Branschen vill ha högre målsättningar för vindkraften


DEBATT. Sätt ett mål om 60 terrawattimmar förnybar el till 2030. 

Branschen är redo att leverera men Energikommissionen måste enas om ett utbyggnadsmål, en exportstrategi och effektiva styrmedel för en fortsatt utbyggnad, skriver företrädare för vindkraftsindustrin.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube