Boliden köper vindkraft av Vattenfall

Ett fyraårigt samarbete har inletts mellan Boliden och Vattenfall. Det handlar om att ta fram affärslösningar som stöder cirkulär ekonomi och en fossilfri produktion där vindkraften blir en stor del.

Svenska industriföretag arbetar på flera håll med att bli fossilfria. På tur står gruv- och smältverket Boliden AB som tecknat ett fyraårigt avtal med Vattenfall som innebär bland annat köp av 415 GWh vindkraft.

Båda bolagen är engagerade i övergången till ett hållbart samhälle. Samarbetsavtalet innefattar även teknikutveckling inom elektrifiering av gruvor och smältverk och en utveckling av affärsmässiga lösningar med batterier. Nya tekniska lösningar med bland annat batterier väntas minska belastningen på elnätet, bidra med reservkraft, kapa effekttoppar och balansera förnybar väderberoende elproduktion.

Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall säger att industriella partnerskap är en viktig del i arbetet med att elektrifiera industrin och ge möjlighet till ett fossilfritt samhälle. För att nå dit kommer det krävas ett teknikskifte och nya investeringar görs av båda företagen.

Boliden är en av Europas största aktörer inom basmetaller. Bolaget, som har gruvor och smältverk i alla nordiska länder, är en betydande aktör inom återvinning av metall, inte minst återvinning av bilbatterier. Som ett första steg i samarbetet med Vattenfall införs moderna energilösningar i blysmältverket Bergsöe i Landskrona, en av Europas största återvinnare av blybatterier från bilar. Inom kort installeras solcellspaneler som ger lokalproducerad förnybar el till att driva anläggningen.

Bild: Boliden / Stefan Berg

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube