Ånge satsar på lokal förankring av vindkraften

Förankring och bygdeutveckling har blivit Ånge kommuns strategi när projekten står på kö. Genom att engagera alla kommunens invånare i frågan, ska den lokala nyttan maximeras i vindkraftutbyggnadens nya epicentrum.

Ånge kommun har, med stöd av Region Västernorrland, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Almi företagspartner Mitt, Företagarna i Ånge och Västernorrland samt företagsinkubatorn BizMaker, startat ett projekt som ska leda till att fler företagare har intäkter från vindkraftsbranschen.

Emelie Säterberg, näringslivsutvecklare på Ånge kommun, är en av två anställda i projektet som i ett första skede löper fram till september 2021. Hon ser ett enormt behov av att jobba fokuserat med det hon kallar värdebehållning parallellt med vindkraftetableringarna i kommunen.

– Vi ser att polariseringen kring vindkraften har ökat. Det beror på att många människor har drabbats illa av hur en del processer har gått till. Det har saknats pengar och resurser till förankringsarbete inför vindkraftetableringar och därför är det orimligt att tro att vindkraftutbyggnaden ska gå snabbt och smidigt, säger Emelie Säterberg.

Projektet i Ånge fokuserar på fem arbetsområden som ska öka den lokala värdebehållningen från vindkraftsutbyggnaden i kommunen och regionen:

• Förbruka den förnybara elen på plats, genom exempelvis etablering av elintensiv industri.
• Kompetensförsörjning av vindkraftsprojekten med lokal kompetens, men även hitta vägar för de företag som väljer att ”växla upp” och utvecklas med vindkraftsutbyggnaden
• Identifiera och utveckla Ånge kommuns allt mer strategiskt fördelaktiga geografiska position mitt i Sverige, mitt i elnätet och mitt i järnvägsnätet.
• Utreda möjligheterna att investera i förnybar energi.
• Stimulera, stötta och skapa förutsättningar för lokalt engagemang – att lokala företagare, ideell sektor och privatpersoner ska dra nytta av investeringarna i vindkraft.

I dagsläget finns 56 vindkraftverk i Haverö 4,5 mil sydväst om Ånge. Under byggnationerna av de 220 meter höga Siemensverken, drev Ånge kommun ett utvecklingsprojekt för att maximera den lokala nyttan av vindkraftetableringen. Det är med dessa erfarenheter botten som kommunen nu tar ett större grepp.

– I och med utvecklingsprojektet kom vi ganska långt med att skapa framtidstro och har hittat arbetsmetoder där fler människor i samverkan strävar efter att ta till vara på möjligheterna med vindkraftsutbyggnaden.

Att sågen i Östavall skulle läggas ned, den enskilt största arbetsgivaren i kommunens mest glesbefolkade del, var inget trevligt besked att få mitt i utvecklingsarbetet.

– Men jag vill tro att vi har goda förutsättningar att kunna gå vidare och ser på framtiden med optimism, säger Emelie Säterberg.

Framöver kommer betydligt fler vindkraftverk att byggas i kommunen. Bara under 2021 beräknas ytterligare 80-140 verk att byggas. Totalt finns tillstånd för cirka 200 verk i kommunen som bara rymmer drygt 9 000 invånare. Eftersom alla på ett eller annat sätt kommer att beröras av vindkraftutbyggnaden, menar Emelie Säterberg att det är viktigt att alla känner sig delaktiga.

– Det handlar också om social hållbarhet för de här bolagen. Därför ser vi fram emot att vara en del av ett forskningsprojekt som Rise sökt pengar till, som handlar om att mäta livskvalité i anslutning till vindkraftsutbyggnaden och energiomställningen. Vi väntar fortfarande besked från Energimyndigheten.

Martin Machnow
Bild 1: Här började allt Kick-off för projektet i Haverö 2019. Foto: Kristina Orjala
Bild 2: Emelie Säterberg, näringslivsutvecklare i Ånge kommun.

Vindkraftcentrum på Youtube