Beslut om tillstånd för två vindkraftparker vid Vaberget i Sollefteå kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland har beslutat om tillstånd till
maximalt 12 vindkraftverk för wpd Onshore Vaberget AB samt maximalt 10 vindkraftverk
för Eolus Vind AB.

Vindkraftcentrum på Youtube