Branschforum speglar vindkraftens samhällsnytta. Alla presentationer

–    Att få en förankring i bygden är inget självspelande piano, säger Jeanette Lundqvist, Vattenfall och betonar att det är ett mödosamt jobb som vindkraftsbolagen måste inleda tidigt inför ett projekt. Samtidigt uppmanar hon kommunerna att när vindkraften väl kommit till byn att ”krama ut varenda droppe”.

Lokala företag, vindkraftsbolag och kommuner bland andra samlades i Ånge under Branschforums flagg i slutet av september. Vindkraftcentrum, som arrangerar forumet, vill peka på den samhällsnytta som vindkraften kan bidra med när den kommer till orten. Flera goda exempel finns där kommuner och lokala företagen på flera sätt ser fördelar med en vindkraftsetablering. Det är väl dokumenterat att vindkraftsnäringen skapar många jobb både på kort och lång sikt.

Men fortfarande finns det stort motstånd på många orter och Ånge kommun har tagit en time out vilket har stoppat projekt Storåsen. Ånges avgående kommunalpolitiker Sten-Ove Danielsson (s) passade på att avslöja att det lutar mot att kommunen nog kommer att riva upp beslutet inom kort. Vetskapen om att Norrskogs sågverk i Östavall stänger vid halvårsskiftet nästa år med följden att 80 personer sägs upp har skapat en stor oro i kommunen. En händelse som kan påverka inställningen till vindkraft som en öppning till arbete.

Företagen i Ånge representerades av bland andra Kenneth och Britt-Marie Östman vars företag transporterar lyftkranar till olika vindkraftsajter.

–    Jag tror ingen fattar vad efterbörden blir i form av årsarbetstillfällen. Som företagare borde man tänka efter vad man kan bidra med när vindkraften kommer. Ska vi leva och bo i glesbygden måste vi gräva där vi står, sammanfattar Kenneth Östman.

Christer Andersson från vindkraftscentrum tryckte på att kompetensen bland svenska företag finns men alla har inte förstått vad som krävs. När det gäller montering av vindkraft dock används utländsk arbetskraft för att svenska företag inte erbjuder den tjänsten. Vindkraftcentrums databaser där företagen registrerar sig underlättar för huvudentreprenören att hitta underleverantörer på orten. Idag finns det databaser för vindkraftsprojekt på tio orter.

Vattenfall har inte nöjt sig med att bara ge bygdemedel när det gäller projekt Blakliden och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommun utan har tillsammans med Vindkraftcentrum och  kreditbolaget Garantia arbetat fram en ekonomisk modell som ger mikro- och småföretagarelån i storleksordningen 50 000 – 300 000 kronor. Lånemedlen kommer från Vattenfall som öronmärks till lokala företag. Garantiamodellen startade under våren 2019 och företagen runt Fäbodberget har nyttjat 19 procent av det tillgängliga kapitalet.

– Det finns företag som är beroende av detta mindre kapital för att kunna åstadkomma någon service alls. Lånen har gått till nystartade företag med investeringsbehov, befintliga företag inför ägarskifte, branscher som turism, it, livsmedelsproduktion, hantverk och handel. Modellen kan givetvis tillämpas i andra kommuner, säger Caroline Nyström på Garantia.

Text Birdie Dahlberg

Presentationer.

Därför byggs vindkraft – nu och i framtiden
– Charlotte Unger-Larsson, Svensk Vindenergi
– Fredrik Lindahl, Svensk Vindkraftförening

Möjligheter till lokal utveckling
– Camilla Tisell Fredriksson, Nordisk Vindkraft – ”Global business – lokal nytta”

 Åselemodellen – resultat så här långt
– Jeanette Lundqvist, Vattenfall>>
– Caroline Nyström, Garantia>>
Calle Birgersson, Katrin Normark Jonsson, Åsele kommun>>

Utbildningar och kompetensutveckling  
– Liselotte Alden, Noden för utbildning och kompetens inom Nätverket för vindbruk>>
– Hans Pahlin, Energidalen i Sollefteå. ”Långsiktig strategi för närings- och kompetensutveckling i det förnybaras spår” >>
– Mona Sehlin, YH Vindkraftteknikerutbildning i Strömsund

Drift och underhåll – de långsiktiga jobben
Jonas Lundmark, WPS/BRS. ”Platta berg och dalbanor är väl inte så kul? – lokal arbetskraft i en global bransch”>>

Så här har det gått i Haverö
– Emelie Säterberg, Vindbruk & bygdeutveckling i Haverö>>
– Christer Andersson, Vindkraftcentrum

Digital plattform för flera lokala affärer
– Christer Andersson, Vindkraftcentrum

Forskning och företag utvecklar vindkraften tillsammans
RISE visar pågående och planerade forskningsprojekt som gör vindkraften än mer hållbar och smart, fortsatt säker och självklart konkurrenskraftig
– Tanja Tränkle, RISE

SCA motor för grön omställning
– Milan Kolar, SCA

 

Vindkraftcentrum på Youtube