Bröcklingberget driftsätts i år

Vindkraftparken Bröcklingberget i Bräcke kommun planeras driftsättas under året. Verken reses inom kort när fundamenten är klara. Arise utvecklade projektet under två år och sålde det 2018 till den schweiziska kapitalförvaltaren FP Lux Investment.

Genom köpet förfogar FP Lux över 300 MW fördelat på 21 vindkraftparker i Europa. Det gör fonden till en av de största i Europa för landbaserad vindkraft. Fonden har även investeringar i Tyskland och Finland.

-Vår affärside är att utveckla projekt från ax till limpa. I det ingår att bygga och sälja det vidare, säger Leif Jansson på Arise.

Parken kommer att bestå av elva Siemens turbiner av modell DD 142, 4,1 MW. Den samlade effekten blir 45 MW. För att kunna hantera den ökade effekten i elnätet har Härjeås Nät förstärkt med en ny elledning på närmare sju kilometer samt uppfört en ny fördelningsstation.

För tre år sedan förvärvade Arise aktierna i projekt Bröcklingberget av Ownpower Projects Europe AB (”OPP”). Trots att Arise släppt ägandet kommer de följa med utvecklingen genom att de förvaltar vindkraftparken för FP Lux räkning.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube