AP-fonder satsar på vindkraft

Svenskt pensionskapital investeras i vindkraft.

En första affär görs när Polhem Infra köper in sig i parken Skaftåsen i Härjedalen.

Det kapital som finansierar den vindkraft som byggs i Sverige kommer till 90 procent från utlandet och den typiske investeraren är en europeisk pensionsfond. De svenska AP-fonderna har lyst med sin frånvaro, utom ett marginellt innehav av aktier i börsnoterade europeiska bolag.

De inhemska investeringarna har främst gjorts av energibolag som Vattenfall, Skellefteå Kraft, Umeå Energi och Jämtkraft samt aktörer i svensk basindustri.

– Äntligen används våra pensionspengar för långsiktiga investeringar i förnybar energi, säger Fredrik Dolff, som följt branschen länge och gjort årliga marknadsanalyser där bland annat ägande och affärsmodeller redovisas.

Det var förra året som AP-fonderna fick nya direktiv och den 1:a, 3:e och 4:e fonden bildade bolaget Polhem för att kunna göra direktinvesteringar i onoterade svenska verksamheter med bäring på förnybar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur, som serverhallar.

Den första vindkraftsaffären betyder att Skaftåsen vindpark ska drivas av Foresight Group och ägare är där är Polhem med 23,5 procent och övriga BAE Systems Pensions Funds, KLP (Kommunal Landpensionskasse Gjensidig Forsikringsselskap) och Arcano managed funds.

Vindkraftparken i trakten av Lillhärdal består av 35 turbiner på vardera 6,6 MW vilket betyder senaste teknik från Siemens-Gamesa. Om verk som var standard för bara sex år sedan hade använts hade det behövts cirka 100 för att nå samma produktion.

– Det bästa vore självklart att den nya tekniken fick användas på platser där det blåser som bäst. Det sker en enorm teknikutveckling inom vindkraften och varken tillståndsprocessen eller den fysiska planeringen hänger med. Det är en stor utmaning att söka tillstånd för en teknik som ännu inte finns, säger Fredrik Dolff.

I den marknadsanalys han strax publicerar konstatera Fredrik Dolff att Sverige ligger på femte plats bland länder där det investeras i förnybar energi, efter Kina, USA, Indien och Spanien. Per capita är det bara just Spanien som ligger före oss i Europa.

För investeringarna i Sverige står dock Tyskland för en fjärdedel av investeringarna och Kina har under senare tid stått för en allt större andel.

– Sverige är en tacksam marknad för investeringar i vindkraft och sedan Energiöverenskommelsen har bortåt 100 miljarder kronor investerats här. Så visst känns det bra att även svenskt kapital kan ta andelar och därmed vinster på en växande marknad, säger Fredrik Dolff.

Torbjörn Laxvik

Fotot: Fredrik Dolff Västra Götalandsregionen

Vindkraftcentrum på Youtube