Bygget i ”Hocksjöparken” är i full gång

I vinter har bygget av Jämtkrafts och Persson Invests vindkraftpark i Hocksjön i Lungsjöbygden strax utanför Ramsele i nordvästra Sollefteå kommun påbörjats.

–    Ja, nu är vi full gång, säger Pär Nordström, platschef från Jämtkraft. (Bilden)

I höstas påbörjades arbetet med att spränga och krossa i en bergtäkt i projektområdet för att ha material till förstärkning av befintliga vägar, byggandet av nya vägar samt till den kommande produktionen av betong på plats till de fundament som ska gjutas till de 23 vindkraftverk som nästa år ska byggas i Hocksjöparken.

Huvudentreprenörer har utsetts för bygget. Stenger & Ibsen Construction med projektkontor i Örnsköldsvik och platsledning bestående till största del av personal boende i Västernorrland och Jämtland  leder de olika delprojekten kopplat till infrastrukturen i vindkraftparken och Nordex blir leverantör av de 23 vindkraftturbinerna.

–    Dessutom har vi tecknat elanslutningsavtal med E.ON och vi kommer tillsammans med dem att bygga en transformatorstation i parken för anslutning till 130 kV-ledning som förberetts till intilliggande Björkvattnets och Björkhöjdens vindkraftparker, berättar Pär Nordström.

Många lokala och regionala underentreprenörer har redan fått uppdrag i projektet. När det till exempel gäller krossningen ansvarar Norrbottens bergteknik för arbetet med Altins från Undrom utanför Sollefteå som krossentreprenör. Som huvudleverantör av maskiner har Stenger & Ibsen tecknat avtal med Ottossons Åkeri AB från Strömsund.

Totalt är det 400 000 ton grus och makadam i olika fraktioner  som kommer att produceras i bergtäkten innan arbetet är färdigt våren 2021. Nu närmast väntar bland annat att ta kvalitetsprover på grusmaterialet för att säkerställa att det kan användas för den betongtillverkning som planeras att göras på plats i projektområdet.

–    Av det vi sett hittills håller materialet mycket hög kvalitet. Därför är ambitionen att vi ska kunna producera den betong som behövs till fundamenten för varje vindkraftverk på plats, säger platschefen Morgan Johansson från Stenger & Ibsen Construction.

Det går åt cirka 600 kubikmeter betong för varje fundament motsvarande cirka 80 till 90 transporter med betongbil. Med 23 fundament som ska gjutas innebär det att det är drygt 2000 betongbilstransporter längs vägarna från Sollefteå till Hocksjön som kan undvikas.

Vindkraftcentrum på Youtube