ÅNS om vindkraft, drönare och framtiden

”Åselemodellen” är på väg att bli ett begrepp när det gäller hur kommunen arbetar för att stötta det lokala näringslivet med ”hjälp till självhjälp”.

Det är inte utan lite stolthet (välförtjänt sådan) som Calle Birgersson och Katrin Normark-Jonsson på det lilla kommunala näringslivsbolaget Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS) konstaterar att ”Åselemodellen” är på väg att bli ett känt och välrenommerat begrepp runt om i landet.

–    Vi har ju fokuserat på att jobba nära företagen med intentionen att de ska känna att de kan vända sig till oss när de behöver råd, stöd och hjälp. Det är det som bär frukt nu, säger Katrin Normark-Jonsson.

Hon delar sin tid mellan att vara affärscoach på Åsele Näringslivsstiftelse och att arbeta med näringslivsutveckling i det regionala projektet NiMR (näringslivsutveckling i möjligheternas region). NiMR är ett näringslivsprojekt för att stödja företagens utveckling i inlandskommunerna i Västerbottens inland. 16 miljoner kronor satsas på näringslivsutveckling fram till början av år 2021. Fokus sätts på fler nya tjänster och produkter samt att företagen ska stå bättre rustade inför ägarskiften och bli konkurrenskraftigare som arbetsgivare.

–    Det är en stor styrka att jobba med näringslivsutveckling både lokalt i kommunen och regionalt över länet som ger många bra och viktiga synergieffekter, säger Katrin Normark-Jonsson.

På Åsele Näringslivsstiftelse arbetar Katrin Normark-Jonsson tillsammans med näringslivschefen Calle Birgersson. Tillsammans har de byggt upp det som alltså kallas för ”Åselemodellen”.

–    Vi har ju bland annat den företagsdatabas som vi jobbat fram tillsammans med grabbarna på Vindkraftcentrum. Den har blivit en succé och i företagsdatabasen har vi nu hela 180 företag registrerade som är redo att visa framfötterna för att få uppdrag kopplat bland annat till de vindkraftprojekt som är på gång, berättar Calle Birgersson.

Just samarbete är något av nyckelorden för ”Åselemodellen”. Både Katrin och Calle återkommer till vikten av bra samarbete, förutom alla lokala företagare i Åsele kommun och arbetet i det regionala projektet NiMR nämner de Vattenfall som en god samarbetspartner och när det gäller vindkraftutveckling Vindkraftcentrum i Hammerdal.

–    Nu när vindkraftetableringar rullar in på bred front är vi förberedda och redo för när projekten väl kommer igång gäller det alla står på tå och är redo, betonar Calle Birgersson.

Och vindkraftetableringarna skapar redan ringar på vattnet.
Nu i sommar har till exempel planerna på att utveckla elflyg och drönare presenterats i forskningsprojektet EDIS (elflyg och drönare i samhällets tjänst) där bland annat Åsele Näringslivsstiftelse och Åsele kommun ingår som projektpartners.

Projektet ska visa på möjligheter att med drönare och elflyg förbättra förutsättningarna för samhällsservice och transporter i områden med stora avstånd och begränsad tillgång till kritiska samhällsfunktioner. Projektet drivs av Luftfartsverkert, Katla Aero, Flypulse, Guideline Geo och Luleå Tekniska Universitet och finansieras av Trafikverket.

–    Att vi har ett eget flygfält här i Åsele har naturligtvis bidragit till att vi är med i projektet – och kopplingarna till satsningarna på förnybar energi via vindkraftprojekten, säger Katrin Normark-Jonsson.

Bilden: Calle Birgersson och Katrin Normark-Jonsson

Bild och text: Erik Löfgren

 

Vindkraftcentrum på Youtube