi, säger Erik Löfgren.


För närvarande finns ett 20-tal lediga tillsvidaretjänster utlysta via webbsajten hos tio-talet olika
kraft- och energiföretag verksamma i Sollefteå kommun.


Exempel på aktuella lediga ”kraft- och energitjänster” med Sollefteå kommun som placeringsort:
• Projektledare Vattenfall vattenkraft
• Drifttekniker Statkraft
• Kraftsystemanalytiker Svenska Kraftnät
• Drifttekniker Adven fjärrvärme
• Industridoktorand Energidalen i Sollefteå AB och Sollefteåforsens AB
• Vindkrafttekniker General Electric
• Fälttekniker ONE Nordic
• Kundtjänstmedarbetare E.ON

Webbsajten Kraftjobb.se är byggd på samma plattform som Energidalens webbplats och har tagits
fram i samarbete med kommunikationsbyrån ADC Media i Sollefteå.

- Förutom sammanställning av aktuella lediga tjänster inom kraft- och energisektorn finns
företagspresentationer, tips på lämpliga utbildningsvägar samt reportage och intervjuer på
Kraftjobb.se, berättar Erik Löfgren.

Om Energidalen i Sollefteå AB:
Energidalen i Sollefteå AB är ett utvecklingsbolag som ägs av Sollefteå kommun.
Bolaget skall bedriva teknik- och tjänsteutveckling inom området förnybar energi.
Syftet med verksamheten är att främja näringslivsutveckling och sysselsättning.

Bilden: Erik Löfgren, affärsutvecklare Energidalen i Sollefteå AB.

Gemensam vindkraftfond ska bidra till utveckling i byar

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

 

Strömsunds kommun ska förvalta en ny vindkraftfond dit Åskälen Vindkraft AB årligen ska avsätta medel. Pengar ur fonden ska gå tillbaka till föreningar och företag i byarna runt vindkraftparken. Idag har kommunstyrelsen tagit beslut om överenskommelsen.

– Vi vill vara en del av bygden i decennier framåt och vill bidra till att folk kan bo och verka här. Därför är det oerhört viktigt för oss med ett starkt och livskraftigt lokalsamhälle, säger Mattias Sjöberg, vd för Vasa Vind som utvecklar, bygger och förvaltar vindkraftparken.

Kommunstyrelsen beslutade idag att kommunen ska starta en vindkraftfond i överenskommelse med Åskälen Vindkraft AB, som står bakom vindkraftparken i Åskälen. Bolaget ska varje år avsätta medel till fonden, och syftet är att pengarna ska gå tillbaka till bygden genom bidrag till föreningar och företag i närområdet.

– Under tio års tid har vindkraften gett jobb, affärer och skatteintäkter till kommunen. Under driftsperioden på 25 år kommer det in cirka 70 miljoner i form av skatteintäkter. Om det sedan utöver detta bidrar till slantar i form av bygdepengar till byar, till människor och deras verksamheter där det byggs, är det självklart utmärkt, säger avgående kommunalrådet Göran Bergström, (S), med särskilt ansvar för näringsliv och utveckling.

Tidiga med satsningar inom vindkraft
Strömsund var tidigt ute vad gäller vindkraft. En effekt av det är den yrkeshögskoleutbildning till vindkrafttekniker som bedrivs vid Hjalmar Strömerskolan.­

– Vindkraft ska självklart inte byggas överallt och det är det ingen som vill. Det handlar om få ställen och det ska vara på platser där det blåser och inte förstör för mycket för folk och natur, säger Göran Bergström.

Fördelningen sker av lokal intresseförening
Det är Vasa Vind som utvecklar, bygger och förvaltar vindkraftparken i Åskälen. Vd:n Mattias Sjöberg ser stort värde i den nya vindkraftfonden.

– Vi har sedan länge ett mycket positivt samarbete med kommunen, och är glada att de nu vill administrera denna fond. Viktigt för oss har också varit att vare sig kommunen eller vi sedan beslutar exakt hur medlen ska fördelas, utan att detta bäst görs av den lokala intresseförening som nu skapas, säger han.

Fakta: Vasa Vind och Åskälens vindkraftpark
Åskälens vindkraftpark består av 80 vindkraftverk på totalt 288 MW och en årlig produktion som motsvarar elförbrukningen hos 180.000 hushåll. Vindparken ägs av den holländska pensionsfonden APG och sträcker sig mellan Hammerdal i Strömsunds kommun och Österåsen i Östersunds kommun. Parken har ett kontinuerligt behov av cirka 13 långsiktiga, lokala heltidsarbeten.

Fotot: Göran Bergström kommunalråd Strömsunds kommun

 

Tidningen vindkraft och förnybart våren 2021 ute nu, läs den kostnadsfritt här

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Massor av intressant läsning, bland artiklarna

- Ledare av Jeanette Lindeblad ordförande i Svensk Vindkraftförening/VD Wind Sweden

- Framtidens vindkrafttorn kan vara av trä

- Bredband, hjärtstartare och företagslån. Så används vindkraftens bygdemedel

- Högslättens Solar Thermal park i Härnösand. 160-gradig ånga och fjärrvärme från solel kan ge en fjärdedell av Härnösandsbornas varmvattenbehov

- Många idéer om vätgas kan ge lokala möjligheter

- Koldioxid, vindkraft och vätgas kan ge båtbränsle i Örnsköldsvik

- Medvindslån till lokala företag. De som tagit del av vindkraftens goodwillersättning uttalar sig

Läs tidningen genom att klicka här>>

-

-

Bygget i ”Hocksjöparken” är i full gång

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I vinter har bygget av Jämtkrafts och Persson Invests vindkraftpark i Hocksjön i Lungsjöbygden strax utanför Ramsele i nordvästra Sollefteå kommun påbörjats.

-    Ja, nu är vi full gång, säger Pär Nordström, platschef från Jämtkraft. (Bilden)

I höstas påbörjades arbetet med att spränga och krossa i en bergtäkt i projektområdet för att ha material till förstärkning av befintliga vägar, byggandet av nya vägar samt till den kommande produktionen av betong på plats till de fundament som ska gjutas till de 23 vindkraftverk som nästa år ska byggas i Hocksjöparken.

Huvudentreprenörer har utsetts för bygget. Stenger & Ibsen Construction med projektkontor i Örnsköldsvik och platsledning bestående till största del av personal boende i Västernorrland och Jämtland  leder de olika delprojekten kopplat till infrastrukturen i vindkraftparken och Nordex blir leverantör av de 23 vindkraftturbinerna.

-    Dessutom har vi tecknat elanslutningsavtal med E.ON och vi kommer tillsammans med dem att bygga en transformatorstation i parken för anslutning till 130 kV-ledning som förberetts till intilliggande Björkvattnets och Björkhöjdens vindkraftparker, berättar Pär Nordström.

Många lokala och regionala underentreprenörer har redan fått uppdrag i projektet. När det till exempel gäller krossningen ansvarar Norrbottens bergteknik för arbetet med Altins från Undrom utanför Sollefteå som krossentreprenör. Som huvudleverantör av maskiner har Stenger & Ibsen tecknat avtal med Ottossons Åkeri AB från Strömsund.

Totalt är det 400 000 ton grus och makadam i olika fraktioner  som kommer att produceras i bergtäkten innan arbetet är färdigt våren 2021. Nu närmast väntar bland annat att ta kvalitetsprover på grusmaterialet för att säkerställa att det kan användas för den betongtillverkning som planeras att göras på plats i projektområdet.

-    Av det vi sett hittills håller materialet mycket hög kvalitet. Därför är ambitionen att vi ska kunna producera den betong som behövs till fundamenten för varje vindkraftverk på plats, säger platschefen Morgan Johansson från Stenger & Ibsen Construction.

Det går åt cirka 600 kubikmeter betong för varje fundament motsvarande cirka 80 till 90 transporter med betongbil. Med 23 fundament som ska gjutas innebär det att det är drygt 2000 betongbilstransporter längs vägarna från Sollefteå till Hocksjön som kan undvikas.

Infrastrukturen i Hocksjöparken tar form

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Det är företaget Stenger & Ibsen Construction Sverige AB med säte i Örnsköldsvik som utsetts till huvudentreprenör för infrastrukturarbetet i Hocksjöparken utanför Ramsele i Sollefteå kommun.

Stenger & Ibsen har stor vana vid den här typen av uppdrag. Platschef är Morgan Johansson från Söråker och han har bland annat varit med nu senast vid bygget av ”grannparken” i Björkvattnet mellan Lungsjön och Borgvattnet.

- Ja, det känns nästan som att komma hem igen och vi känner oss välkomnade av de boende i området, säger Morgan Johansson.

Just nu är fokus på produktion av grus och makadam i en bergtäkt inne i området till den blivande vindkraftparken, material som ska användas till förstärkning av befintliga vägar, byggnation av nya vägar samt kranplatser och fundament för de 23 vindkraftverk som ska byggas.

Nu under vårvintern pågår arbetet att förstärka befintliga vägar och att bygga nya vägar samt iordningställa kranplatser för de lyftkranar som behövs när vindkraftverken ska byggas.

- Det handlar om förstärkning av cirka 20  km befintliga vägar och nybyggnation av cirka 10 km, berättar Morgan Johansson.

Under våren kommer de att förbereda platserna för vindkraftverken med grundläggning och armering och själva gjutningen av fundamenten räknar man med att kunna göra direkt efter semestrarna nu i sommar.

Parallellt med det ska elnätet i parken byggas ut. Det sker i början av sommaren enligt planen samtidigt som E.ON tillsammans med Jämtkraft och Persson Invest genomför bygget av en ny transformatorstation på plats i parken i anslutning till den 130 kV-ledning som dragits från Storfinnsforsen till vindkraftparkerna i Björkvattnet och Björkhöjden.

Som platschef är Morgan Johansson på plats i området under arbetsveckorna och veckopendlar de 15 milen ner till Söråker där han bor.

- Till det här projektet har Stenger & Ibsen hyrt  hus såväl inne i Ramsele som i Lungsjön. Det är perfekt. Överlag är vi mån om att kunna köpa tjänster lokalt och göra inköp på plats i till exempel Ramsele, säger Morgan Johansson.

Därför lyfter han fram den digitala affärsplattform som Vindkraftcentrum och Umeå universitet tagit fram som ett bra exempel på hur lokala och regionala företag kan presentera sig och vilka tjänster de erbjuder.

- När man är mitt uppe i ett så här stort projekt är det svårt att få tiden att räcka till för att själv leta efter lämpliga leverantörer. Då är det perfekt att allt finns samlat i den digitala affärsplattformen, säger Morgan Johansson från Stenger & Ibsen Construction.

Bilden: Morgan Johansson Platschef Stenger & Ibsen

Företag som vill anmäla intresse som leverantör kan registrera sig kostnadsfritt på https://vindkraft.umigo.se/