Brainstorming inför vindkraftsetableringar i Ånge

Det blåste en positiv vind i hela lokalen när ett 35-tal kreativa personer träffades för att ha inspirationsmöte kring de kommande vindkraftsetableringarna i Ånge kommun under måndagskvällen.

Markägarsammanslutningen KleVVind med Christina Rylander Bergqvist i spetsen hade bjudit in till en brainstorming om framtidens möjligheter. Alla deltagare hade ett gemensamt, oavsett de var företagare eller privatpersoner. Alla såg mycket positivt på framtiden och insåg vilka möjligheter som skapas genom de 10 miljarder i vindkraftsinvesteringar som kommer att ske under de närmaste åren. Många goda tankar och idéer diskuterades under kvällen, allt från anläggningsarbeten, underhåll och maskintjänster till mat, sjukvård och boenden. Att det blir arbetstillfällen och många kringeffekter bekräftades av Christer Andersson från Vindkraftcentrum. Han gav exempel från andra vindkraftsetableringar och berättade att vid varje etablering involveras minst ett 80-tal olika branscher.

Syftet med kvällen var att i god tid börja prata om möjligheterna som kommer att påverka både den lokala och den regionala utvecklingen positivt i kommunen.

– Under de senaste 10 åren har KleVVind legat i framkant med sitt projekt och vårt sätt att arbeta tillsammans. Det ligger i vår strategi att fortsätta vara drivande och nu måste vi alla inse att vi har ett par år på oss att göra oss synliga, berätta vilken kompetens vi har och förbereda oss så att vi kan vara både attraktiva och konkurrenskraftiga när exploatörerna drar igång sina projekt, säger Christina Rylander Bergqvist, talesperson för markägarsammanslutningen KleVVind.

Bilden: Christina Rylander Bergqvist

Vindkraftcentrum på Youtube