Besök hos Vindkraftcentrum

Tidigare generaldirektören för Energimyndigheten, Tomas Kåberger, besökte Vindkraftcentrum i fredags. – Att vindkraften inte alltid levererar är förutsebart. Att ett kärnkraftverk inte leverar har vi inte räknat med, men det ger stora konsekvenser för energiförsörjningen, sa han med hänvisning till de senaste årens problem.
 
Ett tjugotal personer, de flesta centerpartister under riksdagsman Per Åslings ledning, gjorde ett besök hos Vindkraftcentrum i Hammerdal under förmiddagen.
Jörgen H. Eriksson berättade om verksamheten här varefter Tomas Kåberger, som nu är styrelseordförande i nybildade Japan Renewable Energy Foundation, svarade på frågor om energi bland de församlade. Med vindkraften i centrum, förstås.
Motståndarna ska bemötas med saklighet, även om de själva är osakliga, framhöll han.
 
Sol och vind är på frammarsch i energisystemen i Europa även om förstaplatsen intas av naturgas.
– Efter olyckan i Japan är det svårt att hävda att kärnkraften är lönsam och investerarna dras till andra energislag, sa Tomas Kåberger.

Kåbergerx
Tomas Kåberger är numer styrelseordförande i nybildade Japan Renewable Energy Foundation, som ska hjälpa till att styra Japan bort från kärnkraft och fossilutsläpp mot en förnyelsebar energi.
Tillbaka

Vindkraftcentrum på Youtube