Bransch-VD värvad till Vindkraftcentrum

Första september tillträder Charlotte Unger Larson en ny tjänst vid Vindkraftcentrum.se. Hon kommer att arbeta med kommunikation och näringslivsutveckling.

Tidigare i våras tillkännagav Charlotte Unger Larson att hon slutar som VD för branschorganisationen Svensk Vindenergi efter drygt fem år på posten.
– Jag ville leva, arbeta och bo i Jämtland och med mitt nya jobb hos Vindkraftcentrum blir det möjligt. Jag ser verkligen fram emot att få jobba  med utveckling inom näringslivet och använda mina erfarenheter och kunskaper i en ny spännande roll, säger hon.

Charlotte Unger Larson har över 25 års erfarenhet från offentlig verksamhet varav tio år i regeringskansliet. Hon har haft olika chefs- och ledarpositioner. Den röda tråden i arbetet har varit att skapa förutsättningar för en god dialog mellan olika aktörer i syfte att nå en hållbar utveckling såväl socialt som miljömässig och ekonomiskt. Vid Svensk Vindenergi har hon verkat för att vindkraften ska bli en del av basen i förnybart energisystem, och därmed bidra till ett hållbart samhälle.

Varför Vindkraftcentrum.se?
– Jag har följt organisationens verksamhet under åren och sett den nytta man gör. Det gäller verktygen för lokala jobb och affärer där vindkraft byggs. Det handlar om en genuin vilja till regional utveckling och därmed acceptans för samhällets mål om förnybar energi.

Charlotte Unger Larson får nu möjligheten att arbeta i hela näringskedjan från grävmaskinister och fundamentgjutning till de affärsmöjligheter som det nya elsystemet baserat på förnybar energi erbjuder.
– Vi ser en viktig omställning av samhället framför oss. Regionalt ser vi nya näringsgrenar växa fram, som batterifabriker, fossilfritt stål, inhemska fordonsbränslen och en fortsatt digitalisering. Här vill jag bidra med mina kunskaper och mina kontakter.
 
Vindkraftcentrum.se – Projektkontor förnybar energi och näringslivsutveckling drivs inom Strömsunds kommun men innebär ett nationellt uppdrag som finansieras av Sveriges Energimyndighet. Torbjörn Laxvik har lett Vindkraftcentrum.se sedan 2011.
– Jag såg transferfönstret öppnas och som chef är det alltid roligt att få rekrytera en medarbetare som kan mer än en själv. Vi välkomnar kompetensen och ser framtiden an i den omställningstid som råder.
 
Vindkraftcentrums erbjudanden: https://vindkraftcentrum.se/index.php/vindkraftcentrums-erbjudanden
Senaste nyhetsbrevet: http://gantrack8.com/t/v/0_MjQyNzE2NzUyMDQ3Mg==/

Vindkraftcentrum på Youtube