Arise genomför försäljning av Skaftåsens vindkraftpark i Härjedalen

Arise AB har idag ingått avtal med fonder förvaltade av Foresight Group LLP, en brittisk kapitalförvaltare inom infrastruktur och private equity, om avyttring av vindkraftprojektet Skaftåsen, 231 MW. Tillträde sker idag.

Transaktionen sker genom att aktierna i Skaftåsen Vindkraft AB (vilket innehar projekträttigheterna) överlåts av Arise AB till FW Skaftåsen BidCo AB, vilket kontrolleras av Foresight.

Arise kommer genom förvaltningsavtal ansvara för projektledning under byggnationen och förvalta för Foresights räkning när vindkraftparken är driftsatt.

Siemens Gamesa kommer att leverera 35 turbiner med en nominell kapacitet om 6,6 MW vardera från sin nya 5.X plattform. Byggnationen av Projektet har påbörjats och vindkraftparken förväntas tas i drift i slutet av 2021.

Daniel Johansson, VD, Arise AB:
”Vi är väldigt glada att introducera inte bara en ny stark investerare till den svenska marknaden i form av Foresight en ledande och oberoende kapitalförvaltare inom infrastruktur, men också den senaste spetsteknologin från Siemens Gamesa. Att introducera den här nya teknologin på den nordiska marknaden tillsammans med Siemens Gamesa och Foresight utgör en milstolpe för oss. Detta framgångsrika projekt bygger på starka relationer och ett gott samarbete från start till mål och vi ser fram emot att genomföra det tillsammans med våra välrenommerade partners”.

Daniel Cambridge, Senior Investment Manager, Foresight Group:
“Vi är väldigt nöjda med att offentliggöra vår första greenfield landbaserade vindkraftsinvestering i Sverige. Som en ledande internationell infrastrukturinvesterare är vi glada att i partnerskap med den erfarna utvecklaren, Arise, kunna lansera den senaste teknologin inom landbaserad tillsammans med Siemens Gamesa. Skaftåsenprojektet kommer att ge ett värdefullt bidrag till att uppfylla målen för förnybar energi och reduktion av växthusgasutsläpp, och även ge ett viktigt bidrag till lokalsamhället via den årliga peng som betalas till lokalsamhället, vilket ligger i linje med våra investeringskriterier för hållbara investeringar”.

Vindkraftcentrum på Youtube