Ånge vill bli ett utvecklingsnav för grön energi

Permascands satsning på ett teknologi- och innovationscenter för framtidens gröna vätgas har fått Ånges näringslivskontor på tårna. Med järnväg, väg, låga priser på förnybar el och ett utbyggt stamnät är förutsättningarna goda för etablering av en grön vätgasfabrik.

Bo Berglund på Ånges näringslivskontor har själv ett förflutet på Permascand i Ljungaverk. Han ser det nu som sitt uppdrag att kratta manegen för att Permascand ska lokalisera sitt teknologi- och innovationscenter till Ånge kommun.

– Vi ska se till att Permascand kan fokusera på det affärsmässiga. Det ska vara enkelt och effektivt att etablera sådan här verksamhet i Ånge. Det är så otroligt mycket runtikring som en näringsidkare behöver få råd och hjälp med, säger Bo Berglund.

Det Ånge kan erbjuda är inflyttningslots för den specialistkompetens som Permascand behöver. Det kan vara jobb till medföljande, ett bra boende och utökade möjligheter till jobbpendling. Men även mark- och infrastrukturfrågor.

– Vi kan samverka med andra myndigheter för att bana väg. Det är komplext att växa med en sådan här verksamhet med allt som finns runtomkring, säger Bo Berglund.

Det finns tankegångar om grön vätgasproduktion i Ånge kommun sedan tidigare. Dessa har nu aktualiserats igen. Men enligt Bo Berglund kommer de närmaste dagarna att innehålla möten med flera aktörer för att synkronisera alla projekt. Alla får inte springa på alla olika bollar.

– Eftersom jag själv kommer från näringslivet och brinner för att utveckla det i Ånge, har jag sett möjligheterna tidigare, men nu har vi verkligen chansen att få till något bra. Vi har järnväg i alla vädersträck, det går mycket tung trafik genom kommunen, tillgången på förnybar energi är god och kommer att öka med vindkraften, samtidigt som elpriserna här är låga.

En testanläggning för vätgasproduktion skulle kunna vara intressant för Permascand. Det finns ett fjärrvärmeverk som redan tar spillvärme från gamla Akzo Nobelfabriken som idag heter Nouryon på andra sidan Ljungan. Det går att göra samma sak med en grön vätgasfabrik. Dessutom kommer Ånge kunna stoltsera med en ny stamnätsstation med hög kapacitet inom några år.

– Att få vind att omvandlas till energi i annan form, oavsett om det används till bilar, energilagring eller timmergods. Vi har en riktigt bra grogrund för att bygga upp verksamheter för ett slutet system som är helt grönt så långt det bara går.

Nästa steg är att prata med vindkraftens aktörer. Flera vindkraftprojekt i kommunen är i startfasen med bolag som Vattenfall, RES Scandinavia och OX2.

Vindkraftcentrum på Youtube