Pressmeddelande: 50 nya jobb i Jämtland

 

Pressmeddelande från Vindkraftcentrum.se

Turbinfabrik ger 50 nya jobb i Jämtland

Norska Blaaster Wind Technologies A/S har tecknat avtal med en lokal vindkraftsaktör i Jämtland om leverens av en helt ny typ av vindkraftverk. Företaget har också långtgående planer på att etablera en monteringsfabrik i Jämtland inom ett till två år.

      – Tanken är att verken ska börja monteras i vår verkstad i Verdal under året och att leveranserna ska påbörjas under 2014, säger Camilla Jörås Larsen, administrativ chef vid Trondheimsföretaget.  (www.blaaster.no ) – Blaaster Wind uppger att fabriken kan ge upp till 50 arbetstillfällen. Med spinoffeffekter hos underleverantörer knutna till fabriken handlar det om 100-120 arbetstillfällen.

Det skriver nya numret av Vindkrafttidningen i sin Jämtlandsutgåva.  Klicka här>> för att läsa tidningen. Tidningen laddas upp som bäddringsbar PDF. Ovanför tidningen finns zoomverktyg för att kunna läsa bättre. Den kan också läsas på www.pobeda.se i övre högra hörnet klicka på Vindkrafttidningen nytt nr 1 Jämtland

Överhuvud taget ligger Jämtlands län i framkant när det gäller vindkraftsutbyggnaden. I området har det tagits investeringsbeslut värda tio miljarder kronor. De handlar om 260 snurror som ska vara driftsatta 2015.

Ytterligare 350 kraftverk har fått tillstånd att byggas och 338 finns i samrådsprocessen för att få tillstånd.

          Det handlar om ordentligt mycket pengar som är i rörelse och det gäller nu att få till så många regionala jobb och affärer som möjligt, säger Torbjörn Laxvik projektledare för Vindkraftcentrum.se.

Och vindkraften ger jobb, på kort och lång sikt. Färska siffror säger att vindkraftsparken i Havsnäs i Strömsunds kommun ger motsvarande 18,5 fasta långssiktiga heltidsjobb, varav 16 lokala. Parken med 48 verk har varit i drift i två år.

          Med drift, underhåll och service i parken inklusive plogning, fastighets- och elnätsunderhåll ger Havsnäs 18,5 årsarbeten, säger Karin Liinasaari som är biträdande rektor vid Vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund och har utfört undersökningen.

Använder man siffran och gör ett överslag vad gäller de 260 verk som byggs här nu ger den 100 jobb i 20-25 år.

I kortare perspektiv ger projekterings- och byggnadsfasen också en hel del jobb. I Jämtlands län gjorde runt 90 företag större eller mindre jobb i vindkraftbranschen under 2012, vilket gav några hundra årsarbeten.

 

         Stordelen av investeringarna går till att köpa torn och turbiner. Får vi nu tillverkning till länet blir det större andelar som hamnar här i form av företag, jobb och skattepengar, säger Torbjörn Laxvik med anledning av Blaasters kommande etablering.

För mer information: Torbjörn Laxvik, projektledare Vindkraftcentrum.se.  070 780 90 34.

På den internationella branschmässan Winterwind 2013 i Östersund 12-13 februari går det också bra att träffa Vindkraftcentrum.se i samband med det rekryteringsevent som hålls kl 13-15 den 12:e. Där finns också vindkraftutbildningarna i Strömsund representerade av bland andra Karin Liinasaari. www.vindkraftcentrum.se

 

Vindkraftcentrum på Youtube