Vindkraftbranschen fördubblas i år

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan


arbetsbild

Vindkraftcentrum.se har låtit ta reda på hur många som sysselsattes i vindkraftsbranschen i Jämtlands län under förra året. Tillfrågade företag har fått ange hur många heltidstjänster, eller delar av sådana tjänster, som funnits i företaget under år

- Under 2011 var det uppemot 200 årsarbeten inom vindkraften i Jämtlands Län. 187 enligt undersökningen. Några bedömer vi tillkommer hos dem vi inte nått. Vi tror inte heller att riktigt alla underentreprenörer har identifierats, så åtminstone 200 årsarbeten 2011. De tillfrågade bedömer själva att de kommer att sysselsätta sammanlagt 500 helårstjänster om tre år. 

Det säger Roger Isaksson vid H1 Communication på Frösön som genomfört undersökningen och ställt frågan till drygt 100 företag och fortsätter:

- Redan under 2012 kommer en rejäl ökning att ske bland annat genom att Dählie-vindparken (Åskälen-Österåsen) kommer att börja byggas. Bara där kommer ca 300 personer att arbeta. Detta tillsammans med övriga arbetstillfällen inom vindkraften kommer att innebära 500 -600 årsarbeten redan under 2012. Vi tror alltså att branschen står inför minst en fördubbling i år jämfört med 2011.


Läs enkätundersökningen


   

 

Jobb med bra utsikt

Skriven av Webmaster den . Publicerad i EttanFör den som trivs 100 meter upp i luften och vill ha ett spännande och utvecklande jobb är det nu läge att söka den kvalificerade yrkeshögskoleutbildningen till vindkrafttekniker.Utbildningen på Hjalmar Strömerskolan startade hösten 2006 som den första i sitt slag i Sverige.
- Det var när det blev klart med bygget av Havsnäs vindkraftspark, som är Sveriges största vindkraftspark på land, som efterfrågan om en utbildning kom, berättar skolans biträdande rektor Karin Liinasaari.
- Vi på vuxenutbildningen fick förfrågningar från både politiker, de inblandade företagen och privatpersoner som var intresserade av att jobba med vindkraft.
Utbildningen genomförs i samarbete med KTH och Högskolan på Gotland samt de involverade vindkraftsbolagen som står för praktikdelen. Den har snabbt blivit populär; de senaste åren har det varit mellan 100-200 sökanden på ca platser.
Hur ser arbetsmöjligheterna ut efter utbildningen?
- De ser mycket bra ut. Nästan alla får jobb direkt efter examen och ibland även redan under utbildningens gång.
Hjalmar Strömergymnasiet har även en uppdragsutbildning till vindkraftsmontör som går via arbetsförmedlingen och är för arbetslösa. Den är på 20 veckor och anordnas löpande.
Info: Sista ansökningsdag till vindkraftteknikerutbildningen är 30 april.

Jobba i Medvind

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

jorgenxx

 
Med närmare 700 planerade vindkraftverk de närmsta åren är behovet av arbetskraft i länet stort. Byggena innebär många olika arbetsmöjligheter, allt från markberedning och skogröjning till tillverkning och montering till underhåll. Som exempel så var det ungefär 130 regionala företag inblandade under bygget av Havsnäs vindkraftpark. 


Jörgen Eriksson är delprojektledare för arbetsmarknadsdelen på Vindkraftcentrum och arbetar tillsammans med Carina Blanck med att få en gynnsam utveckling för länets arbetsmarknad. Den 26 april arrangerar Vindkraftcentrum.se därför rekryteringsmässan Jobba i Medvind på Gamla Teatern i Östersund, öppen för alla som är intresserade att jobba med eller som vill veta mer om vindkraft.

Vad kommer att hända under den här dagen?
- Bland annat så kommer meteorologen Pär Holmgren att hålla en föreläsning om klimatförändringar. Det kommer också vara företag från branschen där för att presentera sig och för att träffa folk som är intresserade att jobba med vindkraft. Vi kommer även att lansera vår CV-databas ordentligt då. 

 Vad är det?
- Det är en nationell CV-bank där du som arbetssökande kan lägga in en intresseanmälan och söka jobb direkt medan intresserade företag kan lägga in platsannonser eller ta kontakt med oss för rekryteringshjälp.
I dagsläget är det ett tiotal stora nationella såväl som internationella företag samt flera mindre som visat intresse av att använda databasen i sin rekrytering så nu återstår att hitta arbetskraften.

Nu är Höjdvind i Raftsjöhöjden invigd.

den . Publicerad i EttanParken består av fyra vindkraftverk, har nio ägare och ligger på tre markskiften. Höjdvind har byggts på rekordtid.
- Sex månader har det tagit. Men det borde ha varit nio, som en graviditet, säger Pelle Stjernström som representerade en av ägarna till anläggningen.
Vid ett av verken bjöds inblandade i byggnationen på soppa med tal i solskenet. De fyra verken är på 2,3 MW vardera, navhöjden 101 meter och har ett avisningssystem i form av en kolfibermatta med metalltråd i vingarnas ytskikt.
- Verken har gått fantastiskt fint efter igångsättningen, berättar Hans Carlsson från Siemens som levererat torn och turbiner.

Dags att agera

den . Publicerad i EttanI Jämtlands län kommer det inom 5- 8 år att ske en väldigt snabb utbyggnad av vindkraften. Idag finns drygt 100 kraftverk i drift och det kommer att byggas ytterligare ca 700 verk för ca 28 miljarder kronor, vilket blir ca 3,5 miljarder per år. Oavsett hur man ser på det så är det mycket pengar.

Det skriver Lennart Mörtsell som är regionchef för Handelskammaren Mittsverige i en rapport som utförts på uppdrag av Vindkraftcentrum.se. Rapporten heter Näringslivets syn på vindkraftsexploateringen i Jämtlands län och har nyligen presenterats för de företag som ingått i undersökningen. Frågan är i vilken grad det regionala näringslivet kan ta del av de stora investeringar som nu görs.

- Viljan finns, kunnandet och kompetensen finns, marknaden är tillräckligt stor och det kommer att pågå i många år.

Allt är på plats. Det är dags att agera! är Lennart Mörtsells slutsats.

 
   Läs Rapporten