Blandade reaktioner på propositionen om elcertifikaten

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen som handlar om förutsättningarna i det framtida elcertifikatsystemet.
Hur marknaden reagerar och om förslagen till nya spelregler leder till nya investeringsbeslut återstår att se.

Men att propositionen bland annat innehåller förslag om en jämn utbyggnadstakt av 18 TWh ny el till 2030, det välkomnas av branschorganisationen Svensk Vindenergi.

– Det är glädjande att regeringen har lyssnat på branschen och lägger fram flera förslag som ger bättre förutsättningar för utbyggnaden av förnybar el. Dagens besked är ett viktigt steg på vägen mot ett 100 procent förnybart elsystem, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi, i en kommentar.

Läs mer>>

Vindkraftcentrum på Youtube