Åsele rustar för vindkraftsutbyggnad

Ett trettiotal personer samlades under lördagen (16/12) i Åsele Kulturhus för att diskutera möjligheter för bygden och näringslivet i och med den utbyggnad av vindkraft som Vattenfall planerar för. Mötet var en samlad ansats från Åsele Bygderåd, Åsele kommun, Vindkraftcentrum, Vattenfall Vindkraft och Åsele videoteknik.

Mötet inleddes av Åsele Bygderåd, där Kurt Burström hälsade välkommen och Raquel Johansson berättade om Bygderådets verksamhet och deras projekt RuralFlow. Detta projekt syftar till förbättra dialog och kommunikation mellan olika parter i kommunen, via mer lättillgänglig lokal digital information. Bygderådet arbetar för att möjligheter till utveckling och samarbete mellan byarna i området ska tas tillvara, något som vindkraftsutbyggnaden erbjuder stora chanser till.

Kristoffer Arnqvist från Vattenfalll Vindkraft informerade om de planer på utbyggnad som finns i Blakliden och Fäbodberget, och hur man arbetar för att kunna rekrytera regionala företagare in i upphandlingsprocessen. ”Den lokala kapaciteten är mycket större än man tror”, berättar han. Vattenfall ser stora fördelar med att anlita regionalt, och arbetar nu för att detta ska synas även efter upphandlingen av Blakliden och Fäbodberget. Träffar för lokala företagare har tidigare ordnats i Lycksele, Fredrika och Åsele, och intresset är stort. Genom att använda sig av den databas som Vindkraftcentrum satt upp för leverantörer kommer man kunna att sätta de företag som vinner upphandlingarna i kontakt med regionala företagare som kan fungera som underleverantörer. Allt som krävs för att lokala företag ska ha en chans att kamma hem kontrakt är alltså att de registrerar sig i databasen. Kristoffer poängterar att även mjuka tjänster är intressanta, eftersom mängden människor som kommer att vistas i området i anslutning till byggnationen kräver en rejäl insats från lokalsamhället.

Christer Andersson från Vindkraftcentrum ger i sin presentation vidare exempel på vad vindkraftsetableringar betytt i närliggande bygder, från affärsmöjligheter inom boende, service och fritidsaktiviteter, till samhällsvinster som att få bredband och en mer välsorterad järnaffär. Han påtalar att det i anslutning till parkerna som Vattenfall nu planerar kommer att behövas 80 000 gästnätter och att Vattenfall tagit ett stort steg mot att fler regionala företag kan få vara delaktiga i själva byggnationen.

Om allt går enligt planerna kan Blakliden och Fäbodberget börja byggas sommaren 2018. Investeringsbeslutet för stamnätsanslutning är klart, men man väntar fortfarande på det slutliga investeringsbeslutet för projektet. Parkerna kommer tillsammans att rymma 84 turbiner och producera 1 TWh förnyelsebar el. I anslutning till parkerna kommer det i framtiden att behövas 10-15 vindkrafttekniker, som också allra helst ska vara lokala förmågor.

Tack vare Åsele videoteknik gick hela mötet att se direkt på webben, och inspelningen finns även tillgängligt i efterhand (på: https://www.youtube.com/watch?v=5-5eymX-eas)

Bilden: Kristoffer Arnqvist från Vattenfall berättade om möjligheterna för lokalt näringsliv.

Vindkraftcentrum på Youtube