Balingsholm 2017 – Vindkraften och framtiden, fokus för konferens.

Vindkraften och framtiden fokus för konferens.

Regeringens kommande budgetsatsningar på energiområdet, nya lagförslag i energikommissionens spår och tema elnät var några av programpunkterna under Nätverket för vindbruks årliga konferens i Balingsholm utanför Stockholm tidigare i veckan. På plats i år var närmare fyrtio personer med representanter från både miljödepartementet, energimyndigheten, bransch och nätverkets egna projekt. Dessutom var landets fyra vindkraftssamordnare på plats och redogjorde för sin bild av läget för vindkraften runt om i landet, och på temat elnät diskuterades både smarta elnät och situationen på Gotland utan ny kabelförbindelse till fastlandet.

Läs mer och ladda ned presentationerna genom att klicka här>>

Presentationer

Nationella vindkraftssamordnarna om läget runt om i landet – Lars Thomsson, Stefan Lundmark, Cecilia Dalman Eek och Karin Österberg
Vindkraftsutbyggnad – förutsättningar och aktuell prognos. Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi, Niklas Lundaahl, Svensk vindkraftförening
Nya grepp för förnybart – så jobbar Energimyndigheten mot målet om 100 procent förnybart, Lars Andersson, Energimyndigheten

Nätverkets noder rapporterar kring aktuella tillståndsfrågor
 • Örnar och vindkraft på Gotland Liselotte Aldén, Uppsala universitet
 • Nya och gamla tillstånd – trender och statistik Fredrik Dahlström Dolff, Västra Götalandsregionen
 • Förslag om det kommunala vetot Maria Stenkvist, Energimyndigheten

Nytt från forskningsfronten:
Vindval Kerstin Jansbo
VindEl-programmet Marit Marsh Strömberg

Elnät i fokus:
 • Smarta elnät – hur då? Marielle Lahti, Forum för smarta elnät
 • Förnybar energi och elintensiv industri – utvecklingsmöjligheter i norr, Magnus Lindgren, the Power Region
 • Vad händer på Gotland utan ny kabelförbindelse till fastlandet? Andreas Wickman, Vindkluster Gotland
 • Smarta elnät och målet om 100 procent förnybart – vad säger nätbolagen? Anna Wolf, Power Circle
 • Integration av variabel kraft- var finns utmaningarna? Annica Gustafsson, Energimyndigheten

Kommunala vindbruksplaner på Vindbrukskollen, David Adolfsson, länsstyrelsen Västra Götaland
Nyheter på Vindkraftskurs.se Liselotte Aldén och Johanna Liljenfeldt, Uppsala universitet
Planeringsverktyg för nya arbetstillfällen Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.se
Utbildningsläget och kompetensförsörjningen i branschen Liselotte Aldén, Uppsala universitet

Bild: Staffan Magnusson och Gunilla Lundin presenterade Lungsjöprojektet för en intresserad publik.

Vindkraftcentrum på Youtube