Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft Mörttjärnberget 2014-12-10

Vindkraftcentrum på Youtube