133 miljoner i ny satsning på vindkraftsforskning

Energimyndigheten satsar 133 miljoner kronor i det nya forskning- och innovationsprogrammet VindEL. Det blir Energimyndighetens största samlade satsning på vindkraftsforskning hittills. Programmet ska bidra till att utveckla lösningar som underlättar etableringen av vindkraft i Sverige och samtidigt bidra till utveckling i näringslivet, samt i förlängningen även nya arbetstillfällen och svenska exportintäkter.

I omställningen till ett helt förnybart elsystem år 2040 förväntas vindkraften utgöra en hörnsten. Olika scenarier visar att detta kan innebära att den årliga elproduktionen från vindkraft ökar med så mycket som 50 TWh. För att nå dit krävs insatser för effektiva lösningar inom vindkraftsområdet. Energimyndigheten satsar nu 133 miljoner på vindkraftsforskning som ska bidra till ny kunskap, nya tekniker och lösningar för en ökad och hållbar vindkraftsutbyggnad i Sverige och utomlands. Programmets prioriterade insatsområden är vindkraft i svenska förhållanden, hållbarhet, samt integration i energisystemet.

– Forsknings- och innovationsinsatser inom vindkraftsområdet är viktigt eftersom det finns ett behov att finna effektiva lösningar för etablering i våra specifika svenska förhållanden med till exempel kallt och isigt klimat och mycket skog, säger Sara Bargi, chef för enheten för hållbar el på Energimyndigheten.

Satsningen ska även bidra till att skapa nya arbetstillfällen och stärka svenska exportintäkter då vindkraft byggs ut under liknande förhållanden på andra håll i världen.

– Det behövs resurseffektiva och miljöanpassade lösningar och god planering där alla positiva och negativa effekter på människor, djur, natur och näringsliv beaktas, säger Linus Palmblad, programansvarig för VindEL på Energimyndigheten.

Kommande utlysning i mars

VindEL omfattar 133 miljoner kronor som fördelas över fem år fram till år 2021. Precis som för Energimyndighetens andra forsknings- och innovationsprogram kommer en stor del av programmedlen delas ut till projekt genom utlysningar. Den första utlysningen planeras att öppna inom kort.

Vindkraftcentrum på Youtube