Än mer grön industri i Skellefteå

 – I nuläget kan vi se flera färdvägar framåt för oss. Helt klart är att vätgasen har potential att ge ett kraftfullt bidrag i omställningen, säger ekonomichef Joachim Nordin. Foto Paulina Holmgren.

Nya gröna industriinvesteringar förbereds i Skellefteå. Vid sidan av Northvolts batterianläggning utreds nu en fabrik för tillverkning av vätgas.

Vätgasen kan sedan användas till att skapa olika slags bränslen och beräknas kunna innebära ett drygt hundratal arbetstillfällen.

– Utredningsarbetet kommer att pågå i mer än ett års tid och omfattar alla frågor som behöver säkerställas innan ett beslut om att bygga upp en ny industri kan tas. Detta inkluderar bland annat frågor om säkerhet, lokalisering och finansieringsmodell, skriver Skellefteåkraft i ett pressmeddelande.

Det betyder ännu ett vätgasinitiativ i norr. Nyligen invigdes den hittills största gröna vätgasanläggningen vid Ovako Steels stålverk i Hofors med en elektrolysör på 20 megawatt, den största i landet för närvarande. Vätgasen används för att värma stål inför valsning.

I Ånge planeras för två anläggningar. En i Ljungaverk på 100 megawatt och en i Alby med effekten 500 megawatt. I Sollefteå förbereds en flygbränslefabrik i Långsele med vätgas och skogsråvara som ingredienser. Effektbehovet beräknas till 180 megawatt.

 I Örnsköldsvik, Sundsvall och Umeå är det produktion av flytande fartygsbränsle på gång med koldioxid från värmeverk som står för kolatomerna. Uppemot 170 megawatts effekt används till vätgasproduktionen i Umeå.

Längre norrut handlar det om grönt stål i Luleå och Boden. Och järnsvampstillverkning i Gällivare. Senaste nyheten är att Luleå universitet ska bygga en pilotfabrik för vätgas för 81 miljoner kronor för akademisk forskning. Själva anläggningen kommer att byggas i Piteå.

– Vätgas är ett område där ett flertal initiativ tagits de senaste åren, både i Sverige och i andra delar av världen. Användningsområden finns bland annat inom industrin och inom framställningen av syntetiska bränslen för transportsektorn, där exempelvis sjöfarten och flygtrafiken ser möjligheter till kraftfullt sänkta koldioxidavtryck, skriver Skellefteå kraft.

Om utredningen leder till beslut att bygga en anläggning kan produktion i industriell skala inledas 2028 med full drift från 2030. Potentialen är en av Sveriges största inom produktion och förädling av förnybar vätgas. Den kan i så fall skapa fler än hundra arbetstillfällen.

 – I nuläget kan vi se flera färdvägar framåt för oss. Helt klart är att vätgasen har potential att ge ett kraftfullt bidrag i omställningen till ett energisystem baserat på förnybara källor. Vi kommer att fortsätta ta en aktiv roll i omställningen men är noggranna i att utvärdera varje case för sig, säger ekonomichef Joachim Nordin.

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube