Invigning Sjisjka Vindpark

den . Publicerad i Ettan

Invigning av Sjisjka Vindpark utanför Gällivare

Totalt handlar det om 30 vindkraftverk och Jämtkraft är en av delägarna tillsammans med O2 och Skanska.
Invigningen skedde i strålande sol med Kebnekajsemassivet i bakgrunden åtta mil bort.

Foto: Torbjörn Laxvik

 

Vindkraftsambassadör 2012 utsedd

den . Publicerad i Ettan

Vindkraftsambassadör 2012 är Morgan Jonsson i Sikåskälen. Morgan har bedrivit egna vindmätningar och är en av grundarna till Hällingarna Vind Ekonomisk Förening och Ollebacken Energi AB där han är styrelseordförande. Morgan har med sitt kunnande beredvilligt verkat för vindkraftens etablering och acceptans i bygden med det lokala ägandet som en bärande idé.

 

Så lyder motiveringen till utmärkelsen och det är ledningsgruppen för Vindkraftcentrum.se som utsett pristagaren. I Vindkraftcentrum.ses monter i multihallen är du välkommen att diskutera varför man ska äga vindkraftsandelar med ambassadör Jonsson själv.

 

-          För det första för miljöns och klimathotets skull. Sedan är det väldigt bra ekonomiskt. I sex år har vi haft 8-10 procents avkastning på investeringen årligen, säger Morgan Jonsson.

 

I Ollebacken finns ett av de större vindkraftskooperativen i Sverige med 380 medlemmar.

 

-          Vi kommer att behöva allt mer energi och jag tror på vindkraften. I Tyskland ska kärnkraften ersättas och klimatförändringarna gör att det blir varmare i södra Europa. Då krävs mer energi för att kyla fastigheterna där. Blir det bättre sammankopplingar kan vi exportera mer från vår del av världen.

 

Senaste siffrorna från länsstyrelsen säger att till de drygt 100 kraftverk som är i drift i länet så finns tillstånd för ytterligare 597, medan 377 är under prövning. Dessutom tillkommer ett antal verk i mindre parker som kommunerna har att besluta om.

 

Om vindkraften byggs ut enligt planerna så betyder det att miljarder kommer att investeras årligen i länet. Vill du ge dig in i den växande branschen så kom till Vindkraftcentrum.ses monter och prata jobb och utbildning med Jörgen Eriksson och Mona Sehlin. Med Ole Kristansson och Torbjörn Laxvik finns tillfälle att diskutera det otal affärsmöjligheter som uppstår. Under fredagseftermiddagen från kl 13 finns ambassadör Morgan Jonsson på plats.

 

 

Hällingarna Vind ekonomiska förening bildades 2005 och vindkraftverket togs i drift 2006. Föreningen har 61 medlemmar som äger 893 andelar à 1000 kWh/år, som kostade 5000 kr/andel. Resterande andelar ägs av föreningen som har finansierat dem med banklån.

Ollebacken Energi AB har bildats för att utveckla ett vindkraftprojekt vid Hällingarna, som ligger på en höjd mellan Ollebacken och Raftsjöhöjden i Strömsunds kommun. Bolaget ägs av tre lokala markägare samt av Vindvision Norr AB och Svensk Systemoptimering AB.

Den första etappen om sex vindkraftverk driftsattes hösten 2011 och en andra etapp om fem vindkraftverk är nu under försäljning. Samtliga verk i Etapp 1 ägs av vindkraftkooperativ, småföretagare och privata näringsidkare med lokal eller åtminstone regional anknytning.

Ollebacken Vind ekonomisk förening har köpt 1,5 vindkraftverk och Jamtkulingen ekonomiska förening har köpt 0,15 vindkraftverk. De sex vindkraftverken i etapp 1 är samägda och förväntas producera 5,28 miljoner kWh per verk. Alla intäkter och kostnader delas lika mellan delägarna.

 

 

För jobb och uppdrag i en växande bransch: vindkraftcentrum.se!

 

Projektledare Vindkraftcentrum.se: Torbjörn Laxvik 0707809034

 

 

 

Vindkraft och affärsmöjligheter Östersund 121002

den . Publicerad i Ettan

Vindkraftscentrum.se och Östersunds kommun bjuder in till information

om möjligheter i samband med vindkraftsutbyggnaden

tisdagen den 2 oktober kl  09.30 - 11:30 på biblioteket i Östersund

 

I dag finns ca 110 verk i drift i Jämtlands län, tillstånd att bygga ytterligare 597 verk har getts och det kommer sannolikt att byggas inom de närmaste fem åren.  
Vi vet att det ligger ytterligare 377 verk under prövning i tillståndsprocessen. Allt detta bara i Jämtlands län, det är minst lika mycket på gång i våra grannlän.

 

Detta är en investering för cirka 4 Mdr per år i regionen. Om prognosen slår in, så kommer det att vara en betydande marknad, detta inom en mängd olika områden. 

En fjärdedel av investeringarna handlar om avverkning av skog, vägbyggen, betongfundament och eldragning till och i parkerna mm.

Och runt detta finns all kringservice som behövs.

 

Vindkraftcentrum.se jobbar för att regionens näringsliv ska genomföra stora delar av dessa entreprenader.

Vi vill ge en information om det som är på gång och berätta om de olika faserna i kring tillståndsprocessen fram till färdiga vindkraftverk.

Vi vill också visa några exempel på verksamheter som utvecklats samt startats upp till följd av vindkraftsutbyggnaden.

 

Denna träff är den första av fler vi tänker ordna tillsammans med näringslivsavdelningarna i kommunerna.

Om du som företagare i länet inte fått en inbjudan så kontakta ditt näringslivskontor så ordnar det en inspirationsträff i din kommun.

 

Vi bjuder på fika!

 

Ole Rönning Kristiansson

0707809112

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.