Amazon satsar på svensk vindkraft

Den kommande vindkraftsparken i värmländska Bäckhammar kommer att få en prominent kund. Amazon Web Services, AWS väljer enbart förnybar energi.

Vindkraftparken är under byggnation av KGAL Group. 31 verk kommer årligen producera upp till 400 GWh el, tillräckligt för att förse en stad som närliggande Kristinehamn med el under ett år. Det är lika mycket vindel som producerades totalt i hela landet kring millennieskiftet. Den beräknas vara i drift 2020.

AWS tre svenska datacenter i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm kommer vara en av kunderna och drivas helt av förnybar energi. AWS anläggningar använde under 2018 drygt 50 procent förnybar energi. AWS siktar även på att köpa förnybar energi från vindkraft på Irland och i USA.

-Vi har ett långsiktigt åtagande att använda 100 procent förnybar energi för att driva vår globala AWS-infrastruktur, säger Peter DeSantis, vice vd för global infrastruktur på Amazon Web Services i ett pressmeddelande.

Amazon är en av världens största e-handelföretag, i USAs har det närmare hälften av e- handelsmarknaden. Företaget startade en gång med bokförsäljning på nätet, idag har det lagt till den ena produktkategorin efter den andra.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube