Anmälan öppen till konferensen Vindkraftforskning i fokus

Vindkraftforskning i fokus är en konferens för dig som är intresserad av forskning och innovation inom vindkraft. Konferensen går av stapeln den 13 oktober 2020, och anmälan har nu öppnat.

Konferensen kommer att fokusera på de utmaningar vi står inför inom vindenergi på vägen till ett hållbart energisystem. Programmet innehåller bland annat:

•    Intressekonflikter och konkurrens om markanvändning såväl på land som till havs
•    Resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden med minimerad miljöpåverkan
•    Robust elsystem med hög försörjningstrygghet kräver nya lösningar samt incitament att använda dem
•    Tidsaspekten – 2040 är snart här

Konferensen Vindkraftforskning i fokus organiseras av SWPTC, StandUp för Wind, Vindforsk, RISE och Energimyndigheten. Konferensen kommer att hållas som en endags digital konferens på grund av den rådande pandemin covid-19.

Konferensen kommer huvudsakligen att hållas på engelska men det finns också möjlighet att presentera på svenska.
Ett mer detaljerat konferensprogram kommer senare. Välkommen att anmäla dig här>>

Vindkraftcentrum på Youtube