Arbetstillfällen, fastighetspriser och lokala ersättningar vid vindkraftsutbyggnad

Samhällsnytta och ekonomi. Intervju med Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier vid KTH.

Hans Westlund är en av författarna till Vindvalrapporten ”Vindkraftens påverkan på människors intressen – uppdaterad syntesrapport 2021”.

Länk till filmen med intervjun>>

Vindkraftcentrum på Youtube