Vindbrukskollen

den . Publicerad i Ettan

Nu lanseras Vindbrukskollen för allmänheten - ett webbaserat verktyg som ger en översikt av landets befintliga och projekterade vindkraftverk

Vindbrukskollen är en webbaserad nationell databas för vindkraft i Sverige som bland annat visar var i landet det finns vindkraftverk och var man projekterar för att bygga nya verk. På Vindbrukskollen finns även mycket annan kartbaserad information som kan användas i planerings- och tillståndsprocessen.

Vindbrukskollen finner du på  www.vindlov.se

 

Ny typ av verk levererar ström i september

den . Publicerad i Ettan

Nu är två av verken i vindparken Stamåsen klara för inkoppling. För första gången har den här typen av torn uppförts i en vindkraftpark.

- Det är spännande att få vara med om att utveckla ny teknik, säger Siemens platschef Magnus Nettelbladt.

    

Det är SSVAB som äger parken som ligger två mil nordost från Hammerdal och det är Siemens som levererar och bygger vindkraftverken i gränstrakterna mellan Strömsunds och Sollefteå kommuner.


Av de 26 verken i den första etappen av vindpark Stamåsen är två som sagt klara för inkoppling, ytterligare tre torn är under uppförande.

Den nya tekniken består i att tornen till största delen byggs av plåtar som kommer med lastbil i containrar.

-  Jag tror att det här är det nya sättet att bygga höga torn på, säger Magnus Nettelbladt. De allt högre tornen skulle annars kräva en större diameter och

då blir det stora problem att transportera dem till parkerna.


Navhöjden på tornen är 115 meter, rotordiametern 113. Diametern nere vid betongfundamentet är knappt åtta meter.

Varje verk har en installerad effekt på 2,3 MW och  det handlar om en direktdrivna turbiner.

Det vill säga att rotorn är direkt ansluten till generatorn utan någon mellanliggande växellåda.

Istället har generatorn ny teknik med permanentmagneter.


stamasenbyggplats

Enligt den danske leverantören Ib Andresen Industry så är fördelarna med skaltorn att en större diameter tillåter högre torn,

skalen eller plåtarna kan levereras med normalstora lastbilar och att torndelarna inte behöver svetsas.

 

   

Linus Knapp och Christian Doberck skarvar kabel i Stamåsen.

De båda jobbar åt hammarstrandsföretaget TC-kraft.

 

stamasenstallverk2

Transformatorstationen i parken är färdigställd och redo att tas i bruk och snart kan verken börja leverera ström.

- I slutet av september kopplas den första sektionen om sex verk på den, säger Magnus Nettelbladt.

 

 

stamasenbult

Plåtarna och sektionerna skruvas ihop med 15 000 bult av den här modellen.

-Vid monteringen dras de fast till 80 procent och när allt sedan är på plats så efterdras de till 100 procent, berättar Magnus Nettelbladt.

 

 

 

 

Ovanåker tar del av Strömsundserfarenheter

den . Publicerad i Ettan

ovanaker

Fredag den 24 augusti gästades Vindkraftcentrum.se av en delegation politiker och tjänstemän från Ovanåkers kommun med kommunalrådet Yoomi Renström (S) och oppositionsrådet Jennie Forsblom (KD) i spetsen.

De står i begrepp att ta beslut om vindkraftutbyggnad i sin kommun och vill, innan beslut fattas, se hur processen har gått till i kommuner, som redan har erfarenhet på området.

 

De inledde med ett besök hos oss i Hammerdal, med information om projektet och sedan bar det av till Havsnäs för att besöka en vindkraftpark i drift.

Dagen avslutades i Strömsund där Lennart Oscarsson berättade om kommunens perspektiv då och nu samt Karin Liinasaari som informerade om arbetet i

Noden för arbetskraft, drift och underhåll i Nätverket för vindbruk.

 

Vid sidan av Yoomi Renström och Jennie Forsblom deltog också miljöinspektör Åsa Törngren, Marlene Johansson (S), Jan-Åke Lindgren (S), fysisk planerare Erik Lundh,

Bertil Eriksson (KD) och Håkan Englund (S).

Vänsterbesök hos vindkraftcentrum.se

den . Publicerad i Ettan

vansterpartiet

Företrädare för Vänsterpartiet är på resa i landet för att få intryck och kunskap att användas i ett regionalpolitiskt program. I Hammerdalstrakten passade man på att studera vindkraften.

 

-"  Det var riktigt intressant att besöka vindkraftparken på Ollebacken", säger partiets lokale företrädare Peter Frost.

Bland besökarna var riksdagsledamoten Lena Ohlsson, Leif Johansson ordförande för Vänstern i Strömsund samt Per Hedström. Riksdagsledamoten Siv Holma fick dessvärre förhinder.

 

Lennart Backlund och Lennart Nilsson visade besökarna runt på Ollebacken och man fick möjligheten att gå in i ett av kraftverken.

-" Alla var också nöjda med besöket hos Vindkraftcentrum och Lena Ohlsson skulle ordna med att partiets man i näringsutskottet också gör ett besök", säger Peter Frost.

 

Med på bilden är Vindkraftscentrums Jörgen Eriksson, Lennart Nilsson, Leif Johansson, Per Hedström, Lena Ohlsson, Peter Frost och Lennart Backlund.

 

 

 

Rekordmånga tjejer på hög höjd!

den . Publicerad i Ettan

Karin L

Aldrig någonsin tidigare har så många kvinnor sökt in på Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning till Vindkrafttekniker på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund! Vid starten i höst börjar åtta tjejer i den nya utbildningsgruppen på totalt 35 platser, vilket motsvarar nästan en fjärdedel!

 

-”Under de tidigare åren har nio kvinnor avslutat denna utbildning och alla har idag arbete i vindkraftparker, de flesta som vindkraftstekniker”, berättar Karin Liinasaari, biträdande rektor. Totalt har 61 studenter gått utbildningen.

 

Upplysningar: Karin Liinasaari, biträdande rektor Hjalmar Strömerskolan. Tel 0670-169 60, 070-651 38 43

 

Fakta: Detta är en tvåårig eftergymnasial utbildning i samarbete med vindkraftföretag, Gotlands Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Mittuniversitet (MIUN).

Länk: http://www.hjalmar.nu/vindkraft.html