Chalmersprojekt om vindkraft i kallt klimat

hjdvindabstraktmini2

Ett forskningsprojekt som ska ta fram ny teknik för att upptäcka isbildning på rotorbladen till vindkraftverk har beviljats 5,7 miljoner kronor av Energimyndigheten. Projektet leds av Viktor Berbyuk på institutionen för tillämpad mekanik på Chalmers.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube