Vindparken Åskälen-Österåsen ska ge lokala jobb

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

Vindparken Åskälen-Österåsen ska ge lokala jobb

Under våren räknar de blivande ägarna av vindparken Åskälen-Österåsen med att upphandla vindkraftverk, entreprenader och elnät till den maximalt 105 verk stora anläggningen i Strömsunds och Östersunds kommuner.

Blivande ägare är Stena Renewable och Jämtkraft som med andelen 80 procent respektive 20 procent tar över parken när alla tillstånd är klara. Projektör och säljare är Dählie Kraft med kompanjonerna Björn Dählie och Hans Olofsson.

- Det har kostat en del att projektera parken och det blir förstås än mycket dyrare för oss att köpa och sätta upp vindkraftverken också. Men något verk kanske vi behåller, säger Björn Dählie.
Totalt ligger investeringen på 3,6 miljarder kronor. Verken har en maxhöjd på 180 meter och går det som tänkt ska parken stå färdig 2015. Byggstarten kan ske under 2012.
Tills vidare driver Dählie Kraft, Stena Renewable och jämtkraft projektet vidare tillsammans och företagen har träffat Strömsunds och Östersunds kommuner för att stämma av i tillståndsprocessen, vetofrågorna ligger hos kommunerna. Och i samband med det besökte man också Vindkraftcentrum i Hammerdal och fick en orientering vad detta projekt kan bistå med.
Från Stena Renewable deltog vd Göran Danielsson samt Matilda Afzelius och Dan Sandros. Från Jämtkraft deltog Melcher Falkenberg och Tommy Borg.
Som verken är placerade på kartan just nu så hamnar 79 av de 105 verken i Strömsunds kommun och återstående i Östersundsunds kommun. Som ett slags bygdepeng föreslås en vindbonus att delas ut till föreningslivet i respektive kommun i proportion till hur många verk som byggs.
Vitsen är också att skapa lokal förankring genom att anlita lokala underentreprenörer och under byggtiden beräknas vindparken sysselsätta mellan 100 och 150 personer. När parken sedan är i drift förväntas parken skapa upp emot 25 årsarbeten.
I parken Åskälen-Österåsen, som ligger väster om E45:an mellan Häggenås och Hammerdal, beräknas knappt 800 GWh produceras vilket motsvarar hushållselen till 150 000 hushåll.
När Björn Dählie och Hans Olofsson började fundera på investeringar för ett antal år sedan i vindkraft handlade det om något eller några verk och inte något så här stort. De säger att de inte har något nytt projekt på gång, men:
-  Vi har lärt oss så otroligt mycket om branschen. Det vore ju egentligen dumt att stoppa nu , säger Björn Dählie.
dahlietre
  

Björn Dählie flankerad av Melcher Falkenberg, Jämtkraft, och vd vid Stena Renewable, Göran Danielsson.

 

Förenade vindbyar besökte Vindkraftcentrum

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

Styrelsen i Förenade vindbyar hälsade på hos Vindkraftcentrum i onsdags kväll den 7 dec 2011. Föreningen har 300 medlemmar i 50 byar på ömse sidor länsgränsen mellan Västernorrlands och Jämtlands län.

Förutom att Vindkraftcentrum berättade om verksamheten och framtidsutsikter diskuterades ämnen som bygdepeng och i vilken mån vindkraftsutbyggnaden kan bidra till bredbandsfiber kan dras ut till byarna.

forenadevindbyar

Stamåsens vindkraftspark

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

Nu pågår gjutningen av fundament i Stamåsens vindkraftpark för fullt. Före jul räknar man med att få fyra stycken klara och förhoppningsvis två till under januari.

Första etappen av byggena här inbegriper 26 verk och ska börja leverera el i oktober 2112. I nästa etapp ska 24 verk uppföras i Stamåsen som är en högplatå på 400-430 meter över havet.

Vägnätet som behövs för första etappen är till största delen klart men arbetet fortsätter hela vintern. En egen bergtäkt finns i parken och i övrig är det en hel del sprängningar som görs för vägar tornplatser.

Stamåsen ligger i Strömsunds och Sollefteå kommuner, och i Bräcke kommun, vid Mörttjärnsberget pågår arbetet också för fullt. Här bygger SSVAB en park med 40 verk och det som pågår är framför allt vägbyggen.

 stamasen1      stamasen2     stamasen3
 
Stenger & Ibsen gjuter fundamenten med betong från Hammerdals betong.

Bergtäkten i Stamåsen med krossverk.

Torn med snurror levereras från Siemens.

PTS hos Vindkraftcentrum

Skriven av Webmaster den . Publicerad i EttanUnder tisdagen besökte Post- och telestyrelsens generaldirektör Göran Marby Vindkraftcentrum i Hammerdal.

Under tisdagen besökte Post- och telestyrelsens generaldirektör Göran Marby Vindkraftcentrum i Hammerdal. Han och Olof Bjurö vid PTS konumentmarknadsavdelning samt Henrik Hansson, som är sakkunnig vid näringsdepartementet, är i Strömsunds kommun för att få en bild av de problem som uppstått vid Telias teknikskifte i glesbygderna.
- Gör om och gör rätt, sa Göran Marby, med adress till Telia, inför de församlade hos Vindkraftcentrum.
Med på mötet var kommunrepresentanter och glesbygdsbor som fått kopparanslutningen kapad till förmån för mobil lösning. Som sedan inte fungerat.
Till dem och andra som drabbats sa Göran Marby:
- Låt Telia komma hem till er och släpp inte greppet om dem förrän telefonen funkar!
Jörgen Eriksson vid Vindkraftcentrum presenterade vad projektet sysslar med och redogjorde för utbyggnadsplanerna i länet.
- Jag gillar vindkraft och en sådan här utbyggnad är ett utmärkt tillfälle att få fram fiberkabel i glesbygden, sa Göran Marby.
Med bredbandsuppkopplingar via fiber skulle telefoni och internetanslutning kunna fungera utmärkt.
- PTS och länsstyrelsen kan ge bidrag för att lägga ned fiber när det ändå grävs för andra ledningar. Och fiber dras ju till vindkraftverken, sa GD Göran Marby bland mycket mer under det två timmar långa mötet.
Efter det åkte PTS med kommunfolk till Sörviken för att uppleva bristen på kommunikation på plats.

Vindkraftsparkerna får byggas

Skriven av Webmaster den . Publicerad i Ettan

Klartecken till 360 snurror

Mark- och Miljööverdomstolen ger genom sin dom klartecken att bygga uppemot 360 vindkraftverk i Björkhöjden-Björkvattnet, Ögonfägnaden och Bodhögarna i Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommuner.
Ett beslut att sätta igång byggena från  Statkraft SCA Vind AB kan komma i början av nästa år.
-          Vid ett positivt besked från miljööverdomstolen hoppas vi ta ett investeringsbeslut före mars månads utgång, sa Bengt Vernmark från Statkraft mellan föreläsningarna vid Nolia Vind i förra veckan.
Läs mer:
http://www.svea.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mark--och-Miljooverdomstolen-meddelar-dom-i-mal-rorande-tillstand-till-vinkraftsparker-i-Vasternorrlands-och-Jamtlands-lan-mal-nr-M-824-11-825-11-och-847-11/