Planeringsverktyg kan öka regional nytta

Nu finns ett planeringsverktyg inför vindkraftetableringar som kan öka den regionala nyttan. Bergvik skogs Hälsingeskogen kommer att ge över 1 000 regionala årsanställningar

Varje nytt vindkraftverk som byggs kan ge 27 regionala årsanställningar genom proaktivt arbete från berörd region, projektör och andra intressenter. Nu finns ett planeringsverktyg och en arbetsmetodik för högre regional nytta vid vindkraftsetableringar. Vindkraftcentrum.se kan hjälpa till med detta.

Planeringsverktyget används redan vid flera planerade vindkraftsetableringar och senast i raden är Bergvik skogs Hälsingeskogen där en första beräkning av arbetskraftåtgång har gjorts.
Läs pressmeddelande om Hälsingeskogen 
Läs om Planeringsverktyget

 

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube