Bolaget bakom mastodontprojektet Markbygden

Det tyska företaget Svevind ”upptäckte” området där Markbygdens vindkraftpark nu växer upp.  Projektet har pågått över tio år och flera tillstånd måste nu förlängas. Teknikutvecklingen gör att det kanske räcker med cirka 800 verk för att nå upp till 12 TWh som är målet.


– En milstolpe är att ha alla tillstånden på plats. Men flera av de befintliga tillståndet som togs för länge sedan är baserad på gårdagens teknik. Det kan hända att det inte kommer att behövas 1101 verk som planerat utan att ny teknik ger mer energi och kanske stannar runt 800 verk, säger Kristina Falk, som sedan starten ansvarat för tillståndsprocessen på Svevind.

Förnyande av tillstånden
Det har varit ett omfattande arbete. Närmast på agendan står att förnya tillstånden. Eftersom projektet har ett beslut om tillåtlighet från regeringen ansöks förlängningen av tillstånden hos just regeringen. Nu har ärendet gått vidare till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Norrbotten som tar beslut.

-Vi söker bara för etapp tre. De andra etapperna är sålda så det är upp till de bolagen att förnya sina tillstånd, säger Kristina Falk.

Svevind AB som bildades 2008 är ett tyskt-svenskt företag inom vindkraftbranschen med säte i norra Sverige. Bolaget styrs av VD Wolfgang Kropp. Företaget inriktar sig på att planera, utveckla, sälja och driva projekt. När tillstånden har vunnit laga kraft kan Svevind eller det aktuella dotterbolaget välja att sälja hela eller delar av projektet eller behålla det och bygga parken och driva den i egen regi.

Området, som de hittade genom vindkarteringen, visade sig ha mycket goda vindförhållande, mjuka kullar utan risk för turbulens, vara glesbefolkat, ha tre stora kraftledningar för överföring av elektricitet och ha en förhållandevis liten grad av motstående intressen. 

Respektfullt samarbete med samerna
Projektörerna har kommit bra överens med de närmast tre berörda samebyarna bland andra Östra Kikkeajure, som har sina vinterbetesmarker i bland annat Piteå kommun. Kristina Falk kallar samarbetet ”respektfullt”.

De markägare som är berörda av vindkraftsprojektet Markbygden är Sveaskog, SCA och ett antal privatpersoner.


En guldgruva i området är Lövberget, en bergtäkt som räcker för det totala behovet i Markbygden. Projektet har tillstånd för att bryta tio miljoner ton. Då området spänner över 450 kvadratkilometer kan det ändå vara idé att öppna fler bergtäkter på närmare håll för att slippa långa transporter.

Svevind är i detta läge inte säker på om de kommer behålla någon del av etapp tre.

-Vår huvudverksamhet är att söka ”vindfyndigheter” och att ordna tillstånd, som vi sedan säljer. Vi vet inte hur det blir i slutändan. Säljer vi kommer vi vara rådgivare så länge nya ägaren vill. Sedan kan Svevind Solution (eller annat driftbolag) hjälpa den nya ägaren att sköta driften.

När hela projekt Markbygden är färdigbyggd och i drift senast 2021 kommer parken motsvara en tredjedel av Sveriges hela gröna omställning, vilket är cirka sju till åtta procent av Sverige totala energikonsumtion.

Etapperna och ägarna
Bygget sker i flera etapper.

Etapp 1, Sedan tidigare finns totalt 36 vindkraftverk på Skogsberget som levererar el.
I den norra delen av etapp 1, pågår utbyggnad av 68 verk av bolaget Ersträsk VindAB, ett bolag som ägs av Enercon.
Inom resterande delar av Etapp 1 är 179 verk under utbyggnad av bolaget Markbygden ETT AB, som ägs av CGN EE och GE. Capital. Samtliga verk planeras att vara i drift kring årsskiftet 2019/2020.

Etapp 2, Bolaget Markbygden Etapp 2 AB har påbörjat utbyggnaden av vindkraftverk. Tillstånd finns för upp till 440 verk. Bolaget ägs av Enercon.

Etapp 3A, Önusberget Vind AB, ägs av en tysk kapitalförvaltare Luxcara och omfattar den södra delen av etapp 3. Planering och förberedande arbeten för utbyggnad pågår.

Etapp 3B, Hästliden Vind AB, (ägs fortfarande av Svevind) och omfattar den norra delen av etapp 3. Bolaget planeras att säljas när projektet är utvecklat och klart. Tillsammans har etapp 3 tillstånd för 442 verk.

Text: Birdie Dahlberg

Bild1: Kristina falk Svevind

Vindkraftcentrum på Youtube