Byggstart för Svartnäs vindkraftpark i augusti

Arise AB har utnyttjat sin optionsrätt att förvärva Svartnäs vindkraftspark (Dalarna) på 115 MW från Bergvik Skog AB. Arise har ingått avtal med en fond förvaltad av BlackRock, världens största kapitalförvaltare, om att de finansierar projektet.

Arise förväntar sig att försäljningen kommer att ha en positiv effekt på resultatet om upp till 97 MSEK under åren 2017–2019, varav en del av vinsten avser befintliga certifikatsäkringar.

Arise kommer att ansvara för projektledning under byggnationen och förvalta projektet för BlackRocks räkning när vindkraftparken är driftsatt, genom ett förvaltningtsavtal.

Totala projektkostnader beräknas till omkring 1,3 miljarder vilka i sin helhet kommer att finansieras av BlackRock. Vestas ska leverera 32 Vestasturbiner V136, 3,6 MW. Byggnationen ska starta i augusti i år och vindkraftparken förväntas tas i drift i början av 2019.

– Vi är mycket nöjda att samarbeta med BlackRock och förverkliga Svartnäsprojektet. Det här är en affär som ligger helt i linje med vår strategi att skapa värde genom utveckling, byggnation och förvaltning av vindkraft. Vi är stolta över att BlackRock ännu en gång har valt att samarbeta med oss. Vi ser fram emot att utforska fler möjligheter med BlackRock i framtiden och är mycket glada över förtroendet att bygga och förvalta tillgångar för deras räkning i Sverige och Norge, säger Daniel Johansson, VD för Arise.

– Vi är glada att få investera i Svartnäs vindkraftprojekt för våra kunder, i samarbete med Arise. Vi ser den svenska marknaden för förnybar energi, och den nordiska marknaden i allmänhet, som en mycket attraktiv marknad för vindkraftprojekt. Affären visar på BlackRocks fortsatta inriktning mot investeringar inom förnybar energi, ett område där företaget nu har tillgångar värda över 4 miljarder dollar under förvaltning. Vi har investerat i över 100 vind- och solprojekt över hela världen, säger Rory O’Connor, verkställande direktör och chef för förnybar energi för Europa på BlackRock.

Vindkraftcentrum på Youtube